Sant eller falskt om klimatet? Svaren finns i "Klimatkarusellen"

 
 
Ända sedan jag för rätt många år sedan nu vid två tillfällen gick veckolånga tvärvetenskapliga kurser i Åkers Bergslag under ledning av Nils-Axel ”Niklas” Mörner, landets främste oceanolog, har jag kommit att intressera mig för klimatfrågan. Med Niklas Mörner fick vi stå på en gungfly ute över en ”bottenlös” skogstjärn och borra upp lerkärnor som sedan lades upp framför oss och så visade och pekade Niklas och tog oss med genom årtusendena ”..och där ser ni att det var en svår och hård vinter. Och här växte det till”.

Entusiasmen var smittande, Mörner intensiv, oerhört kunnig och pedagogisk. Han fick oss alla att inse att människans utsläpp av fossila gaser på alla sätt blott är en droppe i havet och inte har särskilt mycket med jordens klimatförändringar att skaffa.

Genom åren har jag då och då kontaktat honom för att få en eller annan uppgift bekräftad eller förnekad och det har alltid varit givande kontakter. Jag har läst Henrik Svensmarks bok om den kosmiska strålningens betydelse för molnbildningen och därmed klimatet och jag har givetvis följt och förundrats över den allmänna klimatdebatten. Förvånat mig över hur dåligt, för att inte säga uselt, mitt eget husorgan DN sköter sitt objektiva journalistiska uppdrag i den här frågan.

Sökte länge efter en bra bok som går igenom alla påståenden om klimatet, alla teorier och hypoteser, som redovisar kunskapsläget och gör det på ett också för oss ”vanliga dödliga” begripligt sätt. Jag fann Elsa Widdings bok ”Klimatkarusellen” tack vare den balanserade sajten klimatupplysningen.se och Webkanalen swebbtv.se. Det är nog länge sedan jag läste en bok så grundligt, långsamt och eftertänksamt. Elsa Widding har lyckats i sitt uppsåt att få fram en bok som alla med intresse i frågan ska kunna läsa och förstå. Hon är lika förundrad som jag själv över hur tänkande människor som borde ha tillräckliga kunskaper och tillräckligt minne för att så fastna i vad som faktiskt bara är en hypotes som saknar all form av vetenskapligt bestyrkande och göra detta till en statsreligion. Det är helt ofattbart! Och att så många vuxna har låtit sig själva och sina barn utan eftertanke falla in i denna närmast sektliknande domedagsstämning, som lett till att ett barn sätter sig framför Riksdagshuset och skolstrejkar för att hon inte tror att det är någon mening med att lära sig något mer (underförstått för att vi alla kommer att gå under). Och vi vuxna låter det ske!

Vad ska dessa ungdomar tänka om oss den dag då sanningen går upp för dem?

Elsa Widdings bok redovisar inget ”tyckande”, inga trosbekännelser utan bara rena fakta som styrks av empiriska data och mätningar. Hon visar på hur klimatet har utvecklats sedan slutet av den senaste istiden för 12000 år sedan och för hur kolidoxidhalten i atmosfären förändrats under årtusendena. Hon bemöter kunnigt alla dessa påståenden som kommer från alarmisthåll. Boken illustreras rikligt med pedagogiska grafer. Med hjälp av ett par medförfattare som biologen Morten Jødal, biokemiprofessorn Gösta Pettersson,statistikern Magnus Cederlöf och Stockholmsintitiativets professor Ingemar Nordin.

Cederlöf slår hål på klimatmodellernas tillförlitlighet och Petterssons redogörelse för IPCC:s ofattbart ohederliga hantering av sitt uppdrag är häpnadsväckande. Hur ett FN-organ kan undertrycka, förvränga, censurera och smutskasta allt och alla som inte faller in i det av organisationens kärntrupp godkända uppfattningen är helt oacceptabelt och det gör mig upprörd att detta inte har stoppats.

Vill ni lära er hur det verkligen förhåller sig med framtidens klimat är inte detta boken för er, för den slår fast just detta att eftersom det är så många parametrar och okända faktorer som påverkar jordens klimat att ingen idag med någon säkerhet kan förutsäga framtidens klimat. Det enda man väl ändå med viss sannolikhet kan förutspå är att det på lång sikt kommer att bli kallare eftersom det har varit den tydliga trenden alltsedan värmen som kom efter den förra istiden började avta.

Men vill ni lära er mer om vad som styr klimatutvecklingen och vad som inte gör det och vilka påståenden som är sanna och vilka som är falska, då ska ni köpa den. Ni kommer att förstå allt (nästan) och ni kommer sannolikt att förvånas.

En illustration ur boken visar på skillnaden mellan de klimatmodeller som IPCC använder för att skrämma oss och de faktiska temperaturmätningar som gjorts. När man ser detta undrar man hur någon kan tro på vad en politiskt och uppenbart okunnig och politiserad organisation som IPCC påstår:

 

Vetenskap och medier – olika roller eller?

Riksbanksigelkotten....
 
Ibland blir man så glad när man öppnar morgontidningens ledarsida! I fredags (19/2) var rubriken Bekvämt utan betyg, och handlade om urvattningen av kvaliteten på högskolorna genom bristen på betygssättning, verklig kvalitetskontroll, forskningsfusk och annat. Utgångspunkten var givetvis det som hänt på Karolinska Institutet.

”Men där den verkliga sakkunskapen finns kan också kåranda eller behovet av goda relationer för att trygga egna anslag finnas” skriver ledaren. Som också våndas över att den avslöjande granskningen universiteten emellan försvinner genom ett regeringsförslag som riksdagen förväntas godta denna vecka. Nu ska man också inom universitetsvärlden övergå till den ”egenkontroll” som inte minst inom byggsidan visat sig rent katastrofal.

Som av en händelse skriver Andreas Bergström från tankesmedjan Fores, i spalten bredvid en gästkrönika under rubriken: Fel, flum, fusk även i vetenskap.

Man kunde tro att den handlade om samma sak, men icke. Istället berättar Bergström om en av de största vetenskapsnyheterna förra året, en artikel i tidskriften Science: ”Estimating the reproducibility of psykological science” vilken var ett försök att upprepa resultaten från ett hundratal publicerade psykologiska studier, Det visade sig att i de flesta fall gick det inte att få samma resultat som i originalstudierna.

”Forskarna har en tendens att publicera studier som visar positiva resultat och ignorera försök där den effekt man hade väntat sig inte uppstod”. Man kan inte heller utesluta rent fusk. 

