0

Det är inte mycket Tord Tjernström har läst och förstått, eller?
Att kommunen alltid har varit usel på att anordna arkitekttävlingar, vet vi. Efter mycket tjat frän bl.a. min sida verkar det nu som om man äntligen slutat försöka med den sortens lösning.

Nästa usla område tycks vara kommunala upphandlingar! Vi ska här inte nämna den cirkus som uppstått kring den uteblivna upphandlingen av kommunchefens och diverse andra "konsulters" tjänster. Häromveckan presenterades den sedan länge emotsedda rapporten om kommunens framtida måltidsproduktion.

Smaka först en gång till ordentligt på ordet "måltidsproduktion"! Vi befinner oss fjärran från de "måltidsupplevelser" Carl-Jan Granqvist så gärna berättar om.

I Rödklöverns värld gäller tydligen i vart fall inte de ideal kring decentralisering som brukar vara de tongångar som normalt hörs från kommunalrådet Persson Inc.'s parti. När Persson Inc. hade sin partibroder Jordbruksministern här på besök hyllades tankar kring närodlat och närproducerat. Men när Persson Inc. sedan slår till så blir det med en riktigt saftig centralisering till ett enda storkök som ska förse alla förskolor, skolor och äldreboenden i kommunal regi med mat. Visserligen tänker man sig en liten gest till de som vill ha den nära maten, den man känner doften av när den tillagas, genom att låta varje litet institutionskök fixa potatis och grönsaker.

Allt detta för att få till en tillräckligt intressant "produktionsenhet" som sedan kan utbjudas till försäljning alt. läggas ut på entreprenad. I båda fallen lär kommunen få förbinda sig att just köpa alla måltider från denna producent. Och då är väldigt lite vunnet.

Varför inte bara istället sälja Ärtan (produktionsköket på P10). Till någon som då plötsligt också får rätt och möjlighet att erbjuda mat, inte bara till de företag och företagare som växer upp på gamla regementsområdet, utan också till kommunens friskolor om dessa så önskar.

Låt sedan varje institution välja hur de vill ha det med tillagningen av de måltider man ska servera på sin förskola, skola eller äldreboende. Kanske föredrar många att också fortsättningvis köpa sin mat från ett fristående Ärtan eller så kanske de gör upp med en lokal restaurang om matleveranser, eller i bästa fall lagar sin egen mat från grunden. Då har vi uppnått det som alla säger sig vilja!

Nu var det ju inte måltidsproduktionen i sig jag tänkte skriva om. Det blev en utvikning. Ber om ursäkt! (Varav hjärtat är fullt skriver pekfingret...)

När utredningen av denna ganska så infekterade och tidigare mycket debatterade fråga äntligen presenteras, hade man möjligen förväntat sig att ansvariga politiker skulle kastat sig över den för att läsa in sig inför de utfrågningar och debatter man kan förvänta sig bli ställd inför just som ansvarig politiker.

Men så icke Socialnämndens ordförande Kommunalrådet Tord Tjernström. Han säger till tidningens reporter att han på en hel månad (30 dagar) inte "hunnit läsa den". Att han "inte gjort något"! Att han "väntat på beslutet" som togs för en månad sedan och att han "nu får titta på det"!

Ack ja!

Det är väl inte troligt att han ännu hunnit titta på det eftersom nästa stora utredning hamnade på hans bord. Den om färdtjänstupphandlingen. Att Socialnämnden också i sitt beslut möjligen borde ta hänsyn till de konsekvenser beslutet får inte bara för färdtjänstkunderna utan kanske också för övriga skruttiga kommuninvånare som kan behöva en taxi då och då, är kanske för mycket begärt.

Tre bolag lämnar anbud på de sjuk- och färdtjänsttransporter som är kommunens ansvar. De olika priser som de tre anbudsgivarna lämnat kan enkelt (på sätt som Strängnäs Tidning så förtjänstfullt gjort) läggas bredvid varandra och jämföras.

Om vem som helst av tidningens läsare kikar på denna uppställning så framgår det på ett ganska tydligt sätt att det företag som Socialnämnden fann vara "billigast" och därför gav uppdraget till, knappast lämnat det för kommunen bästa och lägsta anbudet. Jo, på en punkt (som berör ca, tio transporter om året) har de lämnat ett väsentligt lägre grundkostnadspris än de övriga två. Men om man skulle räkna på en sådan transport inkl. grundkostnad och milkostnad, skulle företaget förmodligen bli dyrast av de tre.

Vad har då Socialkontoret gjort? Jo, tydligen har man helt sonika plussat ihop de olika priserna till en klump och tack vare den lägre grundkostnaden har det "vinnande" företaget blivit billigast! Utan någon beräkning av totaleffekterna för kommunen eller de skattebetalare som ska bidra med sin del av de förmodlingen höjda färdtjänsttaxorna. Skrämmande dåligt! Och förvånande med tanke på att vi har en hittills i vart fall synnerligen kompetent Socialchef. Hur han kunnat släppa fram ett sådant underlag till beslut är förvånande och hur nämndens ledamöter saklöst tycks ha accepterat det är upprörande.

Men som den ansvarige ordföranden, Tord Tjernström, så eftertänksamt säger: "Man kanske skulle räknat på ett annat sätt"!! Han säger ju till tidningen att han själv "inte räknat alls", men att han "hört att det skulle bli 1,2 miljoner kronor dyrare! Jag har inte hört efter med mina tjänstemän." säger Tord Tjernström. Nej, han har väl inte hunnit!

Tord Tjernström är heltidspolitiker och avlönad av skattebetalarna för att vara det. Då bör man kunna förvänta sig att han som ordförande i den nämnd han ansvarar för, alltid är påläst och vet vad som görs på det kontor som ligger i hans ansvarsområde. Det är hans förb-e skyldighet. Han betalas för att han ska ta sig den tid som uppdraget kräver och sätta sig in i ärendena så att han kan dem tillräckligt väl, om inte annat så för att alltid kunna försvara ett fattat beslut utan att behöva hänvisa till tjänstemän han inte hunnit fråga.

Och var viss! Det kommer fler märkliga upphandlingsärenden här på bloggen! T.ex. växtprakten vid Finninge trafikplats! Vänta bara!