Warnhems klosterkyrka anno dazumalSedan en tid håller jag på att gå igenom ett antal kartonger som innehåller minnen från min farfar och farmor och från mina föräldrar. Det tar tid! Man kan inte bara slänga gamla brev utan att åtminstone läsa igenom dem! Särskilt om det är från andra släktningar.

Men så plötsligt kommer man på små lustiga saker. Som en liten miniatyrbåtboj med ett ankare i ena ändan av en kedja. Jag visste inte vad jag skulle göra med den. Jag hade sett den förr och då flyttat den från en låda till en annan.
Jag fruktar att jag slängde den denna gång!

Givetvis skulle jag inte ha gjort det! Någon månad senare hittar jag ett tidningsurklipp om det första svenska smörgåsbord som serverats utomlands. Det skedde 1926 i Grenoble. Också dukningen av bordet hade man lagt ner stor möda på. Bland annat så var "placeringkorten" särdeles speciella. De bestod av heliumfyllda ballonger på vilka de inbjudnas namn hade tryckts. Ballongerna hölls på plats med hjälp av en liten "kedja med båtboj och ankare"!!!

"Pappa" till denna måltid var min käre Farfar Oscar och givetvis skulle den lilla bojen ha förpassats till Järnvägsmuseum.

Man ska aldrig slänga något!

Alltnog, nu dök jag på en liten handskriven men bunden vägledning genom Warnhems klosterkyrka från 1800-talet.

Här några smakprov ur skriften:

'Å vestra gafveln, på stenen till venster om ingången läses:

"Åhr efter Christi bördh 1050 ähr denna Warnhems Kyrka tillijka medh Klostret först funderadt vordet af då i Sverige regerande Konungh Ingone den Trijdje medh deth nampnet, hvilken ohrt föruthan all annan härligheet, däraf högt berömdh blefven är, att fyra Konungar, som är Konung Ingo den Trijdje, Konung Knut, Konung Erik den Tijonde och Konung Erik den Elfte, såsom och Drottningh Rechisa, äro här begrafne, föruthom månge flere tappre och förnähme Svenske Män, af hvilka några fåås Monumenter ännu finnes"


"På den tijd var Axevaldh Slåt förnembsta Konungasäte i Wästergöthland, som här tverdt öfver ligger, hvarest Konungh Ingo och mäst residerade."

Så får vi veta om klostrets och kyrkans vidare öden fram till Erik XIVs fejd med dansken.

Vi får veta att kyrkan återuppbyggdes efter bränder och förfall under andra hälften av 1600-talet av Karl XI och Magnus Gabriel De la Gardie (som residerade på Läckö Slott).

Hans titulatur är fantastisk! Läs bara:

"...den Högvälbohrne Herre H Magnus Gabriel De la Gardie, Sveriges Rijkes Råd, Rijkz-Cantzler, så och Laghman öfver Wästergöthland och Dahl, Grefve till Läcköö oc Ahrensborgh, Frijherre till Ekholmen, Herre till Hapsahl, Magnushof, Höentorp och Wennegarn etc."

Frun hans var inte sämre hon:

"Så och dess högelskeliga Gemål, den Durchleuchtete (Genomlysta) Högtborne Furstinna och Fru, Fru Maria Euphrosina, bohren Phaltz-Grefvinna till Rhein i Beijeren,...."

Om Birger Jarl, vars grav finns i Varnhems klosterkyrka (och inte alls i den falska graven vid Stadshustornets bas i Stockholm) kan vi läsa följande:

"Han förbättrade Landsens Lagar, lade grunden till Svea Rikes Hufvudstad Stockholm. Flyttade Domkyrkian från gamla Upsala till Östra Aros eller Nya Upsala. Byggde åtskillige fästen till Rikets försvar vid fiendtlige anfall, och gjorde begynnelse med landsvägars anläggande samt allmänna Herbergens inrättande öfver hela Riket. Dödde ändteligen på Hjälmbolund, åhr 1266 och vardt begrafven i Warnhems Kloster".

På en annan sten till höger läses:

"Här ligger begrafven Ingo, Svea och Götha Konung, med thet namnet then Trijdja. Han älskades storligen af sina undersåtare, efter han styrde Sverige med drängskap, och bröt aldrig Sveriges Lag, the i hvarje landskap vedertgana voro. Han vant Skåne med fem strider under Sverige igen, och hade thet i Try år under sina hand. ena natt vardt han mördat av Skåningarna, åhr MLXIV. Då gingo Wästgötha till, och bure honom till Axavald, och sade sig aldrig förvinna then skadan; han jordades i Warnhem, och under sin sten här fridoger hvilar".

Om konung Knut kan vi läsa följande:

"Här hvila Konung Cnut, hin helige Eriks Son. Han vardt i förstone fördrefven af riket, och vandt det igen med svärdi, och drap Konung Carl på Wisingsö, Konung Cool och Burslef. Och fick öfver alla sina ovänner seger, han stridde många strider och vandt mycken seger i allom them, han hade mangen oro vid Sverige, innan han fick det med roo. Sedan vardt han goder Konunger, och regerade väl i XXIII åhr. omsider blef han dräpen i Gäsinge Härad i Wäster Gothland åhr MCXCII och jordades i Warnhem under sin steen."

Vilken historielektion!

För flera år sedan gjorde hustrun och jag en tredagarstur runt Östergötland och lovade att vi skulle fortsätta landskapen igenom. Hittills har vi inte lyckats!  Men någon sommar ska det väl bli av och då får jag ta med vägledningen och se om den stämmer och sedan lämna den i klosterkyrkans vård.


Warnhems ålderdomliga kyrka. Torde vara vårt lands näst Riddarholmskyrkan kungagravstätaste begravningskyrka.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0