Skrota Näringslivsbolagstanken, Björn Lind!


Knappast vad Björn Lind kan hoppas på! Originalillustration: Hans Lindström BonTon AB

Tidigare hade vår kommun ett Näringslivsutskott under Kommunstyrelsen. Vi som satt i utskottet blev informerade och beredde frågor som berörde kommunens förhållande till näringslivet, lokaliserings- och etableringsfrågor.

Ordförande var dåvarande "Näringslivsrådet" Anders Svensson. Så förändrades detta utskott till att bestå av Anders Svensson och Ingrid Fäldt från Socialdemokraterna. Anders Svensson tyckte väl att han kunde klara näringslivsfrågorna "på egen hand" med stöd av Socialdemokraterna! Trots borgerlig majoritet!

Efter förra valet återinfördes det fulla Näringslivsutskottet med representanter från alla partier i Kommunstyrelsen. Vi hade intressanta sammanträden som förlades ute på företagen i kommunen. Dessa fick tillfälle att träffa oss och vi dem. Företagarna kunde informera om sin verksamhet. Framföra synpunkter och behov. Jag vet att det var ett från båda sidor uppskattat initiativ. Och jag tror att vi gjorde skillnad!

Kanalen öppnades mellan företagen och kommunen.

Så blev det palatsrevolution och förhållandena ändrades. Det nya Kommunalrådet Björn Lind (FP) deklarerade att "Näringslivsfrågorna kunde han ta hand om själv". Näringslivsutskottet lades ner av tuttifruttikartellen (S+FP+C).

Nu har plötsligt Björn Lind uppenbarligen blivit varse att han inte kan greja allt själv. Eller rättare sagt - han vill nog inte ha in fler politiker i kastrullen men han vill gärna frottera sig med ett par närignslivstoppar. T.ex. Kommunalrådets farbror Janne Persson.

I varje fall har han av den tidigare näringslivschefen i Kommunen, Christer Östlund, från dennes egna företag beställt en "utredning" för att inrätta ett "näringslivsbolag".

Det hör till saken att förre Kommunchefen gärna hade sett att man grejade ett "kommunkoncernmoderbolag" som skulle äga kommunens aktier i SEVAB, SFAB och SBAB. Det blev aldrig något av med den bisarra tanken. Nu försöker Björn Lind ta upp tanken genom ett "näringslivsbolag".

Förvaltningen har på basis av utredningen föreslagit att man ska fortsätta att utreda förutsättningarna att bilda ett kommunalt näringslivsbolag.

Hur man kommit till den slutsatsen övergår mitt förstånd.

I utredningen läser jag bl.a. att

"Ingen lösning framstår som mer framgångsrik än någon annan" (Christer Östlund själv i utredningens första stycke!)

"Organisationsfrågan är sekundär, viktigast är vem som leder arbetet" (Christer Östlund i fjärde stycket)

"Slutsatsen är att det inte går att påvisa något sådant samband (mellan vilken organisationsform kommunerna valt och företagskliamtet i kommunerna)"
(Slutsats från Svenskt Näringslivs studie "Samverkan mellan kommun och näringsliv etc.)

"Den externa modellen (näringslivsbolag) generellt sett får något sämre omdöme"
(Svenskt Näringslivs studie)

"..det är svårt, närmast omöjligt att hänföra den lokala utvecklingen till verksamheten i det aktuella näringslivsbolaget"
(Studie från Handelshögskolan i Jönköping 2009: "Näringslivsbolag = Tillväxt?")

De i Östlunds förstudie intervjuade representanterna från näringslivet säger saker som:

"Det finns en övergripande risk för att ett kommunalt bolag också leder till en uttalad kommunal styrning, vilket i sin tur riskerar att leda till att de privata aktörerna känner att de har svårt att påverka", "Det finns en risk att bolagets uppdrag blir för brett och därigenom även brister i kvalitet i de olika enskildheterna". (Christine Gyllby, Företagarna Strängnäs)

"Det är inte självklart att en breddning av uppdraget, från ett bolag som hanterar turistbyråverksamheten till ett näringslivsbolag, är positivt. Det finns en risk för att det leder till otydlighet och att det blir svårt att hitta rätt ledning till företaget.", "Det är inte självklart att synergier mellan olika kommundelar vad gäller besöksnäringen (Ulf Jonströmer, Brainheart Capital AB)

Uppfattningarna om hur bolaget ska ägas och styras växlar från:

