Lokalbesparingarna bidde inte ens en tumme!

"Praktisk hantering som inte överensstämmer med reglementen."

"Det har begåtts en del formella fel"

"...interna turer mellan berört kontor och kommunledningsförvaltning har inte skett enligt upprättad processbeskrivning"

"...kommunen f.n. har kostnader motsvarande ca. 10 miljoner kronor för tomställda lokaler"

"...det finns en del oklarheter kring ansvar och roller vid frågor om avveckling av lokaler"

"När det gäller avtalen med Culmen AB visade det sig att hanteringen varit bristfällig och i strid med gällande delegationsordning."

"Den förändrade lokalkostnaden hänger inte samman med att verksamheterna hyr väsentligt mer lokaler"

"Inom BoU har lokalinnehavet ökat med 5.292 kvm eller ca. fem procent samtidigt som kostnaderna formligen exploderat från 52 miljoner år 2006 till 109 miljoner fyra år senare."

"I intervjuer redovisar bolaget (SFAB) att trots att det funnits tydliga riktlinjer för hur beställning av uppdrag från verksamheten skall gå till har hanteringen i praktiken inneburit att vem som helst i ett kontor beställt arbeten av bolaget utan att ansvarig kontorschef varit medveten om detta."

"...numera är beställarkompetensen begränsad"

"När det gäller bedömning av den långsiktiga lokalförsörjningen visar granskningen att denna inte utövas på ett samordnat sätt av kommunstyrelsen för närvarande."

"Det är uppenbart att gällande reglementen inte är synkroniserade med den praktiska hanteringen för närvarande"

"När kommunstyrelsen agerar utifrån reglementet  - som i fråga om Campus och Culmen - blir det störningar i den praktiska hanteringen eftersom det inte stämmer med hur verksamheteerna uppfattar att turerna skall vara."

"När verksamheterna sköter dialogen direkt med SFAB blir det fel utifrån formella utgångspunkter eftersom denna hantering inte har stöd i gällande reglemente."

"....inblandade tjänstemän inte haft tillräcklig kompetens att hantera dessa frågor. Det är kanske den allvarligaste bristen eftersom det skadar kommunens förtroendekapital."

"Som framgår av redovisning ovan kring Thomasgården beskrivs lokalförsörjningsprocessen olika av socialchefen och dåvarande kommunchefen i avgörande delar"

"Vid intervjun med chefen för barn- och utildningskontoret stod det klart att lokalerna i Karinslundsskolan inte skulle användas av kontoret, men chefen visste inte om dessa lokaler var uppsagda i formell mening eller ej. Inte heller var ansvaret för uppsägning formellt låg, i det egna kontoret eller i kommunstyrelsen."

"(apropås bristande beställarkompetens) Det får också till effekt att hyresgästen faktiskt inte på något aktivt sätt arbetar med att ompröva sina lokalbehov"

"Det uppdrag som kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen förra året om att ta fram förslag på kostnadsreduceringar motsvarande tio procent av lokalbeståndet realiserades inte"

Ovanstående meningar är direkta citat ur revisionsfirman Ernst & Youngs granskningsrapport om kommunens nuvarande lokalförsörjningsprocess.

Rapporten är skrämmande läsning. Här finns ett par äldre inslag där den gamla alliansmajoriteten - inklusive Folkpartiet och Centern - får ta på sig ett ansvar, men huvuddelen av rapporten berör den tid som den nuvarande majoriteten suttit vid makten. Rapporten visar också att det inom förvaltningen skett - och tydligen fortfarande sker - överträdelser av gällande och av fullmäktige fastställda reglementen. Leder överträdelserna till men för kommunens skattebetalare är det inte något som politiken kan lastas för och framförallt inte bortse ifrån utan ansvar måste utkrävas.

Kommunalrådet Jens Persson brukar skryta med att han bringat ordning och reda och att han med sin företagarbakgrund skulle vara speciellt skickad att se till att uppnå effektivitet och kompetens i kommunhuset.

Rapporten visar snarare på motsatsen.

Allra mest anmärkningsvärt är det sista citatet. Minns att just detta med besparingar på lokalsidan var Kommunalrådet Jens Perssons personliga baby. Som han lanserade som en kraftfull åtgärd för att uppnå balans i budgeten.

Rapporten visar att ingenting har gjorts!


Ändå kan kommunalrådet slå sig för bröstet och tala om "åtgärder" som lett till en budget i balans, när det i själva verket inte är annat än ett kringskyfflande av budgetposter tillsammans med generösa statsbidrag och andra engångsinkomster.

Kommentarer
Postat av: Patrick Baltatzis

Hej Mats,Förstärker detta något är det möjligen en negativ bild av företagare som kreativa bokförare.Jag blir mörkrädd...P.

2010-09-18 @ 22:52:18
URL: http://episodi.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0