Nya tarvligheter från moderata fastighetsägareÖstra Sörmlands Järnväg (ÖSlJ) - en förening som verkat under många år i vår kommun och lockat hundratusentals besökare att komma till vår kommun - utan att begära så mycket som en krona av kommunen i gengäld! Det torde vara den enda kulturinstitution i Strängnäs Kommun som lyckats bedriva sin verksamhet med helt ideella insatser utöver de resandeavgifter man får in under sommarmånaderna.

När SJ lade ner sin trafik på den gamla banan mellan Läggesta och Södertälje blev banvallen "över". På den har bedrivits tågtrafik i över hundra år och därför fanns det alla skäl i världen för ÖSlJ att försöka överta driften av bandelen Läggesta-Taxinge där man redan bedrev en framgångsrik "rundtur" med hjälp av en gammal veteranrälsbuss.

Trots ihärdiga protester och överklaganden från ett antal av de boende utmed banan - att döma av uppgifter som cirkulerar: ett par fastighetsägare som vill slippa ha sina sjötomter avskurna, vilka i sin tur "uppviglat" flera - så kunde kommunen köpa banvallen från SJ och sälja den vidare till ÖSlJ. De klagande menade att kommunen överträdde sina befogenheter, att man sålde för billigt och jag vet inte allt vad de hittade på för att obstruera och kasta käppar i lokhjulen.

När alltså alla instanser sagt sitt och saken borde vara utagerad rättsligt sett, har ÖSlJ byggt om banvallen för sitt smalspår och samtidigt gett kommunen möjligheten att anlägga en gång och cykelväg utmed banan.

Nu är det så dags för den högtidliga och kungliga invigningen den 25:e maj. Invigningsceremonin sker i Taxinge och det är alltså Nykvarns Kommun som utan några lokala problem bidragit på samma sätt som Strängnäs Kommun till att detta drömprojekt för ÖSlJ kunnat realiseras. Man får äntligen inte bara en banlängd som blir intressant utan också en faktisk trafikuppgift mellan två resmål. Den uppskattade "rundturen" med ångfartyget Mariefred och ångtågen hos ÖSlJ kan därmed bli en riktig höjdare ur turistsynpunkt.

Men vad tar sig då dessa rättshaverister med sjötomter till? Jo, de tillskriver hovstaterna och därmed Kungen för att smutskasta hela projektet. Hur de ens kan tänka sig att deras åtgärd kan bli annat än ett tarvligt slag i luften, anar jag inte.

Två av de tongivande fastighetsägarna, vilka köpt sina fastigheter under senare år och därmed förmodligen hoppats på att den gamla järnvägens nedläggning skulle innebära att de fick ostörd tillgång till sina strandremsor, tillhör Nya Moderaterna och har framskjutande uppdrag i kommunen: f.d. ångpannekonsulten Ewert Wijkander och leksakshandlaren Magnus Stuart. De har inte heller dragit sig för att försöka förmå det tidigare Kommundelsrådet i Mariefred genom dess dåvarande ordförande Arne Arvidsson (också moderat), att agera för sina privatintressen.

Jag finner tilltaget skamligt. Det parti de företräder är det politiska parti som främst hyllar dem som "klarar sig själva", men det gäller tydligen inte då en ideell organisation som står helt på egna ben och inte behöver belasta den kommunala stödbudgeten råkar ha tillgång till de Moderata företrädarnas privata tomter med hävdens rätt.

Så här skriver fastighetsägarna:

Kungl. Hovstaterna

Kungl. Slottet

11130 StockholmMariefred den 10 april 2011

Till hovet och Kungaparet för kännedom

Kungaparet avser att besöka Nykvarns Kommun den 25 maj i år. I samband därmed har Kungaparet accepterat att åka museitåg med ÖSLJ från Läggesta i Strängnäs Kommun till Taxinge i Nykvarns Kommun på den nyanlagda smalspåriga järnvägen mellan dessa två stationer.

De boende längs den nyanlagda banan har under många år förgäves försökt förhindra att denna trafik får bedrivas med orenad koleldning p g a de miljöproblem som denna verksamhet förväntas medföra. De största problemen är nersmutsning, lukt, utsläpp av hälsovådliga gaser och en betydande brandrisk. Därtill kommer ett betydande buller och signalljud. De provkörningar som f n pågår bekräftar våra värsta farhågor. Verksamheten är inte vederbörligen miljöprövad då den har så begränsad omfattning att den inte kräver miljögodkännande före start. Däremot har ÖSLJ låtit genomföra en begränsad miljöanalys som vi boende anser mycket bristfällig och som varken vi eller någon annan godkänt.

Vi som bor längs banvallen motsätter oss inte trafiken som sådan men tycker och kräver att ÖSLJ framför sina tåg på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Detta kan t ex åstadkommas genom att framföra tågen med miljödiesel och ÖSLJ förfogar över lämplig utrustning för detta. Om de nödvändigtvis skall använda ångtåg borde de kunna finna ett alternativt sätt att skapa ånga som är anpassat till 2000-talet och nu gällande krav och praxis inom miljöområdet och utnyttjande dagens tekniska förutsättningar. Ingen annanstans i samhället får man elda med orenat kol och absolut inte i existerande bebyggelse och den totala bristen på hänsyn i detta avseende från ÖSLJ’s sida är upprörande och egentligen obegripligt då flera fastigheter ligger i omedelbar närhet intill banvallen.

De boende kommer självfallet att, när trafiken kommit igång, anmäla verksamheten till miljöprövning och därefter får vi se vad som händer.

Vi finner det angeläget att Kungaparet före sin resa känner till att ÖSLJ’s verksamhet är mycket kontroversiell och långt ifrån accepterad av de boende längs banvallen.

Greveparet Sonja och Lennart Bernadotte var på sin tid aktiva motståndare till ÖSLJ’s planerade trafik på denna sträcka.

Med vänlig hälsning från oss som äger angränsande fastigheter och som bor längs banvallen.


Det finns en lista med över 60 namn, motsvarande över 90 % av berörda, som stödjer denna uppfattning.

 


Kommentarer
Postat av: Per Wedlin

Har de skrivit ett anonymt brev till Hovstaterna? Det låter inte rimligt.Om de har undertecknat brevet med namn så tycker jag du skall publicera dem i din artikel. De flesta moderater är nog oskyldiga och vill nog inte bli förknippade med denna privata kampanj.

2011-05-13 @ 07:46:16
Postat av: Mats Werner

Listan omfattar ett 60-tal namn, men de tongivande undertecknarna är Ewert Wijkander och Magnus Stuart, båda med tunga uppdrag för Nya Moderaterna. De köpte sina fastigheter 2000 resp. 1996.

Själv hade jag under ett tiotal somrar loken stående 20 meter från vårt dåvarande hus, ofta med full svartrökutveckling. Inte var det nå't jobbigt! Luktade gott och om man undvek att hänga lakan på tork just då så var det helt OK. Maken till atmosfär får man leta efter.

2011-05-13 @ 15:14:19
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Christer Alvin

Det är beklämmande att några få tomtägare för så mycket väsen och ger sken av att problemet är "orenad kolrök". Röken från grillarna i området är troligen en större miljöförorenare sommartid än de få ånglok som passerar. Att museijärnvägen är ett av de största beöksmålen i kommunen betyder för dessa moderater inget i jämförelse med att ha tillgång till obruten strandtomt trots att det har varit järnvägsmark i 115 år. Tack och lov är människor och företag inom besöksnäringen mycket positiva till satsningen på järnvägen till Taxinge.

2011-05-16 @ 13:11:36

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0