"Hög vinstutdelning till ägarna ger höga taxor för brukarna"

Eskilstuna Energi & Miljös (EEM) nye VD Adam Brännström har uttalat de förlösande orden enligt dagens ledare i Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning: "Hög vinstutdelning till ägarna ger höga taxor för brukarna".

Kommunallagen förutsätter att de taxor som kommunen tar ut (vare sig direkt eller via bolag) för de nyttigheter som ska betalas genom en taxa, återspeglar de verkliga kostnader som kommunen haft för just den åtgärd som avses med taxebetalningen.

Ideligen har jag kunnat konstatera att i Strängnäs Kommun, taxan för t.ex. att ansöka om enskilt avlopp innehåller kostnader för medborgarkontor! Dessa medborgarkontor är knappast en förutsättning för att en miljötjänsteman ska kunna bedöma behovet och utförandet av det enskilda avloppet och skall således inte vara en del av kostnadsunderlaget. Det finns en uppsjö av motsvarande invändningar.

Men så länge alla inblandade håller varandra om ryggen och gör som alla andra gör eller som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommenderar så blir det ingen ändring.

De flesta av landets kommunala taxor sätts överhuvudtaget inte utifrån vad den enskilda kommunen har för faktiska kostnader för taxeåtgärden utan de sätts utifrån just SKLs rekommendationer (och då väljer man givetvis det högsta beloppet i det rekommenderade intervallet) eller från hur grannkommunerna eller jämförbara kommuner gör.

Samma resonemang förs när det gäller höjningar av taxor.

Vinstuttag för ägare är definitivt ingen relevant kostnad när det gäller taxeunderlag för t.ex. den VA- och renhållningsverksamhet som ligger inom EEM liksom numer också inom Strängnäs energibolag SEVAB och vars ansvarsmotpart egentligen inte är kommunen utan taxekollektivet, d.v.s. de som är anslutna till det kommunala VA-nätet eller som drar nytta av den kommunala sophämtningen.

Jag ser fram emot hur SEVABs taxesättning kommer att se ut jämfört med den tidigare som sattes inom den kommunala förvaltningen.

När det gäller energitaxorna är läget lite annorlunda. Här är bolagens frihet större. Men vad de ansvariga politiskt tillsatta styrelseledamöterna och ansvariga kommunpolitiker måste inse är ju att anledningen till att kommunen överhuvudtaget äger ett kommersiellt bolag inom energisektorn är för att erbjuda de egna kommuninvånarna lägsta möjliga taxor.

Annars finns ju inget egentligt berättigande för ett kommunalt energibolag.

När det gäller SEVAB kan man ifrågasätta att bolaget är kommunalägt även ur den synpunkten att bolaget ingalunda förser alla kommuninvånare med elektricitet. Minst hälften av invånarna har andra elleverantörer såväl på nät- som på el-sidan. Vattenfall är en stor operatör i vår kommun.

SEVAB är dock ett duktigt bolag på många sätt och synnerligen välskött. Men det har under några år investerat över en halv miljard kronor i bl.a. ett eget kraftvärmeverk (KVV). Ett KVV som hittills inte levererat särskilt mycket el eftersom priset på el har sjunkit medan kostnaderna för att producera denna el har ökat kraftigt.

De dollartecken som snurrade i vissa kommunpampars ögonvitor när de talade om de hägrande storvinsterna i SEVAB har fått sig en törn och snurrar inte lika fort, för varje nedskrivning av resultatförväntningar och för varje rapport om ökade bränslekostnader.

Från vårt parti hävdar vi att en kommun ska få sina inkomster från skatt och avgifter - inte från aktieutdelningar.

Men här råder en gråzon där väldigt mycket mer än vad kommunallagens anda säger, tillåts av en tystlåten politikerkår för att bättra på den kommunala resultaträkningen.

När SEVAB redan har investerat så kraftigt och står inför fortsatta stora investeringar - för att gräva ner elnätet, för att installera nya mätare och andra nödvändiga åtgärder - skulle det i mina ögon vara ytterst anstötligt om bolagets ägare dessutom krävde någon form av utdelning (utöver den redan specialhöga ränta ägarna kräver på sina insatslån till bolaget. Lån som bolaget inte tillåts byta ut mot billigare banklån). Detta har jag framfört till bolagets VD inför de överläggningar om nya ägardirektiv som förs med ägarna.

I all synnerhet som varenda investerad krona till KVV och elnät är upplånad! Och därmed spär på den redan alltför dåliga soliditeten både hos bolaget och dess ägare.

Att då genom aktieutdelningar (vare sig direkt eller via förhöjda tvingande räntor)  skaffa sig inkomster är ett motbjudande sätt att i smyg straffbeskatta de kommuninvånare som anlitar det "egna" energibolaget.

Möjligen hade man kunnat se mellan fingrarna om det vore så att SEVAB vore bland de allra billigaste elleverantörerna i landet, men så är det ju inte.

Jag gjorde själv i somras en test hos elskling.se och fann att av 98 möjliga elleverantörer för min del återfanns SEVAB på plats nummer 95


94 elbolag av 98 hade alltså ett BÄTTRE erbjudande till mig än SEVAB.

Sedan dess har SEVAB rört sig uppåt på listan och ligger idag på 79e plats!EEM är det enda bolag som belägger ett antal platser (44-48) genom att där klara fem olika debiteringslaternativ.

Listan toppas av Göteborg, Skellefteå och Borås som alltså kan leverera elen till min mätare för ett betydligt lägre pris än vårt eget SEVAB kan.

Finns då verkligen något reellt motiv att behålla ett energibolag i kommunens ägo?

EEMs Adam Brännström sitter också i SEVABs styrelse som representant för delägaren EEM. Det ska bli intressant att höra hans ställningstagande betr. "Hög vinstutdelning till ägarna ger höga taxor för brukarna", när han ikläder sig aktieägarrollen i SEVABs styrelse!Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Håller med om att kommunala bolag inte ska vara mjölkkossor - på bekostnad av brukarna.

I fallet Sevab ska man dock komma ihåg att kommunen dels har investerat pengar i bolaget, dels gått i borgen för enorma lån, så kommunen måste få en rimlig årlig avkastning - annars blir det en subventionering av ett bolag som inte ger någon tydlig nytta till alla kommunens medborgare.

Hur man än gör så är Sevabkonstruktionen förlegad.

2009-10-28 @ 19:41:15
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com
Postat av: Maria von Beetzen

Bra artikel !

De kommunala elbolagen tillhör en förgången tid.Maria

2009-11-01 @ 22:05:51
URL: http://mariavonbeetzen.se/blogg

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0