Låt inte Alice Babs förbli levande begravd!

 
Den första gång vi sågs
 
Kära Lilleba, Lasse och Titti!

Med sorg i hjärtat skriver jag detta till er.
 
Jag känner ingen av er närmare och jag kan heller inte säga att jag tillhör familjen Sjöbloms nära vänner. Men å andra sidan blev jag vän med era föräldrar väldigt tidigt, för snart 64 år sedan och då träffade jag också er för första gången och jag har hållit kontakt med Alice och Nils-Ivar i alla år. Jag har varit gäst i deras hem liksom också mina döttrar har varit. Alice har varit vår gäst vid flera tillfällen. När Alice har framträtt i Sverige från 40-talets slut och framåt, har jag oftast suttit i publiken. Nils-Ivar var lika viktig för mig, för ofta var det med honom jag hade samtal före, under och efter konserter medan Alice tog hand om alla andra ”fans”.
 
Nils-Ivar och jag tar emot Alice efter konsert i Leksands kyrka.
 
 
Jag och Nils-Ivar i samspråk medan Alice tar hand om "fansen".
 
Jag bryr mig alltså väldigt mycket om Alice. När Titti efter Nils-Ivars död ville styra om min post till sig, tog jag det för vad jag trodde att det var, en viss trötthet från Alice sida. Alltså blev det väl mest julhälsningar även om jag via Titti skickade lite berättelser om mina barn som i tur och ordning alla har träffat och kramat om Alice vid olika tillfällen. Och givetvis hälsningar och blommor till födelsedagar.
 
Vår Filippa kramar om Alice på Berns scen (runt 1980?) medan Titti och Janne Schaffer tittar på.

Eftersom jag efter min egen pensionering ägnat mig alltmer åt den svenska jazzen på flera sätt har jag också återknutit och nyetablerat vänskapsband med åtskilliga av Alice’s egna vänner och även den vägen kunnat hålla mig hyggligt underrättad om Alice och hennes liv.

När jag häromveckan blev uppringd av min upprörda brorsdotter mitt under pågående högtidsmiddag på Rådhuset i Malmö under jazzrixdagen, insåg jag att det var mycket viktigt. Och det hon berättade var överraskande och upprörande. Och hon uppmanade mig att göra något!

Jag läste naturligtvis vad Ann Allan skrivit och vad Anna-Lena Lodenius skrivit. Jag kontaktade Ann och jag kontaktade flera andra av de människor som jag betraktat som Alice nära vänner. Vänner som stått i löpande kontakt med Alice och som jag i ett fall närmast betraktat som en extra familjemedlem.

Av dem fick jag höra en mindre smickrande men oväntat samstämmig berättelse som inte gjorde mig lugnare.

Till slut blev samstämmigheten för stor för att jag skulle kunna sätta full tilltro till det som ni  själva berättat för mig om situationen.

Det gjorde mig oerhört ledsen.
 
Mina döttrar Johanna och Filippa med Alice i vår soffa.


Jag har i hela livet betraktat familjen Sjöblom som något av en familjeförebild. Med nära och mycket varma relationer.

Det jag själv har upplevt av framförallt Alice och Nils-Ivar har bara andats omtanke och värme.

Självfallet har jag inte kunnat undgå att inse att Alice är en människa med stor integritet och med en mycket stark vilja och klara åsikter. Och visst kan jag förstå att det kan finnas tillfällen då det är besvärligt att vara barn till en sådan förälder. 

Men det ursäktar inte att ni behandlar er mor på ett så ovärdigt sätt som ni just nu gör.
 
Filippa hemma hos Alice i Spanien på 80-talet.

Försök att förstå att jag skriver detta av omtanke om er mor, men också med en förhoppning om att de interna relationerna i familjen inte ska ta större skada. Tiden ni har till ert förfogande är inte lång. Snart är också er mor borta och då är det för sent.

Försök också att förstå att jag i lika hög grad skriver detta av omtanke om er och om era barn. Det som sker kommer för alltid att utgöra en tagg inom er. En tagg som kommer att göra ont därför att det blir för sent att dra ut den. Den kommer att sitta fast och infekteras. Jag tror inte ni vill leva med vetskapen om att ni kanske förbittrat er mors sista tid i livet. Era barns far- och mormor. Att som ni nu gör, skicka barnbarnen i era ärenden gör att också de kommer att få känna delaktighet i denna taggs smärta.

