Köksbord eller jaktpass? Vilket är värst?

Varifrån har ledarredaktionen på Strengnäs Tidning fått att Kristdemokraterna "inget hellre vill än att återigen bilda majoritet med de partier som de tidigare kallat svikare"?

Visst vore det logiskt och riktigt att vi också lokalt tillämpar det samarbete som så framgångsrikt sker på riksplanet.
Men att åter sätta sig i en majoritet med just de partier som i den gamla lokala alliansen satte käppar i hjulet för varje försök att på allvar ta itu med Strängnäs grundläggande problem, är ingen självklarhet.

Vi vill påminna om att också Centern och Folkpartiet helhjärtat stod bakom de kommunstyrelsedirektiv för den första skolutredingen, som i slutändan innefattade att Europaskolan skulle erbjudas att köpa Karinslundsskolan. En lösning som - oavsett olyckliga köksbordssamtal -  tiden utvisat hade varit riktig och rätt och som hade sparat åtskilliga skattekronor.

När Socialdemokraternas Lotta Grönblad slår sig för bröstet att man sanerat Barn- & Utbildningsnämndens ekonomi borde hon talat om att det inte skett genom en rimlig verksamhetsanpassning utan genom att föra över de miljoner som de tomma lokalerna (inkl. Karinslundsskolan) kostar årligen på Kommunstyrelsens konto.

Om Centern och Folkpartiet hade synpunkter på att dåvarande Kommunalrådet hade politiska samtal med sin make vid köksbordet och ansåg detta opassande måste man ju som utomstående ändå fråga sig varför detta skulle vara så mycket värre än att det nuvarande Kommunalrådet Jens Persson jagar med sin farbror som råkar vara kommunens viktigaste entreprenör på bygg- och exploateringssidan, bor granne med honom och att de båda överhuvudtaget har ett tight förhållande, eller att Kommunalrådet Björn Lind bjuder in till första spadtaget på Tredje Backe i Mariefred innan ens bygglov är klara och att hans dotter två dagar senare låter sitt mäklarföretag annonsera ut de hus som ska byggas där om bygglov beviljas.

Björn Lind svor sig fri från inblandning i dotterns verksamhet i går på en debatt med Hyresgästföreningen, men det motsägs av en slagning i dag på bolagsregistret som visar att han fortfarande är verksam i bolaget i någon kapacitet. Men han kanske bara har lite lattjolajbans.Vilka som gemensamt ska styra Strängnäs under nästa mandatperiod avgörs för vår del av vilka som är beredda att vidta effektiva åtgärder för att sanera den kommunala ekonomin. Centern och Folkpartiet är knappast de hetaste kandidaterna för samarbete.

En röst på Centern eller Folkpartiet är med största sannolikhet en röst på en vänsterkartell.

Om man vill vara säker på att man röstar på ett borgerligt parti i kommunalvalet så gäller det att lägga sin röst på Modernaterna, Kristdemokraterna eller Strängnäspartiet, som alla förklarat sig vara borgerliga partier och som gemensamt framlagt en skuggbudget för 2011.

PS den 14 september: Igår blev jag påhoppad av Björn Lind vid vår valstuga med uppgiften att jag skulle påstått att han ljuger om sitt engagemang i Mäklarhuset i Mariefred. Jag svarade att jag endast sagt att hans utsago om att han "inte har ett dugg" med sitt gamla yrke att göra under paneldebatten hos Hyresgästföreningen motsades av uppgifter ur bolagsregistret.

Björn Lind framförde då återigen - med emfas - att han ingenting hade att göra med dotterns verksamhet.


