30% visste inte att Mariefredsnämnden finns!

I dagens Strengnäs Tidning läser jag att "Mariefredsnämnden riskerar att försvinna".

Mariefredsnämnden tillkom som ett försök. En del av den "palett" av former Demokratiberedningen föreslog att kommunen skulle pröva, för att öka det demokratiska deltagandet.

Mariefred fick en nämnd, Stallarholmen och Åker fick behålla sina kommundelsråd. Åker för att man egentligen inte riktigt vaknat i sin roll tidigare och man ville de Åkersborna en chans till. Stallarholmen, liksom det sammanslagna Vårfruberga-Härads kommundelsråd som ett resultat av alliansförhandlingar efter förra valet.

I övriga delar fick Kommunstyrelsen ett uppdrag att pröva, samrådsförfaranden, sockenstämmor och andra former av medborgardialog.

Vid slutet av denna mandatperiod skulle SAMTLIGA dessa utvärderas!

Således inte alls endast Mariefredsnämnden!

Betr. Kommundelsråden verkar ingen förändring ha skett, möjligen med undantag av Stallarholmen där nedläggningen av Selaöhemmet gett rådet en ny vitalitet verkar det som. Åkers kommundelsråd verkar möjligen i tysthet och från kommunens västra del har inte ett knyst hörts under mandatperioden.

Den förra majoriteten hann genomföra två stämmor. En i Länna och en på Aspö-Tosterö. Med ganska gott resultat. Där politiken i sin helhet fick möjlighet att möta invånarna.

Den nya majoriteten däremot har endast genomfört en stämma - i Strängnäs stad. Och där var bara majoritetens ledamöter med så den vet vi inte mer om än vad de knapphändiga minnesanteckningarna på hemsidan visar.

Och inget av detta ha man alltså utvärderat!

Den ursprungliga tanken, som alla partier var överens om, var således att politiken efter den utvärdering som skulle ha omfattat alla de försök med medborgarinflytande och - deltagande som gjorts under mandatperioden, skulle kunna välja om det var någon av formerna som visat sig vara en framkomlig väg för att öka medborgardeltagandet.

Nu har man således utvärderat Mariefredsnämnden och funnit att 30% av invånarna i Mariefred är tillfreds med nämnden.

Vad man inte kunde läsa i dagens tidning var att lika många - 30% - kände inte ens till att nämnden finns!


Min egen uppfattning är att försöket med en lokal nämnd i Mariefred inte har gett den effekt som eftersträvas.

De fortsatta försöken med Kommundelsråd har inte heller lett till något ökat deltagande från medborgarna. Att Stallarholmens KDR fått ett uppsving är resultatet av det berättigade missnöje som Stallarholmsborna visat sedan den nya majoriteten lagt ner Selaöhemmet, och inte någon varaktig ökning av medborgarintresset för ett deltagande i politiken.

Situationen i Stallarholmen kan jämföras med den missnöjesvåg som påbörjades 1978 då Vita Skolan i Mariefred revs och som ledde till bildandet av föreningen Fria Mariefred och som var orsaken till att just Mariefred fick kommunens första kommundelsråd och sedermera också fick pröva nämndformen.

Det handlar alltså inte om något genuint intresse för att delta i det kommunala politiska arbetet utan bottnar snarare i en separatistisk missnöjesaktion.

Och det är ingen god grund för inrättandet av en ny lokal nämnd i Stallarholmen.

Avsikten är ju inte att splittra kommunen i sina gamla beståndsdelar utan att kitta ihop dem till en helhet - efter fyrtio år!

Jag ser inte vare sig en fortsättning med lokala nämnder eller fasta råd som någon framkomlig väg. Dessa har inte gett eftersträvat resultat.

Istället måste medborgardialogen i framtiden ske med hjälp av andra och nya former. Demokratiberedningen förordar just nu försök med s.k. e-petitioner (Snälla! Hitta på ett bättre namn!). Detta är en form som framgångsrikt praktiseras av bl.a. Malmö.

