Stallarholmsnämnd?

Från Kommundelsrådet i Stallarholmen har det kommit ett utförligt förslag om att rådet skall omvandlas till en kommundelsnämnd efter Mariefredsnämnens mönster.

Eftersom jag en gång i tiden på 70-talet var den som motionerade om införande av direktvalda kommundelsråd i Strängnäs kommun, känner jag givetvis en hel del för frågan.

De kommundelsråd som sedermera kom att bli verklighet med Mariefred som första, blev ju inte direktvalda, men sammansättningen av råden kom ändå att spegla den politiska fördelningen i resp. kommundel.

Tanken var givetvis att öka det demokratiska deltagandet.

Kommundelsråd kom senare att finnas i såväl Mariefred, Stallarholmen, Åkers styckebruk, Strängnäs stad, Härad, Vårfruberga och Tosterö.

För ett par år sedan fick Kommunfullmäktiges demokratiberedning i uppdrag att göra en uppföljning av hur råden fungerat i praktiken.

Beredningen fann då att dessa råd på intet sätt ökat medborgarinflytandet eller det demokratiska deltagandet. Råden hade utvecklats till små institutioner för interna diskussioner som sällan ledde någon vart.

Råden hade t.ex. möjlighet att väcka förslag i fullmäktige, en rätt som innan beredningens genomgång igångsattes inte något råd använt sig av överhuvudtaget.

Antalet åhörare från allmänheten var ständigt synnerligen lågt eller t.o.m. obefintligt.

Kort sagt, råden fyllde inte den uppgift som fullmäktige hade tänkt sig när man inrättade dem.

Konsekvensen av detta var då givet: råden behövde ersättas av någon annan form för medborgardialog. Demokratiberedningen presenterade en palett av alternativa former för att öka det demokratiska deltagandet.
Inget råd fann det ens mödan värt att välja eller ens kommentera dessa alternativ. Narcissistiskt stirrade man i sin egen förträfflighet i naveln och förordade ett status quo.

Efter valet beslöt den dåvarande majoriteten först att alla kommundelsråd skulle bort men att en Mariefredsnämnd skulle inrättas på försök under en mandatperiod. Senare i förhandlingarna  skulle först Åkers Styckebruks kommundelsråd få vara kvar som referensobjekt. Ytterligare senare kom Stallarholmens och ett sammanslaget Vårfruberga-Häradsråd att få finnas kvar som en kompromiss. I övriga kommundelar skulle Kommunstyrelsen ansvara för att pröva olika samrådsformer, sockenstämmor, rådslag etc.

Alla dessa former skulle sedan utvärderas i slutet av mandatperioden för att man därefter skulle kunna ta ställning till om någon form var bättre än andra och vad man isåfall skulle satsa på för framtiden.

Nu har endast Mariefredsnämnden utvärderats, men ej de tre kommundelsråden eller de tre sockenstämmor som trots allt genomförts under mandatperioden.

Utvärderingen av nämnden är ingen tröst för dem som trott på ett ökat demokratiskt deltagande. 30% av invånarna i Mariefred visste fortfarande inte ens att nämnden finns!
Åhörarantalet har generellt varit lika lågt som för kommundelsråden.

Kort sagt, nämnden har inte tillfört någonting av det man förväntat sig från politiken. Däremot finns fördelar på förvaltningssidan som bör tas tillvara också i framtiden.

Och utan att det finns någon utvärdering, kan man ändå konstatera att något behov av att  förändra inställningen till de tre kommundelsråden inte visat sig. Stallarholmens råd har fått ett litet aktivitetsuppsving på slutet efter det att den nuvarande majoriteten beslöt lägga ner Selaöhemmet, men det verkar mest ha skett för att inte helt tappa initiativet till Stallarholmens Nätverk som hela tiden varit aktivt på olika fronter.

Åkers Styckebruks kommundelsråd liksom Vårfruberga-Härads har inte avhörts i någon omfattning.

Det finns alltså ingen anledning att vare sig förlänga Mariefredsnämndens resp. de tre kommundelsrådens mandat.

Andra former måste få ta över. Sockenstämmorna har faktiskt ändå visat sig ge lite direktresultat, vilket ju är meningen med dem. Också andra dialogformer är värda att pröva.

Rent generellt är det nu dags att försegla det förbund som slöts för 40 år sedan då Strängnäs Kommun bildades, och aktivt verka för och inse att Strängnäs Kommun är en enhet. Att vi alla är medborgare i en kommun oavsett var vi bor inom dess gränser.

Att tillmötesgå Stallarholmsbornas berättigade men trots allt temporära vrede över ett förlorat äldreboende genom att underblåsa de separationsönskemål som står bakom missnöjesyttringen, vore ren dumhet.

Se och lär av erfarenheten: vreden över att förlora Vita Skolan i Mariefred på 70-talet ledde till Föreningen Fria Mariefreds bildande och inrättandet av det första kommundelsrådet och senare till Mariefredsnämnden. Såväl föreningen, som rådet och nu nämnden är i grunden eftergifter till ett lokal missnöje, inte aktiv medborgardemokrati.

Föreningen, liksom rådet är nedlagda. Nämnden väntar på sitt beslut.

Men gör inte om samma dumheter i Stallarholmen!

Det finns andra sätt att ta tillvara människors önskemål om inflytande och deltagande utan att skapa stela institutioner.

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Visst finns det andra sätt att skapa medborgarinflytande!

Du vet ju att det finns massor av varianter som prövats mer eller mindre framgångsrikt i andra kommuner; medborgarpaneler, rådslag, enkäter, omröstningar, forum, "e-demokrati"...Kommundelsnämnder har aldrig varit ett seriöst sätt att uppnå medborgarengagemang. Det är en traditionalistisk form som mer tillfredsställer den gamla partipolitikens företrädare.Men det går inte att bara ta bort det som finns i form av lokala råd resp nämnd. Det måste omedelbart ersättas av ngt bättre.

Som du vet finns det ingen given modell,inget facit.

MFN bör utvecklas/ersättas med en lokal styrelse/beredning, som helst är direktvald. Den bör ha tydligt uppdrag att arbeta aktivt med medborgardialog, framförallt gällande planfrågor och andra framtidsfrågor.

Den bör befrias från diskussioner om kantstenar, skyltar och vildsvin, liksom ärenden inom äldreomsorgen och skolan.

Sociala och skolfrågor bör hanteras av ett utskott under KS. Lokala detaljrågor kan gärna hanteras av ett kommundelskontor, även i Åker och Stallarholmen.

2010-05-26 @ 14:22:02
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com
Postat av: Rickard

Nej, snälla inte fler råd, nämnder lokalkontor! Vi måste försöka hålla ihop kommunen och det tror jag inte att man gör genom att sprida förvaltarskapet. politiker måste inse att de företräder en kommun och inte en kommundel! Öppna upp för mer dialog istället! Ut och träffa människor i kommunen, "ställ er på ICA" och prata, inrätta diskussionsforum på nätet etc!

2010-05-28 @ 21:08:04

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0