Kort Fullmäktigemöte?

I måndags såg föredragningslistan för Kommunfullmäktigesammanträdet föredömligt kort ut.

Ordföranden Anders Svensson blev så i gasen av att vara långt ner på listan redan strax efter 19 att han beordrade omgående ajournering för kaffe för att vi alls skulle hinna med det!

Tji fick han!

För längre ner på listan fanns frågan om antalet mandat i fullmäktige framöver, liksom frågan om "anbudstävlingen Ryborg i Mariefred"!

När det gällde antalet mandat, så förhåller det sig så att när nu Strängnäs passerat ett visst medborgarantal så tvingas vi öka på fullmäktige från idag 49 mandat till mellan 51 och 59 mandat.

Jag föreslog därför - föredragande min gamla käpphäst om mångmiljonstaden Toronto som styrs av ett fullmäktige (Council) om 44 ledamöter plus Borgmästaren - att det lägst möjliga antalet skulle gälla för Strängnäs, d.v.s. 51 ledamöter.

För detta fick jag stöd av praktiskt taget hela oppositionen. Majoriteten hade dock bestämt sig för 55. Förmodligen för att det är ett tal som normalt skulle gynna Socialdemokraterna.

Bland skälen för oppositionens ställningstagande märktes givetvis främst kostnadssidan. Varför öka på de politiska kostnaderna mer än nödvändigt?

Vid den efterföljande voteringen märktes att det uppenbarligen i vart fall på ett - oväntat - håll i majoriteten  fanns medhåll för min linje.

Ändrad nämndorganisation. Min och Margit Urtegårds motion.

Erik Berg och jag slogs vidare för min och Margit Urtegårds gemensamma motion om ändrad nämndmodell. En motion som vi avgav för snart ETT ÅR SEDAN! Mitt i brinnande ekonomisk kris, föreslog vi att fullmäktige skulle dra in alla nämnder och ersätta dem med berdedningar under fullmäktige alternativt utskott under Kommunstyrelsen. Allt för att dels spara politiker- och sammanträdeskostander men också för att kunna ta ett fastare grepp om ekonomin.

Nu är förvisso situationen en annan och vi har ett val inom ett drygt halvår, så naturligtvis vill inte majoriteten godta vårt förslag. Eftersom vårt förslag låg nära det som Demokratiberedningen förordade i sin första stora utredning i frågan om den politiska organisationen och dessutom i linje med vad nuvarande oppositionen säkert kommer att föreslå efter vi vunnit valet i höst, så såg vi ingen anledning att töva.

Medhåll fick vi givetvis inte.

"Allmän flaggning".

En grupp pensionärer hade lagt ett medborgarförslag om "allmän flaggning" på marknadsdagen i oktober. Förvaltningen hade föreslagit att man kunde flagga på de tre flaggstängerna utanför kommunhuset. Ingalunda vad förslagsställarna hade tänkt sig vilket jag var tvungen att påpeka. Hade kommunjuristen varit närvarande hade han också kunnat verifiera att det nu blev ett felaktigt bifall till medborgarförslaget. Han har nämligen försökt lära oss politiker att vi bara kan avslå eller bifalla exakt det som förslaget säger. Vilket majoriteten alltså inte gjorde  i detta fall.

Ryborgsområdet i Mariefred.

Så gällde det "Anbudstävlingen Ryborg" där Mariefredspartiets Birgitta Elvingson ställt en interpellation till Kommunalrådet om hur det gått till med denna överraskande tävling.

Eftersom det var en interpellation hade också jag möjlighet att gå in i debatten, vilket jag gjorde. Detta område som överhuvudtaget inte diskuterats politiskt annat än som vilket som helst av de övriga "utredningsområden" som Översiktsplanen talar om, har plötsligt dykt upp för beslut om markförsäljning!

Det visar sig att Planberedningen (ett beredande organ som består av presidierna i Plan- & Byggnämnden och KS) inte bara påtagit sig beslutsrätt att skicka ut området på anbudstävling (trots politikens tidigare beslut om att tävlingsformen inte längre ska användas eftersom vi är usla på att ta hand om resultaten) utan dessutom iklätt sig en juryroll och avgjort tävlingen.

