Donationsnonchalans?

Måndagens Kommunstyrelssemöte var också årets "fondstyrelsemöte", d.v.s. den gången på året då det vandrar runt en kartong med papperbuntar som är årsredovisningar för de 27 donationsfonder och -stiftelser som kommunen disponerar.

Ursprungligen har det varit många fler, men med åren har gamla stiftsjungfrur, fattiga hjon och andra möjliga mottagare av medel i de ursrpungliga donationerna upphört att finnas varför dessa slagits ihop till samfonder med ändamål som ligger nära donatorernas tankar.

27 fonder och stiftelser med sammanlagt 5.333.040 kronor!

Bunten har i alla år jag varit med vandrat runt vid detta KS-sammanträde och det är sällan eller aldrig som jag sett någon ledamot ägna en blick åt vad det är man undertecknar.

Jag kastade i varje fall några blickar. Och kunde konstatera en synnerligen trist verklighet.

Av dessa 27 fonder är det bara 7 (SJU) som delat ut någonting under det gångna året!

Tillsammans 30.259 kronor. En halv procent av kapitalet!


De flesta har inte delat ut någonting på flera år.

Av årets utdelade medel går tre (2.550:-) till gravvårdsändamål. 7 stipendier har delats ut vid olika skolor om sammanlagt 25.900:- varav den s.k. Benningefonden står för merparten där tre elever vid Thomasgymnasiet fått dela på 15.900 (enligt statuterna skall det vara premier för "handvävning eller hushållsarbete"). Slutligen har en skola fått arrangera en "klättringsdag" för 1.809:-.

Man frågar sig onekligen: finns det verkligen inte fler flitiga elever, eller elever som visat gott kamaratskap eller som skulle kunnat förkovra sig i något språk eller annat favoritämne med hjälp av stipendier från någon av alla dessa fonder? Finns inga sjuklingar på "sjukhemmet" som kunnat behöva lite glädje eller åldringar överhuvudtaget som behövt lite trivsel?

Finns det inga lokaler som har behövt utsmyckas eller förskönas?

Och hur kommer det sig att inte den skulptur som Mariefred önskade för placering på Kölnholmen, men inte fick p.g.a. donationsbestämmelser, hade kunnat bekostas ur t.ex. Mariebergsfonden, Kultursamfonden II eller Häradshöfdingen Lund och Biskopen Strömbergs fond?
Alla har "kulturella ändamål" eller "förskönande i kommunen" som ändamål, utan någon geografisk begränsning.

Man kan också fråga sig om man inte borde göra en permutation betr. en fond vars ändamål är att "inköpa teologisk litteratur och teologiskt värdefulla bokverk".

Kanske borde det också förekomma en diskussion om vem som ska förvalta dessa fonder för att de inte som förra året ska minska i värde trots att så lite delats ut.

Att fonder gick dåligt under 2008 är helt klart, men såvitt jag vet, blev 2009 rent allmänt ett utomordentligt återhämtningsår för olika investeringar. Så icke för kommunens fonder. De gick även förra året back med 32.000:-. Trots att det fanns tre fonder som gett ett plusresultat med sammanlagt 134.815:-, vilket således hjälpte upp totalresultatet för de övriga 24 fonderna.

Förvaltare är idag SEB. Kanske borde man kika på någon som kan förvalta fonderna med ett något bättre resultat.

Men allra främst: Se för katten till att utnyttja dessa fonder! Leta rätt på duktiga, flitiga och ambitiösa elever, behövande åldringar, gravar som behöver ses om, viktiga teologiska bokverk och platser i kommunen som behöver förskönas eller få ett kulturbidrag!

Det kan aldrig vara ett självändamål vare sig för donatorerna eller för kommunen att dessa pengar ska ligga i händerna på en förvaltare. Vitsen är att de ska komma till nytta för de ändamål donator bestämt.

Kommentarer
Postat av: Jan Eriksson

Hej Mats,Tråkigt, som du säger, att dessa fonder inte utnyttjas flitigare. Men jag tror att det inte finns många som ö.h vet att de finns eller hur man söker.

2010-05-06 @ 08:05:37
Postat av: Per Wedlin

Kommunen borde publicera en lista på fonderna på sin hemsida med angivande av ändamål mm och hur det går att söka medel mm.

2010-05-09 @ 08:36:50

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0