3

Halvtrött kommunfullmäktigemöte

För mina löpande kommentarer från fullmäktigesammanträdet hänvisar jag till min microblogg. Där kommenterar jag alltsomoftast direkt från olika kommunala möten.

På kvällens möte fick jag försvara våra partimotioner om inrättande av ett Skönhetsråd och studie av spårbunden trafik till nya Campus (s.k. spårtaxi). Tyvärr med föga framgång.

Så ställde jag några frågor:

Till Mariefredsnämndens ordförande, Kommunalrådet Björn Lind


I dagens tidning kunde vi läsa om Marielunds Förskola.

Jag har vid ett flertal tillfällen i nämnden tagit upp just denna problematik.

När Kontorschefen meddelade att man önskade avvakta med ianspråktagandet av de nya lokalerna ställde jag i huvudsak två frågor.

Den första gick ut på att få en redogörelse över de hyreskostnader som är förknippade med dels de av H-B Karlsson så förkättrade ”proffesorierna” dels de nya lokalerna i Marielund.

Då jag fick klart för mig att de provisorsika paviljongavdelningarna faktiskt är väsentligt billigare än motsvarande fasta anläggningar ställde jag följdfrågan:

När övertar Mariefredsnämnden ansvaret för de nya lokalerna? När de är klara eller när de tas i anspråk.

När de tas i anspråk var svaret från Kommundelschefen som ni kanske minns som var med.

Jag lät mig därför nöja och drev inte frågan vidare.

Den har heller inte varit föremål för någon egentlig politisk behandling och inget politiskt beslut är fattat.


Nu står det dock klart att Kommundelschefens besked inte var mycket värt. Kostnaden landar på kommunen och därmed Mariefredsnämnden redan från den 1 mars.

Det innebär som Arne Arvidsson påpekade i dagens tidning och som jag skrev i min blogg häromdagen att nämnden drabbas av en kostnad på en miljon för lokaler som vi inte använder. Det motsvarar således en tredjedel av det sparbeting nämnden har.

I ljuset av dagens kärva ekonomiska situation är mina frågor till Björn Lind:

Tycker Du att det var ett bra beslut som kontoret fattat i frågan?

Har Du - återigen i ljuset av utvecklingen under vintern - gjort något för att förändra situaionen?

Och slutligen - tänker Du göra något åt den nu?


Fantastiskt nog ställer sig Björn Lind upp i talarstolen och säger att han inte förberett något svar på frågan  för han hade inte väntat sig att den skulle komma!!!!!

Det märkliga i detta faktum med tanke på krigsrubrikerna i morgontidningen kunde jag ju inte låta bli att påtala för honom.

Redan tidigare i samband med andra ärenden hade frågan t.o.m. berörts. I raljant ton av Kommunalrådet Jens Persson, av Dag Bremberg och Arne Arvidsson. Men Björn Lind hade "inte räknat med att frågan skulle komma upp". Tala om "fingerspitzgefühl".

Han drog fram alla de argument som Kommundelschefen haft för att avvakta med inflyttning.

Men jag invände att med tanke på att Kommundelschefens uppgift om när vi tillträdde lokalerna inte stämde, hade det inte funnits anledning att ordentligt kolla upp detta och kanske reagera redan i höstas? Med tanke på den stora kostnaden - en tredjedel av nämndens sparbeting i år - har vi då råd att vara så generösa mot personalen. Är det bättre att betala en miljon och istället säga upp två försskollärare.

Han svarade att man skulle ha ett presidiemöte i slutet på veckan och då ta upp saken. Svagt.

Min andra fråga löd:

Till Kulturnämndens ordförande Lotta Steneskog och Fastighetsbolagets ordförande Torgny Jonsson


För ett antal år sedan fick kommunen en neslig åthutning av konstnären Lennart Rohde för att den svit med serigrafier som pryder Vänthalllarna i Läggesta förföll ömkligen.

Konsten i fråga - utförd av en av landets mest betydande grafiker och konstnärer och som utgör en så kongenialt välkomsthälsning till just Mariefred och Grafikens Hus för alla besökande som kommer med tåg - utgör en synnerligen värdefull tillgång för kommunen och måste hanteras med tillbörlig omsorg.

Den gången innebar lösningen att hallarna fick uppvärmning.


Nyligen läste jag i tidningen att man av besparingsskäl stängt av värmen i hallarna.

Mina frågor till Lotta Steneskog och Torgny Jonsson är sålunda:


På vilket sätt har situationen för de grafiska verken förändrats för att man nu ska riskera en förnyad förstöring?

Vad avser ni annars att göra för att förhindra att samma elände som sist återupprepas?


På detta kunde ingen svara: Lotta hade "INGEN AAANING" om detta och Trogny kände inte till problematiken. Båda skulle återkomma nästa gång.