För att därför förvissa mig om att jag inte hade föråldrade uppgifter som Björn påstod, gick jag idag på morgonen in och begärde aktuella uppgifter ur Bolagsverkets eget register. Som framgår nedan har Björn Lind ovedersägligen fortfarande ett klart och tydligt engagemang i Mäklarhuset i Mariefred, det företag som ska sälja de villor som byggs i Tredje Backe.Kommentarer
Postat av: Peppe

Hoppsan, så nu är SP otvivelaktigt borgerliga igen? Den är inte lätt att veta vem man ska lyssna på i den frågan. Nu får herrarna Berg och Eriksson ett sjå när det inte bara måste springa rung och bringa klarhet i Margits blogginlägg utan även i dina. Sicken uppgift!Kan man förresten av detta utläsa att KD inte kommer samarbeta med C och FP under några omständigheter? Eller kommer det vara "alla öppna dörrars politik" där man säger att "det beror på vad C och FP vill föra för politik", så att man som väljaren inte vet ett dyft när man väl går och röstar annat än att alla partier kan sälja ut sina övertygelser i syfte att nå makten?

2010-09-09 @ 19:34:19
Postat av: Hasse

Strängnäspartiet är ett lokalt parti som vill utnyttja bra ider från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar.

S.P. tycker att traditionella partiideologier till stor del saknar relevans i kommunpolitiken. S.P speglar dock en sosialliberal inställning i många frågor.

Som ett lokalt parti ser vi en stor fördel i att kunna agera på endast kommunala nivån utan att vara toppstyrda från en riksorganisation.

Detta gör att vi kan satsa 100 % lokalt på Strängnäs kommun.Bra lösningar på en sakfråga behöver inte vara vänster eller höger.

2010-09-09 @ 22:29:46
Postat av: Mats Werner

Nej Peppe! Man kan inte utläsa att Kristdemokraterna inte kommer att samarbeta med C och FP under några omständigheter. Men just "omständigheterna" är väsentliga och kräver förändringar för att situationen ska bli annorlunda och som det nu ser ut verkar förutsättningarna för förändrade omständigheter hos C och FP inte vara förhanden. Men kanske valnatten kan ändra på det! Sover somliga vidare och somliga andra är vakna kanske det kan bli nå't!

2010-09-09 @ 22:39:06
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Peppe

Vad gör Hasse här ovan? Han verkar citera rakt av ur SP:s partiprogram, fast med ngt underligt stavfel, och dessutom säger han rakt emot den tilltänkta koalitionsbrodern från KD som säger att SP är borgerligt. Förvirring.Och vad gäller samarbetena är det alltså "alla dörrar öppna och inga allianser är för oheliga om man vill nå makten" om jag förstår dig rätt, Mats?

2010-09-09 @ 23:38:05
Postat av: Lasse Pettersson

Mats, du bidrar till begreppsförvirring genom att kalla CP-, FP- och S-samarbetet en vänsterkartell. Att kalla den en vänsterkartell är att totalt undergräva alla rimliga tolkningar på vad politisk vänster är. Det finns inte mycket vänster i den politik som den kartellen bedrivet, och mitt intryck är att det är de två borgerliga partierna med Jens P i spetsen som för.

På vilket sett skulle M och Kd vara mer borgerligt än CP och FP. Nu har ju M gått över till att kalla sig arbetarparti också - man försöker på alla sätt att dölja sin politik med begrepp som tillhört vänstern, välfärd är också ett populärt ord i Reinfeldts retorik.

Det parti i Strängnäs som verkligen är vänster kommer inte att ingå i någon kartell där CP och FP ingår.

Jag ser ett scenarie efter ett kommunval där M och CP går framåt och S bakåt där det åter igen blir

ett rent borgerlig styre i Strängnäs igen. I det tror jag säkert att också KD kommer att ingå, däremot är jag osäker på om SP släpps in. Drömscenariet är förstås för mig att S Mp och V får egen majoriet, men tyvärr tror jag inte det är riktigt realistiskt, framförallt p g a att vi har en svag socialdemokrati i Strängnäs utan någon karismatisk och drivande ledargestalt.

2010-09-09 @ 23:41:47
URL: http://lasselp.blogspot.com/
Postat av: Mats Werner

@Peppe!

