Moderat vattentramp?

I dagens Strengnäs Tidning finns en debattartikel undertecknad av Maria von Beetzen och Ingvar Lundborg från moderaterna, ang. Strängnäs energibolag SEVAB.

Ingvar Lundborg kommer efter årets bolagsstämma (eller årsstämma som det numera heter) att gå in i styrelsen som vice ordförande. Han må därför som okunnig nykomling i sammanhanget ursäktas, men Maria von Beetzen borde veta bättre än att skriva en så slarvig debattartikel.

De båda skribenterna anser helt korrekt att bolaget måste bygga en sund ekonomisk bas.  Man skriver att många kritiska röster höjts mot SEVABs prissättning på bl.a. vatten och elnätet.

Men skriver att detta är en följd av att den ekonomiska basen i SEVAB är urholkad.

Men snälla Maria von Beetzen! Du om någon, borde väl veta bättre än att påstå att vare sig SEVABs prissättning på vatten eller på elnätet skulle bero på SEVAB eller dess styrelse.

För det första: Strängnäs vatten har varit dyrare än någon annan Sörmlandskommuns vatten sedan MÅNGA år. Långt innan SEVAB sommaren 2009 fick ansvaret för vatten och avlopp i Strängnäs.

I själva verket är det SEVABs styrelse som tidigt anlitade en konsult för att göra det Strängnäs Kommun borde gjort för länge sedan - nämligen att ta reda på VARFÖR vårt vatten var så mycket dyrare än andra kommuners.

Om man hade gjort det, och här har idel centerpartistiska och moderata kommunalråd det enda ansvaret , så hade man funnit att den dåvarande förvaltnings- resp. kontorsansvarige varit oacceptabelt släpphänt i sin chefsroll och dessutom gett den för VA-sidan ansvarige ett rent Carte Blanche! Denna hade alltså OBEGRÄNSAD ATTESTRÄTT! Han kunde sålt hela kommunen billigt utan att någon kunnat göra ett dugg åt saken!

Den utredning SEVAB låtit göra har äntligen visat på dessa anmärkningsvärda missförhållanden, som - om man gör som alltid annars - kommer att sopas under mattan och begravas, istället för att ansvariga personer - androm till varnagel - avkrävs ansvar för sina misstag.

På våren innan SEVAB övertog ansvaret för kommunens VA, så fattade först kommunens Teknik- och Fritidsnämnd och därefter Kommunfullmäktige beslut om den nya högre taxan.

Det är alltså inte - Maria von Beetzen - SEVAB som sätter sina priser i detta sammanhang.

Dessutom är VA-intäkterna pengar som tillhör någon annan än kommunen, nämligen VA-kollektivet. Och detta borde vara höggradigt upprört över hur kommunen hanterat deras pengar. De borde - med rätta - återkräva av kommunen den merkostnad som man tvingas betala p.g.a. den kommunala misskötsamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen resp. -kontoret. När SEVABs benchmarking-utredning presenterats måste det som jag ser det leda till återkrav från VA-kollektivet som borde innebära dels en reglering av taxan retroaktivt och en lägre taxa framöver.

När det sedan gäller elnätstaxan, så är det mycket riktigt SEVABs ansvar. Men också den enda inkomstpost som bolaget själva egentligen kan någorlunda påverka.

Maria von Beetzen vet mycket väl att det inte är SEVABs "fel" att bolaget har en usel finansiering!
Att kraftvärmeverket byggdes helt i egen regi kan vi bara lasta Folkpartiets agerande, Centerpartiets följsamhet och Moderaternas och Kristdemokraternas påtvingade acceptans för. Det var - och är - ett vansinnigt beslut av en liten kommun att låta ett kommunalt bolag ikläda sig en sådan skuldpost som det innebar att själva finansiera hela kraftverksbygget.

Strängnäs Kommun är en usel bolagsägare. En ägare som blott beslutar om utdelning till ägarna och aldrig ikläder sig den ansvarsfulle ägarens roll och låter bolaget bygga upp ett eget kapital som kan användas för de nödvändiga investeringar som bolaget nu gör och står inför att göra. En ägare som totalt saknar förutsättningar att vara den ägare som ett välskött och potentiellt expansivt företag som SEVAB, borde ha. En ägare som kan se till bolagets förutsättningar och bästa och agera därefter och själv bära det kommersiella ansvar som är förknippat med den verksamhet bolaget idag bedriver.

Att därför skriva en debattartikel som lägger ansvaret för den nuvarande ekonomiska situationen i bolaget på dess ledning och styrelse är otillständigt!

Ansvaret för den situationen vilar uteslutande och ensidigt på Strängnäs kommuns politiker.

Maria von Beetzens och Ingvar Lundborgs artikel är ett lågvattenmärke i oppositionspolitik och torde inte utgöra en god start för Lundborgs roll i SEVABs styrelse.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0