Bergström exemplifierar vidare hur man kan vilseleda med ”vetenskapliga” metoder som när Riksbanken förra året publicerade ett diagram över sin ränteutvecklingsprognos och genom kraftiga uppåtkurvor visade att räntan snart skulle stiga brant uppåt. I själva verket rörde sig räntan i en helt annan bana. Bergström fortsätter: ”Det finns också hela vetenskapliga områden som i stor utsträckning arbetar med intervjuer och observationer, på ett sätt som gör att det nästan aldrig syns om forskarna, medvetet eller omedvetet ger en skev bild av resultaten.”

Och vidare: ”En rimlig tanke är att staten inte borde finansiera forskning och prognoser som mest ger okontrollerbara eller vilseledande resultat. Men vi kan inte vänta oss att forskare och prognosmakare inom en disciplin ska leda den utrensningen, de har allt att förlora på att säga att det de har hållit på med inte fungerar. Och de som inte är experter har förstås svårt att säkert avgöra vad som är värdelöst och vad som bara är svårtolkat.”

Tänk så klokt! Och tänk om medierna tillämpade den skepsis inför och kritiska granskning av olika vetenskapliga påståenden som ledarartikeln och Bergströms krönika efterlyser också i sin bedömning av t.ex. IPCCs olika alster kring klimatförändringarna!

Kanske skulle man då se att den branta uppåtgående temperaturkurva som ofta åberopas alltför mycket liknar Riksbanksigelkotten!
 
Se även denna länk!

Av pensionärer och dårar får man höra sanningen!

 
Docent Fred Goldberg föreläser på Nordens Ljus. Notera kurvan för temperatursänkning jämförd med motsvarande koldioxidutsläppsökning!
 
Rubrikens travestering av det gamla talesättet är betecknande för klimatfrågan. Det är bara pensionerade forskare som inte längre är beroende av att söka offentlig finansiering eller verksamma forskare som grips av sanningens dårskap som vågar prata klartext om denna politiskt så infekterade fråga. Idag var det 1943 års män som väl inte mangrannt med i tillräcklig mängd för att fylla galleriet ombord på Nordens Ljus, hade mött upp för att lyssna på Fred Goldberg, docent och klimatanalytiker, som pratade om "Klimatbluffen". Fred Goldberg har passerat pensionsåldern och kan således tala sanning!
 
 
Ett antal av IPCCs "scenarios" jämfört med faktiska observationer! Den röda och gula kurvan anger temperaturförändringar enligt IPCCs förutsägelser för två varianter av "Business as usual". Den grå kurvan motsvarar vad IPCC förutspått vid drastiska nerskärningar av CO2-utsläpp. Medan den gröna och blå kurvan visar faktiska temperaturdata. Säger en del!
 
Jag gjorde några spridda anteckningar som kan ha intresse för dem som fortfarande tror på IPCC, FNs klimatpanel. Om denna ska man först och främst säga att den inte är tillsatt för att med hjälp av seriösa forskare utröna OM människan bidrar till den globala uppvärmningen. Istället står det i IPCCs grundhandling att "syftet är att visa att människan påverkar klimatet". Det vill säga IPCC kan inte och skall inte återge forskning som motsäger detta. Det är den enkla förklaringen!
 
Men för världens politiker och därmed allmänheten framstår det som om IPCC har forskat kring huruvida människan påverkar och sedan genom forskning kommit fram till sitt resultat. Så är alltså inte fallet.
 
Om man sedan, som den kanadensiska feministiska forskaren, journalisten och författaren Donna Laframboise gjort, analyserar vad det är för forskare som anlitas för att skriva dessa världsavgörande yttranden så finner man t.ex. en 25-årig just utexaminerad huvudansvarig för en del av IPCCs rapport!
 
Vad fick vi då mer höra? Jo att den helt avgörande delen av den s.k. växthuseffekten, eller närmare bestämt 95% av den – utgörs av vattenånga! Koldioxid (CO2) svarar för 1,5% av växthuseffekten! Den andel som hänförs till mänsklig verksamhet utgör 0,06% av växthuseffekten.
 
Sverige släpper årligen ut 50 miljoner ton CO2 i atmosfären, samtidigt som människor andas ut 3.500 miljoner ton CO2! Mänskligheten totalt släpper ut 33.000 miljoner ton CO2 årligen – vilket alltså motsvarar 0,06% av växthuseffekten! Är det fortfarande någon som tror på Al Gore? Tyvärr är det det! Det vore underbart att få uppleva den dagen då alla dessa Klimatalarmister får lov att erkänna att de hade fel! Det är istället främst solens aktivitet som styr klimatet på jorden. T.ex. så har de stora jordbävningarna oftast sammanfallit med stora utbrott från solen vilket gett starka solvindstötar på jorden. På samma sätt är det solens aktivieteter som styr molnfrekvensen på vårt klot och därmed klimatet. Solens "wobblande" roterande, orsakas av Jupiters gravitationspåverkan och ger i sin tur upphov till 60-åriga cykler med dygnslängdsförändringar vilka i sin tur påverkar strömmarna i Stilla Havet vilket i sin tur påverkar klimatet.
 
Och isbjörnarna blir inte färre vad Greenpeace och andra miljöaktivister än påstår. När isbjörnarna fridlystes 1973 fanns det 3.000 registrerade isbjörnar. Nu finns det 22.000!
 
 

Global warning?Richard Muller, fyskiprofessor vid Berkley University i Californien slår hål på myter. Här kan ni se hela hans föredrag. Lyssna och reflektera! Mycket av det han säger är också mycket nedslående.

Den stora havsytebluffen!The Climate Scam uppmärksammar svenske havsforskaren Nils-Axel (Niklas) Mörners artikel i The New Science om de påstådda förändringar i havsytans nivå.

Niklas har länge varit min "husgud" när det gäller synen på klimatalarmismen. Han har med stor auktoritet visat på en annan och betydligt trovärdigare utveckling av vårt framtida klimat och på orsakerna till de förändringar vi sett och de vi kommer att få se.

Läs mer om Niklas under kategorin "Klimat och Tvärvetenskap". Och passa på att gå hans 17e tvärvetenskapliga kurs i Åkers Bergslag i maj. Jag kan garantera en högintressant vecka på Själens motionsslinga och i Kunskapens Lavin tillsammans med sådana eminenta föreläsare som Björn Ambrosiani, Mats G Larsson, Ann-Christine Bonnier, Svante Strandberg, Håkan Elmqvist m.fl. Läs under kategorin "Klimat och Tvärvetenskap" om kursen dag för dag.

Är ni intresserade? Skriv en kommentar och glöm inte att ange mailadress i därför avsedd ruta (visas ej på bloggen) så skickar jag information om kursen.

Kolla också gärna länkarna (Fyra delar) till Professor Bo Carters föreläsningar om klimatförändringarna. Länkarna finns i bloggens högerspalt.

