Konsten att få svar på en fråga?

Till Kommunfullmäktiges sammanträde i Mars, hade jag förberett två frågor.

Dels en uppföljande fråga till Kommunalråddet Jens Persson angående statusen i frågan om Thomasgymnasiets naturaliesamling som hittills kostat runt halva miljonen för flytt och förvaring på annan ort.

Dels också en till densamme plus Kulturnämndens ordförande rörande de grafiska bladens kondition i Läggesta stationshallar. Om frågornas innehåll lär jag få anledning att återkomma.

Många har kritiserat att ledamöternas frågestund ligger så sent på dagordningen medan allmänhetens frågestund ligger i början av sammanträdena.

Detta har sin historiska grund dels i det faktum att allmänheten inte skulle behöva "utstå" hela fullmäktigemötet innan man fick komma till tals och dels i att ledamöternas frågestund tenderade till att dra ut så långt på tiden att fullmäktige inte hann med viktiga beslutsärenden.

Idag är det många som klagar på förhållandet och menar att allmänheten har mycket större inflytande än fullmäktiges egna ledamöter. Dels får de alltid möjlighet att ställa frågor (vilka understundom också tenderar till att dra ut till långa föredrag med bilder och allt), dels får de alltid framlägga medborgarförslag och få dessa utredda av den kommunala förvaltningen och behandlade i nämnder och styrelser. En ynnest som inte alla ledamöter ens har om de först ska vinna sin grupps tillstånd att lägga fram en motion.

Varför ska någon då engagera sig i politiska partier? Det är ju ändå bara att marschera in i fullmäktigeförsamlingen och säga och föreslå vad man vill!

Tillbaka till mina frågor! Marsmötet drog ut så lång på tiden att inga frågor från ledamöterna hanns med. När också Aprilmötet blev frågelöst, gjorde jag om frågorna till interpellationer, d.v.s. skriftliga frågor som ska ha ett skriftligt svar, och tänkte att DÅ får jag dem väl ändå besvarade.

Interpellationerna lades fram vid Majmötet (då inga frågor heller hanns med) och skulle få sina svar i måndags vid fullmäktiges junisammanträde, det sista för säsongen.

Då hade emellertid ärendepunkterna bytt plats (för att ordföranden lovat att någon gång lägga frågsetunden tidigare då ärendelistans längd så medgav)  varför frågestunden kom i början av sammanträdet.

Men är det någon som tror att vi hann till interpellationsdebatten?

Inte heller!

Visserligen förelåg skriftliga svar från dem jag frågat, men eftersom åtminstone frågan om "det grafiska bladet" (som det stod på dagordninge) i Läggesta tarvade ett pa pååekanden och följdfrågor, får nu dessa hänga över sommaren och förhoppningsvis hinnas med vid augustisammanträdet!

Håll tummarna!

Under tiden överväger jag att lämna fullmäktige och bli allmänhet! Det verkar effektivare!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0