"Förflutenhetens outplånlighet" - klimattankar!


Sug på rubrikens citat! Det är så underbart formulerat av författaren Arne Dahl och rymmer all den visdom som så många idag i vårt historielösa samhälle bara rycker på axlarna åt.

"Förflutenhetens outplånlighet"!

Just utplånar är vad många försöker göra idag. Man sätter en oerhört förmäten tilltro till människans förmåga att behärska och förändra skeenden som ligger långt utanför vår pyttiga kontroll. Vad är det f.ö. som säger att just mänskligheten kommer att vara utvecklingens krona? Och att bevara ett status quo skulle vara ens önskvärt med hänsyn till erfarenheterna från den hittillsvarande utvecklingen?

Förra lördagen var jag på ett seminarium om "klimatsmartare kommuner" där generalsekreteraren i Svenska Naturskyddsföreningen,  Svante Axelsson höll ett skygglappsförsett ångvältsanförande. I onsdags fick vi en föredragning av vår kommuns miljöstrateg som blev rena domedagsprofetian.


Det är ingen måtta på eländet! 6 grader varmare och 7 meter högre vattenstånd väntar våra barn och barnbarn - om vi inte gör något NU!

I somras deltog jag för andra gången i en tvärvetenskaplig kurs i Åkers Bergslag (se kategorin TNKK till höger), där vi bl.a. ägnade oss åt att kika på gamla jordbävningsspår i sandtag och bergsförskjutningar, vi borrade i bottensediment som sträckte sig tusentals år tillbaka, vi fick studera klimatutvecklingens alla faser genom tiotusentals år, vi grävde i Littorinahavets strandbankar, besåg vårt lands möjligen första gruva, följde Ingvar Vittfarnes färder, gick i förfädenas hålvägar och runt deras gravfält. Vi fick lära oss helt nya saker om skärvstenshögar och fick hela tiden utblickar mot världen i övrigt. En oerhört intressant vecka med några av Sveriges främsta föredragshållare inom sina resp. områden (Det blir en kurs i sommar också, så skynda på att anmäla er. Varje kurs har varit - och kan bli - den sista!).

Jag lovade redan då att jag skulle återkomma med några reflektioner kring kursen senare, men det har varit så mycket annat.....

Men nu måste jag bara invända när klimatlobbyn börjar gå till alldeles för vilda överdrifter. Jag anar att några av mina läsare anser att jag har "foliehatten" på (tänk vilken kunskapskälla internet är!) men jag anser nog att konspirationerna finns på annat håll.

Docenten Nils-Axel Mörner, internationellt erkänd havsforskare och "sea level expert" är den som anordnar den ovan nämnda TNK-kursen vilket givetvis innebar en hel del naturliga diskussioner om den aktuella situationen.

N-A Mörner säger ingalunda att vi ska strunta i den globala uppvärmningen och koldioxidutsläppen. Han menar att människan visst till någon del påverkar klimatutvecklingen och att man visst ska begränsa utsläppen av allehanda gaser i luften.

Men vi ska göra det av rätt skäl!


Det handlar om resurshushållning snarare än ett patetiskt försök att styra en universell utveckling som styrs av helt andra faktorer.


De kurvor som visas oss av FNs Klimatpanels (IPCC) tillskyndare (se exempel ovan) är en enkel extrapolering av en temperaturökningskurva som avspeglar höjningen under det sista århundradet. Och trots att någon ytterligare temperaturhöjning inte kunnat beläggas de senaste tio åren så gör man det enkelt för sig och drar ut linjen rakt upp i himlen, utan någon som helst förankring i naturvetenskapens grundförutsättningar. Utan att se vad som hänt förr och förmodligen kommer att hända igen.

Grupphysterin sprider sig och påstår sig genom sin FN-uppbackning och allmänt duktiga lobbyister stå på  "beprövad vetenskaplig grund" men är inget annat än en enkel datorsimulering med alldeles felaktig input.

Man har lyssnat på metereologer som kikar på de senaste århundradet (Axelsson visar kurvor och temperaturförändringar från 1860 och framåt) och drar helt tokiga slutsatser av vad de då ser.

Frågar man istället naturvetenskapsmän får man ett helt annat perspektiv. Inte minst genom att man då tittar tiotusentals år bakåt och på basis av den lätt avläsbara korrelationen mellan solens aktiviteter, jordaxelns lutning och våra istider resp. varmperioder, drar slutsatsen att vi just nu befinner oss på krönet av en fullt naturlig och förutsebar varmperiod som föregår en nedåtgående temperaturkurva som slutar i en ny liten istid som kan beräknas ta sin början runt 2040-2050.


Ser man på denna kurva som visar solens aktivitetscykel och dess påverkan på jordens klimat så får man en annan bild än den som nu effektivt trummas in av Klimatpanelens politiserade lobbyister.
Märk väl! Denna kurva är inte resultatet av någon datamodell utan resultatet av mätningar och observationer av verkligheten fram till dagens datum.


