SEVAB gör kommunal verksamhet effektiv!


Den "klassiska" bilden av kommunalarbetaren som hänger på spaden gäller inte för SEVABs personal.


Jag är oerhört kritisk till kommunala bolag som företeelse. Kommuner - liksom f.ö. staten - ska enligt lagstiftarens mening få sina intäkter genom skatter och avgifter. Inte genom aktieutdelningar och skruvade ränteintäkter.
Därför har jag också varit - och är - starkt kritisk till att Strängnäs Kommun äger och driver sådan kommersiell verksamhet som lika gärna kan ske i ett privatägt kommersiellt företag och att man lägger kommunal verksamhet i bolagsform. Dels för att all offentlig verksamhet som konkurrerar med privat sådan, är av ondo ity den inte sker på lika villkor. Dels för att en kommun som använder sina bolag som "sedelpressar" och genom utdelningskrav dränerar sina bolag på det kapital bolagen så väl själva behöver för sina investeringar, är inte någon bra ägare.

Strängnäs saknar som ägare den finansiella styrka och professionella kompetens som krävs för att vara en bra ägare i ett fint och välskött bolag som SEVAB. Ett bolag med stor potential i en miljö där inte ägaren hela tiden dränerar bolagets balansräkning för att täcka den kommunala förlusterna.

Detta är således en principiell inställning. Nog om detta. Över till SEVAB i sig. SEVAB som företag.

Detta bolag får just nu alldeles oförskyllt  klä skott för misslyckanden som i själva verket ligger på den kommunala nivån och det är dags att försöka få våra invånare - och inte minst de som skriver oinitierade och rent lögnaktiga kommentarer till dessa artiklar på tidningens nätsida - att förstå att om vi levde i den bästa av världar så skulle vi inte behöva lägga någon kommunal verksamhet i bolagsregi eller "outsourca".

Om varje enhet inom den kommunala verksamheten sköttes med samma effektivitet som ett aktiebolag som med en professionell ledning verkar på en konkurrensutsatt marknad, så skulle per defintition varje åtgärd som görs i den kommunala verksamheten vara betydligt billigare än motsvarande åtgärd utförd av den fristående aktören.

Varför då? Jo, eftersom en offentlig verksamhet inte har något avkastnings- eller vinstkrav på sig så borde alltså den verksamheten vara billigare för skattebetalarna, eller hur!

Men nu är det ju inte så, vet vi av dyrköpt erfarenhet.

Vi kan bara ta som exempel det nu pågående utredningen kring hur den kommunala hanteringen av VA-frågan skötts. SEVAB får skulden för "höjda taxor" trots att det är kommunen som höjer taxor - inte bolaget. Att det vid tiden för bolagets övertagande av VA-verksamheten fanns behov av höjning av taxan är begripligt eftersom det är så man tidigare löst alla problem - genom att höja taxan. Därför hade Strängnäs Kommun redan när beslutet om att ansluta till Stockholm Vatten togs, en VA-taxa som låg skyhögt över våra grannkommuners. Varför? Jo, sannolkt p.g.a. att verksamheten hanterats på ett oacceptabelt och oprofessionellt sätt under många år. Det har slarvats med upphandlingar, med dokument, med konteringar - med snart sagt allt!

Hur illa det verkligen var ställt är ännu inte helt klarlagt, men att det var illa nog behöver man inte tvivla på.

Att det kunde fortgå så länge kan bara skyllas på två saker: bristande ledning och bristande revision.

Den bristande ledningen hade sin grund i att kommunen på den tiden var uppdelad på flera självständiga förvaltningar med starka chefer som inte gärna såg att man lade sig i vad de sysslade med. Själv råkade jag som politiker en gång uttala tvivel om en förvaltningschef hade en egen dold agenda i ett ärende. Det ledde till att vederbörande chef kallade in mig att förklara mig inför hela hans förvaltning! Jag som politiker - hans och hans medarbetares uppdragsgivare, förväntades alltså göra avbön offentligt på hans kontor!

Beslutet om att införa en enda sammanslagen förvaltning under en kompetent chef var ett absolut måste för att komma ifrån denna småpåvesituation. Tragiskt nog föregicks det inte av en motsvarande förändring av den politiska organisationen vilket har gjort också den fortsatta styrningen och ledningen oklar och förvirrad.

SEVAB grep sig an sitt nya uppdrag på ett ytterligt professionellt sätt. Man började ställa sig frågan varför Strängnäs Vatten var så mycket dyrare än andras vatten och påbörjade därför en ordentlig genomlysning av hela verksamheten. En fråga som kommunförvaltningen borde ställt själv för länge sedan!