Du förstår mig inte alls rätt. Jag tror inte Kristdemokraterna kommer att ytterligare medverka till en fortsatt sönderfallande ekonomi. M.a.o. den majoritet vi kommer att delta i ska vara överens om vissa specifika åtgärder på ekonomins område.

Därmed tror jag att vissa allianser skulle bli omöjliga för mitt partis del.@Lasse!

Jag pekar bara på skattehöjningen om 90 öre som spenderades på nya utgifter. Det är inte omöjligt att också den gamla alliansen tvingats höja skatten (då somliga vägrade medverka till andra mer strukturella och långsiktiga åtgärder) men då hade pengarna använts för att sänka kommunskulden vilket hade frigjort skattemedel för ny verksamhet.

2010-09-10 @ 07:23:30
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Mats, ditt ekonomiska resonemang blir lite för likt Göran Perssons - och påminner lite om hur hans namne brukar låta.

Dvs allt fokus på skulden eller det budgeterade överskottet. Det är en uppenbar risk att man då, som nuvarande majoritet, helt bortser ifrån hur man faktiskt använder den dryga miljard som nu årligen rullar ut från kommunhuset. Då sjunker kvaliteten, och effektiviteten utvecklas inte.

Du skriver att den gamla alliansen skulle använt intäkterna av en skattehöjning till att betala av på kommunkoncernens skuld. Men så gör man ju inte i praktiken, eller hur.

Att sen den minskade skulden skulle frigöra "skattemedel för ny verksamhet". Låter bra, men så fungerar det inte.

2010-09-10 @ 12:06:06
Postat av: Hasse

En bra lokal sakfråga är ,skall det byggas hotell på Visholmen.Mats ooh de borgerliga KD säger ja till byggnation,av hotell och bostäder är helt OK.Sossarna säger Nej. Strängnäspartiet komme inte att rösta med de borgerliga KD med flera som vill bygga Hotell. Utan kommer att rösta med sossarna i denna sakfråga.Förstår du Mats att S.P: är ett lokalt parti som kan tänkas rösta på vad de anser vara det bästa för Strängnäsborna utan att vara vänster eller höger.(Borgerlig)

2010-09-10 @ 12:15:41
Postat av: Mats Werner

@Dag! En självklarhet att som politiker vara en nagel i ögat på förvaltningen och att t.ex. ge revisionen ett verkligt mandat uppbackat med resurser. Då kanske vi i framtiden slipper chefstjänstemän med obegräsnad attesträtt (som alltså i princip kan sälja ut hela kommunen) som kostar skattebetalarna oanade belopp.

Så det är fel att allt fokus ligger på skuldsanering, men den frågan är vital för att kommunen ska kunna få friska pengar för verksamhet.Det är riktigt att den nuvarande majoriteten inte betalade av på skulden utan spred ut gåvorna över kontoren. Men om den gamla majoriteten suttit kvar är jag rätt övertygad om att C och FP mött ett hårt motstånd om de velat göra så istället för att amortera på skulden.Och visst fungerar det så att om kommunen genom amorteringar minskar sina räntekostnader så blir motsvarande andel av skatte- och ränteintäkter frigjorda för verksamhet.@Hasse (Noréen). För att vara journalist slarvar Du betänkligt med språket. Kristdemokraterna har ställt sig bakom det detaljplaneprogram som väl fortfarande är på samråd.

Programmet - som de flesta partier stod bakom i Plan- & Byggnämnden - möjliggör en hotell- och konferensanläggning som finansiering av den konsertlokal och kulturbyggnad vi eftersträvar. Det är riktigt. För en sådan kulturbyggnad utan särskild finansiering är otänkbar. I all synnerhet så länge Mälarforum står kvar.

2010-09-10 @ 13:14:35
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

För övrigt Hasse Noréen undrar jag om inte Du är ett sådant där partitroll som vi väl alla har i våra partier. D.v.s. någon som undergräver det egna partiets ansträngningar. Din uppfattning delas inte såvitt jag förstår av dem som har "teckningsrätt" för Ditt parti, d.v.s. gruppledare och partiordförande.