"De kylande stjärnorna - en kosmisk syn på klimatförändringarna"Min vecka i sjukhussängen på Kullbergska efter höftledsoperationen gav mig möjlighet att i lugn och ro avsluta läsningen av en oerhört intressant, men krävande bok som min kusinson Georg Hardt haft den goda smaken att leta upp på ett antikvariat för att ge mig: "De kylande stjärnorna - en kosmisk syn på klimatförändringarna" skriven av den danske klimatfysikern, moln- och atmosfärforskaren Henrik Svensmark och vetenskapsjournalisten och -författaren Nigel Calder. Boken kom ut 2008 på Anarchos förlag i svensk översättning av Peter Pettersson och faktagranskad av Henrik Lundstedt, docent i solär-terrrester fysik vid Institutet för rymdfysik i Lund.

Jag känner till Svensmark och hans välunderbyggda teorier efter ett mycket intressant och givande TV-program som också visats i Sveriges Television.

Författarnas teorier stämmer väl med den grunduppfattning jag fått via andra svenska klimat- och oceanforskare och stöder därför min uppfattning som s.k. "klimatskeptiker", d.v.s. att den numera avstannade uppvärmningen snarare är resultatet av en naturlig avslutningsfas på den klimatperiod som varit och att vi nu är på väg in i en annan och att förändringen förvisso kan vara påverkad av men ingalunda orsakad av mänsklighetens CO2-utsläpp.

Svensmark har visat att det framförallt är moln på låg höjd som avgör temperaturen på jordytan. För att bilda moln krävs en partikel på vilken vattenmolekyler kan fästa och omvandlas tlll vattenånga. Dessa partiklar bombarderar ständigt jordytan men har sitt ursprung ute i vår galax. Partikelbombardemanget är beroende av ett antal förutsättningar: solens magnetiska aktivitet (när solaktiviteten är hög begränsar den instrålningen från rymden), stjärnexplosioner i vår galax (som ger upphov till massiv kosmisk strålning) och vår position i den bana som vårt eget solsystem har i galaxen Vintergatan.

Vårt solsystem passerar upp och ner genom de olika anhopningar av partiklar, himlakroppar och stjärnor som utgör armarna i Vintergatan. Dessa passager ger i sin tur upphov till högre eller lägre strålningsaktivitet.

Olika forskare har på olika sätt kunnat binda olika händelser i jordens historiska utveckling till dessa regelbundna rörelser och händelser i solsystemets bana, vilket redogörs för i boken.

Detta gör den till en intressant läsning vare sig man är "alarmist" eller "skeptiker". Vi talar inte bara om de senaste århundradena utan blickar en miljard år tillbaka!

T.ex. befann sig jorden för ca. 2,8 miljoner år sedan i en isbollsfas. D.v.s. hela klotet, så när som på ett bälte utmed ekvatorn var i princip isklädd. Orsaken till denna nedkylning torde ha varit en supernovaexplosion i vår "närhet". Att denna nedkylningsfas också kom att innebära en häftig förändring i hominidernas evolution tycks stå klart.

"Varför blev mänskliga hjärnor mycket större än hos aporna? Medicinska forskare som undersökte ett tillstånd av försvagade muskler kallat muskulär dystrofi, rapporterade 2004 en genetisk förändring som kan ha tillåtit att hjärnan började växa. En grupp under ledning av Hansell Stedman vid University of Pennsylvania identifierade en gen som styr tjockleken och styrkan hos bitmuskelfibrer som kontrollerar käkarna hos alla apor och apmänniskor. Genen kallas myh16 och producerar en mycket kraftig bitmuskel som helt omger skallen och hindrar dess växande.

Alla människor som lever idag har en muterad form av genen och klenare bitmuskler. De svagare mänskliga käkarna passar ihop med plattare ansikten, mindre tänder och rundare skallar. Enligt Stedmans mening så frigjorde mutationen hjärnan så att den kunde växa. Och när gruppen använde genetiska bevis för att räkna ut när mutationen inträffade, så blev svaret för ungefär 2,4 miljoner år sedan!"

Alltså, under följderna av det strålnings- och asteroid-bombardemang som utlöst snöbollseffekten över jordytan. De "nya" människorna tvingades att ta hjälp av verktyg för att kunna bearbeta det kött de skulle äta och de första skär- och huggstenarna kommer från denna tid.

Åter till dagens klimatdebatt: boken slår fast följande:

"Om koldioxid, oavsett om den är naturlig eller skapad av människan, var en verklig pådrivare av klimatet, så skulle man förvänta sig att se en överensstämmelse mellan dess variationer och det föränderliga klimatet på alla tidsskalor.

* Under de senaste 500 årmiljonerna har det inte funnits något samband mellan klimat och koldioxid.

* Under de senaste årmiljonerna har det funnits en länk mellan koldioxid och temperatur, men bakvänd - koldioxidnivåerna följde efter temperaturen snarare än ledde den.

* Under de senaste 10.000 åren har det inte funnits något samband mellan koldioxid och temperatur.

* Under de senaste 100 åren har det i stora drag funnits en övergripande länk mellan ökad koldioxid och temperatur.

Bara den sista punkten kan ses som ett möjligt obesrvationsgrundat bevis på att koldioxiden driver på klimatet, men den är illa åtgången av de historiska detaljerna.

* Hälften av 1900-talets uppvärmning inträffade mellan 1905 och 1940, då koldioxidhalterna fortfarande var ganska låga.

* Ett mellanspel av global nedkylning inträffade på 1950- och 1960-talet då koldioxidhalterna ökade.

* Vid början av 2000-talet avstannade den globala uppvärmningen igen, trots en fortsatt snabb ökning i koldioxidkoncentrationerna.

* Om växthusverkan drev på uppvärmningen genom koldioxid, så skulle den övre atmosfären ha värmts upp fortare än jordytan, men observationer visar att det motsatta har varit fallet.

Om man således har svårt att finna klara samband mellan klimatvariationerna och den ökade koldioxidhalten så tycks det desto enklare att finna dessa samband när det gäller uppmätta och konstaterade variationer i kosmisk strålning som i sin tur är beroende av konstaterade variationer i solens aktivitet och vårt solsystems position i galaxen.

Och som sagt - sedan 1998 finns ingen konstaterad ökning av jordens temperatur.


IPCCs kompetens!

