2

Folkpartiet tar på skygglapparna!

Den 23 augusti infördes i Strengnäs Tidning en debattartikel skriven av Folkpartiets båda nya toppnamn i Strängnäs kommun: Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren. Denna debattartikel har fått svar från såväl Oppositionsrådet Maria von Beetzen som moderaten Sixten Skullman, liksom från oss båda Kristdemokrater, Hélène Brodin Rehindorf och Mats Werner. Tidningen har dock valt att på sex dagar inte publicera någon av dessa invändningar, vilket är anmärkningsvärt i valtider. Istället väljer man gärna att låta stora bilder ta upp yta på den enda sida som anslås för insändare och debattartiklar.

Detta har vi anmärkt på förr och då har tidningen faktiskt lyssnat en och annan gång och låtit insändarna uppta ett helt uppslag. I valtider borde man kunna förvänta sig en större välvilja från tidningens sida för opinionsyttringar från politiska företrädare och andra.

Så här skrev iallafall Hélène Brodin Rheindorf och jag samma dag (23/8):

"Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren, Folkpartiet i Strängnäs, förklarar i en insändare (23/8) att det inte är något problem om man har ett 1,5-miljonerslån på en villa som är värd 2 miljoner och klarar av att betala räntor och amorteringar.

Därmed vill de påstå att den skuld på 3,5 MILJARDER som kommunen har inte är något problem eftersom det skulle finnas täckning för lånevärdet och för att kommunen klarar av att betala räntor och amorteringar.

Det är ledsamt att Folkpartiets ”unga garde” nu också ansluter sig till de gammelkommunala åsikter som torgförs av Anders Svensson.

Deras insändare ger upphov till följande kommentarer:

1. Tiderna kan bli sämre. Villan kan falla i värde. En dag kräver banken amortering eller tilläggssäkerhet. Detsamma kan gälla kommunens lån och säkerheter.

2. En kommun skall enligt lagen få sina inkomster från skatter och avgifter. Inget annat! Inte aktieutdelningar. Inte affärsverksamhet.

3. Hallgarn och Lundgren påstår vidare: ”Vad gäller SEVAB ger ju det företaget dessutom avkastning till kommunen varje år”.

Om man menar ”utdelning”, så blev det ingen utdelning för förra året och om bolagets ledning fick som den ville skulle ingen utdelning ske under de närmaste åren heller. Inte förrän bolaget konsoliderat sin egen finansiella situation och uppnått en rimlig soliditet.
Som det nu är kan en politisk majoritet framtvinga utdelningar som går stick i stäv med varje företagsekonomisk grundregel.

4. Hallgarn och Lundgren skriver att det är viktigt att de kommunala bolagen ”...visar goda vinster och kan behålla sina goda värderingar.”

Vad menas? Kommunala bolag har man för att de ska tillhandahålla tjänster till invånarna på rimliga villkor - inte för att ge ”goda vinster”.  Som allmännyttigt bolag skulle inte SBAB överhuvudtaget vara vinstgivande.

Och vilka ”värderingar” avses?  Ingen annan har sett några värderingar av bolagen. När den gamla alliansen ville fullfölja ett gemensamt vallöfte och låta värdera bolagen, vägrade Herrar Svensson m.fl. från Folkpartiet, ens denna åtgärd.

Men Hallgarn och Lundgren vet tydligen, att SEVABs och Bostadsbolagets värden skulle räcka till att göra kommunen ”i princip skuldfri”!

D.v.s. ett värde på minst 3 miljarder kronor! En intressant uppgift som inte delgetts någon inom oppositionen.

5. Hallgarn och Lundgren säger att man inte ska vara orolig för att ha höga lån om  man ”med god marginal” klarar av att betala räntor och amorteringar.

Låt mig påminna om att förra våren tvangs Kommunfullmäktige att godkänna en förändring av kommunens kreditlimit för att månadens löneutbetalningar annars var i fara!

Att vi haft en period av historiskt låga räntor har givetvis varit till kommunens fördel.

Men ingen förväntar sig längre att denna låga räntenivå ska bli bestående. Redan har diskontot höjts och då inflationstrycket ökar kommer också räntenivån att höjas.

Det innebär också att kommunens kostnader för sina lån kommer att öka utöver de 80 miljoner vi betalat hittills på årsbasis!

Men Hallgarn och Lundgren tycks sova gott om natten! Låt dem sova också efter valet.

Vi andra vet att det alltid är bättre att skattepengar går till verksamhet än till bankräntor.

HÉLÈNE BRODIN RHEINDORF
MATS WERNER
Kristdemokraterna i Strängnäs"