Motionsflod!

Till måndagens Kommunfullmäktigesammanträde hade Hélène Brodin Rheindorf och jag lämnat tre stycken motioner som nu ska vandra runt i den kommunala organisationen.

MOTION ang. valinformatörer och vallokaler

Vi ser ett minskande valdeltagande vid de allmänna valen. Det är därför väsentligt att kommunen som sådan bedriver en aktiv allmän valinformation och på alla sätt uppmuntrar till valdeltagande
och underlättar detta valdeltagande för de röstande.

Vi föreslår därför att kommunen inför det kommande valet anställer lämpligt antal valinformatörer som kan röra sig där medborgarna rör sig, i shoppingcentra, stadskärnor, bibliotek, vårdcentraler m.m.

Härvid ska även särskild hänsyn tas till att valinformatörerna ska kunna kommunicera med befolkningsgrupper som är ovana vid valprocedurerna som unga förstagångsväljare och invandrare.

Vi föreslår också att kommunen utökar antalet vallokaler för förtidsröstning, gärna i delar där valdeltagandet varit lågt samt organiserar en mobil vallokal som kan användas vid köpcentra och andra befolkningskoncentrationer för att underlätta förtidsröstningen.

I alla vallokaler ska det vara möjligt att direkt skriva ut nya röstkort dör dem som glömt sitt hemma och kanske inte just nu tänkt rösta.


Mats Werner                        Hélène Brodin Rheindorf


MOTION ang. kombinerad val- och demokratinämnd

Under många år har Strängnäs Kommunfullmäktige nu haft en Demokratibe-redning som närmast är att betrakta som permanent. Dock utan att ha ett per-manent uppdrag. Istället har Fullmäktige då och då givit beredningen vissa specifika utredningsuppdrag m.m.

Tiden är inne att Strängnäs får ett organ som har ett permanent uppdrag att öka det demokratiska deltagandet i samhället. Ett organ med rätt att ta egna initiativ och lämna egna förslag.

Idag har vi en obligatorisk Valnämnd med ett starkt begränsat uppdrag som har med organiserandet av allmänna val att göra. Detta uppdrag är synnerligen näraliggande det som motionärerna önskar enligt ovan.

I Norrtälje har man tagit steget fullt ut och låtit Valnämnden ocksa vara kom-munens Demokratinämnd. Genom att utmana och uppmuntra partierna att som ledamöter tillsätta företrädare med djup insyn i den kommunala verksam-heten och en central ställning i det egna partiet ges en kombinerad Val- och Demokratinämnd en större tyngd i den löpande politiska verksamheten.

Det skulle också betyda att vi politiker uppgraderar demokratifrågorna till den nivå som dessa har i många andra kommuner, men hittills inte i vår.

Vi föreslår således att Fullmäktige efter hösten val istället för en Val-nämnd och en Demokratiberedning, tillsätter en kombinerad Val- och Demokratinämnd.

Mats Werner                    Hélène Brodin Rheindorf


MOTION  ang. principer för medborgardialog.

Den politiska klimatet kräver en vitalisering av kontakterna såväl mellan ”kommunen” (företrädd av tjänstemän) och de politiska företrädarna å ena sidan och invånare/väljare/medborgare å den andra.

Vår kommun har nu i åtskilliga år deltagit i SKLs nätverk kring medborgardialog. Åtskilliga förslag till nya former av medborgardialog har framförts inom Demokratiberedningens ram. Kommunen har också deltagit i ett nationellt uppmärksammat projekt kring Stordialog som en del av styrningen under SKLs ledning.

Under de gångna och den innevarande mandatperioden har olika former för medborgardialog kunnat prövas i form av kommundelsråd, kommundelsnämnd och ”Sockenstämmor”.

En form av löpande medborgardialog som också bör prövas är ”medborgarbudget”. Denna speciella form av åsiktsutbyte mellan politiker/förvaltning och medborgare, utnyttjas idag flitigt runt om i världen.

E-petitioner är ytterligare en form som kommer att prövas i vår kommun.


Efter all denna ”input” är det nu dags för kommunen att sätta ner foten och formulera hur den organiserade och systematiska medborgardialogen skall föras och när.

Detta kan ske i form av 8-10 principer som t.ex. tillämpas i kommuner som Malmö i Sverige och
Århus och Ballerup i Danmark.

Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till principer som ska råda för att medborgardialogen ska kunna bli den systematiska del av den politiska styrningen som är syftet.

Mats Werner                        Hélène Brodin Rheindorf

Kommentarer
Postat av: PeGe

Goda idéer avseende valdeltagande och medborgarförslag. Förändringar i nämndstrukturer leder väl kanske å andra sidan sällan till ngn praktisk effekt.Vad gäller förslaget om valdeltagande, har ni blivit inspirerade av Socialdemokraterna i Växjö?

http://smp.se/nyheter/vaxjo/s-vill-kora-runt-vallokaler-till-valjarna%281771302%29.gm

Nästan ordagrant samma förslag. Var kommer det ursprungligen ifrån?P.S. Varför "kommunfullmäktige", "fullmäktige", "kommunfullmäktigesammanträde", "valnämnd", "demokratinämnd", "demokratiberedning", "stordialog", "sockenstämmor" med stor bokstav genomgående? Ett steg mot ett förtyskande av Strängnäs eller bara underlig språkhantering?