Kan någon på fullt allvar tro på klimatlobbyns fantasiprodukter, hur "uppbackade" de än är?

Inom naturvetenskapen har man alltid arbetat med tre grundläggande steg: Observation, Tolkning och Slutsats. Den moderna möjligheten att skapa datorgenererade modeller är spännande men ohyggligt farlig satt i händerna på människor som tror att datorn är överlägsen de tre grundstegen.

Mörner menar att IPCCs klimatmodell helt bortser från solens påverkan på vårt klimat trots att korrelationen mellan solaktiviteten och jordtemperaturen är uppenbar och fastslagen genom mätningar och naturvetenskapliga forskningsresultat som sträcker sig över betydligt längre tid än IPCC verkar ha begrepp om.

Vår jord har upplevt åtskilliga perioder av betydligt högre temperatur än dem vi talar om här och till och med högre än IPCCs värsta scenario. Senast häromdagen läste vi i samband med fyndet av ett ormfossil att man tvingats ompröva tidigare teorier och nu konstaterat att där har funnits perioder då temperaturen på jorden varit tio grader varmare än idag. Och vi lever ändå och frodas!

Och hur är det med havsnivån?

INQUA, som är det internationella havsforskningsinstitut som specialiserat sig på förändringar av havsytans höjd, har förutspått en variation mellan - 10cm och + 10 cm för det kommande århundradet. De senaste tio åren har ingen förändring skett alls som kunnat mätas. Mellan 1850 och 1970 steg havsytan med 10-11 cm som en följd av den naturliga solcykelvariationen och den därpå beroende uppvärmningen.

Hur är det då med den smältande arktiska isen?

Eftersom det är en förhållandevis tunn och flytande is, har den ingen inverkan på havsnivån. Glaciärer som t.ex. Kilimandjaros smälter inte p.g.a. "global warming" utan p.g.a. att regnskogarna huggs ner runt omkring vilket i sig förändrar det omgivande klimatet. Grönlands isar skulle kunna bidra med ett kraftigt tillflöde om de smälte, men inga sådana kraftiga effekter har kunnat uppmätas. Antarktis isar växer snarare till än smälter.

Inte ens IPCC talar de facto om några dramatiska förändringar av havsnivån. 1990 räknade IPCC md en höjning på 67 centimeter. För sex år sedan var bedömningen 48,5 cm och i den nu aktuella rapporten är uppskattningen 38,5 cm!

Det är väldigt långt från sju meter!

Till och med Klimatpanelen underkänner därmed en av de skräckscenarios som Al Gore trumpetar ut där han talar om 6 meters höjning. Det finns inget vetenskapligt godtagbart belägg för Gores idé härvidlag. Och då kan man ju ifrågasätta det vetenskapliga värdet av resten av hans story.

Mörner är inte ensam om sin uppfattning. För den som följde Vetenskapsradions vecka kring klimatfrågan i fjol framgick att ett flertal framstående svenska vetenskapsmän också omfattar denna ståndpunkt.

Professorn i Oceanografi vid Göteborgs Universitet, Anders Stigebrandt sade t.ex. om IPCCs senaste rapport: "Hopplock av osammanhängande kunskaper", "Långtgående slutsatser på dåliga grunder som uttnyttjas kallhamrat av sådana som Al Gore". Han menar också att det är lätt idag att få anslag för forskning som "stämmer" med IPCCs idéer medan de som vill granska kritiskt har svårare att finna finansiering. Hans uppfattning är att I-länderna använder klimathotet för att bromsa U-länernas utveckling.

Professor Vibjörn Karlén är en annan av "skeptikerna" och säger rent ut om Al Gore att han för en snedvriden debatt med många direkta felaktigheter. "Business istället för vetenskap".

Professorn i naturgeografi vid Geocentrum i Lund, Ulf Heldén sade att det är en myt som IPCC sprider att öknen brer ut sig. Tvärtom den växer inte alls vilket kunnat konstateras med satellitobservationer. Han menar att IPCC inte styrs av vetenskapsmän utan av politiker och tjänstemän som har egna agendor.

Så vad ska vi stackars okunniga lekmän tro? Tror vi på vad några dataknuttar låtit sina maskiner skissa upp så står vi inför en katastrof. Väljer vi däremot att tro på vad "förflutenheten" visar för oss om framtiden, blir bilden en helt annan.

En eländes kallperiod - en liten istid är illa nog. Men kanske är det så att de få extra grader som människan bidragit med i uppvärmningen ändå gör att den blir uthärdlig och låter oss bo kvar på våra breddgrader. Kanske är det i själva verket så att vi ska vara tacksamma för detta mänskliga påslag!

Följ gärna Klimatralisternas, Klimatkarusellens och Klimatsans sidor.

Och missa inte Professor Bob Carters briljanta föreläsning:
Läs även andra bloggares åsikter om klimatbluffen, global warming, klimatfrågan, klimatdebatten,
Trackback
RSS 2.0