Kommunalrådet Björn Lind som också gick in i debatten och som verkar ha varit pådrivande i frågan, försvarade anbudstävlingsformen då det gav möjlighet för de tävlande att tala om "hur dom vill ha det"!

Naturligtvis var jag då tvungen att ställa frågan om det inte är så att det är politiken som ska tala om vad VI vill se dä först? Särskilt som det finns behov av förskolemark m.m. i området.

Vi kan fortfarande inte förstå hur man kan välja ut ett av de tre inkomna förslagen och sälja marken för att sedan låta Plan- & Byggnämnden tala om vad och hur man får bygga på marken? Uppenbarligen kan inte den avgivna anbudssumman gälla om P&B t.ex. vill se en betydligt glesare bebyggelse eller t.ex. kräver att där ska finnas plats för en förskola. Så oavsett vilken av de tre förslagsställarna man än valt så blir troligtvis priset aldrig vad man gett i anbud. Och då frågar man sig som vanligt - är det inte bättre att göra rätt från början och ta detta i rätt ordning?

Och framförallt - vore det inte angelägnare ur alla synunkter att först få snurr på det exploateringsområde som Översiktsplanen anger norr om Hammarvägens bebyggelse som dessutom är en förutsättning för den gata som avses avlasta trafiken till och från Tredje Backe och Öster innan man griper tag i ett område som inte ens varit på den politiska tapeten?

Det luktar onekligen som om någon byggintressent varit och ryckt i Kommunarådens rockskörtar!

Två frågor.

Så fick jag anledning att med hänvisning till diverse tidningsskriverier, ställa två frågor till Kommunalrådet. Först om gamla Thomasgymnasiets naturaliesamling där uppgifter visat att kommunen betalat närmare 200.000:- i magasinshyra för samlingen samtidigt som man med ljus och lykta söker saker som man kan peta in i alla de tomma lokaler man betalar hyra för i Campus!

Jag frågade helt enkelt om det nu åtminstone slog Kommunalrådet att man kanske borde undersöka möjlighete att utnyttja några av dessa tomma ytor för att dessutom tillgängliggöra samlingen för gymansiets undervisning.

Det slog honom!

Vi får väl se om det leder till handling också!

Slutligen ställde jag en fråga om han hade koll på hur de ansvariga på Fastighetsbolaget hanterade snömängderna på de platta stora takytor kommunen har på t.ex. Thomasbadet/hallen och andra skolbyggnader. Kommunalrådet lät Torgny Jonsson svara såsom varande ordförande i Fastighetsbolaget. Man har koll försäkrade han! Lungande?


Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Hej, Mats!

Bra att du tog strid i fullmäktige i dessa frågor. Bra också att du såg till att inte mötet blev kort pga min frånvaro...

Men du kanske kunde vara mer generös mot andra? Det var ju inte så att du nu väckte förslaget om att begränsa fullmäktige till 51 ledamöter. Det har jag och bl a Erik Berg länge hävdat och vid kommunstyrelsens behandling föreslog jag just det, och oppositionen var då helt enig. Jag vet att det fanns personer inom majoriteten som också höll med.

Var det nu några som tyckte annorlunda? Hur blev voteringsresultatet?

2010-02-26 @ 13:42:26
Postat av: Mats Werner

Hej Dag!

Bara en sakupplysning: Vårt parti har varit helt på det klara med från start att 51 var det enda alternativ vi kunde godta. Och om Du läser Kommunstyrelsens protokoll så var det jag - med instämmande av bl.a. Dig - som yrkade på 51 mandat, vilket jag också gjorde i Fullmäktige, dock om jag inte minns fel utan instämmande från Mariefredspartiet, men från SP och M.

Det har inget med generositet att göra. Voteringen utföll med 26-19. Miljöpartiet röstade med majoriteten. Intressantast var att Tomas Fors lade ner sin röst.

Vi ses!

MATS

2010-02-26 @ 14:01:01
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Tack f upplysningar! MFP har hela tiden hävdat att KF inte bör bli större än 51, liksom vi hävdat att KF:s betydelse bör öka gm att de gamla facknämnderna läggs ner.

Bra att M också nu valt samma linje, synd att MP inte är med "på båten".

2010-02-28 @ 13:22:43
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0