Ska politiker peta i verksamheten, eller se framåt?

Häromdagen fick jag en information som jag av tveksamma sekretesskäl inte kan dela med mig av. Men den har fått mig att fundera över de konsekvenser den informationen får när den väl kommer till allmänhetens kännedom - och den stunden kommer!

För ett antal år sedan skapade den dåvarande alliansmajoriteten en enda förvaltning på tjänstemannasidan. På så vis skulle vi slippa ifrån de småpåvedömen som de uppdelade och autonoma förvaltningarna innebar. En otydlig och utspridd organisation utan klar ledning och struktur.

T.ex. den största av dessa förvaltningar som leddes av en man som ägnade stor tid att bygga upp en omfattande egen organisation manifesterad i ett magnifikt väggschema med rutor för varje mellanchef etc.

En snårig och svåröverblickbar organisation under en lätt bohemisk ledning.

Dess chef hade heller ingen tydlig politisk ledning över sig, eftersom han rapporterade till tre olika nämnder. Kort sagt han kunde nog göra lite som han tyckte. Han liksom övriga förvaltningschefer!

En organisation med en professionell chef och en tydlig och rak struktur var vad vi politiker då eftersträvade och skapade.

Det stora felet var att vi inte först - eller åtminstone samtidigt - såg till att göra om den politiska organisationen så att denna skulle matcha en ny tjänstemannaorganisation. En förvaltning ska för att kunna fungera optimalt ha en enda styrelse - en verksamhetsnämnd. Med raka "ordergångar" och lika rak återrapportering.

De invändningar vi sedan fått när vi försökt att i efterhand korrigera detta misstag, är att vi försöker begränsa demokratin.

Men vi måste ju komma ihåg att vårt uppdrag som kommunalpolitiker i första hand är att hushålla med våra skattebetalares pengar. Det är inte ett egenintresse att de partier som har många medlemmar och därför vill ha många kommunala poster i nämnder och styrelser, ska tillfredsställas.

Att fler medborgare blir engagerade i politik måste inte nödvändigtvis ske genom avlönade poster i olika nämnder och styrelser. Det finns idag många andra och betydligt effektivare sätt att nå kontakt med väljarkåren än att några ska behöva uppbära arvode i ett statiskt system. Tillvaron är inte längre statisk utan föränderlig. Och politiken måste följa med denna förändring.

Den verksamhetsnämnd - Kommunstyrelsen - som mitt parti förordat (i likhet med t.ex. Arvika kommuns organisation) rymmer i sig fyra-fem utskott med olika ansvarsområden.

Genom en vässad professionell tjänstemannaorganisation politiskt styrd av en Kommunstyrelse, tror vi att skattebetalarnas pengar bäst kommer att tas tillvara.

Det jag fruktar är dock att när det kommer till allmänhetens kännedom vilka bristfälligheter det faktiskt förekom i den gamla organisationen, och som i vissa fall kunnat leva vidare, kommer istället krav på en återgång till ett system med fler politiker som alla ska rådda runt i verksamheten för att kontrollera vad som sker.

Jag tror inte det är rätt väg. Demokrati innebär inte per definition att fler politiker måste till, utan att de politiker som ändå måste finnas i fullmäktige och kommunstyrelse, istället faktiskt utövar den skyldighet de har att styra och följa verksamheten. Att kräva korrekt återrapportering och inte falla för nog så trovärdiga mytomaner.

Vidare är det deras skyldighet att utnyttja de moderna verktyg som finns för att löpande kunna kommunicera med medborgarna och skattebetalarna. Inte att bygga upp nya kostsamma politiska strukturer som bara skapar osäkerhet och oklarhet och därmed bildar jordmån för allehanda oönskade "utflykter" i förvaltningen.

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

"Tveksamma sekretesskäl"?

Om du är tveksam om det verkligen är sekretess, så tycker jag att du ska göra mer än att säga A.

För i nuläget är det svårt f mig att begripa vad du antyder.

2010-08-29 @ 15:30:29
Postat av: Mats Werner

För att förstå vad jag skriver om, nämligen vikten av hur vi organiserar oss politiskt behöver Du inte veta orsaken till mina funderingar. Den kommer Du att få veta förr eller senare. Jag har dessutom förhört mig hos SKLs jurister om det berättigade i den ålagda sekretessen och väntar på svar.

2010-08-29 @ 16:55:04
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0