Grattis Jens!

Jens Persson - vårt nygamla Kommunalråd är bara att gratulera.

Tvärtemot alla förväntningar och etablerade "sanningar" så lyckades Centern inte bara behålla utan t.o.m. öka sin andel bland väljarskaran trots övergången till den socialistiska sidan. Och det kan bara tillskrivas "Jenseffekten" som egentligen bara bygger på manipulation och blå dunster.

Att pumpa ut annonser med den trevligt leende Tintin-pojken med uppkavlade ärmar, bondförstånd och handlingskraft var ett lyckosamt grepp.

Jens är en duktig och duglig person på många sätt. Och också en trevlig prick, som jag absolut inte har något personligen emot, tvärtom. Men han är i mina ögon riskabel som politiker. Och nu talar jag om min uppfattning så som jag har kunnat iaktta och följa hans framfart i kommunalpolitiken. Han har en alltför lättsam attityd gentemot sitt uppdrag. Släntrar in till sammanträden utan att vara riktigt påläst i alla frågor. Han har entreprenörens goda sätt att skumma det väsentliga, delegera och sedan låta andra sköta jobbet.

Men vad som fungerar i affärslivets styrelserum är inte alltid detsamma som att det också fungerar i den kommunala korridorerna. Anställda i det fria näringslivet har oftast en annan attityd till sitt jobb än vad anställda i offentlig tjänst har.

Detta har flera orsaker. Offentliganställda har sällan den frihet inom målstyrningen som en som jobbar i ett företag har - eller upplever den i varje fall inte. Det tar oftast längre tid att fatta beslut och besluten är beroende av flera stridande kockar i samma soppa. Att därför enkelt flytta över ett kommersiellt arbetssätt så som Jens verkar göra, tror jag kräver mer än vad Jens förmår. Men lyckas han, är han bara att åter gratulera.

Däremot finns en annan klar negativ faktor i Jens som Kommunalråd och det är givetvis hans nära koppling till kommunens riktigt starke entreprenör. Denne ses allt oftare i Kommunhuset och det säkerligen av "naturliga" skäl, men det är en farlig kombination för vilken politiker i landet som helst. Jan Persson är i sin tur också en oerhört duktig och driven entreprenör och situationen är som den är. Centerpartiet borde vara ytterst lyhörda för detta.

Men återigen - det tycktes också betala sig. Kanske är det så att våra kommuninvånare önskar sig en "stark och handlingkraftig" familj på tronen här i kommunen. Som tar hand om och fixar allt - utan detta politiska tjafsande.

Om det för somliga av oss känns lite overkligt så ligger det måhända i tiden, på samma sätt som på 20- och 30-talen. Demokratins former är alltid utsatta för prövning. Och i en kommun som vår, med tio partier i fullmäktige är det givet att det blir näst intill omöjligt att forma en verkligt handlingskraftig majoritet. Inte ens inom den gamla fyrpartialliansen fanns förutsättningarna för handlingskraft där och då den verkligen behövdes, eftersom där också fanns politiker som var alltför konservativa för att se de verkliga problemen och som bromsade de åtgärder som hade kunnat göra skillnad för den kommunala ekonomin. Samma politiker återfinns i dagens majoritet.


Socialdemokratiskt styre - ingen blocköverskridande allians

Nu har vi alltså fått en ny "rödklöverallians" som tagit över makten i kommunen. Den består av två verkliga förlorare och två verkliga vinnare. Men det intressantaste är ändå att Centern i sin iver att få behålla Kommunalrådsposten som KSO nu också sålt ut den borgerlighet som man före valet ändå deklarerade.

Den nya rödklöveralliansen beskrivs som "socialdemokratisk" i pressen och Lotta Grönblad skriver glädjestrålande på sin blogg: "Socialdemokraterna fortsätter att styra Strängnäs."

Det är alltså inte längre fråga ens om en "blocköverskridande allians" utan klart och tydligt ett socialdemokratiskt styre.

