Små fristående förskolor ska tvingas bort i Strängnäs?


I november beslutade Barn- och Utbildningsnämnden som en del av ett större policydokument kallat "Välkommen till förskolan och skolbarnomsorgen i Strängnäs kommun, riktlinjer och taxor", att alla fristående förskolor skall hålla samma öppettider som de kommunala. Detta var ett tjänstemannaförslag där man tolkat skollagens text om att de fristående skolorna också ska vara "öppna för alla" som att det också gäller öppethållandetider. Man påstår sig ha fått stöd av Skolverket för denna tolkning! Har man kollat förarbetena till skollagen? Knappast!

Och i vanlig ordning har man "glömt" att dels göra en barnkonsekvensanalys kring detta och man har "glömt" att överhuvudtaget efterhöra de fristående förskolornas eller föräldrarnas uppfattning innan man tog sitt beslut. Inte ens sedan beslutet togs har dessa fått någon information om detta – förrän helt nyligen då förskolorna anmodades att ändra sina öppettider för att få fortsatt skolpeng!

Maken till arrogans och nonchalans får man nog leta efter. Inte bara gentemot de företag, privatpersoner och organisationer som driver dessa förskolor – trots tidningsuppgifter om räntesnurror och annat  – oftast med mycket små, om ens några marginaler. Också nonchalant mot de föräldrar som aktivt valt dessa förskolor – inklusive de öppettider som gällt på respektive skola och som nu i andra hand får vetskap om denna förändring som för ett antal av dessa förskolor skulle bli helt förödande och innebära att de tvingas stänga.

Är det helt enkelt så att just det är tjänstemännens önskan? Att genom en åtgärd som man vet framtvingar nedläggningar kunna komma över de skolpengar som idag går till dessa fristående förskolor?

Man måste också ställa sig frågan hur detta ärende behandlats i nämnden. Hur har ärendet presenterats för ledamöterna? Har dessa förstått och insett frågans vidd? Vilken motivering framfördes och vilka frågor ställdes från ledamotshåll? Några alls?

Av en av de närvarande ledamöterna har jag fått veta att det hela huvudsakligen presenterades som en fråga om införande av ett gemensamt webbaserat system kallat ”Dexter” som även de fristående förskolorna skulle tvingas in i. Frågan om gemensamma öppettider avfärdades kort med att det var tvingande enligt nya skollagen. Därför valde de oppositionspolitiker som argumenterat för att också de fristående skolorna skulle få yttra sig, ändå att inte begära votering eller att reservera sig.

Om Fredrik Lundgren vill visa allvar med sitt partis positiva inställning till fristående förskoleverksamhet så måste han ju tänka om här! En BUN-ledamot säger:
”Fredrik har svängt i synen på småskaligt och nära, och av vad han nu säger så tolkar jag att han ser på friskolor som konkurrens. ’Vi är kommunala skolkoncernens styrelse’, har han vid flera tillfällen sagt”.

De fristående förskolorna är oftast de enda som motsvarar det som vi politiker under den tid jag var engagerad, efterfrågat, nämligen den lilla, bostadsnära förskolan.

För länge sedan fattade politiken ett policybeslut om att det i varje större bostadsexploatering i kommunen skulle planeras för en förskola. En förskola av en karaktär som allteftersom den demografiska sammansättningen i bostadsområdet skulle kunna förvandlas till privatbostad och avyttras eller uthyras. Att detta policybeslut efterlevts så erbarmeligt dåligt beror på att skolkontoret varje gång sagt att det inte finns behov, eller att det blir för litet. I t.ex. fallet med Fårhushagen hette det att skolkontoret krävde 6 hektar mark för att vara intresserad av att sätta upp en förskola!  60.000 kvadratmeter!

Men när det var dags för att detaljplanera Jagbacken i Läggesta, så satte Plan- och Byggnämnden tack vare starkt argumenterande från Sten Diurlins och min sida, ner foten och krävde att policybeslutet skulle beaktas. Följden blev att det faktiskt skrevs in en förskoletomt i detaljplanen. Att denna sedan genom förhandlingar ändå blev till en ny mastodontisk förskolefabrik är en beklagansvärd utveckling.

