ConMarina?


ProMarinas egen startbild på hemsidan.

Pro eller Con - för eller emot!

Men "con" ses också ofta som förkortning av "confidence trick" eller på svenska: bondfångarknep eller rent av bedrägeri. "Con-man" betyder således bondfångare, bedragare.

Varför tar jag då upp dessa semantiska spörsmål? Jo för att Folkbladet i Norrköping i tre mycket intressanta artiklar nu skärskådar det företag som också Strängnäs Kommun träffat ett långvarigt avtal med beträffande sina gäst- och båthamnar, nämligen ProMarina.

I huvudartikeln "Långvarig lobbying av ProMarina" tar journalisten Britt-Marie Citron upp bakgrunden till ProMarinas engagemang i Arkösunds båthamn och hur personkopplingar spelar in. Uppföljd av "En dundertabbe av kommunen" som baserar sig på mina blogginlägg om vår kommuns hantering av arrendeavtalet med ProMarina plus en intervju med mig och i den tredje "Snabb expansion av ProMarina trots stora förluster" granskar Citron hur företaget agerat på olika håll i landet och ställer frågan hur det är möjligt att det kan erbjuda alla dessa investeringar med ett så svagt eget kapital och resultat.

ProMarina är Sveriges största företag i "gästhamnsbranschen" och med en våldsam expansionshastighet.

Hans Mellström, ägare av ProMarina och dess moderbolag Viamare (Storebro, Ryds, Maxi och Nimbus) blev förmögen på sitt företag WM-data AB. Han var "M-et" i företagsnamnet. Sina pengar har han satsat i "sjövärlden" och förutom de största båtbyggarföretagen i landet, äger och driver han t.ex. Sandhamns marina, Biskopsudden i Stockholm m.fl.

Genom dotterbolaget ProMarina har han i rask takt träffat avtal med bl.a. Oxelösunds, Söderköpings, Strängnäs och Uddevallas kommuner om övertagande av driften av småbåts- och gästhamnar.

De "löften" som utdelats för att få till stånd avtalen med kommunerna är bl.a. följande:

I Oxelösund, 2008, skulle företaget bygga badhotell, restaurang och spa. Löften gavs om investeringar på 19 miljoner: uppvärmd pool, ny serviceanläggning och flytt av sjömack
Kommunen åtog sig att bygga en vågbrytare för tre miljoner.

Det enda som skett är att kommunen byggt vågbrytaren och att det kommit upp en ny servicebyggnad och att sjömacken renoverats.

I Strängnäs utlovades 2009, investeringar för 14-20 miljoner. Kommunen skulle bidra med en miljon till muddring.
Bryggor skulle bytas ut.

I Mariefred skulle flera service- och butiksbyggnader uppföras på hamnplanen, nya bryggor läggas ut. När jag ställde frågan om man hade tillstånd från Slottsförvaltningen på Gripsholm (läs Riks- och Länsantikvarierna) fick jag veta att allt var framtaget i "nära kontakt med berörda myndigheter".

Vad har då hänt här i Strängnäs kommun? Jo, det första som hände var att alla båtplatsavgifter höjdes kraftigt. En enkel friggebod ställdes upp på hamnplan i Mariefred som "café". Inga nya bryggor vare sig i Strängnäs eller Mariefred. Ingen muddring av Västerviken. Ingen sjömack i Mariefred.

Om man överhuvudtaget haft några kontakter med Gripsholms inblandade myndigheter så har man isåfall inte begripit ett dyft om hur dessa myndigheter fungerar, för några tillstånd att lägga ut bryggor eller bebygga hamnplanen har slottsförvaltningen hittills inte varit villiga att tillstyrka.

Man kan som invånare till nöds acceptera att bolaget inte skulle hunnit med så mycket till första säsongen 2009, men nu går vi emot deras tredje fulla säsong här i kommunen utan andra tecken på att det inte längre är kommunens gamla vanliga hamnar, än de höjda avgifterna.

I Arkösund (2010) talades det om ny gästhamn för 200 båtplatser (det har blivit 50) för en 10-15 miljoner, nytt årentrunthotell med 100 bäddar, bostadsrätter, butiker och restauranger (OBS! pluralis).

Och nu senast i februari har stackars Uddevalla fallit för lockropen om utbyggd gästhamn, servicehus, sjömack, restaurang och café, allt för 40-50 miljoner. Det största löftet hittills från ProMarina. Good Luck Uddevalla!

Och hur ser då detta generösa företag ut som kan ställa ut löften om investeringar i storleksordningen 100 miljoner kronor på kort tid?