The Climate Scan har idag Ingemar Nordin ett inlägg som borde vara avgörande för de som är tveksamma i klimatfrågan och ge alarmisterna en riktig tankeställare. Hittills ha vi ju fått veta vilken oerhörd kompetens som står bakom IPCCs rapport som i sin tur ligger till grund för alla de panikartade åtgärder världen vidtar. Gå gärna direkt till Nordins inlägg, men då jag finner det så angeläget, återger jag det här in extenso:

"Hur är det egentligen med IPCC:s skryt om att det är en vetenskaplig organisation och att man har engagerat världens främsta klimatforskare? En grävande journalist, som verkligen lever upp till sitt yrke, är kanadensaren Donna Laframboise. På sin blogg, No Frakking Consensus, har hon tidigare gjort en systematisk undersökning av den ”grå” litteraturen i AR4. Hennes senaste projekt är också värt att uppmärksamma. Nu handlar det om huvudförfattare till IPCC:s rapporter; om Anthony McMichael, om Jonathan Patz, om Lisa Alexander, om Laurens Bouwer, om Sari Kovats, och om Richard Klein.

Ett gemensamt drag hos dessa personer är att de varit väldigt unga huvudförfattare, har liten eller ingen meritering inom just klimatvetenskapen, samt att de varit mycket engagerade i miljöfrågor. Inget ont om att vara ung, och säkert begåvad på ett eller annat sätt. Men om man skryter med att ha de mest erfarna, etablerade toppforskarna i IPCC-gänget borde det då inte åtminstone handla om något mer etablerat än magisterstudenter på grundnivå?

Nej, uppenbarligen räcker det med att man blivit rekommenderad av någon i den inre cirkel i IPCC och att man varit oroad över hur det skall gå med klimatet. Man skall ha varit miljöaktivist helt enkelt.

Ytterligare ett exempel, som Donna Laframboise dock inte tar upp, är ju hur Michael Mann med endast en purfärsk doktorsexamen lyckades få ett så stort inflytande att det präglade hela rapporten från 2001.

Tilläggas bör att s.k. ”lead authors” inom IPCC utåt sägs vara de mest seniora och framstående forskarna inom området. Deras makt när det gäller urval av material och sammanfattningar är helt avgörande för rapportens utformning och framtoning. De har alltså ett mycket stort, indirekt, inflytande på de klimatpolitiska beslut som involverar många miljarder dollars rörande koldioxidskatter och energipolitik, och som berör vanliga människor in på bara skinnet.

Ingemar Nordin"


Skuld och förbannelse? 2

Den andra frågan jag ställde mig både med anledning av Trollets anonyma kommentar till ett tidigare blogginlägg och med anledning av en åtekommande oro i pressen kring utrotningshotade djurarter, är följande:

Är utrotningshotade arter verkligen ett problem ur jordens/mänsklighetens synpunkt? Är den biologiska mångfalden verkligen hotad?

De flesta av oss idag omfattar evolutionslärans teser snarare än bibelns. Det betyder att vi lärt oss att livet på jorden utvecklats genom många faser. Arter har uppstått och försvunnit.

Vad är det som talar för att just människan skulle vara den "sista" utvecklingsfasen?

Och vad får oss nu levande människor att så förmätet tro att alla de djurarter som just nu finns på vår jord till varje pris måste bevaras intakta?

Sätter vi oss då inte själva på någon slags "gudstron"?

När jag var barn levde jag i tron att allting nu måste vara upptäckt i djurväg. Att alla fjärilar jag då kände till var de enda som fanns just här.

Men vi läser varje dag i tidningen om nya arter som upptäckts. Idag kunde vi till och med läsa om en art som troddes vara utdöd sedan generationer men som nu återfunnits vid liv.

Att arter dör ut, vare sig det sker genom naturkatastrofer, eller genom predation p.g.a. djur eller människor, måste nog ses som en del i evolutionen. Givetvis ska mänskligheten "från sin upphöjda intelligens" kunna motverka ett utrotande, men det arbetet får inte bli ett självändamål. Naturen visar sig tillse att den biologiska mångfalden upprätthålls människan förutan.

Om mänskligheten inte tar tillvara de resurser som utvecklingen lägger i våra händer och t.ex. om X antal generationer har funnit en alternativ boplats för människosläktet, så är all vår strävan ändå helt förgäves den dag vår sol lägger sig att dö och då sväller till en omfattning som sväljer vår jord, innan den helt slocknar ut.

Och vad har då försöken att bromsa vår utveckling tjänat till?

Skuld och förbannelse? 1

En av de slemmiga bloggtroll som under olika pseudonymer eller helt anonymt då och då krälar fram på de lokala Strängnäsbloggarna, skrev nyligen i en anonym kommentar (som jag faktiskt tog bort) bl.a. följande drapa:

"Tyvärr fastnar fnisset i halsen när det slår en hur allvarliga konsekvenser de ståndpunkter och den värdsbild som här framförs får om de sprider sig. För mina barn och för dina barn och barnbarn. Det är dessa barn du idag ser framför dig som så småningom kommer förbanna din generation och hålla er ansvariga för detta. Se till att du nu på något sätt kan se dem i ögonen, genom att förhindra att de framdeles också behöver förbanna era skygglappar!

Att de som genom sitt leverne under decennier bidragit till en av mänsklighetens potentiellt största katastrofer nu ifrågasätter de som försöker hindra densamma, allt i syfte att under sina sista decennier i livet få leva som de alltid gjort, det är inte annat än skamligt. Skamligt. Skamligt."

Jag besvarade hans kommentar bl.a. med:

"Om 40-talisternas livsföring vars agerande är så skamligt: Jag har sagt det förr och jag säger det gärna igen, vi ska vara rädda om jordens resurser men vi ska vara det av rätt orsaker. Säkert har vår generation överutnyttjat dessa på flera områden. Men det nu uppväxande släktet, vilket jag anar att Du tillhör kan sannerligen inte svära sig fria. Ingen tidigare generation har tillbringat 15-20 minuter i duschen varje dag och ibland flera gånger om dagen. Ingen tidigare generation har slängt fullt drickbar mjölk bara för att ett datum passerats. Ingen tidigare generation har slängt fullt ätbar mat av samma skäl. Ingen tidigare generation har överhuvudtaget slängt så mycket mat på soptippen, bara för att man inte gillar den, eller inte orkar äta, eller av andra skäl.
Ingen tidigare generation har köpt sig nya kläder för att det gått ett hål på ett plagg eller att man fått en fläck. Ingen tidigare generation har slängt fullt brukbara möbler och prydnadsföremål i den utsträckning som kan konstateras på våra återvinningscentraler. Ingen tidigare generation har slängt mobiltelefoner bara för att det kommit en ny modell.
Ska jag fortsätta uppräkningen?
Nu handlar mitt motstånd mot alarmismen inte om de saker Du försöker kollra bort frågan med utan om det faktum att vi inte ska låta oss styras av människor som medvetet förfalskar underlag för viktiga beslut som berör oss alla.
"

Jag skulle kunna tillägga att ingen tidigare generation har slängt kläder till tvätt efter en dags användning.

Resonemanget från bloggtrollets sida väcker två frågor (återkommer med den andra frågan):

Var börjar skulden och ansvaret - och var tar de slut?