Och att offentligt desauvera sitt eget parti som Du gärna tycks göra är vad jag skulle kalla kontraproduktivt.

2010-09-10 @ 13:17:21
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Nja, Mats, jag måste problematisera.

Inte vill du väl höja skatten för att göra en engångsamortering?

Och inte vill du väl göra som nuvarande majoritet; strypa budgeten - med effekten mindre personal o sämre kvalitet - sen använda öveskottet till att amortera, för att nästa år kunna få lägre räntekostnader och därmed öka anslagen till bl a skolan igen?

2010-09-10 @ 16:13:39
Postat av: Mats Werner

Först och främst ber jag om ursäkt om det blev lite konstigt här, men det beror på att Hasse Noreen blev ilsken över att jag stavat hans namn fel och att han minsann stavat det så sedan 1490, men att jag ju "är tillräckligt klok och inser att Du (d.v.s. jag) med Din (d.v.s. min) bakgrund kommer att dra det kortaste stået. Men utmana mig (Hasse) gärna".Jag är givetvis klok nog att rätta till en felakig stavning av ett namn. Namnet är viktigt och en människas identitet, så rätt ska vara rätt = ingen accent. Hans Noreen ska det vara! Ber om ursäkt Hasse.Men jag kunde inte bara gå in och redigera i kommentarerna utan fick lov att ta bort dem och skriva om dem.

2010-09-10 @ 23:27:36
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

@Dag! En självklarhet att som politiker vara en nagel i ögat på förvaltningen och att t.ex. ge revisionen ett verkligt mandat uppbackat med resurser. Då kanske vi i framtiden slipper chefstjänstemän med obegränsad attesträtt (som alltså i princip kan sälja ut hela kommunen) som kostar skattebetalarna oanade belopp.

Så det är fel att säga att allt fokus ligger på skuldsanering, men den frågan är vital för att kommunen ska kunna få friska pengar för verksamhet.Det är riktigt att den nuvarande majoriteten inte betalade av på skulden utan spred ut gåvorna över kontoren. Men om den gamla majoriteten suttit kvar är jag rätt övertygad om att C och FP mött ett hårt motstånd om de velat göra så istället för att amortera på skulden.Och visst fungerar det så att om kommunen genom amorteringar minskar sina räntekostnader så blir motsvarande andel av skatte- och ränteintäkter frigjorda för verksamhet.@Hasse. Du slarvar betänkligt med språket. Kristdemokraterna har ställt sig bakom det detaljplaneprogram som väl fortfarande är på samråd.

Programmet - som de flesta partier stod bakom i Plan- & Byggnämnden - möjliggör en hotell- och konferensanläggning som finansiering av den konsertlokal och kulturbyggnad vi eftersträvar. Det är riktigt. För en sådan kulturbyggnad utan särskild finansiering är otänkbar. I all synnerhet så länge Mälarforum står kvar.

2010-09-10 @ 23:30:23
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

För övrigt Hasse undrar jag om inte Du är ett sådant där partitroll som vi väl alla har i våra partier. D.v.s. någon som undergräver det egna partiets ansträngningar. Din uppfattning delas inte såvitt jag förstår av dem som har "teckningsrätt" för Ditt parti, d.v.s. gruppledare och partiordförande. För Du är ju Strängnäspartist eftersom Du skriver "vi".

Och att offentligt desauvera sitt eget parti som Du gärna tycks göra är vad jag skulle kalla kontraproduktivt.

2010-09-10 @ 23:34:17
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

Vem har talat om att höja skatten? Den har väl höjts tillräckligt redan. Vad jag skrev var att OM den gamla alliansen suttit kvar är det inte uteslutet att också den majoriteten tvingats till en skattehöjning. Dock aldrig i den storleksordning som Tuttifruttikartellen genomförde. Dessutom skulle merparten av skattehöjningen med all sannolikhet avsatts till amorteringar. Knappast någon engångsamortering, Dag. Även om vi också huggit till med 90 öre så hade det ändå inte förslagit särskilt långt. Betänk att det med de 50 miljoner som S+FP+C får in på skattehöjningen, om dessa oavkortat skulle gå till amorteringar på kommunskulden, skulle det ändå ta 70 /SJUTTIO/ år att amortera bort kommunens miljardskuld.