Jag skriver det här, därför att situationen nu har eskalerat till ett stadium där ni snart inte längre kommer att kunna försvara er position. För mycket omständigheter om varför dörren till er mors rum är låst kommer att sippra ut och underminera er trovärdighet. Det är inte på grund av andra personer som personalen på Sjötäppan "slog larm". Smällar i dörrarna stod ni själva för.

Många av Alice’s vänner är engagerade i detta och det har fått ringar på vattnet på många håll.

Jag vill vädja till er, framförallt för er mors skull – men också för er egen – att ompröva er hållning.

Låt er mor vara den myndiga kvinna hon i själva verket är och alltid har varit, in i det sista. Låt henne själv avgöra vem som ska få besöka henne i det som idag är hennes hem.

Ni har berövat henne möjligheten att umgås och utbyta tankar och minnen med en människa som fanns i hennes liv som jämnårig redan då ni var små barn. En människa som hjälpt era föräldrar att under er uppväxt skydda er från en hårdbevakande omgivning och låtit er få uppleva en barndom utanför medias ständiga blickar och fotoblixtar. En människa som aldrig någonsin gjort annat än talat väl om familjen Sjöblom och om er. Som varit som en del av er familj – vilket inte vill säga lite eftersom det är få som har blivit insläppta så nära er. Hon förstår inte varför hon inte längre får vare sig hälsa på sin vän eller tala med henne i telefonen. Och vad tror Alice själv om detta? Hon måtte känna sig helt övergiven och bortglömd av sina vänner.

Ni har berövat henne möjligheten att umgås och glädjas åt det par som inte heller gjort annat än velat henne – och er – väl. Ni har bott på avlägsna platser långt bort från er mor, sedan hon flyttade hem. Den av er som har bott nära har ändå vistats utomlands långa tider.

Detta par kom – kanske just av det skälet – att betyda oerhört mycket för era föräldrar. Och märk väl att det var era föräldrar som närmade sig dem och till slut också lät dem komma nära sig själva. De fanns där när er far var dålig och behövde hjälp, de fanns där när er mor blivit änka och var rädd för mörkret och för att det skulle stå någon på hennes balkong. Ingen tid på dygnet var omöjlig för dessa vänner att ställa upp och hjälpa era föräldrar.

De fanns där!  Ni gjorde det inte.

Ni har höjt dessa vänner till skyarna och inte vetat hur tacksamma ni var för att de ställde upp och avlastade er tillvaro så att ni kunde leva era liv utan att behöva bekymra er. Ni har lånat deras bilar och ni har vetat att de alltid fanns till hands för era föräldrar. 

Ända tills den dag då ni hade placerat er mor bakom ett bildlikt galler. Då – när hon haft sin andra stroke – kunde hon inte bo kvar i sitt hem. Hon behövde ständig hjälp.

Men hon behövde därmed inte berövas sin mänskliga värdighet och rätten att leva sitt liv som hon själv vill.

Ni skulle bara ha ryckt in och varit till den hjälp som krävs av barn när föräldrar blir så gamla och sjuka att de kan behöva er.

Men då var det enklare att placera er mor i förvaring på ett äldreboende. Inte på det intilliggande sjukhuset där en lägenhet fanns för henne och där hon kunnat få daglig rehabilitering, träning och, för en strokepatient, adekvat hjälp. Och dit hennes läkare ville ha henne.

När hon dessutom under en väsentlig tid efter stroken inte heller lär ha fått den medicin som var av avgörande betydelse för en lyckosam rehabilitering hade dessa kvalificerade åtgärder säkert haft stor betydelse för hennes återhämtning. Men denna möjlighet förmenades henne av er och den förvaltare som utsetts under tveksamma former.

Under tiden skingrades också hennes hem, Med eller utan hennes medverkan och medvetande?

I vart fall fick hon uppenbarligen inte behålla sin fina musikanläggning, dvd-spelare och nya storbilds-tv som hon hade kunnat ha stor glädje och nytta av på sitt sjukrum, eller hur?

Istället fick hon nöja sig med en enklare liten extra-tv som stått i sovrummet. Och någon musikanläggning eller dvd-spelare fick hon inte alls. De hon nu har, har dessa vänner, som ni nu jagar på porten, tagit dit för att er mor alls skulle kunna lyssna på den musik och se på de gamla filmer som är hennes livselexir.

