Slumpen förde original och skiss till samma par ögon? Karl XV-målnings äkthet bestyrkt!

Kronprins Karl, den blivande Karl XV, hade den Bernadotteska konstnärliga ådran och var en flitig konstnär. Akvarell av Fritz von Dardel 1849. Nordiska museets föremål inv.nr 67453.
 
I mitt barndomshem hängde en liten oansenlig akvarell i Pappas rum eller alldeles utanför ibland. Den föreställde ett promenerande par i skogsmiljö. Till synes 1700-tal med mannen i vit peruk och kvinnan i krinolin. I skuggan av träden finns det som gör bilden intressant! Där sitter en man och synes hålla paret under uppsikt. Mannens roll i bilden skapar undran. Vem är han? En försmådd älskare? Kyskhetskontrollant?
 
Tavlan var osignerad men sades vara målad av Kung Karl XV och på tavlans kartongbaksida hade någon också ristat in "Målning af Carl XV".

Ja, ja, tänkte man väl. Någon större tilltro till uppgifterna satte man kanske inte. Det har funnits så många förhoppningsfulla i tillvaron som velat göra någonting värdefullare än det var.

 
Barndomshemmets lilla akvarell.
 
Men så en dag för något år sedan dyker det upp en målning på Uppsala Auktionskammare som jag råkar få syn på på nätet. Är det inte samma målning?
 
 
Jag läser vidare i katalogtexten:

Karl XV 1826-1872. Par i landskap och en sittande man. Akvarell och täckvitt på papper, 19,5 x 13,5 cm.
Med påskrift på bakstycke: "Denna Skizz målad af H.M Konung Carl XV, under den tid Han var
Kronprins, skänkts mig af honom under den tid Han var Kronprins-Regent. Anmodad af Honom
uppkomma på Slottet för att meddela upplysningar Han önskade erhålla, bad Han mig sitta ned och
vänta en stund i Hans enskilta skrifrum, under det Han talade med någon af Ministrarne, sägande: 'Se på mina Skizz-albums under tiden, om det roar dig'. Återkommande sade Han: 'will du hafva någon af dem, så tag den' - hwarefter Han ur Album utref omstående blad och lemnade mig som minne.
Stockholm 3 May 1870 D. Erskine". Samt med Erskines lacksigill.
 
Fantastiskt! Att det är en skiss till den lilla akvarellen som jag har efter föräldrarna syns ju rätt tydligt. Figurerna är mer skissartat framställda, färger och linjer enklare. Men med berättelsen på baksidan måste jag ju bara köpa in tavlan. Den utgör ju faktiskt samtidigt ett äkthetsintyg för föräldrarnas målning.
 
Sagt och gjort. Den lilla akvarellskissen ropades in och så småningom tog jag med mig båda till min vän papperskonservatorn Helen Skinner som öppnade båda ramarna och tog ut innehållet vilket var mycket spännande. Skulle det stå något på baksidorna av själva målningarna.
 
Här öppnar Helen försiktigt akvarellskissen med det klistrade intyget på kartongens baksida.
 
 Och här undersöker hon skadorna på originalakvarellen. Det visar sig att det gamla glaset från tiden var mindre än ramen och dessutom var kantskärningen amatörmässig vilket gett sylvassa spetsar och kanter på glaset som när det glidit runt i den större ramen gett skador utmed kanterna på akvarellen som syns på bilden. På baksidan står "Teckning af Carl XV osign."
 
Helen gav mig sedan en fullständig statusrapport för de båda bilderna med förslag på vilka åtgärder hon ansåg att man skulle göra. Och hon fick naturligtvis uppdraget. 
Efter en månad kunde jag hämta ut resultatet. Efter genomgång vid hennes matbord där jag fick se det lösgjorda intyget och den lagade originalakvarellen (skissen hade inte behövt några åtgärder), så förpackade hon med minutiös noggrannhet, bilderna, Erskines intyg, ramarna, de gamla bakstyckena och glasskivorna var för sig och varje del märkt med "1" eller "2" beroende till vilken bild det hörde.
 
