Vem är det som för partiets talan, Stig G Daun?

I dagens Strengnäs Tidning kan man läsa att Stig G Daun i Stallarholmen påstår att hans egen "partiledare" och dennas ersättare, undertecknad, inte för vårt eget partis talan när vi skriver att kommundelning och kommundelsråd inte är den rätta vägen till närdemokrati.

Stig G Daun påstår vidare att Lokalavdelningens styrelse, i vilken Stig G Daun ingår, inte skulle ha fattat något beslut om att partiet skulle förfäkta den inställning som Hélène Brodin Rheindorf och jag framförde, utan den skulle vara vår "personliga uppfattning", enligt nämnde Stig G Daun.

Nu är Stig G Daun verkligen ute och cyklar.

Den 8 Juni skriver Lokalavdelningens ordförande följande:

Beslutsprotokoll

Styrelsen för KD LA i Strängnäs har 2010-06-08 beslutat att fastställa de två valmanifest som tagits fram vid gruppmöte 2010-06-03.

Strängnäs 2010-06-08

Anders Hjulström

Anders Hjulström

Ordförande

Jag vet att beslutet fattades först sedan samtliga ledamöter av styrelsen fått säga sitt.

I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet/valmanifestet står att läsa bl.a. följande betr. den lokala politiska organisationen:

"För att underlätta en demokratisk medverkan från invånarna skall KS utnyttja de olika möjligheter som står till buds för att skapa en aktiv och deltagande medborgardialog. Utvecklat medborgarförslag, rådslag, lokala stämmor m.m.

Under en mandatperiod har på försök också en kommundelsnämnd i Mariefred funnits. Denna har i sig inte bidragit med något särskilt beaktansvärt. Däremot har det särskilda Mariefredskontoret inneburit vissa vinster som måste tillvaratas också i en framtida förvaltningsorganisation.

Vi förordar att såväl befintliga Kommundelsråd som Mariefredsnämnden läggs ner inför eller under nästkommande mandatperiod."


Vem är det alltså som för partiets talan, Stig G Daun? Det gäller att följa med, vara närvarande och läsa på innan man torgför illa underbyggda och personliga uppfattningar.

Jag kräver att Stig G Daun inte bara ber Hélène Brodin Rheindorf och mig om ursäkt utan att detta också sker i samma form, nämligen insändarens.

Att på det sätt Stig G Daun agerat gentemot sin egen gruppledare mitt under brinnande valrörelse är otillständigt och oacceptabelt. Om inte ursäkten kommer utgår jag från att nämnde Stig G Daun överväger sin egen kandidatur till kommunfullmäktige samt sitt eget ledamotskap i lokalavdelningens styrelse.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0