2

Pressens Opinionsnämnd fällde Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning!

När den märklige och högst oprofessionelle "f.d. psykologen" Karl-Yngve Åkerström härjade som värst på Eskilstuna-Kurirens debattsidor nådde han sådana bottenivåer att jag till slut var tvungen att säga ifrån genom ett par anmälningar till Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd.

Det började förra året då nämnde Åkerström på debattsidan välkomnade torghandlaren på Gyllenhjelmstorget tillbaka efter att denne "fått utstå" så mycket elände – inte bara i sitt forna hemland utan nu också – i sin nya hemstad där slemma politiker gjorde liver surt för honom för att han vägrade följa de bestämmelser som kommunens högsta beslutande organ fastställt och varit överens om.

Åkerström angrep med sin artikel mig som representant för dessa slemma politiker och menade att det ju i själva verket var jag som med min förödmjukande debatteknik tystat allt motstånd i fullmäktige och fritt kunnat härja med mina rasistiska och främlingsfientliga spottloskor och att jag förföljde denne stackars torghandlare som bara försökte försörja sig och inte gjorde en fluga förnär.

Utöver att Åkerström tillvitade mig en maktställning, uppfattningar och ställningstaganden som var så osanna de någonsin kunde vara, så menade han – som aldrig ens träffat mig – att jag mådde psykiskt dåligt!

För den som orkar läsa mer om bakgrunden för att bilda sig en egen uppfattning av vad jag egentligen skrivit, huruvida mina skriverier är främlingsfientliga och huruvida min psykiska hälsa framgår därav, så kan man göra det här, här och här. Där finns också länkar bakåt för att följa den sorgliga historien om det s.k. plåtschabraket på Gyllenjelmstorget.

Nu har iallafall Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd instämt i min uppfattning att Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning gick över gränsen när de publicerade Åkerströms sista drapa. PON menade dock att den tidigare artikeln ville man inte fälla enär jag trots allt erbjudits plats för genmäle. Det fällande utslaget publicerades idag på EK/STs debattsida.

Att mina påpekanden om nämnde Åkerströms framfart – inte bara riktad mot mig utan också – mot andra Strängnäs-politiker (genom lika äreröriga skrivelser – till Kommunstyrelsen och de politiska partierna – vilka sannerligen borde vara mer berättigade att föranleda en bedömning om vederbärandes hälsotillstånd) genom min anmälan, tycks ha fått stopp på Åkerströms vidare öden och äventyr på debattsidorna genom att tidningen till slut dragit öronen år sig är en glädjande konsekvens.

Detta föranleder mig inte på något sätt att ändra mitt beslut att inte skicka in artiklar eller insändare till Eskilstuna-Kurirens/Strengnäs Tidnings debattsida så länge nuvarande politiske ledarskribent råder över densamma. Ett förhållande som gällt sedan 2008. Jag har inget otalt med Strengnäs Tidnings lokalredaktion i Strängnäs, tvärtom skulle jag vilja påstå att jag har de bästa förbindelser med den, men som sagt – debattsidan får fortsatt vara för min del.1 Knegarn:

Bra att du fick upprättelse genom PO/PoN, när du nu kände dig utpekad och kränkt! Det är det de instituten är till för.Den här bojoktten av Ekuriren kvalar dock nog in bland det roligaste jag hört talas om! Är det någon som saknat dig på debattsidorna där, eller för den sakens skull ens noterat din lilla protest...? Nåväl, det finns något gulligt över grandiosa självbilder.

Ja, inte sant!