"Kreativ" (?) argumentering från Strängnäs Kommunalråd!

Rödklövern i Strängnäs Kommun har bestämt sig! Paulinska skolans aula och konsertsal ska bli säte för kommunfullmäktiges sammanträden i framtiden.

Den avpolletterade och omöjliggjorda Demokratiberedningen besiktigade en gång Paulinskas konsertsal och fann den olämplig just för fullmäktigemöten.

Men ett av den nya KF-ordförandens, Lotta Grönblad, första beslut var att bestämma att KF skulle flytta till Paulinska.

Det blev givetvis ett ramaskri från de musikföreningar av skilda slag som använder konsertsalen för sin verksamhet. Det är Strängnäs enda större lokal med tillräckligt bra akustik (kommunen har lagt ner åtskilliga hundratusen av skattebetalarnas pengar på att ordna just denna akustik!).

Lotta Grönblad backade och lovade utredning om olika alternativ och då skulle just de brukande (orkesterföreningen, ett par sångkörer, kulturskolan m.fl.) få göra sina röster hörda och var det så att föreningarna var emot att det skulle ske någon form av ombyggnad så skulle det heller inte bli någon. Så sa fullmäktiges ordförande, kommunens främste företrädare, borgmästares efterträdare, Lotta Grönblad! Om inte ordagrant, så dock i tillräcklig klartext.

Plötsligt var det dock en utredning gjord! Utan att några kontakter tagits med föreningarna! Utan att de fått vara med och avgöra om Paulinska ens borde vara ett alternativ.

"Utredningen" var vad man säger – riggad! D.v.s. grundförutsättningen var att den skulle utmynna i en rekommendation att bygga om Paulinskas konsertsal för ändamålet att bli ny plenisal för fullmäktige. Och det gjorde utredningen också mycket riktigt! Det är också den formella rubrik som ärendet bär i de kommunala handlingarna! D.v.s. det handlar endast om ny plenisal för fullmäktige och inget annat. För att uppnå denna slutsats vimlar det av märkliga – och slarviga – argument som att plant golv i ett fall är en fördel och i ett annat en nackdel!

Nya ramaskrin! T.o.m. kulturnämndens sällan hörda ordförande skickas fram i fullmäktiges talarstol för att "försvara" denna maktutövning: "Här sitter en hel utredninggrupp och bara väntar på detta beslut för att starta den utredning där föreningarna ska få vara med"

Det visar bara på hur lite majoriteten begripit av vad som sagts. Man har som vanligt skygglapparna på och ser bara sin egen bana. Det löfte Lotta Grönblad en gång avgav handlade om att brukarna skulle få vara med och besluta om Paulinskas konsertsal överhuvudtaget skulle komma ifråga för vidare utredning. Inte att de när beslutet väl var taget skulle få vara med och tycka om stolars placering etc.

Kommunalrådet Jens Persson för plötsligt in en helt annan dimension i debatten genom att börja prata om att syftet i själva verket är att kunna öka beläggningen! Han talar om hur katastrofalt illa utnyttjad lokalen är och han nämner möjligheterna att genom en ombyggnad kunna få företagsevents och andra evenemang till lokalen! (Läs också här )

Tanken i sig är god, men det var ju inte riktigt det som ärendet gällde, eller hur?

För OM det handlar om att öka beläggningen i en av kommunens samlingssalar så finns det ju en annan kandidat som borde legat kommnalrådet närmare om hjärtat, nämligen Thomas aula. D.v.s. det gamla Thomasgymnasisets samlingssal intill idrotts- och simhallen.

Denna lokal byggdes för att kunna vara skolaula, teaterscen OCH fullmäktigemöteslokal. Som sådan fungerande den utmärkt i många år. Fullmäktigeledamöterna var t.o.m. utrustade med platsmikrofoner och slapp det tidsödande rännandet upp och ner i en talarstol. Ledamöternas arbetsytor var förträffliga.

Denna lokal är förvisso inte längre i kommunens formella ägo, men för åtminstone 15 år framåt är det kommunen som förhyr den och ansvarar för dess utnyttjande.

Om vi så jämför hur det förhåller sig med "katastrofalt dåligt utnyttjande" för dessa båda lokaler (Paulinska konsertsalen resp. Thomas aula) så kan jag efter att ha tagit del av bokninglistorna för de båda lokalerna för tiden augusti-oktober i år, konstatera att Paulinska konsertsalen är bokad vid inte mindre än vid 45 tillfällen. Det motsvarar en beläggning med 49% av tiden. D.v.s. 45 av 92 dagar är salen utnyttjad. I realiteten är det nägra färre dagar eftersom det vid ett par tillfällen ryms två arrangemang samma dag.

Tittar vi sedan på utnyttjandet av den verkligt kommersiella lokalen som finns, nämligen Thomas aula, så är den under samma tidsperiod bokad endast 8 (ÅTTA) gånger! D.v.s. en beläggning med knappt 9%!

Varför bekymrar inte DET kommunalrådet? Det skulle ge åtminstone mig betydligt kraftigare huvudvärk. Att motivera för skattebetalarna att vi i ett långvarigt och dyrbart hyresförhållande behållit en lokal som saknar ALL egentlig anknytning till någon kommunal verksamhet borde vara en större angelägenhet. I all synnerhet som det också antytts att kommunen kommer att behöva lägga ombyggnadsresurser också på Thomas aula för att den fortsättningsvis åtminstone ska kunna utnyttjas för Riksteaterbesök och revyföreställningar.

För mig hade hela problematiken varit enkel. Först och främst hade jag inte överhuvudtaget aktualiserat frågan om ny plenisal för fullmäktige. Det problem som finns (liten arbetsyta för ledamöterna) borde kunnat lösas med förändrat möblemang. Bristen på mikrofon- och röstningsanläggning är lika för alla alternativ och kan således också lösas i nuvarande lokal liksom förutsättningar för websändningar. Djäknehallen är i grunden ägd av kommunen men förhyrs för de tio tillfällen per år som det är fråga om, av kommunens hyresgäst, Europaskolan.

Om jag ändå funnit anledning för fullmäktige att flytta och jag vet att resurser under alla omständigheter behövs för att bygga om Thomas aula, så är svaret självklart. Flytta tillbaka fullmäktige till Thomas aula och se till att den också anpassas för de nutida fullmäktigebehoven för de tio årliga gångerna.

Blir det några pengar över till Paulinska så visst kan man se över de publika lokalerna utanför själva konsertsalen, men denna behöver, sedan julgranen väl plockats undan, glödlampor bytts i sig annars inga ombyggnadsresurser idag. Kanske en dammtrasa inte skulle skada dock!

Läs också Margit Urtegårds blogg om detta!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0