De enda som alltså motsvarar den bild av den lilla nära förskolan som vi politiker så gärna omhuldar – det är dessa fristående förskolor! Se bara på den lilla förskolan Växthuset inklämd mellan en grekisk restaurang och en bilglasfirma i Västerviken! Se på Montessori i bottenvåningen på ett hyreshus vid Nygatan i Mariefred.

Små enheter där små barn kan känna sig trygga och sedda. De kan fungera därför att man disponerar personalens tid på ett optimalt sett i samklang med önskemålen från de föräldrar som valt att ha sina barn på dessa fristående förskolor. Ska man tvingas till ökade öppettider som – märk väl – inte har efterfrågats från föräldrahåll, så innebär det att personal i stor utsträckning måste fördubblas p.g.a. arbetstidslängd vilket skulle få till följd att kostnaderna, vare sig skolorna ägs av privatpersoner, kooperativ eller andra typer av organisationer eller företag, skulle omöjliggöra fortsatt drift.

Och barnen skulle tvingas in i de kommunala förskolefabrikerna!  Är det vad vi vill som invånare, som föräldrar som skattebetalare? Eller är det bara vad Styrelseordföranden i Kommunala Skolkoncernen vill?

Kommentarer
Postat av: Förälder

Att föräldrar på förskolor som stänger tidigt vid kl 17 inte skulle efterfråga längre öppettider stämmer inte. Flera har provat för barnens skull att rätta sig efter dessa korta öpettider och för att placering av dagis passat bäst då det inte funnit plats på någon kommunal förskola i närheten. När tågförseningar och andra saker påverkat arbetssituationen så måste man flytta sina barn till annat dagis ex. en kommunal för att de måste hålla öppet. Jag kan inte förstå att privata förskolor inte ska kunna tvingas hålla öppet precis som kommunala?

2012-04-23 @ 13:42:29
Postat av: Mats Werner

Säkert kan kommunen "tvinga" de fristående förskolorna att ha öppet hur länge som helst. Men om dessa små förskolor därmed tvingas till ökad bemanning för att klara att hålla öppet så länge, finns inte längre ekonomin kvar att driva och då blir Du iallafall hänvisad till en kommunal dagisfabrik eftersom den fristående förskolan kommer att läggas ner.Om Du vill ha Ditt barn på en liten enhet av de värdeskäl Du kan lägga in i detta för Dig och Ditt barn, så får Du göra avkall på dygnet-runtservice. Det är den ekonomiska verkligheten.

2012-04-23 @ 14:46:29
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Anonym

Dygnet-runtservice är det väl få som efterfrågar men däremot att dagis ska kunna hålla öppet lite längre än till kl 17 tycker inte jag är för mycket begärt. Att alla privata dagis skulle tvingas att lägga ner verksamheten för att de stänger kl 18 verkar vara väldigt konstigt? Om nu de kommunala förskolorna är dagisfabriker så är det kanske så att de kommunala tvingas bli dagisfabriker på grund av att de privata inte håller öppet och pengarna inte räcker till för de kommunala verksamheterna? Är det den ekonomiska verkligheten du hänvisar till?

2012-04-25 @ 10:32:43
Postat av: Förälder

Hej!

Jag har haft mina barn i både kommunal och nu privat förskola. Och jag vill säga att jag är en aktiv förälder som är med i föräldraråd och även alla andra möten som gäller mina barn och deras framtid. Vårat val till den privata förskolan baserar sig på de stora grupperna som barnen är i och att personalen inte han med alla barn. Har ett flertal insidenter som absolut inte behöver läggas ut här men som gjorde att måttet blev rågat en dag. Det jag vill säga är också att innan vi valde att flytta våra barn så försökte vi verkligen vara med att påverka så att alla barnen skulle få det bättre men till syven å sist så är det inte heller pedagogerna som bestämmer barngruppernas storlek i kommunen eller råder över lokaler mm utan deras chefer. Jag vet att det vi pratade om på mötena las fram till högre instanser men för det mesta hände ingen ting. Jag vet att inte alla har möjlighet att sätta sitt barn i den privata förskolan. Även fast förskolan ligger helt åt fel håll för oss och att min man och jag fått gått ner i tid så är det helt klart värt det. Jag har gladare och friskare barn än på länge.

