Skuldsanering för Strängnäs Kommun!

Kristdemokraterna, Moderaterna och Strängnäspartiet går idag ut med en gemensam viljeyttring att ta krafttag mot den extremt stora skuld Strängnäs kommun har arbetat upp. Vi vill få ned räntekostnaderna som äter ur välfärdens resurser. Vi har, jämfört med andra kommuner,  en mycket låg lärartäthet, stora barngrupper på förskolorna och alldeles för få medarbetare ute på äldrehemmen. Kommunen betalar idag 80 miljoner kronor i räntor per år.

Att återställa lärartätheten till rikssnittet i grundskolan skulle kosta 13 miljoner. Det är mycket realistiskt att få ner räntekostnaderna så att vi får en normal situation i kommunen.

MEN DÅ MÅSTE MAN VILJA !

Här är vårt gemensamma programm !

Kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder skall nedbringas under nästa mandatperiod genom att:

Under 2011 förbereds försäljning av åtminstone delar av SEVAB.

Mark och fastigheter som inte är av strategisk betydelse bjuds ut till försäljning.

Den politiska organisationen moderniseras och minskas. Antal större nämnder reduceras från 7 till ca 3 stycken. KS/AU avskaffas och ersätts med en utökad information inom KS ram.

Förvaltningens overheadkostnader reduceras med ca 10 %. = minst 10 mkr

Valfrihet genomförs inom hemtjänsten och äldrevården och delar av kommunal verksamhet konkurrensutsätts.

Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre, idag ca 40 miljoner.

Resultatet skall vara på minst 2 % (30 mkr) och en reserv om ca 1 %. (15 mkr) Huvuddelen av eventuellt tillkommande pengar från regeringen förs till resultatet och därmed avbetalning på skulden.

Skatteintäkter är säkra intäkter som kommer till kommunen varje år! Aktieutdelningar från kommunala bolag är inte några säkra inkomster! Om bolagen först måste uppnå en fullständig självfinansieringsgrad så lär inga utrymmen finnas för några aktieutdelningar till ägaren=kommunen under lång tid. Att således genom försäljning av tillgångar där försäljningssumman används till att amortera bort skulden är det säkraste sättet för kommunen att skapa regelbundna skatteintäkter som kan användas till verksamhet! Till att höja lärartäthet, minska barngrupperna, ge våra äldre kvalitet på livets höst.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0