1

Jens "Munvädret" Persson och lokalkostnaderna!

Vi läste i tidningen att Mariefreds turistbyrå flyttat ut ur Rådhuset och istället lierat sig med ProMarina i en husbåt i gästhamnen. Detta har skett utan politiska beslut på någon nivå. Man tömmer alltså Rådhuset på den enda naturliga och redan väletablerade "hyresgästen" - turistbyrån, för vars skull man vanställt rådhusets gamla vackra entrétrapp med en icke billig handikapphiss,  för att istället hyra in sig hos en extern hyresvärd. Utan jämförelser i övrigt verkar det vara samma "räddningsaktion" som Thomasgymnasiets flytt till Campus var för statliga Vasallen. ProMarina behöver all stöttning de kan få för att somliga politiker ska rättfärdiga det vansinnesavtal kommunen träffat med företaget. ProMarina får ett lokalkontor i Mariefred vars kostnader till stor del bärs av kommunen och dess skattebetalare.

Jag vill bara erinra om vad Jens Perssons första "kraftfulla" åtgärd var när han intog kommunalrådsstolen: Han skulle spara 10% på kommunens lokalkostnader för det var ju fullt möjligt och manifesterades i nedskrivna siffror. Detta var 2008.

Hur har det gått?

Ja, det började ju redan med cirkus Karinslundsskolan/Långbergsskolan och har sedan fortsatt med Vasaskolan, Fullmäktiges sessionssal och nu senast Turistbyrån i Mariefred.

Har kommunens lokalkostnader minskat då?

År 2008 det år då Jens Persson tillträdde var lokalkostnaderna  169.431.977 kronor.

Förra året, då således Jens Persson suttit på kommunens finansministerpost i över två år hade kostnaderna ingalunda sjunkit med några tio procent.
Istället hade de ökat till 207.986.217 kronor!!! En ökning med närmare 23 procent!

OK! Denna siffra är då belastad med ett "Murphy-arv": en uppgörelse med Culmen som resultat av tjänstemannaöverträdelser som kostade skattebetalarna närmare 7 miljoner kronor.

Då ska det väl bli bättre detta innevarande år ändå!

Inte heller! Den kommunala budgeten räknar med lokalkostnader på tillhopa 197.926.000 kronor!!! Eller 17% upp sedan Persson tillträdde.

Om nu kostnader för över 6 miljoner (= engångsbeloppet för Culmenuppgörelsen) försvinner från kontot Reparation/Underhåll av byggnader och "Övriga fastighetskostnader" sjunker med två tredjedelar till 366.000:- (de var 3.432.660:- 2008!!!!), varför stiger då ändå lokalkostnaderna i år?

Jo, helt enkelt för att fastighetsbolaget redan förra året tvingades höja sina hyror till hyresgästen/ägaren/kommunen för att denna istället ska kunna få avkastning!!! Närmare 20% högre lokalhyror får kommunen punga ut med till det fastighetsbolag som fick ta hand om kommunens alla fastigheter för att det skulle bli så mycket billigare och bättre!

Som Margit Urtegård frågar på sin blogg: Var det ett klokt beslut? Har det blivit så mycket billigare och bättre?

Uppenbarligen inte!

Att vi har ett fastighetsbolag som ska stå för löpande underhåll och renoveringar av kommunens fastigheter skulle innebära så mycket enklare finansiering av dessa åtgärder och så mycket mer skulle kunna läggas på underhållsåtgärder än om kommunen var ägare. Det lät bra när vi fattade beslutet.

Men hur kan det då komma sig att kommunen nu - UTÖVER HYRAN - dessutom ska betala 100 miljoner kronor för det arbete som är fastighetsbolagets uppgift? Och hur kommer denna sammanblandning av hyresvärdens/bolagets och hyresgästens/kommunens uppgifter att kunna hållas isär redovisningsmässigt? Speglar inte de kraftiga hyreshöjningarna under de gångna åren just dessa löpande underhållskostnader som nu hyresgästen ändå ska tvingas ta på sig?

Är det inte dags att lösa upp fastighetsbolaget och låta rektorerna basa - och ansvara - för sina egna fastigheter och lokaler! Då blir det inte längre "någon annan" att skylla på när saker inte underhålls eller åtgärdas. Respekten för de "egna" väggarna kanske också bidrar till att ingen klottrar på dem!

Den 6 maj kunde vi också läsa i tidningen att dyrare lokalhyror är att vänta för kommunens idrottsföreningar.

Fastighetsbolaget behöver öka sina intäkter ytterligare för att möta avkastningskrav från ägaren-kommunen. Det gör att hyresgästerna-idrottsföreningarna kommer att begära högre föreningsbidrag från kommunen för att kunna vara kvar i de kommunala (genom fastighetsbolaget ägda) lokalerna och anläggningarna. Uppstår någon vinst för skattebetalarna?

Knappast!

Sparas något på lokalkostnader?

Knappast!

När ska denna vansinneskarusell ta slut?

När jag återinträdde i politiken på 90-talet fanns en liten skamfläck som hette "Hotell Drott", en fastighet som kommunen förhyrt i många år och fortfarande då gjorde trots flera beslut om att förhyrningen skulle upphöra. Sedan dess har yterligare flera likartade beslut fattats utan nämnvärt resultat. Kommunen tycks fortfarande hyra fastigheten ifråga. Ideligen är det tjänstmän som "missar" uppsägningstider med fleråriga förlängningar till följd. Allt medan hyresvärden gnuggar händerna. Kommunen lade ner 7 miljoner på att komma till rätta med misstagen i Culmenfrågan. Varför inte också köpa sig loss från Hotell Drott. Det hade säkert varit mycket billigare för skattebetalarna.

Men framförallt - när ska vi få höra annat än munväder från det ack så "handlingskraftiga" kommunalrådet som ju "ser till att få saker gjorda"?
1 Per Wedlin:

När kommunen hyr av SFAB så hyr man av ett bolag som man själv äger. Pengarna flyttar mellan olika fickor, kan man säga. Vill ägaren öka vinsten i SFAB så kan SFAB kompensera det genom uppsägning för villkorsändring när avtalen går ut. Sedan kan man kanske förhandla fram en ny högre hyra.Tyvärr så måste SFAB betala skatt till staten på vinsten, f n 26,3%. Detta är pengar som trillar ur Strängnäs fickor när man flyttar dem till ett kommunalt bolag där man är både ägare och avnämare.Kommunala bostadsbolag, liksom energibolag, är numera tvingade att bedriva sin verksamhet på affärsmässig grund. Det är marknadshyror som är riktmärket, även om de kan vara svåra att fastställa i många fall. För att privata aktörer skall kunna konkurrera så är det ändå viktigt att detta eftersträvas.