"..viktigt att kommunen inte äger 100% av bolaget. På sikt bör det privata äga en majoritet" (Christine Gyllby)

till:

"Bolaget bör förmodligen ägas till 100% av kommunen och också finansieras av kommunen. Styrelsen bör i första hand sättas samman av erfarna näringslivsrepresentanter, tillsammans med en representant från kommunen som har ett tydligt mandat att företräda kommunen, ... gärna kommunstyrelsens ordförande." (Jan Persson VD Kilenkrysset AB)

Kommunfullmäktige skulle alltså överlämna dels en påse aktiekapital och dels årliga kostnadstäckningar av skattebetalarnas pengar till ett bolag där ett fåtal företagare i kommunen beslutar över hur dessa skattepengar ska användas.

Låter detta absurt i fler öron än mina? Jag hoppas verkligen det!

Överhuvudtaget vill jag påstå att samtliga intervjuade representanter för näringsliv och organisationer uttrycker en klar skepsis över tanken på ett näringslivsbolag.

"Den stora farhågan med ett näringslivsbolag är risken för att bolagets arbete inte hänger ihop med förvaltningens abete. .......  Risk för att bolaget får svårt att ena samtliga kommundelar i sitt arbete. ........ Är Strängnäs Kommun tillräckligt stor för att få ett kraftfullt näringslivsbolag?" (Birgitta Blanck, Nyföretagarcentrum)

"Samtidigt är det viktigt att bolagets verksamhet inte hamnar i en situation där de löpande kostnaderna ställs mot andra angelägna utgiftsposter inom kommunen, t.ex. barnomsorg eller skola." (Björn Zetterlund VD Leine & Linde)

Törs man erinra om MÄLARTURISM? Det är trots allt inte så många år sedan den organisationen som byggde på samma tankar som det nu aktuella näringslivsbolaget, gick i graven. Sörjt och saknat AV INGEN!

Och slutligen vill jag särskilt återge vad företagaren Anders Drotte säger:

"Grunden för aktiebolagsformen är att verksamheten ska generera vinst som kan komma ägarna till godo. Det är därför den självklara utgångspunkten när man bedömer lämpligheten och motiven till att starta ett näringslivsbolag i kommunen. Kan en sådan verksamhet generera vinst och kan isåfall vinsten komma ägarna till godo?

Eller omvänt: Finns det utomstående investerare som skulle vara villiga att investera i ett sådant bolag?


Om frågorna besvaras jakande finns de grundläggande förutsättningarna på plats, om frågorna dock besvaras nekande bör kommunen avstå från att delta i bolagsbildandet."

Ni som nu har läst igenom ovanstående, delar inte ni min undran över hur någon har kunnat dra slutsatsen att det vore bra att fortsätta utreda just ett näringslivsbolag för kommunen?

Det anas mellan Christer Östlunds rader att bolaget också ska ägna sig åt eventarrangemang. Båttävlingar uttalas som ett tydligt önskemål från arrangören av FORMULA 2000, medan t.ex. dansbandskampen skönjs i formuleringarna.

Men är det vad kommunen ska syssla med? Kommersiell verksamhet! Absolut inte!

Ambitionen har hittills varit att den näring som tar intäkter också skall bekosta, marknadföra och driva den intäktsbringande verksamheten. Har man nu misslyckats med att få marknadsföringorganisationen Skyltfönstret att också ta sig an de kommunala turistbyråerna mot betalning, är inte lösningen att bilda ett nytt Mälarturism med lite vidgat verksamhetsområde. Det vore att gå ur askan direkt in i elden.

För en vecka sedan fick kommunens politiker och tjänstemän klart för sig hur illa det kommer att stå till med den kommunala ekonomin de närmaste åren. Att det kommer att innebära ytterligare personalnedskärningar i redan hårt skattade verksamhetsgrenar. Att inga pengar finns för nödvändigt gatuunderhåll. Att det inte blir någon utökad lärartäthet - kanske t.o.m. tvärtom!

Vem är då så urbota omdömeslös att han ens kan komma på tanken att föreslå bildandet av ett nytt kommunalt aktiebolag som utan insyn eller kontroll av skattebetalarnas valda representanter skulle få ta hand om delar av skattemedel för att bedriva dans- eller fartbåtsverksamhet. Pengar som i detta läge är nödvändiga för att åtminstone försöka behålla den obligatoriska verksamhet vi som politiker är satta att bedriva: vård, skola och omsorg!

