Rent som vatten?

I dagens tidning läser vi att den rapport som SEVAB beställt av företagets (och kommunens) tidigare revisionsfirma om varför Strängnäs kommunala vatten är så dyrt jämfört med andra kommuner, äntligen offentliggjorts.

Det har varit mycket hyschhysch kring rapporten som presenterades för SEVABs styrelse för ett par månader sedan redan och som styrelsens ordförande lade någon slags hemsnickrad sekretess på helt emot gällande lagregler som klart stipulerar hur det ska gå till när man sekretesstämplar ett ärende. Dessutom tveksamt också av det skälet att rapporten rörde föhållanden, och en verksamhet som inte hade med bolaget SEVAB att göra utan var en rent kommunal verksamhet som fullt ut faller under offentlighetslagstiftningen.

Jag har förstått att motståndet mot att offentliggöra rapporten har varit hårt och att tidningen tvingats gå till högre ort innan kommunen tog sitt förnuft till fånga och i rask takt offentliggjorde rapporterna igår, först inför KSAU på förmiddagen, revisorerna därefter och sedan en presskonferens efter lunch.

Det var givetvis viktigt att innehållet i rapporten presenterades för den huvudman som är ansvarig för den kommunala verksamheten eftersom den visade på allvarliga brister i styrningen av VA-verksamheten i kommunens regi. För SEVAB-styrelsen var det viktigt att, för att inte själv hamna i en ansvarskonflikt, tillse att kommunen omgående fick ta del av rapportens innehåll för att kunna vidtaga adekvata åtgärder.

Det är en sak att det kommunala vattnet är dyrt, men att det är dyrt har inget med beslutet om att köpa vatten från Stockholm att göra. Priset på Strängnäsvattnet var redan dessförinnan skyhögt över alla andra Sörmlandskommuner.

Vi betalar idag 2:04 per kbm vatten som Stockholm levererar men tar över 38 kronor när vi sedan säljer det till konsumenterna i VA-kollektivet (att jämföras med literpriset för Vichy Noveau - som intill våren 2004 var samma produkt men med tillsatta salter och kolsyra - på ca. 6:-!!). Det fel som klart föreligger bör snarare sökas i de 36 kronor (./. 3:60 per kbm för avloppsreningsprocessen), eller alltså snarare i de dryga 32 kronor som utgör huvudparten av priset och vars grunder vi vet väldigt lite om.

Att detta är pinsamt för de politiska majoriteter som får ta på sig ansvaret för att ha låtit den ansvarige förvaltningschefen (senare kontorschefen) för samhällsbyggnadskontoret, hållas utan någon som helst kontroll, är tveklöst.

Jag ha alltid påpekat det vansinniga i att ha en verksamhet som svarar inför fyra olika politiska församlingar som det var då (Tekniska eller Teknik-& Fritidsnämnden, Miljö- & Räddningsnämnden, Plan-& Byggnämnden samt Kommunstyrelsen). Det leder ofelbart till oklarheter och bristande styrning. Den dåvarande chefen kunde ohejdat rita sina organisationsrutor över en verksamhet som svällde helt i enlighet med Parkinsons lag. Alltmer okontrollerbart.

Den nämnd vars huvudansvar detta var, Tekniska nämnden (Teknik-&Fritid), har också uppenbart brustit i sin kontroll.

Hur Förvaltnings/Kontorschefen kunnat ge en av sina underlydande enhetschefer carte blanche att attestera allt och utan begränsningar är bara helt ofattbart! Och varför har inte nämnden begärt in redovisningar?

Antingen måtte den ansvarige enhetschefen haft samma verbala och mytomana förmåga som den tidigare ekonomichefen som lyckades lura oss politiker i Kommunstyrelsen alltför länge betr. Thomasgymnasiset, eller också har nämnden varit otillständigt slapp.

Kan bara jämföra med den totalt professionella projektledning/styrning som SEVAB haft när det gäller Kraftvärmeverket. Något motsvarande det som hänt i den kommunala förvaltningen skulle inte kunna ske i SEVAB, så mycket är klart.

Återigen vill jag understryka att det vore olyckligt om den nyvunna kunskapen om historiska förhållanden skulle lyckas förmå politiken att frångå principerna kring en självständig och professionell förvaltning. Att denna har haft uppenbara inkörningsproblem är tveklöst men situationen får inte innebära krav på återgång till politikerstyrning på detaljnivå. Istället måste gränserna mellan politik och förvaltning ytterligare skärpas och klaras ut. Det får inte råda någon tvekan hur "ordergång" från politik till utförande ska gå till och det får bara finnas en väg, inte som idag genom ett antal nämnder som alla tror sig ha makt och myndighet att bestämma över förvaltningen i sin nämndegenskap.

Dessutom krävs att kommunens revisorer också får betydligt större befogenheter och tilldelade medel för att kunna verka för att upptäcka sådana här rena missförhållanden. Idag har inte revisorerna den möjligheten. Endast en extern specialrevision blottlade vad en ordinarie revision med adekvata medel och befogenheter hade kunnat upptäcka långt tidigare.

Som jag ser det, måste här också finnas ett berättigat krav från VA-kollektivet på kompensation för den överkostnad som förvaltningens misshushållning lett till och som drabbar kommunens vattenkunder. Redan har ett arbete igångsatts för att göra en jämförelse för att få fram vilket rimligt pris Strängnäsvattnet borde ha haft.

Den mellanskillnad som då kommer fram måste VA-kollektivet kompenseras med och det enda sättet det kan ske på är att den fordran som Kommunen har på SEVAB för VA-verksamheten skrivs ner med motsvarande belopp vilket innebär en lägre kapitalkostnad för kollektivet som kan återspeglas i lägre förbrukningstaxor.

Tänk vilken önskedröm om den kommunala verksamheten kunde styras och verka lika professionellt som t.ex. SEVAB. Då skulle vi slippa kommunala bolag.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0