Den yngre generation som jag beskriver i mitt svar, som agerar som de gör för att vår generation har gett dem möjligheten och gör det utan att lyssna på våra råd och förmaningar, ska alltså enligt trollet skylla på oss och förbanna oss.

Och vi då? Givetvis ska vi skylla på vår föräldrageneration som i sin tur får skylla på sin. Hur långt tillbaka ska vi gå? Adam och Eva? Eller den apa som fick för sig att börja gå på två ben? Big bang?

I vilket led finns ansvaret för att människan utnyttjar de färdigheter och resurser som hon utvecklat?

Och var ligger ansvaret för att nästa generation i en utsträckning som aldrig förr, definitivt inte tar till sig erfarenheter från vår och tidigare generationer? En historielös generation som inte erkänner tidigare lärdomar utan ska uppfinna hjulet på nytt? Är det kanske rent av bra - ur trollets synvinkel?

Och är det ett "ansvar" som behöver tas alls? De flesta av oss lever ju trots allt i en värld där ingen centralmakt-diktator säger till oss vad vi ska göra. Vi får alla vara med och bestämma om vårt liv och vår vardag. Den utveckling som trollet säkert förordar tillsammans med många andra är väl snarare en sorts centralstyrd sådan. Där mänskligheten åläggs ett visst godkänt beteende.

Är det mer eftersträvansvärt?

Med hänsyn till de rön som nu i allt större utsträckning också kommer fram i debatten och som stöder den uppfattning som många gedigna naturvetenskapare försökt att hävda länge, nämligen det överdrivna koldioxidhotet, och med hänsyn till att inte heller överbefolkningsfrågan, enligt skäl som framförts av bl.a. Hans Rosling, längre är ett överväldigande hot mot mänskiligheten, så har jag svårt att se det eftersträvansvärda i den värld trollet anser borde gälla.

Förvanskade data bakom klimatalarmismen!

The Climate Scam kan man följa den kritiska granskningen av IPCC och dess märklighter. Senast nu hur en grupp klimatforskare på Nya Zeeland började granska de rådata som legat bakom den Nyzeeländska klimatmyndigheten NIWAs förutsägelser om den globala uppvärmningen.

Man fann ganska raskt att de temperaturgrafer som presenterats av NIWA inte stämde med de rådata som kan hämtas från officiella källor sedan mitten på 1800-talet.

Så här såg den alarmerande kurvan ut som NIWA presenterade:Och så här såg kurvan ut utan "justeringar", helt baserad på faktiska mätningar och rådata i de offentliga registren:Plötsligt ser klimatet snarast konstant ut! Och någon alarmerande temperaturökning kan inte skönjas ur faktiska mätdata.

Hur kommer sig då detta? Jo, en Doktor Jim Sallinger visade sig stå bakom de "officiella rekonstruktionerna" av temperaturmätningarna på Nya Zeeland. Dr Sallinger gjorde dessa "rekonstruktioner" i sin doktorsavhandling och fick också hjälp när han en tid arbetade vid det numera starkt ifrågasatta CRU (Climatic Research Unit) vid Universitetet i East Anglia och inkorporerade senare "rekonstruktionerna" i NIWAs officiella handlingar som i sin tur bildade underlag för IPCCs ställningstaganden.

Klimatforskargruppen ställde nu helt enkelt frågan: "Känner vi oss varmare?" och gick tillbaka till rådata och fann att Sallinger i NIWAs siffror gjort kraftiga och omotiverade "korrigeringar" och därigenom skapat en lutning på temperaturkurvan som inte kunde motiveras av faktiska temperaturmätningar sedan 1850. Helt enkelt en "Man-made warming"!

Hur länge ska världen blunda för fakta? Här radas skandalerna och forskningsförfalskningarna upp framför våra ögon: Manns Hockeyklubba, Climategate, CRU, NASA, GISS och nu de Nyzeeländska falsifikationerna.

Vi befinner oss just i en fullt förklarlig temperaturökningsfas efter den lilla istiden, som faktiskt inte officiellt tog slut förrän år 1900. När vändningen kommer mot ett åter kallare klimat vet vi inte. Vi kan vara mitt i den eftersom ingen faktiskt temperaturförändring har noterats den senaste tioårsperioden.

Det förefaller rimligare att tro på en klimatutveckling styrd av sedan årtusenden kända och uppmätta förändringar av solens aktivitet, jordaxelns lutning och den kosmiska strålningens inverkan på jordens molnbildning, än att tro på bidragssugna s.k. klimatforskare med egna agendor.Stradivarius och klimatfrågan!I århundraden har man hyllat den italienske instrumentbyggaren Antonius Stradivarius för hans enastående stråkinstrument. Dessa ha ansetts oöverträffade och betingar oerhörda värden på marknaden i den mån några alls kommer ut på den.

Han lär ska ha byggt runt 1100 instrument under sin livstid.

Klimatrön från 2003 kan dock kullkasta hans rykte som speciellt duktig eller kunnig. Kanske hade han bara tur. Kanske skulle vilken enkel fiolbyggare som helst ha kunnat åstadkomma samma kvalitet på sina alster om han hade råkat hämta sitt virke på samma plats som Stradivarius.

Stradivarius levde under det s.k. Maunder-minimet då Europas träd hade det extra svårt, med de smalaste årsringar som konstaterats under de senaste 500 åren. Maunder-minimet var en av de kallaste perioderna under den s.k. Lilla istiden, som inte tog slut förrän år 1900.

Dendrologen Henri Grissino-Mayer vid Tenessee-universitetet och klimatforskaren Lloyd Buckel vid Columbia-universitetet kunde påvisa att de smala årsringarna i de granar från vilka Stradivarius hämtade sitt virke, gjorde träet osedvanligt starkt och tätt och gav musikaliska kvaliteter som ingen vare sig förr eller senare kunnat arbeta med.

Men vem vet - om 60-70 år när vi är inne i nästa istid (stor eller liten) kanske det kommer en ny fiolbyggare och samlar granträ med smala årsringar och kan åstadkomma nya mästerverk!
Äntligen!Äntligen! En av våra ledande dagstidningar dristar sig till att erkänna att man kanske har överdrivit klimathotet!

Inte en dag för tidigt. Nu kanske vi kan få ett mer nyanserad nyhetsflöde och en debatt som mer fokuserar på vad vi gör åt resursslöseriet och hur vi möter klimatförändringar åt båda hållen.

Man gör också en läsarundersökning där över 29.000 personer deltagit som klart visar att skepticismen redan är utbredd i läsekretsen.


Alf Svensson och Klimatet!I dagens Jönköpings-Posten finns en klok debattartikel av f.d. kd-ledaren Alf Svensson.  Tyvärr verkar den inte finnas på nätet, men om ni går till The Climate Scam så kan man klicka på artikelbilden och få den förstorad så att den går att läsa.