Ja, 2008 omsatte man 4,6 miljoner och hade ett resultat på minus 4 miljoner.
2009 hade omsättningen stigit till 8,3 miljoner och förlusten till minus 5,6 miljoner.
Moderbolaget gjorde under samma år en sammanlagd förlust på dryga 180 miljoner kronor.

Man frågar sig onekligen om var de 100 miljonerna ska komma ifrån till de utlovade investeringarna? Inte ens de höjda båtplatsavgifterna lär räcka.

Vårt dåvarande kommunalråd Björn Lind som starkt vurmade för det avtal som träffades med ProMarina borde kanske ta en stunds reflektion på kammaren. Kanske skulle han ha lyssnat på vad vi i oppositionen varnade för: den långa avtalstiden, de saknade kontrollpunkterna, de utelämnade vitesklausulerna m.m. Som vanligt när det gällde Linds hantering så skulle det ju gå så fort. Det var ju så viktigt att ProMarina kunde komma igång redan till sommaren 2009.

Nu har vi snart sommaren 2011 och så värst mycket "komma igång" har vi inte sett.

Företaget skyller hos oss - som i andra kommuner - på myndigheters och kommunernas långsamma handläggning, men sanningen är nog snarare att även om det vore sant, så skulle säkert ProMarina välkomna en sådan förhalning p.g.a. brist på kapital till de löften man utställt.

Jag berör i min intervju det faktum att vår kommun i avtalsförhandlingarna med ProMarina lät sig företrädas av en tjänsteman, som inom sitt område (kulturgeografi) säkert var en hejare, men satt att förhandla med en mångmiljonkoncerns slipade jurister måste betraktas som den svagare parten. Trots att kommunen har en egen jurist kopplades denne inte överhuvudtaget in i dessa komplicerade förhandlingar utan fick se det färdigförhandlade avtalet först när det förelades kommunstyrelsen för godkännande!

Vi har såväl tidigare som senare fått anledning att förundras över hur Samhällsbyggnadskontoret kunnat hantera frågor som bundit upp vår kommun under lång tid på ett så lättvindigt och ansvarslöst sätt. Men som vanligt är det trots allt den politiska majoriteten som brustit när de villkorslöst och utan grundliga undersökningar låtit sig föras bakom ljuset av  Pro- (eller Con-) Marina.

Jag vill understryka att jag i grunden var positiv till att kommunen träffade avtal med ett företag som för oss beslutsfattare framstod som väletablerat, kompetent och kapitalstarkt, men jag opponerade mig emot avtalets utformning, dess tidsperspektiv och bristande kontrollpunkter. Avsaknaden av hävningsmöjligheter och vitesklausuler vid uteblivna utlovade åtgärder.

Om det hade visat sig vara ett alltför "luftigt" företag så hade vi iallafall haft möjlighet att krypa ur avtalet. Nu när man faktiskt börjar ana just den där "luftigheten" så är vi alltså fast!

Läs också vad jag tidigare skrivit om ProMarina-affären:

27 januari 2009

3 februari 2009

6 april 2009

14 april 2010

2 september 2010Kommentarer
Postat av: Anonym

En snygg retorisk vändning.Du lyckas vrida frågan till att ett eventuellt bristfälligt avtal (vilket du helt sant kritiserade) är det stora problemet, inte att kommunen valde ett tydligen oseriöst företag som entreprenör (vilket du helhjärtat propagerade för).Det liknar den lätta historieförvrängningen i Campus-frågan, där det i efterhand helt plötsligt blev tjänstemännens fel att skattebetalarnas pengar kastades bort, inte politikernas som propagerade för och drev igenom beslutet.Det är klart att det ligger i politikerrollen att försöka påpeka andras misstag men inte tillstå sina egna. Särskilt smickrande är det dock kanske inte för den som tillämpar principen. Ibland är det bra att tillstå att man gjort misstag.Vi kan väl för ordnings skull igen titta på din argumentation just kring bolaget (och alltså inte avtalsförslaget):"företaget ProMarina skulle få arrendera dessa kommunens hamnar i Strängnäs och Mariefred. Ett bra beslut. ProMarina är ett stabilt företag med stor kompetens och god branschkännedom som säkerligen kommer att tillföra vår kommun goda värden."Noterar också att du väljer att inte länka till ditt eget inlägg från 4 apri 2009, där du säger följande:"Jag gläder mig åt och ser fram emot att vi får en professionell hamnvärd i såväl Strängnäs som Mariefred[...]"

http://matswerner.blogg.se/2009/april/attraktor.htmlGanska tydliga och bomsäkra uttalanden.Slutsatsen blir väl att du och de andra som propagerade för ProMarinas närmast oändliga kompetens och trovärdighet helt enkelt hade blivit duperade, eller inte var kompetenta nog att göra en korrekt bedömning. Hade ni varit det hade ni rimligen satt er emot även själva valet av entreprenör. Då hade avtalsfrågan inte varit ett problem idag. Ett bra avtal kan inte rädda en dålig affär, det kan bara försöka begränsa skadan av densamma. Därför bör även ni ta ert ansvar, och inte skylla på andra och förvränga historien.