Nu ska det hela lämnas till rammakare som får se till att allt blir snyggt och prydligt ramat. Jag hör ju till dem som ogärna byter ut gammalt glas på gamla bilder, men i det här fallet måste den lilla originalakvarellen få ett nytt glas om är anpassat efter ramen så att inga nya skador uppstår. Ramarna rengörs och fixas till i glappande hörn. stödkartongen byts ut mot syrafritt alternativ. I skissens ram ska vi försöka att också lägga Erskines intyg på baksidan med en egen glasskiva så att man kan se intyget  men att det sitter skyddat och framförallt inte klistrat på bakstycket som tidigare, med skador som följd. Papperet är oerhört skört.
 
Är inte detta ett fantastiskt spratt av Slumpen! Att just jag som äger originalet som säkert funnits i vår familj i hundra år skulle få syn på den utbjudna skissen och kunna koppla ihop de båda verken och även ropa in den och låta dem återförenas!
 
Originalakvarellen restaurerad. Men fortfarande kvarstår frågan: Vad gör karl'n bland buskarna?

PIERRE LOUIS ALEXANDRE – who was he?

 

This register-card from the Catholic parish of S:t Eric in Stockholm around the turn of the 20th century, contains the essential facts about Pierre Louis Alexandres life.

His name, the fact that he was Black, his date of birth (one of them), that he was a harbour worker and that he was a French citizen.

The date on top is supposed to be the time of his arrival in Stockholm, but since the card has been rewritten a number of times it could be a miswriting or misinterpretation of someone else’s handwriting. Not to be fully trusted in other words.

The card further tells us that he was married for the second time (the first marriage was of no consequence for the Catholic Church as it was carried out in a Protestant church) and that he died in Stockholm on April 29th 1905 and was buried in the Catholic graveyard just outside Stockholm on May 3rd.

According to the marriage journal the two children from his second wife were registered as ”born within the marriage” which, together with other indications makes me rather convinced that these were his own natural children although concieved while he was still married to his first wife. The above card also gives the information that the two children belong to the parish.

A previous article by Esme Garlake at the Athena Art Foundation was mainly based on earlier findings from my research around Pierre Louis Alexandre, which started already in the 1970s and therefore needed updating after the publishing in 2021 of my book ”Svarte Peder / Negern Petterson – från Cayenne till Nationalmuseum”.

The article, however, established something about Pierre Louis which was rather interesting. When I started asking questions about ”Negern Petterson” – which was his nickname when working as a model in the Royal Academy of Arts in Stockholm (I will return to that subject), nobody had any idea about who he was, if that was his real name, where he came from, if he lived in Stockholm or anything. None of the art museums like the National Gallery or any of the major auction houses had ever even given the question a thought even if there had been a few works sold during the years. So the work I have been putting into this project has resulted in Alexandre most likely being the one artist model in the world that we know so much about and – as Esme Garlake puts it: ”..there are around 40 (today: 48) surviving works in which Pierre is the model, dating from between 1878 to 1903 in Stockholm – which probably makes him the Black sitter about whom we have the most images in pre-20th-century art.”

My interest in ”Negern Petterson” (”Black Petterson”) started early, as I grow up with the painting of him by Karin Bergöö hanging on the drawing-room-wall at home. My father was the lawyer of the Bergöö family, and he got the painting as payment from Karin Bergöö’s nephew in the 1920s. It has been in the family ever since and is now on my own wall. It was always referred to as ”Negern Petterson” by Karin Bergöö herself. So that was what I had to start with.

Karin Bergöö, ”Negern Petterson”        
 
 
 
Oscar Björck,  Academy-work
 
In 1996 the National Gallery of Sweden arranged an exhibition called ”Främlingen – dröm eller hot (The Stranger – Dream or Threat)”. As they did not have any painting or sculpture of their own with Alexandre as a model, they had to borrow one, made by Oscar Björck, from a private owner. The two curators, Jeanette Rangner and Hans Öjmyr, had been digging into the archives of the Royal Academy of Arts and made the first discovery of a couple of receipts indicating the name of the model as possibly being Pierre-Louis or Jean-Louis Petterson. But as I myself many years later went through all the verifications between 1863 and 1905 in the academy archive I found many more and could also omit at least one of the receipts that Rangner/Öjmyr referred to (since it was signed ”Lovis Pettersson” which was a female model). And there is actually only one receipt where Pierre Louis uses the surname Petterson, and this is the first receipt that Pierre Louis signs, in 1878. After that he just signs ”Pierre”, ”Pierre Louie” and later ”P.L. Alexandre”. So how and why the nickname ”Petterson” came into his life – and ours – remains a mystery. But it was obviously commonly used and is found as name on more of the paintings made by other academy students.

