Vad sysslar S-majoriteten med i Strängnäs?

Gårdagens KS manifesterade sig som en räcka av oklarheter, ogenomtänkta förslag och rena klanterierna. Sällan har det gett anledning till så många voteringar tidigare.

Det började redan när jag yrkade på att ärendet avs. Ryborgsområdet i Mariefred borde utgå då det inte beretts på laga sätt. Voteringen slutade 7-6. Majoriteten mot bättre vetande!

Vi fick rapport om ekonomin
som i år ser ut att sluta med ett resultat på + 29,3 miljoner! Då ska man ha i minnet att det bygger på att vi får konjunkturstöd från regeringen på 40,7 miljoner. I realiteten kan vi alltså redan nu se att vi går back med 11,3 miljoner 2010.

De "tomställda lokalerna" (Karinslundsskolan bl.a.) kostar oss 12,1 miljoner mot budgeterat 10. Överhuvudtaget menade ekonomichefen att det av Kommunalrådet så storståtligt initierade sparprogrammet om 10% på lokaler "inte haft någon effekt".

Nej, det är väl klart så länge man har lokalkramare som Lotta Grönblad m.fl. socialdemokrater bakom ratten.

Vi fick också veta att Dansbandskampen kostade 1,6 mkr. Vilket var 600.000:-mer än vad som sagts hittills. Och vad dessa 600.000:- avsåg kunde ingen svara på!!!

Totalt har majoriteten lyckats göra besparingar på 4,3 mkr! Inte särskilt mycket mycke' att hänga i julgran!

Vi pratade ägardirektiv
till de kommunala bolagen som nu getts en modernare och mer anpassad form.

Dock kunde jag inte låta bli att peka på en framställd termos och fråga var i ägardirektiven det framgick att vårt bostadsbolag ska bedriva cateringverksamhet och tillhandahålla termosar till alla kommunala möten? Frågan var allvarlig men väckte givetvis munterhet. Det står onekligen SBAB på termosarna. Jag påpekade Hyresgästföreningens mångåriga krig mot att bostadsbolaget skulle subventionera kommunala angelägenheter med hyresintäkter och såg därför en fara i att man ger intryck av att bostadsbolaget gör annat än vad de ska göra.

Jag passade på att fråga om den professionella projektledning som vi påstods få då alla projekt skulle ledas av Fastighetsbolaget. Vi skulle aldrig mer behöva uppleva ett Campusfiasko hette det. Fan tro't! Jag säger bara Mariefredsskolans ombyggnad och IP Hammaren.........

Benningeområdet.
Delar av oppositionen slogs för  att kommunen skulle behålla rådigheten över Benninge hela markområde och därför istället låta Roggeskolan få ett långtidsförhyrande. Det finns ett beslut, fattat i politiskt i samförstånd, om att marken skall användas för bostadsbebyggelse i framtiden.

Europaskolan/Roggeskolan har på ett effektivt sätt infiltrerat hela den politiska apparaten. Få av våra partier kan svära sig fri från inblandning av människor med ett starkt engagemang i denna framgångsrika skola. Heder dock åt de två inom mitt parti som dels haft höga poster inom skolan, dels undervisar där idag. Ingen av dem har försökt att påverka vår syn på denna fråga.

Det verkar man dock inte kunna säga om andra partier. Folkpartiets Fredrik Lundgren lämnade visserligen sammanträdesrummet då frågan avhandlades, men skolans ekonomiansvariga Margaretha Furustrand (FP) satt lugnt kvar. Moderaternas Maria von Beetzen tillät sig t.o.m. pinsamt nog (med tanke på att just Moderaternas tidigare stöd för Europaskolan var orsaken till att den förra alliansmajoriteten föll) att avge ett vädjande tal om vikten för kommunen av att Europaskolan lämnades allt tänkbart stöd. Hennes uttalande tvingade Margit Urtegård (SP) och mig själv att påpeka vikten av att politiska beslut hålls isär från denna typ av resonemang.

Det slutade med en sämre kompromiss: att fastighetsbolaget får förhandla fram en lösning man tycker är bäst och sedan låta Kommunfullmäktige avgöra.

Så återkom då ärendet om Ryborgsområdet.

Jag yrkade avslag. Planberedningen (som framgår av namnet är det ett beredande organ mellan Kommunstyrelsens och Plan- och Byggnämndens (POB) presidier för att leda prioriteringen av kommunens planarbeten) hade tagit sig före att utan vare sig delegationsrätt eller på basis av någon arbetsordning besluta att skicka ut Ryborgsområdet på anbudstävling. Man hade vidare tillsatt en bedömningsgrupp som kommit fram till vilket anbud som var bäst.

Ulf Chricton som innehar någon form av chefstjänst (dessa växlar med alltför hög fart för mig så jag vet inte riktigt vad han tituleras idag. Men jag tror han är chef för hela samhällsplaneringen i kommunen, så kulturgeograf han är! (Apropås flera partiföreträdares synpunkter på rätt kompetens på rätt plats).

Jag fick starkt medhåll från MFP och även SP. Moderaterna backade och deltog inte i beslutet "för att det blivit så rörigt och osäkert"!!!

Jag anförde att det ur kommunens synpunkt borde vara angelägnare att få igång byggnationen i Hammaren som ska vara med och finansiera Hammargatan som är en förutsättning för Tredje Backe, än att låta ett helt odiskuterat område poppa upp på detta odiskuterade sätt.