2010-09-10 @ 23:43:09
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Jan Eriksson (sp)

Hej Mats,Intressant inlägg till en början, dock tycker jag att beskrivningen av din och Hasses tuppfäktning gjorde att tråden tappades. Låt mig dock förtydliga: SP har hela tiden verkat mot det föreslagna dp-programmet för Visholmen (se http://www.strangnaspartiet.se/ovrigt)och var EJ en del av "de flesta partierna" i PBN.Vi i Sp (har jag som vice ordf "teckningsrätt"??? ;-) tycker som alltid att bra ideér är bra ideér oavsett från vem/vilka de kommer. I just fallet Visholmen har inte S haft samma ideér som oss och därför förefaller det för mig orimligt att rösta med S såvida de inte har ändrat ståndpunkt angående Visholmen.Må väl så ses vi på torget. Slutspurten närmar sig.

2010-09-13 @ 20:34:24
Postat av: Mats Werner

Hej Jan!

Men Du kan inte gärna skylla mig för att Hasse börjar ta upp ett helt ovidkommande resonemang och vad Visholmen har med saken att göra övergår min fattningsförmåga. Också något som Hasse blandar in för att förvirra.

Det enda jag kan säga om Visholmen är att när P&B beslöt att sända ut detaljplaneprogrammet på samråd fanns inga avvikande meningar. SP hade ingen representant närvarande vid mötet. Möjligen hade ni ingen plats då. Men ingen av de partier som ingår i er tekniska valsamverkan framförde heller några avvikande meningar från Strängnäspartiet.

Jag vet ju att ni därefter har intagit en avvisande hållning, men den finns således inte dokumenterad i några kommunala protokoll so far. Och återigen - vad har det med ämnet för blogginlägget att göra eller om den hållningen skulle göra SP mindre eller mer borgerlig? Totalt ointressant resonemang i sammanhanget.

2010-09-13 @ 23:51:41
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Jan Eriksson (sp)

Hej igen Mats,Nej jag beskyller inte dig för det. Men du verkade tycka att det var viktigt eftersom du reagerade så starkt på något som var förvirrat. Och jag ville bara förtydliga det förvirrade. Nu gick det utanför ämnet, ledsen för det. Men om du är så känslig för off-topic så kan du väl helt enkelt ta bort inläggen?Jag har för mig att jag satt i P&B när detta diskuterades och ifrågasatte dp-programmet ett flertal gånger. Kanske en miss att inte reservera sig mot beslutet, visst. Därav vårat samrådsyttrande som i sig har större effekt än en reservation som egentligen inte leder till något praktiskt alls.Angående själva ämnet så är det ju förvånansvärt hur vårat kommunalråd har agerat. Det är ju en deliakt jävsituation, nästan i klass med "for your eyes only" och det är konstigt att ingen annan har reagerat på detta.

2010-09-14 @ 10:47:45
Postat av: Mats Werner

Hej Jan!

Du ska inte ta åt dig för min lätta irritation över Hasses kommentarer.

Betr. samrådsbeslutet, så kollade jag själva protokollet och det var ingen från SP upptagen i närvarolistan och heller ingen från SP som angavs behöva en ersättare, så det måste väl varit under en period då ni inte hade någon plats där.

Betr. off-topics så ha ja inget emot det så länge det ändå finns någon slags ursprungskoppling till det ursrpungliga ämnet. Tvärtom, det är ofta fascinerande och se vartåt en diskussion kan leda. Men som sagt Hasse ha någon slags hang-up på ordet borgerlig vilket inte hade med något ämne att göra.

2010-09-14 @ 10:54:43
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0