Tredje Backe och förbifartsfrågan

Läser i dag på Mariefredsbloggen om "Gåbuss till skolan"!

Är det så vi löser logistiska problem i vår kommun? Även om det ligger en del i att det visst kan vara nyttigt med en morgonpromenad för barnen och att föräldrarna kommer iväg snabbare till jobbet, så måste man ju ändå ställa sig frågan. När kommer "tågbussen" d.v.s. en ledarförd trådlina som Du kan fatta tag i och gå ut till Läggesta?

Förbifartsfrågan - d.v.s. väg 223s väg förbi Mariefredsskolan - har varit en ständig följetong under min tid som politiskt aktiv i Strängnäs Kommun och Mariefred. D.v.s. sedan mitten på 70-talet. Men frågan lär ha debatterats redan tidigare.

När Nyponvägen byggdes ut, gjordes den bred och de flesta angränsande fastigheter fick sina tomtutfarter mot en baksida eller också förbereddes möjligheter därför. Tanken var alltså att Nyponvägen skulle bli den förbifart som skulle lösa probelmatiken runt den centralt belägna skolan.

Så byggdes "Pakistan" på 70-talet och försvårade en  rak fortsättning mot Ärnäsvägen, men istället kom den nuvarande och i sig acceptabla anslutningen utmed kyrkogårdens framtida expansionstomt.

Däremot täpptes möjligheten till en acceptabel lösning, effektivt till i andra änden när Ängens förskola byggdes förra året och omöjliggjorde en fortsättning av Nyponvägen och anslutning till Stallarholmsvägen.

Istället lanserades en ny (utopisk?) gata utmed Hammarkanten ovanför de befintliga villakvarteren och genom nya tänkta stadskvarter i på Hammarsluttningen mot staden, som lösning på förbifartsfrågan.

Trafikverket, som äger väg 223 genom Mariefred har ju sagt ifrån att för deras del blir det ingen ny förbifart byggd under vår livstid i vart fall. Alltså blir det en kommunal fråga att lösa för att våra barn ska få en säkrare skolmiljö.

Mitt partis uppfattning har hela tiden varit att ingen ny byggnation ska släppas fram öster om staden så länge förbifartsfrågan inte har fått en lösning. Vår uppfattning delas av flera andra.

Länge var detta också en otänkbarhet eftersom staten ägde och genom arrendatorer brukade den gamla slottsmarken öster om staden. Att staten skulle börja sälja mark här bedömdes som orealistiskt. Mariefreds stad angav därför riktningen norrut som stadens expansionsriktning och där köpte man också upp mark för ändamålet.

Häromåret hade dock exploatören SMÅA hållit sig framme hos Statens fastighetsverk - som plötsligt blivit affärsdrivande - och fick en option på det område som kallas Tredje Backe. Moderaterna var starkt för denna tänkta exploatering. Skolbarnens väl och ve brydde man sig inte om. Fastighetsägarna utmed t.ex. Slottsrädgårdsgatan, vars hus vilar på lika osäker grund som resten av Mariefreds innerstad, brydde man sig heller inte om. Det storstilade och vattennära projektet vurmade man desto mer för. Budet sockrades med att vissa kvarter skulle avsättas för hyreslägenheter och till slut slog man till med att förskolebristen skulle kunna få sin lösning i Tredje Backe.

Trots hårt motstånd drevs projektet Tredje Backe igenom. Det kunde ske sedan Socialdemokraterna vikt sig och accepterat den nya gatan utmed Hammaren som lösning på förbifartsfrågan.

Att någon bilist skulle välja att istället för den närmaste vägen från Läggesta-hållet förbi skoltomten, köra vänster vid Konsum och sedan upp mot Hammaren och genom ett villaområde för att komma ner någonstans vid Ekhov, det kan inte ens den mest blåögda och naiva Moderat ändå tro på. Det är och förblir en "lösning på papper" - inte i verkligheten och inte för verklighetens folk.

Exploatören av Tredje Backe har förbundit sig att betala en andel av detta vägbygge uppe i Hammaren. Ett arbete som skulle varit påbörjat och avslutat innan byggnation i Tredje Backe fick igångsättas enligt oss och andra motståndare. Men för Moderater och Socialdemokrater räckte det med att det finns med i exploateringsavtalet. När - och om - gatan överhuvudtaget kommer till är skrivet i stjärnorna, för kommunen har inte ens börjat planera för byggnationen som ska finansiera kommunens andel av gatan. Istället väljer majoriteten att prioritera andra områden i Mariefred (Golfbanan, Slottsbrinken m.fl.).

På Plan- & Byggnämnden i kväll kommer ett antal ärenden om Tredje Backe upp. Bl.a. en begäran om ändring av detaljplanen (som bara handlar om kommunens principbeslut att äga all gatu- och parkmark i området). Men också en fråga om bygglov för 30 enfamiljshus. Till detta finns inga handlingar! Det står att de ska finnas på den s.k. "samarbetsytan" på kommunens intranät som vi politiker har tillgång till, men jag har inte lyckats hitta några handlingar där. Vilket rimligtvis måste innebära att ärendet utgår från dagens sammanträde. Handlingar av denna dignitet läggs inte bara "på bordet". (Ärendet var ett informationsärende och ej avsett för beslut. Beslutet ska enligt tjänstemannen tas nästa sammanträde. Trots detta har det folkpartistiske Kommunalrådet Björn Lind bjudit in till mottagning nästa onsdag då det Första Spadtaget ska tas. Blir det ett svartbygge? Tillagt 2/9)

Man jag fruktar alltså att det kommer att beviljas ett bygglov för uppstart av projektet Tredje Backe, vilket kommer att innebära att en oacceptabel mängd byggtrafik kommer att tvingas förbi skotomten och den tvära hörnan Slottsträdgårdsgatan-Djurgårdsgatan med allt vad det innebär för skolbarnen och för fastighetsägarna.

Man kanske kunde ordna en kommunal "byggbuss" istället! Låt chaufförerna lasta av sina bilar vid Konsum och sedan gå runt skoltomten till Tredje Backe med en ledare i gul reflexväst! Det vore väl en piffig lösning, helt i Strängnäs kommuns anda!


Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Haha, där fick du till det!

Ingen kan anklaga dig för att lättvindigt byta fot- och i det här fallet är vi helt överens.

Tredeje backe-projektet är oklokt och blir inte ett dugg bättre - tvärtom - av att man anlägger en kostsam väg genom Hammarens fina ekbackar.Sen är det skandal att beslutet drevs igenom med löftet om att det skulle bli hyresrätter. Nu säger ju Centerns man i SBAB; nej, det lönar sig inte att bygga hyresrätter.

Fy!

2010-09-01 @ 18:09:36

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0