Måste understryka att detta är vad vi har upplevt och att det självklart inte är illa på alla kommunala förskolor.

Allt är inte bara vitt och svart!

2012-05-07 @ 22:08:18
Postat av: Mats Werner

Hej "Förälder"!

Skönt att höra att ni är är aktiva och har ett aktivt intresse för hur era barn har det under de timmar ni lämnar det till den kommunala förskolan. Många gånger märker man att detta intressse saknas, märkligt nog!Till den anonyme kommentatorn, vill jag svara att det i varje kommun finns förskolor som har olika öppettider allt för att det alltid ska finnas någon som passar. För de kommunala skolorna svarar givetvis våra valda politiker och deras tjänstemän, men när det gäller privata fristående förskolor, har det faktiskt hittills varit upp till varje enhet att själva avgöra sina öppettider. Ett sunt och riktigt förhållande. För en fristående skola har ett strikt budgetansvar. Lever man över sina tillgångar finns inget "kommunstyrelsekonto för oförutsedda utgifter". Man har bara sin elevpeng att tillgå, och märk väl – denna är lägre än vad de kommunala skolorna får! Därför att kommunen drar en "riskpremie" från den elevpeng som betalas ut till de fristående skolorna. En "riskpremie" för den händelse att en fristående skola tvingas stänga av en eller annan orsak. Då träder det kommunala ansvaret in att omgående finna alternativa lösningar för de barn som måste beredas plats.

Att därför de fristående skolorna – vare sig dessa drivs som föräldrakooperativ eller som bolag – måste arbeta med öppettider som ett av flera instrument för att optimera sina möjligheter att bedriva den pedagogik man vill med den egna förskolan och som vanligtvis är den orsak som får föräldrar att välja att placera sina barn just där.

Och vanligtvis är det ju så att fristående institutioner av olika slag lyckas bedriva verksamhet som många gånger är av högre kvalitet och med större entusiasm och lägre kostnader, än vad motsvarande kommunalt drivna enheter lyckas med. Vare sig det gäller förskolor eller kommunala bostadsbolag.

Kanske tack vare det personliga engagemanget? Kanske av andra orsaker, men att det ligger till på det sättet finns alltför många exempel på.

Men om nu alla förskolor ska tvingas till samma öppethållandetider oavsett behov från föräldrahåll, så får nog de föräldrar som tycker att det ska vara så, också acceptera att deras egen förskola kanske tvingas stänga eftersom kostnaderna för att dubblera arbetskraft etc. blir oöverstiglig för en enskild och ofta ganska liten ekonomi. Det är ett val vi numera har!

2012-05-07 @ 22:56:00
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Lasse

Vi har haft vårt barn på kommunal och privat förskola, bägge alldeles utmärkta. Frågan handlar om valfrihet.Jag som förälder ska kunna välja det jag anser vara bäst för mitt barn och vår familj. Om det är små grupper, mycket personal, en viss pedagogik eller långa öppet tider är irrelevant.När vi jobbade i Stockholm behövde vi långa öppet tider , nu behöver vi inte det, nu är mycket personal, ute verksamhet och småskalighet viktigt, då valde vi aktivt det.Kära politiker ta ansvar, se till att fatta beslut i gällande politiks anda och se till att tjänstemän och förskolor följer rätt regler, inte några egna påhittade. Det har ni vårt förtroende för och får lön av oss för.Ska alla ha det lika illa eller vet jag som "kund" och pappa bäst?

2012-05-07 @ 23:11:55

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0