Alf Svensson efterlyser det kreativa tänkande som varit hela motorn i vår utveckling hittills för att möta de utmaningar som slöseriet med vår Jords resurser för med sig. Och han vill att vi får en mer sansad debatt kring klimatfrågan där också de vetenskapsmän som inte delar IPCCs slutsatser får höras och delta.

"Skrämselindustrin"

Lars Bern skriver på Newsmill:

"Världens klimatforskning är lagd i ruiner och trovärdigheten har gått förlorad i ett läge där vi är i ett skriande behov av att veta vad som faktiskt händer med Jordens klimat och vilken inverkan människans utsläpp kan ha?"


Det är ofattbart hur detta kan ha fortgått så länge. Mycket tid har förlorats på de viktiga frågorna som Lars Bern ställer: vad är det som faktiskt händer med klimatet och vilken inverkan har faktiskt mänsklig aktivitet?

Lars Bern beskriver hur det började:

"År 1985 enades några ledande klimatforskare vid ett möte i Österrike om att slå larm om att klimatet kunde bli farligt varmare till följd av våra utsläpp av koldioxid. Många politiker som t.ex. Margaret Thatcher och ledande FN-byråkrater såg möjligheter att utnyttja larmet politiskt. Det ledde till bildandet av FN:s klimatpanel IPCC 1988 med mandatet att leta efter bevis för AGW-hypotesen, som gör gällande att människan orsakar global uppvärmning. Man bedyrade att arbetet skulle bygga på vetenskapligt granskade publikationer. Politiskt styrda medel till klimatforskning ökade i rask takt. Det enda som var politiskt acceptabelt var sådant som pekade ut mänskliga aktiviteter. Ingen ansvarig verkade vara intresserad av andra faktorer som kunde ha betydelse. På detta sätt frammanades en föreställning om vetenskaplig konsensus. Den politiska inblandningen i den vetenskapliga processen har visat sig ödesdiger."

Det borde vara uppgiften för nästa klimatkonferens att börja om på nytt och göra rätt från början!

Läs hela artikeln på Newsmill

Läs också Göran Jonssons artikel

"Där alla tänker lika, tänker ingen särskilt mycket!"

Så tänkvärt formulerar sig Maggie Thauersköld Crusell på Newsmill när hon förfäktar tanken på en andra, oberoende klimatpanel.

Forskare som ställts inför först Climategate och sedan Himalayas glaciärer bemöter kritiken med att "det är mänskligt att fela".

"Och visst är det så. Ingen är perfekt och alla kan göra fel. Men när felet begås av världens tidigare fullkomligt oantastliga orakel på klimatområdet, den allsmäktiga klimatpanelen, med monopol på de rekommendationer som ligger till grund för hela världens samlade klimatpolitik, då är det dags att se upp!" skriver Maggie Thauersköld Crusell och fortsätter:

"Frågan är dock inte om vi kan lita på FN:s klimatpanel, som redan fått sig en repa av Climategate-skandalen. Frågan är snarare om vi kan lita på IPCC tillräckligt mycket för att huvudstupa försöka ställa om hela vårt globala samhälle till något slags lågfossilt, vegetariskt och icke-konsumeristiskt paradis. Såsom det var en gång för länge sedan, innan människan kom och förstörde allt genom sin industrialistiska rovdrift på naturen."

Läs hela artikeln på Newsmill!Himalayas glaciärer!

Ånyo läser man om ett av dessa fundamentala grundfel som behäftar IPCCs arbete. Där lösryckta tidningscitat blir absoluta sanningar och citatens upphovsmän belönas med vidlyftiga panninganslag för forskning som inte behövs!

Så här inleder Maggie Thauersköld Crusell idag på The Climate Scam:

'Jag lade märke till att ni har diskuterat IPCC:s påstående om att Himalayas glaciärer kommer att vara borta år 2035. Det är faktiskt en mycket intressant historia att gräva i. Roger Pielke Jr och Richard North har skrivit många bra saker om detta. Tillåt mig att citera valda delar.

Richard North berättar att påståendet om att glaciärerna kommer att vara borta år 2035 kommer från en viss Dr Hasnain och plockades sedan upp av tidskriften New Scientist och en WWF rapport år 2005. Därifrån tog sig årtalet in i IPCC:s senaste rapport.

”But, while Dr Hasnain, who was then based at Jawaharlal Nehru University in Delhi, has admitted that the New Scientist report was based on ”speculation” and was not supported by any formal research, he is now a direct beneficiary of that speculation”, skriver Richard North.
'

När ska ögonen öppnas på människor?

Pressen sällar sig äntligen till "klimatskeptikerna"?

Helsingborgs Dagblad publicerar idag en intressant ledarartikel av metereologen och polarfararen Bertil Larsson.

Den innehåller en lista med ovedersägliga fakta som oftast undanhålls i den allmänna debatten som helt styrs av de politiska ställningstaganden som f.n. dominerar debatten.

Larsson menar att det idag finns två "sanningar" - en politisk och en vetenskaplig i klimatfrågan! Politiker menar att 2500 forskare i FNs klimatpanel "inte kan ha fel". Larsson pekar på att det endast är en minoritet i den panelen som faktiskt är klimaforskare!

Han pekar på en mängd fakta som talar mot den allmänt rådande teorin om en global uppvärmning orsakad av mänsklig aktivitet.

Hans slutsats är mycket riktigt att människan i mycket marginell grad kan ha påverkat jordens temperatur men att det vore förmätet av oss att tro att människan skulle kunna rå på solaktivitet och havsströmmar. Jag har också fått lära mig att jordaxellutningen har betydelse för jordens klimat. Och den påverkar vi lika litet.

Larsson menar som slutkläm att de 100 MILJARDER SEK som klimatforskning och klimatmöten hittills kostat borde kunnat användas till för mänskligheten nyttigare projekt.


Relaterade länkar: The Climate scam
Stockholmsinitiativet
Bob Carters föreläsning Del 1
Bob Carters föreläsning Del 2
Bob Carters föreläsning Del 3
Bob Carters föreläsning Del 4

"Global varning"!

DN återgav med braskande rubriker häromdagen en artikel från tidskriften Nature, under rubriken: "Forskare varnar för höga havsnivåer".

Tongångarna känns igen. Isarna smälter och havsytan stiger. Nya katastrofrapporter trappar upp klimatmötet i Köpenhamn.

Så här skriver den internationellt erkänt framstående havsyteexperten Nils-Axel Mörner i en kommentar:

"On December 16, Nature posted an article by Richard A. Lovett called  
"Sea level rise may exceed worst expectation".
The timing is correct for maximum impact and mimimum discussion.
The article has already been referred to as an argument for immediate 
action in Copenhagen.