Medborgare - och även sommargäster - kan lägga ett förslag på hemsidan. Sedan är det upp till andra medborgare att stödja eller förkasta förslaget. När ett visst antal har uttalat sitt stöd för förslaget, lyfts det för politisk behandling.

Införandet av e-petitioner innebär att medborgarförslag i framtiden måste ha stöd från ett visst antal andra invånare innan politiken låter förslagen gå igenom den kostsamma handläggningsproceduren. Det måste i sin tur innebära att den nuvarande formen av medborgarförslag försvinner. Dessa har ju inneburit att människor som vill något med sin omgivning inte har behövt engagera sig politiskt men ändå fått samma möjligheter som varje folkvald ledamot av fullmäktige, att få sina förslag utredda och prövade.

Kommentarer
Postat av: Rickard

I övrigt håller jag inte med dig så ofta men i denna fråga har du faktiskt tänkt helt rätt, grattis!

2010-05-19 @ 08:30:24
Postat av: Kerstin Svensson

Hej Mats!

Jag har ju varit motståndare till kommundelsråd, men nedläggningen av Selaöhemmet har fått mig att tänka om. När jag hörde Tordh i KF be om ursäkt för att han råkat glömma att höra kommundelsrådet i Stallarholmen gällande nedläggning av ett äldreboende. Det står ju att kommundelsråden bör höras. Men är det något som hindrar att ärenden av en viss dignitet måste på remiss till råden. Det kanske vore bra med lite långsammare tempo ibland. Selaöhemsärendet gick ju så fort att man sattte in ett extra nämndmöte.

Kerstin

2010-05-19 @ 23:31:32
Postat av: Mats Werner

Men Kerstin!

Varje majoritet sedan kommundelsråden infördes har "glömt" att skicka saker till råden! Trots att det står i rådens instruktioner att de ska yttra sig. Före Demokratiberedningens påpekande härom året har heller inget råd lämnat ett enda förslag till KF. Efter tror jag det har kommit ett från Åker.

Inte bara Selaöhemmet klubbades på ett extramöte utan också Långbergsskolan.

Det är en taktik som också tillämpats i olika former av varje majoritet när man vill undvika alltför mycket debatt och inte ge tid för uppbyggande av motstånd.

Så t.ex. klubbades en gång i tiden rivningen av Vita Skolan i Mariefred (på sin tid en riksangelägenhet) genom att man lade beslutet i ett extra KSAU på morgonen, fullföljde i ett extra KS på eftermiddagen och klubbade beslutet i KF på kvällen.

Somliga skulle säkert kalla det härskarteknik.

Och det kommer inte att bli någon skillnad på vare sig detta eller rådens uteblivna demokratiska tillskott om man behåller dem. Att situationen i Stallarholmen uppstått är samma missnöjesreaktion som en gång i tiden i Mariefred 1978 vilken ledde till det första kommundelsrådet. Men inte har det rådet/nämnden tillfört ett dugg i den demokratiska processen.

2010-05-20 @ 06:52:05
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Birgitta Elvingson

Ja, och så kommer det att vara så länge råden/nämnden enbart är remissinstanser! Och ibland inte ens det. Om man ska ta tankarna om den lokala demokratin på allvar, så ska nämnden vara direktvald och ha beslutanderätt över viktiga frågor som rör medborgarna, t.ex plan- och byggfrågor!!

2010-05-20 @ 08:11:31
Postat av: David Bergström

Är det inte meningen att medborgarna skall få delta så mycket som möjligt i politiken och få en insyn i det. Nedläggningen av detta hjälper inte alls då man centraliserar politiken och ger "mer" "makt" till de styrande istället för folket.Demokrati för folket! Folket för demokrati!David Bergström, Piratpartiet.