Om ni nu ansåg att dessa nya vänner blev för intensiva för vad som var vanligt i er familj – hade det då inte varit enklare och rimligare att ta ett samtal med dem och be dem ta det lite lugnare och ge Alice lite mer av den ”space” som ni tydligen tyckte att vännerna berövade henne. Istället för att ta till alla dessa drastiska åtgärder som fått så otrevliga konsekvenser för alla inblandade?

Att göra det omöjligt för vännerna att ringa henne och lika omöjligt – och värre – att inte längre göra det möjligt för Alice att hålla ens telefonkontakt med dessa sina nära vänner, är en så kraftig inskränkning i en människas liv att den knappt ens får tillämpas på livstidsfångar i isolering.

Att sedan hålla hennes dörr låst för att förhindra att dessa vänner besöker henne är lika illa. Det är en i grunden olaglig åtgärd och jag är fullständigt övertygad om att den kommer att tvingas upphöra. Ni skyller på äldreboendet, förvaltaren och myndigheter om detta men t.o.m. överförmyndarenheten hänvisar tillbaka till er när det gäller detta.

Allra helst hoppas jag att ni själva ska medverka till en normalisering av förhållandena. Jag är övertygad om att ingen – vare sig ni tre barn, eller de vänner som ni kastat på porten – vill annat än er mors bästa. Precis som jag. Jag vädjar därför till er att tänka om och se till att er mor får tillbaka sin mänskliga värdighet och sina mänskliga rättigheter.

Ni, liksom de vänner som haft regelbunden kontakt med er mor fram till i påskas, vet att er mors mentala status ingalunda (i vart fall fram till dess) var så dålig som ni har velat låta påskina i era kontakter med media. Jag har själv hört henne berätta om sin situation på en inspelning från i mars, strax innan dörren om henne låstes för gott.

Det kändes inte alls bra att höra henne säga att hon känner sig levande begravd och förklarad som fåne, när hon i själva verket uppenbarligen var högst rättskapabel i alla normala hänseenden. Hon är förvisso 89 år, har haft ett långt och händelserikt liv och hon har haft två strokes, men hon är ingen idiot och ska inte heller behandlas som sådan! Allra minst av sina barn!

Hon förtjänar det inte!

Varmaste hälsningar
er vän
MATS

                                                                                             ( Foto: Bennie Sjöquist)
 
PS: Läs gärna vad jag skrivit om Alice tidigare: HÄR
 
 

 

Kommentarer
Postat av: Helena

Ett fantastiskt inlägg! Vad modigt och bra av dig att skriva det. Vi är många som kämpar för Alice tack och lov.

2013-05-06 @ 14:38:22
Postat av: Lasse Löthwall

Starkt, gripande - och skrämmande. Tack!

2013-05-06 @ 15:04:14
Postat av: Nannie Porres

Jag tycker att din blogg är sansad och samlad.Dufår med verkligen med vad du anser och känner. Det finns också en ton av vrede som man inte kan undgå att känna .Allt av omsorg för din kära vän Alice.

2013-05-06 @ 16:20:57
Postat av: Ulla Andesong

Så grymt!!- Denna helt underbara människa som spridit så mycket glädje!!! Kämpa på!!!! -Skaffa en namninsamling!!!!!

2013-05-06 @ 17:35:25
Postat av: Anitha J-L

Stort TACK för ditt blogginlägg om Alice, ditt öppna brev till hennes barn. Jag är djupt beklämd över det sätt Alice Babs behandlas på av sina barn - sitt eget kött & blod. Det är oerhört viktigt att den situation som råder kommer ut - att alla får vetskap om detta så sanslöst tragiska. Känner sådan ledsnad och upprördhet hur någon kan ta ett sådant kommando över sin förälder, detta är så långt ifrån kärlek man kan komma och man kan verkligen undra vad syftet bakom barnens agerande är. Finner inte ord för den sorg jag känner för Alice egen skull. Mycket upprörande historia.//Anitha

2013-05-06 @ 20:41:55
Postat av: Bodil Fladvad Hallström

Jag är förvirrad - så motsatta förklaringar till vår kära sångerskas situation nu. Vad du skriver verkar ju äkta och självupplevt. Önskar Alice en fin sista tid, hur det än ser ut med "sanningen." / Bodil

2013-05-06 @ 23:27:15
Postat av: Peter Lindström

Tack för denna "uppsats" med fina bilder och varma berättelser. Jag lider med Alice och jag lider med de vänner som inte får träffa henne och göra henne lite upprymd. "De får man inte bli när man är gammal och sinnessvag!"