D.S

2010-02-24 @ 21:21:00
Postat av: Mats Werner

Hej JA/PeGe!

Tack för berömmet!

Har ej blivit inspirerade av Socialdemokraterna i Växjö, men kanske har dessa haft samma inspirationskälla som jag, nämligen SKLs medborgardialognätverk i vilket jag deltar sedan många år tillbaka.Jag delar inte Din uppfattning att det inte leder någon vart. Den ordning vi kommer att förorda i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram är inspirerat av Arvikas (S-styrt!) politiska organisation som endast har ett KS med fyra utskott, 13 ledamöter och 39 suppleanter (för att klara utskotten). Det har fungerat utmärkt i flera år nu. Ger en besparing på de politiska kostnaderna, en klar uppstramning av ekonomin men ingen försämring av demokratin.Och för mig är det ingen underlig språkhantering at skriva bestämda institutioner med stor bokstav. Jag beskriver inte Sveriges alla kommunfullmäktigeförsamlingar, utan Strängnäs eget Kommunfullmäktige. På samma sätt som jag skriver Du och Dig!Ha det gott!

MATS

2010-02-24 @ 21:54:46
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

F.ö. funkar inte länken Du lagt in! Är Du bussig och kollar för det vore intressant att läsa vad Smålandsposten skriver.

2010-02-24 @ 21:58:17
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: PeGe

Länken till SMP borde vara:

http://smp.se/nyheter/vaxjo/s-vill-kora-runt-vallokaler-till-valjarna(1771302).gmBlev lite förundrad över att förslagen var så identiska, men om det handlar om att ett förslag som arbetats fram av SKL helt enkelt vidarebefordras till beslutande kommunala organ kanske det inte är så kondtigt. Möjligen borde det ha framgått av motionen. Gäller det för övrigt alla tre motionerna?Och vad gäller de stora bokstäverna så må jag vara språkliberal, men att roa sig med att peta in stora bokstäver i inledningen av slumpmässiga substantiv känns rätt underligt. Medan att använda versaler i tilltal troligen är ett annat uttryck av den underliga trend att försöka uttrycka artighet som gör att man nias av såväl kafébiträden som telefonförsäljare, så är versalerna i institutionerna mer oförklarliga. SvD:s språkspalt ger en lättfattlig förklaring till vad som gäller: http://www.svd.se/kulturnoje/mer/sprakspalt/regler-satter-stor-och-liten-pa-plats_423483.svd

Men även TT:s språkregler kan vara till hjälp:

http://www.tt.se/ttsprak/Jag misstänker dock en tänkt förtyskning av Strängnäs... :-)Hur som helst, hur är idén med valinformatörer tänkt att fungera praktiskt? Ska dessa personer ha samma neutrala roll som valförrättare?Och, finns det exempel någonstans i landet på att lokaler för förtidsröstning har haft möjlighet att skriva ut röstkort? Finns det tekniska möjligheter till uppkoppling mot Valmyndigheten? (Stor bokstav) Om inte denna möjlighet finns från Valmyndighetens sida är det rimligen för sent att införa det till årets val, och i så fall kan ju inte denna del av förslaget alls införas, eller?

2010-02-24 @ 22:49:26
Postat av: Mats Werner

På SKL-nätverksträffen redovisades och diskuterades ett flertal exempel på hur man kan möta dels den extremt stora andelen förstagångsväljare, dels också kunna gå alla de invandrade väljare som känner sig obekanta med vårt valsystem till mötes.Exempel från Botkyrkas EU-val förra året presenterades. Där hade man framgångsrikt använt sig av en mobil röstningslokal med möjlighet att skriva ut nya röstkort. Likaså hade man anställt en mängd ungdomar som "valinformatörer" som hade till uppgift att svara på frågor från en osäker allmänhet i köpcentra o.dyl. Alltså ingen partipropaganda utan ren valteknisk information.Eftersom de goda exemplens makt är stor, så sprids givetvis idéerna också till Växjö och Strängnäs utan att man behöver ana en subversiv konspiration.Jag rapporterade till Strängnäs Demokratiberedning från mötet och hoppas att flera erfarenheter än just dessa förr eller senare ska leda till något också i Strängnäs.Hur Du förväntar Dig att en nutida "förtyskning" av Strängnäs skulle gestalta sig vet jag ej. Men att det i så fall inte skulle vara första gången torde stå klart bara man tar del av Gustav Vasas härjningar här tillsammans med Lübeckarna.(Hoppas att Du noterade min korrekta stavning av en avliden Gustav Vasa)

2010-02-25 @ 16:10:01
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0