Ineffektivt samhälle per definition?

Min sons sambo som ännu är en ung kvinna har ändå hunnit med några arbeten inom det privata näringslivet och servicenäringen.

Nu har hon just tillträtt en tjänst inom administrationen vid en av våra högre rättsinstanser. När jag frågar henne efter första veckan hur det är på nya jobbet, säger hon att hon trivs väldigt bra - men det tas väldigt mycket kafferaster!

Jag skrev en gång för länge sedan att stora delar av den problematik som finns vid vårt länssjukhus akutmottagning skulle vara löst om personalen fick en annan syn på hur - och när - man tar just kafferaster.

Rent krasst är det ju så att en verksamhet i sig borde vara lika effektiv (eller ineffektiv) oavsett vilken sorts ägare verksamheten lyder under. Det är ju i realiteten ett ledarskapsproblem om så inte är fallet.

Går vi ett steg till så borde en verksamhet som bedrivs utan vinstintresse innebära att kostnaderna blir lägre eftersom ingen avkastning till ägare behöver kalkyleras.

Men så är det ju inte!

Verksamhet i samhällets regi är nästan alltid dyrare och mer ineffektiv än verksamhet som bedrivs av det privata näringslivet.

För många år sedan nu gjorde Hyresgästföreningen en studie och fann att de allmännyttiga bostadsföretagens kostnader låg 15% högre än privatägda fastighetsbolag.

Läs gärna detta igen!

Tänk sedan på att den ännu gällande och på många sätt förödande bruksvärdesprincipen gör att det är de högre kostnaderna inom allmännyttan som styr hyressättningen runt om i landet! Och som pressat upp nybyggnadspriserna till astronomiska nivåer.

Utom i de stora städernas centrumområden torde landets privata hyresvärdar vara överlyckliga så länge bruksvärdesprincipen ska gälla. Det är väl också därför som de lama protesterna mot systemet känts mer som ett spel för gallerierna.

Men den som får betala för detta system är givetvis i första hand de många hyresgäster i perifera bostadsområden och i småstäder som i realiteten betalar en mycket högre hyra än de skulle göra om det hade rått ett system där hyrorna styrts av tillgång och efterfrågan.

Visst - det är många hyresgäster som har glädje av systemet också! Just de som idag bor i attraktiva och centrala områden och faktiskt betalar en betydligt lägre hyra än de skulle göra annars.

Men de andra - de som betalar för hög hyra är så oändligt många fler än de som idag har det bra på de andras bekostnad.

De verksamheter som styrs av samhällets olika instanser är av naturnödvändighet trögrörligare i hela sin uppbyggnad och därmed mindre effektiva än motsvarande verksamheter i det fria näringslivet.

Det är fler människor som ska tillfrågas och vara med och bestämma. Beslut kan inte tas när de skulle behöva tas o.s.v.

Detta gäller givetvis också annan verksamhet i kommunal regi, t.ex. i Strängnäs Kommun, energibolaget SEVAB.

Detta är ett mycket välskött företag. Jag skulle t.o.m. vilja säga att det nästan är lika effektivt som ett motsvarande litet bolag i den privata sektorn.

Men det lider av följande nackdelar (som bolaget delvis delar med alla kommunala bolag):

1. Det sitter sex ledamöter i styrelsen. Och dessa sex har inte i första hand företagets väl och ve inför ögonen när de ska fatta beslut utan företräder i vart fall fyra disparata politiska uppfattningar som alltid kommer i första hand. Det gör att också styrelsebesluten av naturliga skäl blir trögrörligare och svårare att ta. Styrelsearbetet är aldrig lika effektivt som i ett privatägt företag. I det politiskt styrda bolaget måste besluten oftast förankras bakåt i den egna partiapparaten.

2. Det är ett litet bolag som sysslar med för många olika verksamheter och blir därmed egentligen inte särskilt bra på något.

3. Det har en gigantisk skuldbörda.

4. De har en huvudägare som fullständigt saknar de resurser och finansiella muskler som bolaget skulle behöva för att kunna bli ett riktigt bra bolag.

5. De står inför fortsatta stora investeringar som det saknas kapital till idag.

Strängnäs Kommunfullmäktigeordförande Anders Svensson (som också sitter i bolagets styrelse)  och SEVABs styrelseordförande Leif Lindström låter rullgardinerna med dollartecken skymma sikten och talar bara om de STORA VINSTER som komma skall!

Anders Svensson talar sig också gärna varm för att bolaget ska ge "Strängnäsborna" billig el.

Hittills har det inte producerats särskilt mycket el från det nya Kraftvärmeverket. Den elen blir nämligen alldeles för dyr att framställa. Detta orsakas dels av att de "tryggade bränsleleveranserna till ett lågt pris" i själva verket bara var en chimär. Finns inget billigt bränsle skakar leverantören bara på axlarna eftersom inga sanktionsmöjligheter skrevs in i avtalet! Dels också av att elpriset på börsen är lågt. Det lönar sig alltså inte att framställa el i det fina Kraftvärmevärket vi investerat närmare en halv miljard i!

Och hur är det med "strängnäsbor" och "billig el"?

För det första så är det Vattenfall som idag har den största nätteckningen i kommunen, inte SEVAB. SEVAB har däremot en mycket stor del av sitt nät i grannkommunen Eskilstuna!

För det andra fick jag en chock när jag idag utnyttjade den nya tjänsten elskling.se och insåg hur fel Anders Svensson har!

När jag körde vår egen elsituation (förbrukning, typ av bindning etc.) fann jag att SEVAB kom först på 95e plats av 98 möjliga bolag!

94 elbolag var alltså billigare för oss än SEVAB!

Bara tre var dyrare!

Det skilde över 8% mellan SEVAB och det billigaste alternativet, d.v.s. det företag som stod som nummer ett på listan!

Är det detta Anders Svensson kallar för att trygga Strängnäsbornas billiga energi?

Nej, återigen - det är dags att åtminstone fullfölja Kommunfullmäktiges ännu gällande beslut om att utreda ägarförhållandena i SEVAB.

Jag har sagt det förr och säger det gärna igen - detta lilla välskötta bolag skulle kunna frodas och utvecklas i händerna på en kompetent ägare med finansiell styrka

- istället för att tvingas på i realiteten verksamhetsfrämmande nya åtaganden för att det passar huvudägarens organisation,

- istället för att tvingas överväga att överge verksamheter som i händerna på en kommersiell ägare kunnat utvecklas starkt men där ägarhänsyn och ägarens finanser får styra.

OK, jag tjatar! Men ibland måste man!

SÄLJ SEVAB!

Det är och förblir en verksamhet som inte hör till det kommunala uppdraget.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0