2013-05-07 @ 07:28:46
Postat av: Sonja Lemon

Otroligt hur en sån fantastisk sångerska blir mindre värd, för att åldern tar ut sin rätt. Stroken bad hon inte om !!
Fint skrivet av en person som har medmänsklighet som motto.
Önskar denna fina Alice Babs en tid då man ser henne som den fina person hon är, och TACK för alla fina upplevelse vi fått med hennes fantastiska röst och sång.

2013-05-07 @ 09:16:12
Postat av: axel segerström

... Förtvivlat Illa ... !!!

2013-05-12 @ 13:12:01
Postat av: Mikael Ramel

Jag har så svårt att acceptera att barnen mer eller mindre framställs som beräknande, cyniska...
Det finns ju alltid svårigheter med lösningar för gamla människor. Min egen mamma är 93 år. Vi fyra syskon gör allt vi förmår för att hon - så länge det är möjligt - ska få kunna bo kvar i sitt "gamla hus". Det har varit gränsfall och "tjorvigt" ibland - men hon är "back on track" - lever kvar i stugan (även hon har genomlevt en stroke) - vi stöttar och backar upp så länge vi lever. Annat finns inte på kartan! Mikael Ramel

2013-05-14 @ 21:16:13
Postat av: Josef Boberg

Det är ej så lätt alla gånger i Sverige - tycker en som är drygt 72 år LivsErfaren.

Postat av: Dan Franck

Mats,

Sedan den 20 april har jag via bloggar, Facebook och andra vägar följt och på olika sätt engagerat mig i Alice öde. Din berättelse här ovan har jag läst, strax efter att du lät skriva den. Sedan c:a tre veckor har dock en tystnad kring Alice och hennes situation infunnit sig. Jag kan inte se, med den information som nått mig, något skäl till den, som t ex att situationen har förbättrats eller överhuvudtaget förändrats. Denna tystnad berör mig väldigt illa!

Vet du, Mats, hur det går för Alice? Har du, i så fall, möjlighet att skriva och berätta något om det? Det skulle vara av stor betydelse, om du kan göra detta!

Dan Franck

2013-05-28 @ 08:53:39
Postat av: Martina Pim Elfving

Tack Mats för detta inlägg om vår facinerande Sångfågel Alice Babs. SÅNGfågel, INTE BURfågel alltså! Alice har varit min ledstjärna och vattenhål sedan min tidiga barndom och som jag följt hela mitt liv och haft personlig kontakt med sedan jag på hennes 40-årsdag, ringde på i Glashuset för att ge henne min hyllning...! En fantastisk upplevelse för en ung, mycket blyg flicka; men Alice tog redan då mitt hjärta med storm och skönhet, att modet tror jag, kom direkt från henne själv... Och har blomstrat där sedan dess.(Jag är i samma ålder som Lasse&Titti.) Det är mer än "skämmigt" att vi kan behandla en Äldre person på detta sätt år 2013... De anhöriga - Barnen, måste förstå att det kan inte undgå någon, att vi plötsligt "glömmer bort henne som betytt så mycket för så många" och att detta skulle förbli en dold hemlighet... Vi fick följa med på Alice resa, så långt, för att sedan plötsligt kastas av skeppet att gå under... ??? Jag har själv en Mor som är 94 år. har Alzheimer. Bor på ett Äldreboende och i ett paradis om jag jämför med hur Alice har det. Jag är sant bekymrad. Arg. Besviken. Men jag vet även att de två Döttrarna alltid haft en viss "svårighet" att ha en berömd Mor, även om de fått leva ett mycket rikt och vanligt liv med studier, vänner etc. ja det är inte lätt att bli Äldre och fråntagen sina rättigheter... Jag kommer att fortsatt skriva på Anna-Lena H;s blogg. Jag känner så djupt och sant för Alice! För alla utsatta äldre.

2013-06-11 @ 00:28:53
URL: http://pim.valborgsdotter.n.nu
Postat av: Margareta

Tack för dina ord, i detta elände som vår sångfågel lever i idag. Det är obegripligt!

2013-06-13 @ 23:16:24
Postat av: Malin

FRIA ALICE!!!