It was not until some years later that I could finally identify his full name as Pierre Louis Alexandre. I connected the story of a coal dumper being employed by AB KOL & KOKS (this employee had also been a model for the painting by Edward Forsström), with the story of how this same employee found his wife hanging from a beam in an outhouse, having killed herself, and then also found the police report on the incident. This tragic event became the origin of a rather well known nursery rhyme about how ”Poor Pedro” comes home and finds a dead body in the woodshed. This rhyme was orally handed down some generations and told to me by at least five different people who had all heard it in their childhood.

After that, everything was easy. Having a name opens the official archives about where people lived, not to mention the archive of the Catholic Church. I could follow his actual movements around Stockholm. Apart from a year when he lived in the old town, he spent all his Swedish life in various locations on Södermalm (the southern island). He worked in the harbour which was mainly situated on the northern part of Södermalm and on both sides of the old town. But as the ice during the hard winters of the late 1800s made it impossible for sailing ships or the small new steamers to come into the Stockholm archipelago, the harbour was simply closed between mid-December and April-May. During this period all the workers had to find something else to do. It is understandable that such a life must be extremely hard on people and relationships. Especially since there was a ”comforting and warming” tavern on every corner. The alcohol-problem was overall a great problem and killed many men and relationhips during these years.

Pierre Louis however had a landlady who was an elderly relative to the young academy student Pauline Neumüller and she probably told Pierre Louis to contact the Academy, since Orientalist art had become fashionable. So he was hired as a model almost every winter from 1878 to 1903 when his tuberculosis probably made it too difficult for him to pose. And sometimes he had sittings in private studios or also in the Technical High School (todays’ Konstfack).
Instead of freezing in the harbour for minimum wages he could sit or stand still inside (perhaps not the warmest of indoor places, but still) and for double the money! I am convinced he was a lucky guy and knew it.
 
 
Anders Zorn, Prize winning water colour

 
Among the students who depicted him during the years, one should especially note Anders Zorn who got an academy award for his litte watercolour, Oscar Björck, John Bauer and of course (the best of them all if you ask me): Karin Bergöö, who married Carl Larsson. Karin, like so many other female artists of the time, had to give up their own artist career after marriage, in order to manage their home and children. Many have said that Karin, if she had been allowed to continue painting probably would have surpassed her husband. Karin, however, channelled her creativity in new ways, becoming the icon of the Swedish arts and crafts movement. When she encouraged Carl to use his time at home to depict the family country home and life in Sundborn Dalarna, the light and colourful interiors she had created were spread all over Europe and gave inspirations to many generations of young people settling in new homes.

On the whole Pierre Louis seemed to have been a proper and hard-working man. It was said about him that ”he was strong as four ordinary stowers, merry, ambitious, sober – on the whole an unattainable ornament for the stevedores guild” (According to P.L Lindgrens records of tales and legends in the Stockholm Harbour, kept in the City Archive of Stockholm)


Pierre Louis was first married to Kristina Erikson in 1879. She was a factory worker. It seems that she was unable to have children which made life hard for her and she periodically fell into depression and was also once hospitalised. In 1889 she committed suicide. A few years later Pierre Louis remarried, this time with Althea Wikman to whom he remained married until his death in 1905. Althea already had a son and a daughter. Several circumstances around their marriage, how the Catholic parish treated the subject and how the children were named and referred to by his fellow harbour-workers, has given me the impression that those two children could actually have been Pierre Louis’ natural children. It would mean that he had been unfaithful to his first wife having an affair ”on the side”. To speculate further one could suspect that Kristina found out about the affair and about the children. If she had been sad about having no children it could not have been easier to find out that her husband had two children with another woman and that it was in other words her ”fault” that they did not get any children, which of course could have added to her depression eventually leading to the suicide.