The facts are different, however.
The author claims that sea level at the Last Interglacial 125,000  
years ago was +10 m.
This figure does not concur with present knowledge among sea level  
specialists.
Would it be correct, all of our knowledge and long-term analyses of  
vertical tectonics, would be wrong – and this is
certainly not the case. A sea level at +10 m in the Last Interglacial  
is simply wrong. Sea level specialists know this,
and so do global tectonic specialists.

A 10 m rise would – under Ice Age deglacial conditions – take at  
least 1000 years; under interglacial climatic
conditions many times more.
In the text (not quoted by climatic agitators in the press), the  
author gives the rate of sea level rise at 75 ±17 cm per century.
This means by year 2100 a sea level rise by about 70 cm (±17 cm) –  
and not at all any +10 m as media is widely  claiming.
For comparison IPCC give +37 ±30 cm in a century and our group gives  
+5 ±15 cm in acentury.

This implies that the article by Lovett primarily is another piece of  
disinformation, arriving just in time.
The question is how Nature can stay behind this. One feels the cold  
wind of the CRU-scanadal behaviour.

Nils-Axel Mörner


Head of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm University, Sweden (1991-2005)
President of the INQUA Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution (1999-2003)
Leader of the Maldives Sea Level Project (2000 on)
Chairman of the INTAS project on Geomagnetism and Climate (1997-2003)
Awarded the Golden Condrite of Merit from Algarve University (2008) “for his irreverence and contribution to
our understanding of sea level change”


Till detta kan läggas att de mätningar som fortlöpande görs av havsytans nivå vid Maldiverna med hjälp av satellit av sagde Mörner inte visar några sådana dramatiska förändringar som skulle motivera domedagsprofetiorna runt klimamötet i Köpenhamn.

Kolla också in Stockholmsinitiativet och The Climate Scam!

Att tyda kurvor!

Fler och fler vetenskapsmän gör uppror mot den "enighet" som påstås råda runt begreppet Global Warming.

Det är inte nog med att klimatknuttarna extrapolerar de relativt blygsamma havsytehöjningar som IPCC förutspår i sina värsta scenarios och istället kraxar om 6-7 meters höjning av havsytan, man illustrerar dessutom med förljugna katastrofbilder som denna :Det är ett märkligt släkte som har lärt sig allt om hur man luras med statistik.

Vill man ha en utveckling som visar stagnation och avveckling. Som visar en pågående temperatursänkning eller en nedåtgående börskurva, ja då ritar man kurvan så här:Vill man istället antyda att utvecklingen är en helt annan och positiv - vare sig det gäller klimat eller aktiekurser, så ritar man samma kurva så här:Då man sitter med sin finansielle rådgivare (det låter det va'), inträffar det märkliga att han ritar utvecklingskurvan över de senaste årtiondena ungefär så här:


Han pekar på fallen 90-91 och 02 etc. och han menar att just nu är vi någonstans i ringen. Hans fasta övertygelse - baserad på beprövad erfarenhet av ett stort antal konjunkturcykler - är att det nu kommer att vända uppåt. Att goda tider väntar!

Hur kan det då komma sig att när goda meterologer och andra s.k. vetenskapsmän som ser samma kurva, samma cykler, om än med tusentals år mellan svängningarna - ändå inte har förstånd att se samma troliga utveckling av sin kurva som ekonomerna ser, utan envisas med att påstå att det är så här det ska bli:Varför skulle vår jord och vårt universum plötsligt göra ett så våldamt avsteg från sin miljonårslunk? P.g.a. att jorden just nu producerar lite mer av den högst naturliga och livgivande CO2?

Vart har allt sunt förnuft tagit vägen? Har alla gått och blivit statistiker med skygglappar?
"Förflutenhetens outplånlighet" - klimattankar!


Sug på rubrikens citat! Det är så underbart formulerat av författaren Arne Dahl och rymmer all den visdom som så många idag i vårt historielösa samhälle bara rycker på axlarna åt.

"Förflutenhetens outplånlighet"!

Just utplånar är vad många försöker göra idag. Man sätter en oerhört förmäten tilltro till människans förmåga att behärska och förändra skeenden som ligger långt utanför vår pyttiga kontroll. Vad är det f.ö. som säger att just mänskligheten kommer att vara utvecklingens krona? Och att bevara ett status quo skulle vara ens önskvärt med hänsyn till erfarenheterna från den hittillsvarande utvecklingen?

Förra lördagen var jag på ett seminarium om "klimatsmartare kommuner" där generalsekreteraren i Svenska Naturskyddsföreningen,  Svante Axelsson höll ett skygglappsförsett ångvältsanförande. I onsdags fick vi en föredragning av vår kommuns miljöstrateg som blev rena domedagsprofetian.


Det är ingen måtta på eländet! 6 grader varmare och 7 meter högre vattenstånd väntar våra barn och barnbarn - om vi inte gör något NU!

I somras deltog jag för andra gången i en tvärvetenskaplig kurs i Åkers Bergslag (se kategorin TNKK till höger), där vi bl.a. ägnade oss åt att kika på gamla jordbävningsspår i sandtag och bergsförskjutningar, vi borrade i bottensediment som sträckte sig tusentals år tillbaka, vi fick studera klimatutvecklingens alla faser genom tiotusentals år, vi grävde i Littorinahavets strandbankar, besåg vårt lands möjligen första gruva, följde Ingvar Vittfarnes färder, gick i förfädenas hålvägar och runt deras gravfält. Vi fick lära oss helt nya saker om skärvstenshögar och fick hela tiden utblickar mot världen i övrigt. En oerhört intressant vecka med några av Sveriges främsta föredragshållare inom sina resp. områden (Det blir en kurs i sommar också, så skynda på att anmäla er. Varje kurs har varit - och kan bli - den sista!).

Jag lovade redan då att jag skulle återkomma med några reflektioner kring kursen senare, men det har varit så mycket annat.....

Men nu måste jag bara invända när klimatlobbyn börjar gå till alldeles för vilda överdrifter. Jag anar att några av mina läsare anser att jag har "foliehatten" på (tänk vilken kunskapskälla internet är!) men jag anser nog att konspirationerna finns på annat håll.

Docenten Nils-Axel Mörner, internationellt erkänd havsforskare och "sea level expert" är den som anordnar den ovan nämnda TNK-kursen vilket givetvis innebar en hel del naturliga diskussioner om den aktuella situationen.

N-A Mörner säger ingalunda att vi ska strunta i den globala uppvärmningen och koldioxidutsläppen. Han menar att människan visst till någon del påverkar klimatutvecklingen och att man visst ska begränsa utsläppen av allehanda gaser i luften.

