Skövlat mönsterområde!


En vy som visar den fulla utbredningen av eländet.


Under rubriken "Svartbygge i Jagbacken" skriver kommunens nya heltäckande nyhetstidning MÅSEN om den skandalartade utvecklingen i det område som skulle blivit en mönsterexploatering i Mariefred och Strängnäs Kommun. Tyvärr kan jag inte länka till artikeln eftersom den bara finns i pappersupplagan som dock ligger ute hela veckan. Prenumererar ni inte så läs den på biblioteken eller medborgarkontoren.

Få detaljplaner i kommunen har varit mer detaljerade när det gäller utformningen. Plan- & Byggnämnden har lärt sig vad som är juridiskt bindande inslag i en detaljplan och vad som är "önskektänkande".

I såväl texter som illustrationer beslutades en plan som tog hänsyn till naturen och som skulle innebära "anpassning till geografi och topografi" för att ge möjlighet att "bygga varierade bostäder i anpassade lägen för att ge utblickar".

Döm därför om nämndens förvåning när bygglovsansvariga rapporterar att de i samband med kontroll på platsen av ett helt annat problem får syn på den skövling av Jagbacken som exploatören Panorama Bygg AB genomfört.

Inte nog med att man skövlat området från näst intill all befintlig växtlighet och lagt upp jättelika jordmassor, man har också byggt upp jätteterrasser öster om vägen, där man redan lagt ner rör och ledningar för en tänkt bebyggelse. Allt utan bygg- och/eller marklov.


Vem vill ha den slänten alldeles bakom sitt hus?

Hur någon kan tänka sig att människor skulle vilja bo i ett hus som på baksidan har en sju meter brant slänt som en vägg, begriper jag inte. Jag kan däremot livligt föreställa mig de kontroverser som skulle uppkomma mellan dessa fastighetsägare - "upstairs- och downstairs" - om vems ansvar det är att sköta och underhålla slänten (om det ens blir tekniskt möjligt!) för att inte tala om de insyns- och rasproblem som uppstår. En gåta - det är vad det är. Framförallt som det således på alla tänkbara sätt strider mot den antagna detaljplanen.


Här ser man "slätten" för de nio typhusen.

Efter påstötningar kom exploatören in med en bygglovansökan avseende området tvärs över vägen från terrasserna. Det område man helt planat ut och skalat av. Där föreslår man två rader om totalt nio typhus - exakt likadana - uppradade i två rader! Kan någon överhuvudtaget se någon koppling till planens "varierad bebyggelse" som tar hänsyn till "terräng och natur"? Jag gör det inte. Inte heller Plan- & Byggnämnden som istället stoppade all vidare byggnation vare sig på eller ovanför marken och dessutom utdömde ett stort vitesbelopp om inte de ursprungliga marknivåerna återställdes.

Detta vitesföreläggande har Panorama Bygg inte ens besvärat sig med att lösa ut utan kommunen lär väl bli tvungen att ta till delgivningsman. Frågan är dock om det är någon större idé eftersom Panorama Bygg verkar vara ett företag på snabbt fallrep. Deras soliditet är -93,95%!!! Inte heller lär de slutbetalt köpet av marken från tidigare ägaren. De ingår i en företagsgrupp som heter CMF Group AB som enligt uppgift ska syssla med dataprogrammering. En inte heller särskilt framgångsrik koncern med eget kapital på drygt MINUS 17 miljoner, med en soliditet på -42,86% och som inte har visat vinst på i vart fall de senaste fyra åren. Den ende styrelseledamoten återfinns i 23 olika bolagsstyrelser. Bostadsrättsföreningar. Ljudinspelning, reklam och PR är andra intressen tydligen.


En praktfull gammal tall har man slaktat genom att köra på den med bulldozer eller helt enkelt slitit upp den ur marken.


Vad sker nu? Ja som jag ser det måste kommunen och den tidigare markägaren gemensamt vidta snabba åtgärder för att minimera skadorna för sig själva.

Att Panorama Bygg skulle komma fram med sådana pengar att marken skulle kunna återställas torde få anses otänkbart. Om den gamle markägaren ej fått fullt betalt finns möjlighet för denne att återta fastigheten. Men hur ska man lösa problemet med återställandet?

Någon måste ju betala detta. Det finns ett åläggande från Plan- & Byggnämnden och detta torde gälla oavsett markägare. Men om inte markägaren lyckas komma till en uppgörelse med ägarna till Panorama Bygg så drabbar kostnaden alldeles tveklöst priset på marken för dem som ska bosätta sig där i framtiden. Tragiskt!


Här ser man bakom den glesa kvarlämnade trädraden en av de jättehögar med jordmassor som lagts upp där det tidigare var en moränkulle.

Jag har några gånger efterlyst återinförande av kommunala byggnadsinspektörer. Dessa försvann i något tidigare lagstiftningsskede och ett ack så populärt men i realiteten verkningslöst "egenkontrollsystem" infördes av dåvarande regering.

Jag förstår inte att ingen har propsat på ett återinförande sedan alla dessa byggskandaler med fukt och mögel uppdagats. I Mariefred fick t.ex. JM återköpa hela sitt prestigeprojekt vid Marielundsviken och bygga om fuktspärrar m.m.

Enligt uppgift så borrade de nya hantverkarna helt enkelt nya rörgenomgångar genom de nya fuktspärrarna innan allting avslutades, husen såldes om och JM drog sig ur Strängnäs Kommun. Undrar m.a.o. när det blir dags nästa gång.

Inget av detta hade hänt om det funnits en av kommunen utsedd byggnadskontrollant. Som hade slagit larm på ett tidigare stadium innan saker och ting gått alla ur händerna.

Kommentarer
Postat av: Björn

Bygget pågår för fullt, senast i morse (måndag den 16:e) vi 6-7 tiden var alla maskinerna igång och arbetade på som vanligt.

2009-11-16 @ 08:28:30
Postat av: Mats Werner

Tack Björn, för upplysningen. Har ställt frågan till kommunens bygglovsansvarige om läget och behovet av någon form av kraftfullare insats. Jag vet förvisso att det inte är det lättaste om någon part vinnlägger sig om att "inte vara med på tåget", men något måste ju göras.

2009-11-16 @ 11:20:25
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Jag hoppas att detta iaf leder till att hela plan- och byggnämnden inser att det inte räcker med en detaljplan med vackra formuleringar om naturhänsyn.

(Jämför med skogsbruket: hur många skogslagar och föreskrifter det än finns så kan skogsbolag göra kalhyggen med enorma markskador, som inte läks i vår livstid.)

Bra om byggvillkoren kan bli detaljerade, men det krävs också uppföljning, t ex i form av byggnadsinspektion som du är inne på, Mats.

2009-11-17 @ 12:08:57

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0