Strängnäs Don Quijote och vindmöllorna!

Strängnäs har fått sin egen Don Quijote som slåss mot sina vindmöllor.

Bernt Stümer drar med en dåres envishet sin lans emot varje form av vindkraftstänkande i vår kommun. Rättshaveriet känns nära
.

Han vänder sig oupphörligen till oss politiker och talar om att vi inte begriper vad vi sysslar med, att vi saknar insikt, att vi inte har förståndsförmåga, att vi begår rena olagligheter och att vi överhuvudtaget inte ska prata vindkraft eftersom det är ekonomiskt vansinne, miljömässig katastrof och jag vet inte allt vilka undergångskonsekvenser han menar att vi ska drabbas av om vi ens nämner ordet vindkraft.


Jag håller med Stümer om att vindkraften idag är en tveksam kraftkälla, att dess energi är dyr att framställa och en massa andra egenskaper som han pådyvlar den. Kanske blir den en parentes i vår energihistoria. Vem vet!

Det tål väl då bara att tänka på att samma resonemang har förts mot varje ny form av energiproduktion. Fördelen med just vindkraften är väl att OM den kommer att avvecklas lämnar inte anläggningarna några djupare sår i vår natur när kraftverken demonteras. Till skillnad från stora vatten-, olje- och kärnkraftverk.


Han nämner med kraft det kommunala självstyret och menar att vi har full och oinskränkt makt att säga nej till all vindkraftetablering inom våra kommungränser.

Detta med det kommunala självstyret. Ja, inte ens en skygglappsförsedd Bernt Stümer borde ha missat att dagens kommunala självstyre är starkt begränsat i lagstiftningen.

Anser staten att det är ett riksintresse att dra fram motorvägar, järnvägar, kraftledningar eller anlägga militärskjutfält eller vindkraftverk så sitter det kommunala självstyret pyrt till. Anser staten att det är av vikt för riket med t.ex. vindkraft så är det inte mycket vi som kommunpolitiker kan sätta emot - vare sig Bernt Stümer anser det eller ej.

Hittills har Bernt Stümers invändningar mestadels rört frågan om vi överhuvudtaget skulle ha ett tillägg om vindkraften i översiktsplanen.

Men nu har han tydligen insett att om vi inte har det, så har vi - för att citera hans medborgarförslag: ”frånhänt oss planinstrumentet” för att kunna påverka var vindkraft kan och får etableras. Istället skulle det i princip kunna bli fritt fram inom de riksintresseområden som staten pekat ut.

Idag har Bernt Stümer därför som ett medborgarförslag till kommunfullmäktige lämnat ett eget förslag till tematiskt tillägg vindkraft till den gällande Översiktplanen.

Det är ambitiöst.

Men vi har redan ett väl genomarbetat tillägg, som redan kostat skattebetalarna stora pengar, som varit ute på samråd och utställning. Många synpunkter har kommit in och i åtskilliga fall lett till justeringar i texten.

Länsstyrelsen som statens förlängda arm, delar uppenbarligen inte Bernt Stümers uppfattning utan påpekar endast de övriga riksintressehänsyn som måste beaktas i den framtida hanteringen.

Naturskyddsföreningarna vill visserligen freda Mälaröarna men stöder i övrigt planen.

Andra synpunkter är av det klassiska slaget. Vindkraft - absolut! Men inte nära mig. Bland annat Bernd Stümers egna mångordiga protester i såväl eget namn som under pseudonymen Föreningen Svensk Landskapsvård. 

Detta av kommunen genomtröskade tematiska tillägg kommer att behandlas i denna församling någon av de närmaste månaderna.

Att i det skedet ta till behandling - lägga tjänstemannatid och politisk energi på  - ett förslag  som med hänsyn till en mer eller mindre enig politikerförsamling, aldrig kommer att vinna gehör, vore ett slöseri med invånarnas skattepengar.

När förslaget således presenterades för fullmäktige ikväll gjorde jag ett tappert försök att spara dessa skattepengar genom att försöka få förlaget avvisat direkt. Av formella skäl gick det ej utan nu ska det valsas ett varv i den kommunala apparaten innan vi kan säga nej till Stümers förslag.

För en gångs skull var han inte själv på plats i fullmäktige. Antagligen beroende på att han istället var med och organiserade ett stort opnionsmöte mot vindkraften på Österlen.

I Föreningens "verksamhetsidé" står: "Vårt arbete grundas på dialog och upplysning samt på respekt för andras åsikter" - en respekt vi märkt föga av här i Stümers hemkommun. Och den "dialog" han hittills fört har varit vådligt enkelriktad och knappast med några stora öron för andras åsikter.

Jag skulle personligen kunnat köpa många av hans argument mot vindkraft om de inte just hade framförts med sådant demagogiskt ointresse för någon annan uppfattning än den egna. Det kallar inte jag dialog.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0