Men vi ska göra det av rätt skäl!


Det handlar om resurshushållning snarare än ett patetiskt försök att styra en universell utveckling som styrs av helt andra faktorer.


De kurvor som visas oss av FNs Klimatpanels (IPCC) tillskyndare (se exempel ovan) är en enkel extrapolering av en temperaturökningskurva som avspeglar höjningen under det sista århundradet. Och trots att någon ytterligare temperaturhöjning inte kunnat beläggas de senaste tio åren så gör man det enkelt för sig och drar ut linjen rakt upp i himlen, utan någon som helst förankring i naturvetenskapens grundförutsättningar. Utan att se vad som hänt förr och förmodligen kommer att hända igen.

Grupphysterin sprider sig och påstår sig genom sin FN-uppbackning och allmänt duktiga lobbyister stå på  "beprövad vetenskaplig grund" men är inget annat än en enkel datorsimulering med alldeles felaktig input.

Man har lyssnat på metereologer som kikar på de senaste århundradet (Axelsson visar kurvor och temperaturförändringar från 1860 och framåt) och drar helt tokiga slutsatser av vad de då ser.

Frågar man istället naturvetenskapsmän får man ett helt annat perspektiv. Inte minst genom att man då tittar tiotusentals år bakåt och på basis av den lätt avläsbara korrelationen mellan solens aktiviteter, jordaxelns lutning och våra istider resp. varmperioder, drar slutsatsen att vi just nu befinner oss på krönet av en fullt naturlig och förutsebar varmperiod som föregår en nedåtgående temperaturkurva som slutar i en ny liten istid som kan beräknas ta sin början runt 2040-2050.


Ser man på denna kurva som visar solens aktivitetscykel och dess påverkan på jordens klimat så får man en annan bild än den som nu effektivt trummas in av Klimatpanelens politiserade lobbyister.
Märk väl! Denna kurva är inte resultatet av någon datamodell utan resultatet av mätningar och observationer av verkligheten fram till dagens datum.


Kan någon på fullt allvar tro på klimatlobbyns fantasiprodukter, hur "uppbackade" de än är?

Inom naturvetenskapen har man alltid arbetat med tre grundläggande steg: Observation, Tolkning och Slutsats. Den moderna möjligheten att skapa datorgenererade modeller är spännande men ohyggligt farlig satt i händerna på människor som tror att datorn är överlägsen de tre grundstegen.

Mörner menar att IPCCs klimatmodell helt bortser från solens påverkan på vårt klimat trots att korrelationen mellan solaktiviteten och jordtemperaturen är uppenbar och fastslagen genom mätningar och naturvetenskapliga forskningsresultat som sträcker sig över betydligt längre tid än IPCC verkar ha begrepp om.

Vår jord har upplevt åtskilliga perioder av betydligt högre temperatur än dem vi talar om här och till och med högre än IPCCs värsta scenario. Senast häromdagen läste vi i samband med fyndet av ett ormfossil att man tvingats ompröva tidigare teorier och nu konstaterat att där har funnits perioder då temperaturen på jorden varit tio grader varmare än idag. Och vi lever ändå och frodas!

Och hur är det med havsnivån?

INQUA, som är det internationella havsforskningsinstitut som specialiserat sig på förändringar av havsytans höjd, har förutspått en variation mellan - 10cm och + 10 cm för det kommande århundradet. De senaste tio åren har ingen förändring skett alls som kunnat mätas. Mellan 1850 och 1970 steg havsytan med 10-11 cm som en följd av den naturliga solcykelvariationen och den därpå beroende uppvärmningen.

Hur är det då med den smältande arktiska isen?

Eftersom det är en förhållandevis tunn och flytande is, har den ingen inverkan på havsnivån. Glaciärer som t.ex. Kilimandjaros smälter inte p.g.a. "global warming" utan p.g.a. att regnskogarna huggs ner runt omkring vilket i sig förändrar det omgivande klimatet. Grönlands isar skulle kunna bidra med ett kraftigt tillflöde om de smälte, men inga sådana kraftiga effekter har kunnat uppmätas. Antarktis isar växer snarare till än smälter.

Inte ens IPCC talar de facto om några dramatiska förändringar av havsnivån. 1990 räknade IPCC md en höjning på 67 centimeter. För sex år sedan var bedömningen 48,5 cm och i den nu aktuella rapporten är uppskattningen 38,5 cm!

Det är väldigt långt från sju meter!

Till och med Klimatpanelen underkänner därmed en av de skräckscenarios som Al Gore trumpetar ut där han talar om 6 meters höjning. Det finns inget vetenskapligt godtagbart belägg för Gores idé härvidlag. Och då kan man ju ifrågasätta det vetenskapliga värdet av resten av hans story.

Mörner är inte ensam om sin uppfattning. För den som följde Vetenskapsradions vecka kring klimatfrågan i fjol framgick att ett flertal framstående svenska vetenskapsmän också omfattar denna ståndpunkt.

Professorn i Oceanografi vid Göteborgs Universitet, Anders Stigebrandt sade t.ex. om IPCCs senaste rapport: "Hopplock av osammanhängande kunskaper", "Långtgående slutsatser på dåliga grunder som uttnyttjas kallhamrat av sådana som Al Gore". Han menar också att det är lätt idag att få anslag för forskning som "stämmer" med IPCCs idéer medan de som vill granska kritiskt har svårare att finna finansiering. Hans uppfattning är att I-länderna använder klimathotet för att bromsa U-länernas utveckling.

Professor Vibjörn Karlén är en annan av "skeptikerna" och säger rent ut om Al Gore att han för en snedvriden debatt med många direkta felaktigheter. "Business istället för vetenskap".

Professorn i naturgeografi vid Geocentrum i Lund, Ulf Heldén sade att det är en myt som IPCC sprider att öknen brer ut sig. Tvärtom den växer inte alls vilket kunnat konstateras med satellitobservationer. Han menar att IPCC inte styrs av vetenskapsmän utan av politiker och tjänstemän som har egna agendor.

Så vad ska vi stackars okunniga lekmän tro? Tror vi på vad några dataknuttar låtit sina maskiner skissa upp så står vi inför en katastrof. Väljer vi däremot att tro på vad "förflutenheten" visar för oss om framtiden, blir bilden en helt annan.

En eländes kallperiod - en liten istid är illa nog. Men kanske är det så att de få extra grader som människan bidragit med i uppvärmningen ändå gör att den blir uthärdlig och låter oss bo kvar på våra breddgrader. Kanske är det i själva verket så att vi ska vara tacksamma för detta mänskliga påslag!

Läs en annan blogg och en till om klimatfrågan!

Och missa inte Professor Bob Carters briljanta föreläsning:
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Tidigare inlägg
RSS 2.0