2

Aningslöshetens lakejer!

 
Som jag skrivit i föregående inlägg har begreppet "politisk korrekthet" funnits i min tankevärld de senaste månaderna. Mest har det handlat om svarta tårtor och bortklippta och bortdömda sagofigurer.
 
Men också det politiskt korrekta i att vurma för cykel- och gångtrafikanter på bilisters bekostnad. Att vurma för vår möjlighet att gå ett par extra futtiga steg istället för att kunna parkera utanför en butiksdörr.
 
Aningslösheten har firat nya triumfer på insändarsidorna i Strengnäs Tidning de senaste veckorna.
 
Först ut var signauren "Inflyttad kommuninnevånare" som uppmanade köpmännen att sluta skylla på borttagna parkeringsplatser och att istället "se över sortiment", "satsa på reklam" och "ta reda på vad vi boende i Strängnäs vill ha".
 
För "Man kan enkelt parkera vid vattnet – inga problem" !
 
I dagens Strengnäs Tidning fanns inte mindre än fyra insändare som alla kommenterade den infyttade kommuninnevånaren med positiva tillrop.
 
Lars Malmberg upprepar kravet på att se över utbudet. Signaturen "Kanske en framtida kund, Meta" tycker att affärsmännen ska sluta gnälla.
 
Härutöver har signaturerna "S som i Strängnäsbo" tyckt att det är dags att vakna för köpmännen och "Lena" som tyckt att det är bäst att göra Trädgårdsgatan till en gågata.
 
Gemensamt för alla dessa tillskyndande supporters till den inflyttade kommuninnevånaren är att de
 
1. tycker att utbudet är dåligt i Strängnäs (och därför hellre handlar på nätet eller på annan ort)!
2. tycker att gågator fungerar jättebra i t.ex. Eskilstuna och andra orter, så varför inte i Strängnäs!
3. tycker att köpmännen ska vakna, sluta gnälla och planera bättre!
4. tycker att några meters längre gångväg till butiken väl inte är något att bråka om och att det finns gott om parkeringsplatser!
 
Till alla dem som helt frankt berättar att de hellre handlar på nätet eller någon annanstans:
 
Fine! Gör det! 
Håll er borta från Strängnäs centrum!
 
Men lägg då inte heller några synpunkter på hur vi tycker saker och ting ska vara, vi som VILL handla på hemmaplan, vi som VILL att det ska finnas ett rikt butiksutbud och vi som VILL att det ska gå bra för de köpmän som faktiskt kämpar för att ge oss vad vi vill ha och som också hoppas kunna ge er vad ni vill ha – men som ni inte vill hjälpa att nå dit!
 
Tror ni att det sitter någon central kommunbetald butiksplanerare någonstans som ska fixa de butiker och det utbud ni efterfrågar? Nej sanningen är, att de butiker ni saknar kommer att etablera sig här om just ni och era vänner och dem ni uppmanar att komma till Strängnäs för att handla i ett mysigt och småskaligt stadscentrum faktiskt är beredda att handla här. Att stanna på hemmaplan och inte åka till Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Att ta er till centrum istället för att knappa på datorn hemma.
 
Det är faktiskt vämjeligt att höra den illojalitet ni visar mot er egen hemort i era kommentarer.
 
Ni hänvisar till att det finns gågator överallt, så varför skulle inte Trädgårdsgatan kunna fungera som sådan!
Med risk för att bli tjatig måste jag ändå upprepa att det inte går att jämföra Kungsgatan i Eskilstuna, som har en längd som spänner över 6 kvarter och ett centrumtorg och som har en oändlig mängd olika sorters butiker utmed sig och dessutom ett bofast kundunderlag på över 90.000 invånare, med den gatstump av Trädgårdsgatan i Strängnäs vi nu pratar om.
 
Kan ni ens ana hur många olika typer av butiker som finns utmed Kungsgatan i Eskilstuna? Som dessutom i de flesta fall har lastmöjligheter från baksidan.
 