Om vår kommun inte kan ställa upp med en god förskola, lärdomsbringande skolor, trygga äldreboenden, hela gator, livaktiga bibliotek och kommunikationer som fyller pendlares behov, så hjälper inget marknadsföringsarbete i världen, vare sig det bedrivs i näringslivsbolagsform eller på annat sätt.
Därför gör som det LEAN som nu blivit Kommunalrådets allomfattande universallösning säger: Gör rätt från början!

På måndag tas frågan upp i Kommunstyrelsens onödiga arbetsutskott. Begrav tanken redan då och återinför istället Näringslivsutskottet, så spar vi iallafall några kronor!Kommentarer
Postat av: Sixten

Håller helt med dig!

2010-03-15 @ 08:20:37
Postat av: Anonym

Hej Mats.Några ord från ett deprimerande arbetsutskott: http://margiturtegard.blogspot.com/2010/03/militant-ledarstil-i-kommunens.html

2010-03-16 @ 06:18:00
Postat av: Margit Urtegård

Hej igen MatsDet förra inlägget var från mig som du säkert förstod:-)

2010-03-16 @ 06:19:35
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Patrick

Mats,Utmärkt artikel! Herrklubbspolitik är inte rätt väg framåt!P.

2010-03-16 @ 09:31:58
URL: http://episodi.blogspot.com
Postat av: David, V Strängnäs

Kunde inte sagt det bättre själv, så jag låter bli...

2010-03-18 @ 08:24:04
URL: http://davidaronsson.blogspot.com
Postat av: David, V Strängnäs

Vad sjutton!? Mats "vad-ska-man-ha-kommentarsverifiering-till-det-är-så-irriterande" Werner har infört kommentarsverifiering. Jag tog ju bort min efter dina klagomål (med resultatet att jag får plocka bort spam från kommentarerna med jämna mellanrum). Skulle kanske ha lyssnat på mig själv ;-)

2010-03-18 @ 08:26:17
URL: http://davidaronsson.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Hej David!

Jag ber verkligen om ursäkt å blogg.ses vägnar. JAG har absolut inte infört ordverifieringen. Den tycks ha dykt upp av sig själv. Märkte det först när jag själv lade in en kommentar häromdagen och har nu tillskrivit höga vederbörande för att bli av med gisslet! Tack för Ditt påpekande! Min uppfattning har INTE förändrats!

Hälsningar

MATS

2010-03-18 @ 17:53:58
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

Och si! Nu behövde jag inte verifiera! Kan det vara möjligt att det gick så kvickt!

2010-03-18 @ 17:54:39
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Rune

Och för en gång skull håller jag med dig! Inga fler konstiga bolag ssom kostar pengar och innebär noll insyn! Det räcker gott med Rotary och andra konstiga klubbar där många beslut redan fattas utan insyn!

2010-03-18 @ 21:15:15
Postat av: Stefan Holm

Så sant som det är sagt Mats!"Bolaget bör förmodligen ägas till 100% av kommunen och också finansieras av kommunen. Styrelsen bör i första hand sättas samman av erfarna näringslivsrepresentanter, tillsammans med en representant från kommunen som har ett tydligt mandat att företräda kommunen, ... gärna kommunstyrelsens ordförande."lämnar ju inga som helst tvivel. Bröderna brothers Janne och Jens ska utan inblandning efter eget huvud styra kommunens näringlivspolitik. Självförtroendet saknas inte, men tyvärr självinsikten, den demokratiska andan och samarbetsförmågan.

Postat av: Mats Werner

Bara för att klara ut blodsbanden, Stefan, så är Janne farbror till Jens. Jens pappa Rolf är bl.a. tidigare ordförande i SEVAB men har idag inga uppdrag i kommunen.I övrigt delar jag Din uppfattning.

2010-03-19 @ 22:08:27
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Stefan Holm

Ingen fara Mats, jag är väl medveten om blodsbanden. Men det blir så dålig stuns i farbrordernbrorsonenbrothers så jag tar mig den konstnärliga friheten att kalla dem bröderna brothers istället ;-)

I min värld är det ett slanguttryck för drullputtar som Jan och Jens som inte kan hålla fingrarna från syltburken. Men det antar jag du redan visste.

Postat av: Stefan Nilsson

Väldigt läsvärt inlägg.

2011-04-21 @ 21:30:49
URL: http://biggest-loser.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0