Och återigen - hur var det nu med all den där "handlingskraften" och förmågan att "få saker att hända" som var Jens valmantra. Ja, jag kan ju bara börja med att åter hänvisa till den revisionsrapport som kom i början av sommaren och som visade på förhållanden inom kommunförvaltningens lokalhanternade som var riktigt förfärande att läsa. Och det hade väl inte varit alltför förvånande - om det inte varit för att just detta var den första "handlingskraftiga" åtgärd som Jens beslöt om när han tillsammans med Folkpartiet lämnade den gamla borgerliga alliansen och förenade sig med Socialdemokraterna, nämligen att genomlysa och bringa ner lokalkostnaderna med 10%.

I början av sommaren - m.a.o. två år senare, så visste fortfarande inte den ena lokalhanden vad den andra gjorde och inte en procent ens, hade sparats på lokaler! Det är alltså inte bara att fatta ett beslut i kommunstyrelsen och sedan släntra ut och tro att någon annan gör jobbet.

BUN får allvarlig kritik av revisorerna.

Vi har också vant oss vid att Lotta Grönblad som ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden skrutit om hur hon lyckats bringa ordning och reda i BUNs ekonomi. Att detta till största delen berodde på att man flyttat över kontot för tomställda lokaler från BUNs budget till Kommunstyrelsens, talade hon inte alls om. Och nu kan man läsa i den senaste delårsrapporten att BUN "väsentligt överskrider sin budget"! Trots bortflyttandet av de tomma lokalerna!

I Revisorernas ackompanjerande skrivelse kan man läsa: "Revisionen har tidigare påpekat att den ser allvarligt på BUNs bristande förmåga att styra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag."

Det är ord och inga visor!

"Ordning och reda i ekonomin", Lotta Grönblad! Det var däremot bara visor.

Vilket får mig att ana orsaken till att Lotta Grönblad nu är utbytt mot Folkpartisten Fredrik Lundgren. Som lärare har han en grundkunskap på området, men frågan är om han förmår att förändra också styrningen av verksamheten. Dessutom finns en gnagande konfliktrisk i att han nu är satt att styra över den verksamhet i vilken han ingår i sin dagliga gärning. Normalt har det aldrig ansetts lämpligt eller tillrådligt att anställda inom kommunen kunnat sitta politiskt i den nämnd som styrt över deras egen verksamhet. Fredrik är visserligen inte anställd inom kommunen, men han är anställd inom en verksamhet som är helt beroende av besluten i BUN.

Även revisorerna påpekar att de i samband med förra årsbokslutet satt sin tillit till de uppgifter som kom från BUNs dåvarande ordförande att "man nu hade kommit tillrätta med förutsättningarna för styreningen av verksamheten". Eftersom man nu konstaterar att så inte tycks vara fallet riktas allvarlig kritik mot nämndens "förmåga att hantera sitt uppdrag".

Inget PLUS alls! MINUS däremot!

Av delårsrapport och revisionsgranskning framgår att av ett prognosticerat överskott i kommunens ekonomi om 47 mkr i December 2010 beror 24 mkr på förbättrade skatteintäkter, 31 mkr kommer från staten i form av tillfälligt konjunkturstöd. I realiteten betyder detta att den "ordning och reda" i ekonomin som Jens gärna framhåller sig själv som skapare av, egentligen innebär ett underskott på MINUS 10 MILJONER! Är det fortfarande "de uppkavlade ärmarnas politik" som är orsaken till förbättringarna i den kommunala ekonomin, Jens?

Fortfarande kvarstår hela den obalans som flera majoriteter - där ständigt Folkpartiet och Centern ingått - inte lyckats få bukt med.

Eftersom vi vet att den bromskompetens som finns inom dessa båda partier, också finns inom Socialdemokratin, hyser jag föga hopp om att den unga och i flera bemärkelser "gröna" Terese Holmberg på allvar ska kunna åstadkomma någon förändring till det bättre när det gäller kommunens finansiering.

Läs också vad Maria von Beetzen, Margit Urtegård, Christer Alvin och Dag Bremberg skriver om den nya situationen.

Kommentarer
Postat av: Blogg af Trollet

Ett överskott är alltid ett överskott oavsett hur du räknar...Känns bittert för er i KD förstår jag, inte ens M ville förhandla med ur utan placerade er i kylboxen tillsvidare...

2010-10-17 @ 19:48:33

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0