Utmed Trädgårdsgatstumpen finns det TIO! (Plus ett stängt kontorshus, några myndighetslokaler, en kemtvätt, en frisör, en bank, en tom butikslokal och några näringsställen). Dessa tio butiker ligger dessutom alldeles för långt ifrån varandra! Det vill säga gatans bredd gör det omöjligt att överblicka båda sidors skyltfönster när Du går längs den. De har dessutom bara i ett fåtal fall lastmöjlighet från baksidan.
 
Det finns hur mycket erfarenheter och forskning som helst kring gågator och hur de kan fungera – och inte!
Varför inte försöka ta till sig av dessa kunskaper istället för att alla ska upprepa gamla misstag. En gatstump som den vi talar om i Strängnäs HAR INGA FYSISKA MÖJLIGHETER att bli en bra och välfungerande gågata.
 
En gågata, tillåter inte heller cyklande, vilket skulle innebära att om man tänker sig att göra en gågata istället för – som det nu heter – gångfartsgata, så har för det första hela syftet med den nu genomförda förändringen varit förgäves eftersom den syftade till att underlätta för cyklisterna i centrum. Men just detta underlättande för cyklister gör det istället lite besvärligare för gångtrafikanterna som tvekar att korsa mellan Trädgårdsgatans södra och norra sida eftersom man hela tiden riskerar att det kommer en cyklist farande som skär av gångtrafiken. Och cyklister har erfarenhetsmässigt dessvärre en tendens att se sig som herrar över "sitt territorium" och tar väldigt lite hänsyn till gångtrafikanter när de forsar fram på sina banor.
 
Och så denna moraliska aspekt på dem som gärna vill parkera utanför butiksdörren. Man må ha vilka synpunkter som helst på hur lata eller praktiska vi människor kan vara. Tyck gärna att man är en sämre människa som inte vill gå "några futtiga extra meter" mellan bil och butik. Det spelar ingen roll för resultatet vad ni tycker!
 
För om bara tillräckligt många väljer att göra precis det ni gör (för att ni inte gillar utbudet) av ett annat skäl, nämligen att de inte kan parkera utanför den butik de önskar, och istället handlar på annan plats, så betyder det ytterligare ett bortfall av kunder som i sin tur betyder minskad omsättning för butikerna i stort, vilket i sin tur till slut ger fler tomma butikslokaler som på sikt förvandlas till kontor eller bostäder och så har vi nått till ett totalt butiksfritt centrum som är dött i sin helhet. Betänk att varje borttagen P-plats erfarenhetsmässigt innebär ett bortfall i storleksordningen 2 miljoner per år för de omgivande butikerna! I fallet Trädgårdsgatan innebär det ett totalt bortfall på 38 miljoner varje år! Och det hjälper faktiskt inte att platserna ersätts på annat håll. Det kan mildra konsekvenserna men aldrig helt ersätta det nära bortfallet.
 
Varje kund som – av vilket skäl det vara må – väljer att handla på annan plats, ger upphov till denna onda cirkel. För den är ond!
 
Den dagen då vi sitter där med vårt döda centrum, är det inte så kul när man kanske behöver en liter mjölk, en flaska vin eller sin medicin och istället tvingas fara långa vägar bort.
 
Med andra ord! Vi har alla ett ansvar för att det ska gå bra för vårt centrum och för dem som bedriver verksamhet där. Så länge vi aktivt väljer att understödja handel på annat håll så förstör vi för vår egen orts möjligheter att överleva och växa som handelscentrum. Och det ÄR INTE köpmännens fel – utan kundernas val. Och i det här fallet dessutom ett antal okunniga och klåfingriga politikers fel. Istället för att hjälpa och underlätta för den handel som ändå finns kvar har man med de genomförda åtgärderna starkt försämrat för dessa handelsmän – och i förlängningen för oss alla! Sedan må dessa aningslösa insändarskribenter ösa sin moraliska galla hur mycket de vill. Någon förbättring innebär det inte för någon!
 
Och begriper man inte det, och rättar det som blivit fel – då har man inte på sin post att göra!