2011-04-04 @ 20:47:31
Postat av: Mats Werner

Se där! Tack för hjälpen. Den missade länken är inlagd och jag väntar nu också bara på att publiceringen blir av. Det verkar dröja. Det var dock inte den 4 april utan den 6.

När jag googlade min blogg efter ProMarina kom endast fyra länkar upp (=8 träffar), men när jag gjorde det nu fanns också denna med. Kanske hade jag stavat olika. Vad vet jag. Någon avsikt att dölja denna min dåvarande åsikt fanns inte. Den har jag f.ö. deklarerat på fler håll. Det missade blogginlägget handlade ju inte heller direkt om ProMarina-affären.Att jag m.fl. tyckte det var vettigt att anlita ett företag att sköta hamnarna står jag fortfarande för. Kommunen varken hade - eller har - kompetensen att utveckla och driva denna typ av attraktion och ska det inte heller. Det är en ren affärsverksamhet som inte kommunen ska bedriva.Som politiker har vi tillgång till tjänstemän som ska förse oss med det underlag för beslut vi behöver. Det är inte politikens uppgift att vara grävande journalister eller privatdetektiver eller revisorer. Vi har tjänstemän och vi ska kunna förlita oss på att de gör sitt bästa.Visst kan vi konstatera att det inte alltid förhåller sig så. Tvärtom har vi under senare år allt oftare sett exempel på tjänstemän som totalt har misslyckats med sin uppgift. Men det förändrar ju inte politikernas roll. Vi varken kan eller ska ta tjänstemännens plats men vi måste kunna lita på att det underlag som föreläggs oss är korrekt och grundligt.Vi kan också konstatera att det för två år sedan inte fanns samma anledning som idag att ifrågasätta bolagets "professionalism". Varken för tjänstemän eller politiker. Därför har jag inte heller varken då eller nu kritiserat ATT avtalet träffades med ProMarina men väl att avtalet förhandlades fram med en amatör som representant för kommunen och att avtalet inte innehöll några åtgärdsförbindelser från ProMarinas sida och inte heller några hävnings- eller vitesmöjligheter för kommunen om det skulle visa sig att bolaget inte genomförde vad man muntligt försäkrat kommunalrådet om (ända in på KF-mötet då ProMarinas VD per telefon till Björn Lind försäkrade att bolaget redan hade den blå flagg som man också "glömt bort" att ta med i avtalet.Och jag vrider ingenting eller gör några "retoriska vändningar". ATT ett avtal träffades med ProMarina har jag som sagt inga synpunkter på men om avtalet hade träffats på ett professionellt sätt också från kommunens sida hade skadeverkningarna och den långa avtalstiden inte varit något problem i ett läge då det börjar framstå som att vi inte kommer att få uppleva mycket av vad ProMarina utlovat. Vilket var just vad jag kritiserade då - och nu. Och vilket gör just själva avtalet till det stora problemet vare sig Min Anonyme Herre tycker om det eller ej.

2011-04-04 @ 22:26:43
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Per Wedlin

Jag läste Mats blogginlägg kronologiskt med hjälp av bloggens inbyggda sökmotor. Även den allra första i ämnet.Det är inte svårt att följa de förändrade tongångarna från den, antar jag, ideologiskt betingade hyllningen till den privata företagsamheten och dess överlägsenhet till senare skeptisism.Mitt intryck efter att ha läst på Viamaregruppens olika hemsidor och ekonomiska nyckeltal på Allabolag är att det inte är något oseriöst bolag. Att sedan några av affärsmodellerna inte visat sig hålla är en annan sak.Promarinas affärsmodell är förmodligen modellerad efter utländska förebilder. I Sverige står båtklubbar för en stor del för uthyrda båtplatser. Naturhamnar har traditionellt haft större lockelse än gästhamnar. Det mönstret ändras inte så snabbt.Tydligen har sedan Promarina och Strängnäs kommun förfört varandra och tappat huvudet. Bl a verkar man inte fått klart för sig vad som går att göra på Hamnplan i Mariefed eller ens hur vilka mått den har. Den vision som finns på http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.377710-gasthamnen-i-mariefred-forvandlas påminner starkt om bilderna i Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna där byggnader och platser blåstes upp till väldiga dimensioner genom att människor återgavs mycket små. Så förhärligades stormaktstidens Sverige. Så förhärligas hamnplanen i Mariefred.Promarina har en lång resa om de vill få till detta.