2010-05-20 @ 14:20:21
URL: http://www.davidbergstrompp.blogspot.com
Postat av: Rickard

Att en nämnd i Mariefred över huvud taget kom till är ju märkligt i sig? När så skedde erkände man ju indirekt att man inte klarat av att ta tillvara alla kommundelars intressen utan sett mest till "stora strängnäs". Det vore väl mycket bättre att satsa på att "utbilda" alla politiker i hur man ska agera i en kommun att alla kommundelar är viktiga! Det duger inte att ett kommunalråd råkar komma från Åker och därmed ska bevaka den kommundelens intressen, eller att en är från landsbygden och därmed bevaka den, etc.. Ni invalda politiker företräder hela kommunen, dock inte Strängnäspartiet som jag tycker diskvalifierar sig själv genom att mest se till Strängnäs stad?? Likaså Mariefredspartiet. Ge alla politiker en välriktad spark så att de lyfter blicken utanför Strängnäs (för det är väl det som är problemet enligt olika lokala aktörer som propsar på lokal demokrati). Våga er ut i kommundelarna och prata med folk, bjud in till möten, ställ er på Ica, gör nåt! Sitt inte och huka er framför datorn och lägg ner en massa tid på att blogga utan ge er ut i verkligheten istället! Här på bloggarna träffas mest redan frälsta ändå!

2010-05-20 @ 20:19:44
Postat av: Mats Werner

Rickard!

Du är liksom så många offer för en villfarelse när Du utgår ifrån att politiker bara kommer från Strängnäs. Gå igenom listan av aktiva politiker i fullmäktige, nämnder och styrelser och Du ska finna att de kommer från alla hörn av kommunen. Själv har jag 24 år i Mariefred, 2 år i Åker och nu 14 år i Härad.David!

Det Du säger låter bra i teorin, men verkligheten är en annan. Det är inte fler politiker som ger bättre demokrati, det är att fler människor deltar i det politiska arbetet vare sig det sker som vald politiker eller deltagare i rådslag, stämmor eller andra former av medborgardialoger.

2010-05-20 @ 22:49:50
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Rickard

Det är ju precis det som är problemet, sorgligt nog inser ni politiker inte det själva? Ni är invalda för att företräda hela kommunen oavsett! Det spelar ingen roll om ni bor i Länna, Mariefred eller Strängnäs. Se helheten!!

Och släpp tangentbordet, och våga er ut i kommundelarna!

2010-05-21 @ 16:02:01
Postat av: Olle

hej

2010-05-21 @ 16:20:34
Postat av: Mats Werner

Om Du läser vad jag skriver titt och tätt på min blogg så inser Du att jag tjatar om tre saker: Helikopterperspektiv, uthållighet och konsekvens.Men det är inte lätt att tillfredsställa sina väljare! Tillämpar vi helikopterperspektivet (t.ex. vid frågan om Nabbviken, Visholmen eller Bresshammar)så kan vi räkna med folkstormar för att vi inte bryr oss om vad invånarna anser och om vi hänvisar till att vi faktiskt bor på lite olika håll i kommunen, så får vi skäll för att vi inte har helhetssyn och helikopterperspektiv.Så vad föreslår Du, allvise man?

2010-05-21 @ 23:34:12
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Rickard

Förutom att utreda ska du ut och träffa folk, prata med dem, inhämta synpunkter, väg för och nackdelar, det är ju det som ger helheten! Det trodde jag i min enfald att politik handlade om?? Har man på fötterna och står stadigt kan man reda ut de flesta stormar. Och kanske ibland att man måste "kill your darlings". Men visst Mats det är förmodligen inte alltid så lätt.

2010-05-25 @ 13:58:18
Postat av: Mats Werner

Min gode Rickard! Du tycks tro att jag är en duvunge inom politiken! De snart 38 år jag varit med i Strängnäspolitiken har ju inte direkt gått spårlöst förbi om jag så säger.

Jag erkänner att jag sedan jag flyttade ut på landet 96 inte träffar lika mycket folk dagligdags som när vi bodde och verkade mitt i Mariefred, men det är ju långt ifrån så att jag sitter i något isolat.Att inhämta synpunkter hör till den dagliga tillvaron och sker långtifrån alltid i form av personliga möten idag.Men tack för synpunkterna! Vi befinner oss ju mitt i en valrörelse och då är det värdefullt att få en påminnelse om ett och annat!

2010-05-25 @ 18:55:18
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0