Under vilket bälte, Tord?

Kommunalrådet Tord Tjernström har i veckans MÅSEN bemött min insändare i samma tidning från föregående vecka (se mitt blogginlägg "Lokalslöseriet tycks fortsätta" från den 29 mars).

Eftersom Tord inte går i svaromål på min blogg och han själv inte tillåter svaromål på sin egen så blir konversationen lite konstig. men det är kanske så majoriteten vill ha det.

Här följer dock mitt svar:


"Bäste Tord!

Jag är en varm anhängare av ständigt lärande. Genom hela sitt liv ska man ha sina sinnen öppna och lära sig saker och ting. Somliga har inte det. Det är bara att konstatera.

Jag frånsäger ingalunda vare sig mig själv eller andra politiker av vad slag de vara må, ett slutligt ansvar. Det har vi alltid! Vare sig vi sitter i majoritet eller minoritet så har vi ett ansvar gentemot våra uppdragsgivare. Därför har jag vid ett antal tillfällen ställt frågor om just detta med Marielunds Förskola och fått svar som i efterhand visat sig vara illa underbyggda.

Men med den organisation som den gamla majoriteten satte i sjön, finns ett klart definierat exekutivt ansvar hos Förvaltningschefen, som fick ett långtgående mandat att hantera alla "hur-frågor".

Jag har hittills varit en stor tillskyndare av Förvaltningschefen och fått utstå en och annan sopa för det. Jag ansåg att han aldrig fick den verkliga chansen att göra det han anställts för eftersom klåfingriga politiker hela tiden blandade sig i vad han gjorde. Gav honom uppdrag att spara här och var bara för att sedan tala om för honom att han inte fick spara inom de områden politiken själv pekat ut!

Men man kan inte heller komma ifrån att Förvaltningschefen ändå måste ikläda sig det exekutiva ansvaret för rena förvaltningsbeslut. Skötseln av Campus-projektet fick mig att tänka om. Ärendet med Marielunds Förskola är ytterligare ett exempel på hur illa det har fungerat mellan kontoret och den övriga förvaltningen. Jag kan inte säga var felet ligger, men att ett definitivt ansvar vilar på Förvaltningschefens axlar när det gäller planeringen för när den nya förskolan borde vara klar för överlämnande är ställt utom tvivel. Man frågar onekligen om det inte kommuniceras inom förvaltningen. Frågan har ställts från Fastighetsbolaget om förskolan verkligen behövde vara klar redan 1 Mars och upprepade gånger har man fått besked att detta var mycket viktigt. Förvaltningschefen har uttalat att han trodde den skulle tas i bruk då, medan hans kontorschef varit ovetande om de verkliga förhållandena och planerat något hel annat. 

Det var också intressant att höra att internkommunikationerna inom majoriteten och inom Socialdemokratin inte heller tycks fungera eftersom det väl hade varit naturligt att det underlag som presenterats för BUN betr. Skollokalutredningen, av den socialdemokratiska ordföranden hade förts vidare inom partiet till de egna Kommunstyrelseledamöterna eller åtminstone det ansvariga Kommunalrådet. Ni har ju så många gruppmöten tyckte jag Ingrid sa.

Vad så beträffar vad oppositionen ev. skulle ha gjort i Socialnämndens budget vid det tillfälle budgeten togs i fullmäktige, så finns det väl ingen anledning för oppositionen att delge majoriteten sådana tankar. Ömsesidighet har ju inte direkt varit dess styrka 'so far'. Som jag säger - nu är det ert ansvar att lösa problematiken. Vill ni ha hjälp av oppositionen får ni nog visa lite mer öppenhet gentemot den, än vad ni hittills visat. Hemlighållande har snarare varit en dygd hos nuvarande majoritet.

Du talar om "personangrepp under bältet". Jag vet inte med mig att jag varit och rotat under Ditt bälte Tord, men när Du berör ordförandeberedskapen i Socialnämnden så talar Du mot bättre vetande. Det var - och är - en stor besparingsåtgärd som vidtogs. Att det tog tid att genomföra den var knappast dåvarande ordförandens fel eftersom somliga socialnämndspolitiker såväl inom majoritet som opposition obstruerade mot det fattade beslutet av rent privatekonomiska skäl. Det sved helt enkelt alltför mycket att bli av med dessa arbetsfria inkomster för somliga.

Och så till slut, Tord! Vad får Dig att tro att jag skulle eftersträva ett samarbete med Ditt parti? Det är inte förenligt med min roll som oppositionspolitiker.

Med vänlig hälsning
MATS WERNER"

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0