2011-04-05 @ 08:33:30
Postat av: Per Wedlin

Ett förslag för bebyggelse på hamnplanen i Mariefred har utarbetats av YAJ Arkitekter. Förslaget innefattar 660 kvm byggnader. YAJ beskriver sitt förslag så här:"En platsspecifik gästhamn, som också framhäver unika kvaliteter på platsen, är för oss en miljö som lågmält och respektfullt inordnar sig bland de kulturhistoriska attraktionerna på platsen - främst Gripsholms storslagna slottsanläggning och den småskaliga trästadskärnan i Mariefred. För oss är det också en miljö, som bildar en kontinuerlig väv med den befintliga stadskontexten."Hela konceptet med bilder finns påhttp://www.yaj.se/mariefreds_gasthamn_marina.htmDe uppger att den totala landytan är ca 7700 m2. Den bebyggbara ytan om man inräknar befintlig servicebyggnad som kanske är tänkt att ersättas är dock inte mer än 4800 m2 om man räknar fram till kajkanten fram till järnvägsspåret (som man i och för sig också kan tänka sig att flytta).

2011-04-09 @ 09:22:05
Postat av: Mats Werner

Hej Per!

YAJs förslag var det som presenterades för politiken som "redan förhandlat och klart" med slottsförvaltning och andra. Oavsett faktafel i underlaget tror jag vi kan betrakta detta förslag som för länge sedan överspelat. Det lär aldrig bli verklighet inom riksintresset.

Hälsn.

MATS

2011-04-09 @ 12:09:15
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Per Wedlin

Ja, det är överspelat.Det gick antagligen annorlunda till när Holger Hjelms STC Interfinans rustade upp och byggde om Gripsholms Värdshus och byggde Gripsholms Slottscafé på kungens mark.Tydligen skapades då ett samarbete och man kunde genomföra bra saker. Nu verkar exploatörerna och slottsintressena befinna sig på olika planeter.2011-04-10 @ 10:04:46
Postat av: Mats Werner

Ja Per! Det är en himmelsvid skillnad på båda sidor. Den gången hade ännu inte Björn Sprängare tillträtt som Ståthållare och förvandlat hovstaterna och slottsförvaltningen till ett räddhågset tillknäppningsämbete. På Gripsholm styrde John Crafoord som var en framsynt och kreativ herre som insåg möjligheter snarare än hinder. Han och Holger Hjelm fick ett förtroendefullt samarbete när den senares omdaning av värdshuset tog sin början och John ville se det gamla "Gripsholms Värdshus" återuppstå i Lottenlund inför 1987 års jubileumsfirande. Man kan säga att vi har jubiléet att tacka för Slottspaviljongen.

2011-04-10 @ 10:26:03
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Catarina Hellmark

Hej Mats!Kan bara säga att den stora förändringen är vår nya husbilscamping på hamnplanen. Den växer så det knakar. Varför kan inte husbilarna ta sig till campingplatsen. Dessutom är vissa av husbilarna så långa att dom tar upp väldigt stor yta utanför markerad ruta!//Cattis

2011-04-14 @ 10:19:30
Postat av: Per Wedlin

Jag kan meddela att näringslivskontorets bygglovsansökan för en tidsbegränsad uppställning av en 54 m2 barack på hamnplanen dragits tillbaka.Baracken skulle inhysa turistbyrån. Områdesstyrelsen för Mariefred vill dock att turistbyrån skall vara kvar i rådhuset. Chansen ökar nu att turisterna även denna sommar får möjlighet att komma in i detta. Turistbyråns alla inventarier står kvar.Rådhuset står stängt i väntan på lokalutredningen för biblioteket mm blir klar.Alla lokalfrågor har nyss förts över till kommmunstyrelsen. Det är inte troligt att någon ombyggnad kan påbörjas förrän långt efter denna turistsäsong, troligen inte förrän efter sommaren 2012.Rådhuset borde utnyttjas så långt som möjligt för publik verksamhet. Bibliotek, turistbyrå, Mare Mihi-rum, kafé etc. Med delad personal så kan öppettider förlängas och kostnader hållas nere. Rådhuset är Mariefreds centralpunkt och ett turistmål i sig. Jag hoppas att detta synsätt skall sprida sig!Det går att bygga ut utan att arkitektonisk värden förstörs på baksidan. Då kan även tunga bokhyllor ställas upp.Huset är inte byggnadsminnesmärkt. Med en väl genomarbetad hotas inte riksintresset vilket annars kan få länsstyrelsen att lägga hinder.Interiören är ombyggd flera gånger om. Man borde kunna ta fram olika tidsepoker även i denna. Det finns många möjligheter.

2011-04-15 @ 10:39:07

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0