 

Drawing by Albert Engström for a comic magazine:

”Kolingen (typical lazy harbour "floating" figure) to the negro in the harbour: Eh, you - get yourself into the shadow otherwise you’ll get a tan, Öh!

From the beginning I knew of only the Karin Bergöö-painting. When my father passed away, my mother asked me to empty the storerooms in the basement as there had been problems with burglars, I went through and moved away a number of crates containing my father’s childhood memories, school-books, drawings, music sheets and other such stuff that all had been there untouched since they moved in 1933, when they got married. Far back, behind all the crates, a thick art-folder stood against the wall.

This was of course interesting. It contained a great number of academy studies of urns and antique ornaments in red chalk and nude-sketches, further old etchings, drawings and some watercolours of various known and unknown artists. After a while I found that the nude studies were all signed by different female artists in the same class as Karin Bergöö, so I assumed that the folder also came from Karin’s academy years and that the classmates exchanged works as memories. But it also had later additions, possibly included when Carl and Karin Larsson spent time in the Bergöö-home. For instance when Carl executed the frescoes in the great dining room for his parents-in-law. Among these later addition were drawings by Albert Engström, a watercolour by John Bauer and a drawing by Emil Österman depicting ”Negern Petterson”, which became the second picture of ”Petterson” for me and which more or less started my search for other works of art with him as sitter.  

My hunt for works of art with Pierre Louis as model has been fun, interesting, often surprising and full of coincidences. Like when my new neighbour saw the Karin Bergöö painting through my window and said, ”my friend has that painting at home as well”! It turned out to be a painting made by Alma Holsteinson at the same sitting as my painting and from a position next to Karin Bergöös. Fantastic coincidence. Without this neighbour the owner would have never got in touch with me. The same happened when I found the owner of the Oscar Björck-painting from the exhibition in the National Gallery. Another friend of mine called and said that her cousin had a ”Petterson”.

By the time I was finishing the work with the book, I had found 43 works of which two were sculptures and the rest oil paintings, water-colours or drawings. When I say ”found”, it means that I know they exist and at best I have pictures of them, but in several cases I do not know who owns them or where they are located today. About the last catalogue number in the book I know it belonged to the law partner of my father (or rather his wife). I know who made it and on the whole what kind of sitting it was. I also know through which art dealer the family sold it. But no pictures exists and the art dealer did not remember to whom he sold it..... But one day it will certainly reappear.


After the publishing of the book, at least five new works have surfaced depicting Pierre Louis Alexandre:
No. 44
Anna Holsteinson (1859-1934) ”Negern Petterson”
Oil painting made 1879-1880. From the same
sitting as No. 1 Karin Bergöö but showing quite
another impression by the artist.

 No. 45
Ernst Ellberg (1868-1948)
Oil painting. This is another example on a painting which has not been made with the actual sitter present but instead probably is a copy of someone elses painting. Ellberg never attended the Royal Academy or any other art schools. He was a composer and violinist. After careful studies of the physionomy and various caracteristics I have decided that it should be included in the catalogue.
 
 
No. 46
Ingrid Steffenburg (1868-1938) ”Coloured man on duty” Oil painting signed 1896.
This is the first of the four paintings from this particular sitting that has been found. I knew of these four from a photo of the exhibition wall on the Royal Academy where students exhibit works from the passed year.

 
No. 47
Signe Grönberger (1881-1969)
Pencil signed 1901
Grönberger studied at the Royal Academy of art 1901-1908, but had a previous education at
Caleb Althins Art School
                        

 
No. 48
Garibaldi Lindberg (1863-1957) ”African”
Signed oil painting.
 
