"Svarte Peder/Negern Petterson – från Cayenne till Nationalmuseum"

 
 
Min bok om Pierre Louis Alexandre ligger nu ute hos nätbokhandlarna och kan beställas i vanliga bokhandeln. P.g.a. pandemin har detta tagit tid och det fortsätter att ta tid. Förlaget har haft en oväntad och hög anhopning av utgivningar och tryckeriet kan p.g.a. restriktioner inte hålla full produktion vilket innebär ytterligare leveransförseningar dessvärre.

Men nu befinner sig detta mångåriga projekt på väg mot sitt slut. Det lär väl bli en del föredrag och signeringar att genomföra under sommar och höst och jag kommer också att avveckla min samling av målningar med "Petterson", utöver de två jag ärvde efter mina föräldrar.

Jag har en hel del material som inte fått plats i boken men som kan passa här på bloggen som intressant komplettering.
 
Som t.ex. detta med Alexandres födelsedata. På hans registerkort i katolska församlingen i Stockholm, står det att han är född den 16 juni 1844.
 
 Men då han tar ut lysning inför sitt första bröllop står det på lysningsbeviset att han är född den 16 juni 1845! Liksom på det prästbetyg som utfärdas av församlingen.
 
 
 
 Av obegriplig anledning får han här också namnet "Pehr Johan"! Är det därifrån namnet "Jean" kommer som ibland dykt upp?

Vad står det i samband med det andra och sista äktenskapet?
 
 Visserligen på latin men födelsedatum är här tillbaka till 16 juni 1844.
 
Hur skulle jag kunna verifiera detta datum? Länge försökte jag få kontakt med borgmästeriet i Cayenne utan att få minsta svar från dem. Jag hade då planerat att själv flyga ner till Franska Guyana för att leta i arkiven lokalt. Och för detta ändamål sökte jag och fick också pengar från en stiftelse. Men ytterligare kontakter visade att det inte var någon idé att fara över jorden för detta ändamål eftersom den del av det franska riksarkivet som omfattar födelseregister etc. för Franska Guyana befinner sig i Aix-en-Provence. Och då kom jag i kontakt med en fransk genealog som kunde utföra jobbet för min räkning. Han gick igenom alla födslar den 16 juni för 1844 och 45 och åren däromkring utan att finna någon passande "Pierre Louis". Han utvidgade det till hela åren och dessutom åren ikring. Han fann nio pojkar med koppling till namnen "Pierre", "Louis" eller "Alexandre".  Den jag fastnade för var en registrering från 19 november 1843 då "niggern" Rose som tillhör Monsieur Alexandre de Couy Deon, förvaltare på egendomen La Philippine föder ett gossebarn som får namnet Pierre Louies!

Detta kan vara både en felläsning och en felskrivning enligt min franske medhjälpare, men det är under alla omständigheter ett märkligt sammanträffande eftersom när Pierre Louis börjar kvittera sina modellarvoden själv (utan "handen på pennan") så skriver han otvetydigt just "Pierre Louies" med ett extra "e".
Därför har jag i brist på säkrare underlag valt att anta att den 19 november 1843 faktiskt kan vara en korrekt födelseuppgift.

 
 
 
Arkivforskning kan vara något av det roligaste man kan ge sig in på. Man börjar i en kapsel för att titta på ett speciellt dokument men finner sig snart fördjupad också i studiet av övriga handlingar i arkivkapseln och far ständigt iväg i de mest oväntade riktningar......

Man måste med andra ord vara väldigt disciplinerad!
 

RSS 2.0