Man kom fram till ganska skrämmande fakta. Allt är ännu inte klarlagt. Ytterligare utredningsarbete krävs innan den här affären kan läggas bakom oss. Men märk väl! Det är hela tiden bolaget och dess styrelse och ledning som varit pådrivande. Kommunen har inte varit särskilt intresserad tycks det. Det råder t.ex. oklarheter i det avtal som SEVAB i god tro tecknade med kommunen i samband med övertagandet. Oklarheter som borde redovisats och utretts då innan kommunen överlät verksamheten till SEVAB.

Vidare har SEVAB organiserat om och strukturerat verksamheten på ett betydligt vassare sätt än vad som var fallet så länge kommunen drev den.

Ytterligare ett exempel på SEVABs personals och lednings förmåga att förändra och förbättra, är återvinningssidan. Att där fanns en affärsverksamhet verkar inte ha ens förespeglat kommunens VA-ansvariga, vare sig på tjänstemannanivå eller i ansvarig nämnd. Eftersom det inte fanns något att räkna med sedan tidigare vågade SEVABs VD inte räkna med annat än ett nollresultat under 2010. I själva verket lyckades man göra ett plusresultat på 8,8 miljoner kronor! Pengar som alltså nu kommer till nytta och en möjlighet som kommunen slarvat bort under alla år.

Som kommuninvånare måste vi alltså vara nöjda att SEVAB nu tagit över denna vanskötta verksamhet och att bolaget kommer att vända trenden och genom de åtgärder som sker på såväl verksamhetsnivå som inom styrelsen, tillse att våra VA-taxor i framtiden hamnar på en rimlig nivå jämfört med kringliggande kommuner.

Och återigen - om all kommunal verksamhet sköttes med samma professionalism som SEVAB sköter sin, så skulle vi vara i ett kommunalt himmelrike.

Men som sagt - jag skulle önska att det himmelriket inte hade egna bolag!


Kommentarer
Postat av: Per Wedlin

Det är bra att återvinningsverksamheten nu redovisade ett överskott. Verksamheten i Strängnäs skiljer sig nog inte så mycket från den i andra kommuner men jag är nyfiken på- Vad betalar Sevab per ton nu för leverans av brännbart avfall? Vart levererar man det?-Hur kommer det sig att det att ägare av värme- eller kraftvärmeverk med sopförbränningsförmåga kan ta betalt för detta bränsle? Det naturliga vore ju tvärt om? Man sig frågan var vinsterna hamnar. Är kommunerna dåliga förhandlare eller är konkurrensen mellan kraftbolagen för dålig?Vilka intäkter fick Sevab för de insamlade metallerna från återvinningscentralerna förra året?Vad bokfördes som intäkt i återvinningsverksamheten för det returträ som levererades till kraftvärmeverket?Jag skulle uppskatta om du kan utreda lite om det här och redovisa på din blogg!

2011-03-17 @ 18:54:13
URL: http://www.akerutveckling.se/
Postat av: Mats Werner

Hej Per!

Tyvärr kan jag nog inte besvara Dina frågor i den detaljeringsgrad Du efterfrågar.Att kraftvärmeverksägare får lov att betala för bränslet även om detta är av den karaktär som kommunerna förr fick lov att betala för att bli av med, får man nog tillskriva just tillblivelsen av vårt och andra kommuners KVV. Det finns helt enkelt inte bränsle tillräckligt varför också denna typ av fraktion plötsligt har fått ett värde. Det är ju så utvecklingen har gått. Också luftutrymme inom godkänd och tillståndsgiven deponiverksamhet har fått ett värde, precis som den luft som finns ovanför låga byggnader i städer med manga skyskrapor.

2011-03-17 @ 22:01:48
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Per Wedlin

Ja, det krävs en del arbete att ta reda på det jag är nyfiken på. Men din hyllningsartikel till Sevab antar jag bygger på initierad kunskap. Du borde därför snabbare än jag också kunna ta reda på lite detaljinfo. Det är nog fler än jag som undrar.Års- och miljöredovisningen för 2010 finns heller ännu inte publicerad på Sevabs hemsida.

2011-03-18 @ 08:43:01
URL: http://www.akerutveckling.se/
Postat av: Mats Werner

Hyllningsartikel vet jag inte, men med 35 års erfarenhet av den kommunala förvaltningen i Strängnäs Kommun i bakgrunden och nu två perioder i SEVABs styrelse har gjort att jag inser vilken väsensskilland som ligger mellan den affärsmässiga hanteringen i SEVAB av samma saker som tidigare låg i den kommunala verksamheten. Jämförelsen är helt till SEVABs fördel och därför försöker jag förändra den bild som media förmedlar av SEVAB som boven i dramat medan bolaget i själva verket är den hjälte som äntligen tar itu med åratals försummelser som lett till de skyhöga taxor vi har i Strängnäs.Årsredovisningen torde vid det här laget vara offentlig och finns den inte på hemsidan kan den sannolikt rekvireras med ett enkelt telefonsamtal.

2011-03-18 @ 22:30:35
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0