 
MATS WERNER Mariefred Sweden
 
Born in Stockholm 1943. Retired pioneer in specialized international sales promotion-business. Earlier engaged in local politics, choirsinger and never ending writer of all sorts.
Published books:
”Lasse Werner – en lycklig skit. Den svenska jazzens Gossen Ruda (Lasse Werner – a lucky piece of shit. Enfent terrible of Swedish Jazz)” Gidlunds Publishing 2014
 ”Svarte Peder / Negern Petterson – från Cayenne till Nationalmuseum (Black Pedro / Negro Petterson – from Cayenne to the National Gallery)” BoD 2021

 

Pierre Louis Alexandre på väg ut i världen!

 
Sedan min bok om Pierre Louis Alexandre publicerades 2021 och jag sålde största delen av min samling med målningar med Pierre Louis som modell 2022, så har av okänd anledning ett starkt ökat intresse för Alexandre visat sig på flera sätt.
 
I februari i år publicerades en omfattande Wikipedia-sida om Alexandre – på franska i Frankrike! I och för sig inte märkligt eftersom Alexandre faktiskt var fransk medborgare i hela sitt liv. Men att den unge historiestudenten i Grenoble som gjorde sidan alls hittade min blogg och kom att intressera sig för Alexandre är ju rätt fantastiskt.
 
 
 
Redan i Januari hade Athena Art foundation i England, publicerat en video om Alexandre på sin Instagramsida. Den följdes av en artikel på deras hemsida. Deras information i sin tur byggde huvudsakligen på en akademisk uppsats av Monica L Miller som är Ann Whitney Olin Professor i Engelska och Africana-studier, vid Barnard College i Columbiauniversitetet. Uppsatsen som är en del av hennes arbete kring “Blackness, Swedish Style: Race, Diaspora, and Belonging in Contemporary Sweden". Miller har i sin tur använt min blogg som underlag i de delar som berör Alexandre. Då uppgifterna i bloggen dessvärre i många stycken visat sig vara mindre korrekta eftersom jag då ännu inte identifierat Alexandre utan enbart plöjt arkiv. Till exempel uppteckningar i andra eller tredje hand av "legender" i Stockholms Hamn och liknande. När väl identifieringen var klar så började jag arbeta med bokmanuskriptet men lät bloggtexten stå eftersom den väl skildrar just "Jakten på Negern Petterson"! Alla de svårigheter som arkivforskning innebär och de återvändsgränder och rena villospår som man inte kan undvika. Men i och med att jag identifierade "Negern Petterson" som just Pierre Louis Alexandre så kunde jag i offentliga register följa hans liv och avskriva en hel del av de sammanblandningar och legender kring honom som florerat i hamnarbetarsammanhang.
 
 
 
Det här ökande internationella intresset för Alexandre visade sig också då jag sålde elva av mina tretton konstverk med Alexandre som modell. En av köparna hörde av sig till mig för att få mer information om modellen. Han var brittisk konsthandlare och efter en tid hade han sålt målningen till High Museum of Art i Atlanta USA.

 

Sorgeåret till ända.

 
 
 
 
Det är otroligt, men ett helt år har gått sedan min älskade Ann lämnade jordelivet. Det har varit en ny resa ut i det okända för mig. Konstigt och ofattbart. Nya former av beslut som ska fattas utan stöd av Ann. Att sakta inse den reella innebörden av orden "aldrig mer".
 
Sakta har dock livet och kanske också livslusten börjat återvända. Jag har vågat mig ut på egna resor, träffat nya människor, upplevt nya saker. Hittills har Anns foto följt med på hotellrummen och så lär det väl fortsätta ett tag gissar jag. Igår träffade jag en av våra bästa gemensamma vänner som också deltog vid Anns begravning. Han har det senaste året drabbats av elände och även överlevt en tid då man trodde det var slut. Och att se honom nu med glimten tillbaka i ögat, om än med en och annan tacksamhetens tår över att ändå vara tillbaka och att ha fått en "förlängning" i tillvaron, gav mig en slags puff att också själv försöka kasta mig ut i tillvaron igen och med mitt motto för ögonen: Öppna Sinnen!
 
Här på bloggen har jag inte skrivit på ett år, med undantag av minnesteckningen efter Ann. Nu är sorgeåret dock förbi och livet går vidare – liksom bloggen!

RSS 2.0