Berg eller Människor? Nya Järnvägsutredningen här!


Det nya tredje förslaget i utredningen som bygger på det s.k. Tornstigsalternativet

I våras var det väldigt bråttom för kommunen att ta ställning till de två slutliga förslag som Banverkets järnvägsutredning kommit fram till att valet stod emellan.

Det var bråttom för att i juni skulle Regeringen ta beslut om vilket förslag som skulle väljas hette det. Och kunde inte regeringen ta ställning då så var risken stor att pengarna flyttades till något annat projekt.

Plötsligt hade Juni gått och hela sommaren och inget förslag lagts till Regeringen. Banverket hade istället gjort vad kommunen bett om - kikat på det förslag som ett antal boende på Tornstigen, i elfte timmen lagt fram.

Nu kommer en förnyad Järnvägsutredning med samma brådska. Nio dagar före Plan- & Byggnämndens kommande AU-sammanträde, kommer kommunen att få det slutliga förslaget. På dessa nio dagar skulle kommunens tjänstemän räkna igenom materialet för att komma fram till vilket av de nu tre förslagen som är bäst ur kommunens synpunkt.

Därefter skulle PBAU fatta ett beslut om förord för detta förslag som sedan skulle beslutas i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige vid respektive Decembermöten. Allt under loppet av en månad!

"För annars kan inte Regeringen fatta beslut i Januari och då vet man inte om pengarna finns kvar sedan...." Tongångarna känns igen!

Det fanns en tid i vår kommuns historia då vi hade ett "starkt Kommunalråd" som om han ville få igenom någonting snabbt och elegant och utan att oppositioner hann bildas och märkas, så förlade han ett KSAU-sammanträde på morgonen, ett KS-sammanträde på eftermiddagen följt av ett Kommunfullmäktigesammanträde på kvällen. Därigenom kunde hans beslut klubbas igenom i alla tre instanserna samma dag och innan motståndet ens hann bildas.

Så tycks Banverket agera i frågan.

Mitt ställningstagande är fortfarande detsamma: för mig är människor och människors hem ett betydligt viktigare skyddsobjekt än bergmassor. Om bergsskärningen som vi ser den idag vid järnvägsstationen flyttas 15 meter bakåt ger inte mig någon förändrad syn på bergväggen. Den ser likadan ut.

Skogshyddan behöver förvisso flyttas men det har dess brukare inget emot. Han tycker alternativet är självklart.

I det alternativet sparas i vart fall två - kanske tre - familjers hem. Utmed Mariefredsvägen söder om stationen måste i vart fall en 7-8 fastigheter försvinna i vilket alternativ man än väljer liksom Benninges annexbyggnad.

Men vare sig man kan spara 7-8 eller bara 2-3 hem är det i mina ögon väsentligare än att man ska spara 15 meter bergmassor. En människas hem är dess borg och ska inte behandlas så lättvindigt som somliga ledamöter i Plan- & Byggnämnden gjorde under onsdagskvällens förberedande diskussion i frågan. Än har vi inte nått diktaturens självklara överhöghet över invånarnas egendom.

Anledningen till den diskussionen var just begäran att nämnden skulle delegera till sitt AU (d.v.s. fem personer) att besluta för hela nämndens räkning i en fråga av denna dignitet med bäring på hela stadens framtida utveckling.

Jag fick gehör för att ärendet istället skall behandlas av hela nämnden även om det innebär att KS/KF inte kan fatta sina beslut förrän i Januari.

Vid mötet kunde t.f. stadsarkitekten ytligt redogöra för utredningen eftersom en av utredarna "glömt kvar" sitt exemplar vid ett möte.

Där finns ännu inget klart förord, men man kan nog utläsa att det s.k. "Tornstigsalternativet" fallit utredarna på läppen.

Detta ska dock inte vara kommunens utgångspunkt när vi politiker gör vår bedömning. Istället måste vi se till vilka kostnader och andra konsekvenser de olika alternativen innebär för kommunen och dess skattebetalare. Det är inte kristallklart att kommunens kostnader för att lösa t.ex. trafiksituationen runt stationsområdet är något som Banverket kommer att ersätta. Inte heller finns någon lösning för hur man ska behandla det säkra bergrum där SEVAB installerat hela stadsnätets centrala nod. En installation som inte helt enkelt kan flyttas vart som helst.

Att Södertäljevägens bro måste rivas och byggas ny står klart om man väljer "Tornstigsalternativet" eller "Sidoplattformar" som Banverket kallat alternativet. Denna nya bro kommer att bli så hög att dess norra ände hamnar en bit upp på husfasaderna utmed Södertäljevägen. Nerfartsvägen till stationsområdet, den s.k. Furuledsvägen, blir mycket brant och kommer att inkräkta på intilliggande fastigheter.

Sedan ska vi veta att vad vi än må tycka, så blir det i slutändan så som Regeringen bestämmer och vi har bara att rätta och packa oss därefter!

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Jag anser också att man ska ta berörda människors synpunkter på största allvar.

Jag ogillar när de avfärdas som "särintressen" eller med kommentaren att folk alltid säger "not in my backyard". (Vill minnas att jag hört sånt även från dig, Mats!)Politiker måste dock våga göra en helhetsbedömning. Om åtta hus måste flyttas el rivas är det illa. Om 10-11 beörs är det ngt värre, men skillnaden i antal är knappast avgörande här.För mig - och det borde det vara för alla politiker - är kostnaden också viktig. Har kommunen öht råd att lägga mer pengar på investeringar?

Banverket kommer knappast ta ansvar för stationerna.

Samhällsekonomiskt är det troligen bättre att verket anlägger dubbla spår på andra sträckor. Det här luktar prestigeprojekt.

2009-11-09 @ 16:12:57
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0