#FriaAlice

2013-06-14 @ 03:03:31
Postat av: Martina Pim Elfving
Tack Mats Werner för dessa rader... Lyssnade på inspelningen som finns på You Tube! Otroligt hur stark och klok Alice var i Mars, innan Påsk. Hoppas hon ännu har en strimla av hopp och anar i sitt hjärta att vi finns "härutanför!" Det är rent otroligt hur barnen har ställt till det för sin Åldrande Mor - hela Sveriges Jazz och Sångfågel alla tider; djup respekt och omtanke måste ges till ALLA ÄLDRE och en värdefull tillvaro!!! Men INTE bara för detta att Alice är ett av vår tids stora, hon säger ju faktiskt själv att det gäller alla åldrande människor... RESPEKT TACK!!! Jag kan inte hålla tårarna borta, det har gripit mig så djupt. Hon har alltid skrivit så fina brev till mig och vi har samtalat om livet, musiken - även med Nils-Ivar när han levde... Både när de bodde i Spanien, och jag själv i Grekland etc och vise versa. Vi måste fortsätta visa vårt stöd. ALICE en gång i hjärtat alltid levande där, underbara människa!!!

2013-06-15 @ 00:51:12
URL: http://pim.valborgsdotter.n.nu/
Postat av: Monica Antonsson

Jag har sagt det förr men det förtjänar att upprepas:
Behandlingen av Alice är fasansfull.
Hjärtat brister...

2013-06-15 @ 14:06:33
Postat av: Helene Balsberg

Jag tycker Alice Babs skall avsäga sig moderskapet till sina barn och ta sångerskan Zara Larsson, och och sångaren Isak Danielsson som barn i stället.
Det måste varit för att få förskott på arvet som syskonen Babs Sjöblom omyndigförklarat sig mor.
Jag gissar att hon pratat om att alla hennes tillgångar skulle till en fond för unga sångare. Hennes barn svarade med att ge henne en förvaltare och sälja hennes bostad. När allmänheten inte har någon insyn i vad som händer Alice Babs...Hon saknar skydd för liv och egendom...

2013-06-26 @ 07:15:20
Postat av: STIG LARSSON

TACK MATS FÖR DETTA. HUR KAN TITTI BEHANDLA SIN MOR PÅ DETTA VIS. ALICE ÄR VÄRD MYCKET BÄTTRE.ALICE BEHANDLAS FASANSFULLT. ALLA STORA GAGER SOM TITTI TAR UT FÖR SINA UPPTRÄDANDEN HAR HON MAMMA ALICE ATT TACKA FÖR, UTAN ALICE VORE HON INGENTING. ALLT HON GÖR ÄR JU ETT FÖRSÖK ATT VARA ALICE BABS, OCH DET KAN HON ALDRIG BLI.
JAG TÄNKER GOTT FÖR ALICE VARJE DAG. FORTSÄTT MATS ATT SKRIVA OM VÅR ALICE!

STIG LARSSON

2013-06-26 @ 09:49:22
Postat av: Bambi Elinsdotter

Vad vännen Alice går igenom är fruktansvärt. Jag trodde faktiskt inte att detta skulle kunna hända i Sverige. När jag lärde känna Alice 1988 fick jag uppleva vilken rakryggad otroligt underbar människa hon är!
Hon inspirerade och stöttade och sa åt mig att inte bry mig om arrangörers och medmänniskors djupa fördomar vad gäller min situation som professionell sångerska i rullstol. Samtidigt visade hon hur mycket hon föraktar sånt beteende och bad mig att inte ge upp, för min skull och för alla andra rullstolsburnas artisters skull.
Det var många år sedan och vi har träffats många gånger sedan dess. Alice har dessutom skickat många goa hälsningar under åren!
Att hon nu befinner sig i denna fruktansvärda nedvärderande situation är hemskt, jag har uppmanat publik på mina konserter att skicka kort med hälsningen "Alice, Du är inte ensam, vi är alla med Dig!"
Det kan väl hända att Titti även lägger beslag på alla dessa kort, men någon personalen på Sjötäppan borde ju i rimlighetens namn se alla dessa hälsningar och framföra dem i smyg till Alice.
Det är i alla fall vad jag hoppas på, och uppmanar Er som läser denna utsökta skrivelse som Mats Werner skrivit, gör så även Ni plus att Ni skriver till de personer Mats rekommenderat.
Hur Nacka kommun låtit detta fortgå i 4 månader övergår också mitt förstånd!!!

2013-07-31 @ 12:01:25
URL: http://bambielinsdotteroscarsson.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0