Björn Lind anförde återigen (precis som på KF) att kommunen ju behöver växla in tillgångar och därför sälja mark. Men återigen - varför då inte den mark som borde vara angelägnare? Varför just denna? Och varför är det f.d. fastighetsmäklaren Lind med fortfarande verksam dotter i mäkleriet som drivit fram och driver på detta ärende? I all synnerhet som de kanske 3 miljoner som ska rädda kommunkassan med hänsyn till alla överklaganden etc. inte lär komma in före 2016 enligt Björn själv.....

Man har fått in tre helt olika anbud eftersom var och en fick utforma sina egna villkor betr. exploateringsgrad. Anbuden skilde sig sålunda starkt åt i prishänseende: 500.000:- till 5,4 mkr!!! Bedömningsgruppen väljer sedan anbudet med högsta priset men talar samtidigt om att det kanske inte alls blir den exploateringsgraden när POB fått säga sitt. Kanske blir det bara den exploateringsgraden som 500.000:-alternativet och då frågar man sig: vet man då att det i det läget var den bästa "vinnaren"? Hela upplägget är vansinnigt. Som Dag Bremberg sa, vore det inte bättre att kommunen först talar om vad och hur man vill ha det och vilken exploateringsgrad som är möjlig och sedan begär in anbud på det hela? Fördjupningen av Översiktsplanen talar i första hand om "tomter till tomtkön" för detta område. Det kan bli fyra stycken!

Så var det det pinsamma svaret på ett medborgarförslag som lades fram den 29 juni förra året! Det ställer tre "förslag":

1. att verksamhetsansvarig ska svara på skriftlig korrespondens
2. att vederbörande ansvarig ska ges en reprimand för sin dåliga informationsplikt
3. att ni (kommunen) anpassar er framtida infoplikt till gällande lagar om föreningar etc.

Förslaget hade tillkommit efter att ett par bostadsrättsföreningar och motsvarande ställt frågor om VA-taxans höjning och inte fått svar.

Vad gör då kommunen? Jo man skickar ärendet till Teknik- & Fritidsnämnden (T&F) som var ansvarig för VA och Renhållningen då, samt till Sevab som är det numera.

Sevab svarar att man inte har med saken att göra eftersom det gäller förhållanden innan man tog över ansvaret för VA. Men säger samtidigt att man kommer att informera så gott man kan i framtiden.
T&F svarar att "man saknar kompetens att svara på frågan"!!!!!!!

Förra gången ärendet fanns med på KS-listan drogs det tillbaka och jag utgick då från att någon insett det absurda och pinsamma i detta svar som alltså hade utformats på följande sätt:

"att avslå medborgarförslaget, då detta är en intern fråga för SEVAB Strängnäs Energi ABs ledning och styrelse"!!!!!

Först var det som vanligt ingen som fattade vad jag pratade om, men efter en stund gick det upp för Jens att det ju faktiskt var ett ganska så pinsamt svar så han fick med sig majoriteten på mitt återemissyrkande för att få till ett mindre pinsamt svar. Man tyckte visserligen att det hade legat väl länge, "men då gjorde det ju inte så mycket om det dröjde en månad till".

Ack, ja!

Intressant var också att en anledning till att man ville avskriva ett ärende om exploatering av Läggesta stationsområde var att "kommunen  har ingen möjlighet att sälja  marken innan det finns en detaljplan för området". Kunde inte låta bli att påpeka just detta i samband med att det tydligen går bra när det gäller Ryborg!!!

Läs också vad Margit Urtegård och Dag Bremberg skriver om gårdagsmötet!

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Bra rapport, Mats!

Vad tycker du om ST:s sammanfattning: "Politikerna ska avgöra..."?(Lite märkligt när ännu en gång flera kontroversiella beslut drivs igenom efter votering och så framstår det i tidningen som att "politikerna" är överens.)

2010-03-03 @ 12:06:58
Postat av: Dag Bremberg

Jo, en kommentar till:

det var väl överdrivet att skriva så här:

"Praktiskt taget inget parti kan svära sig fri från inblandning av människor med ett starkt engagemang i denna framgångsrika skola."

2010-03-03 @ 12:28:52
Postat av: Mats Werner

OK, Dag! Jag ändrar till "Få av våra partier kan...."

Är det bättre?

Hälsar :-)

MATS

2010-03-03 @ 12:33:25
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Tack, Mats! Du har blivit så generös ;-)

2010-03-03 @ 14:30:18
Postat av: Mats Werner

Det måste vara min med åldern tilltagande blödighet! :=D

2010-03-03 @ 14:32:18
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Stefan Holm

Tack för dina fina iaktagelser Mats.

De extra 600.000:- för Dansbandskampen, är det något som redovisats för tidigare? Den enda siffra jag hört är den miljon som kommunicerats till allmänheten. Och att sen inte kunna redovisa för merkostnaden tycker jag inte bara är oansvarigt utan borde vara straffbart. Kanske kan man införa skampålen igen som brukar visas upp Gustav Vasaspelen. Och sätta de ansvariga där för allmänt spott och spe. Jag lovar att ur egen, ej kommunens kassa, köpa de ägg som behövs för att våra kommuninvånare ska få ge uttryck för sin mening i frågan.


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0