Politisk kompetens?

Med risk för att få också vanligtvis  förnuftiga och trevliga människor på mig, kan jag ändå inte låta bli att undra över hur det står till med den politiska kompetensen ibland.

VA-kontoret har räknat fram ett underlag för ny VA- och avloppstaxa för VA-kollektivet i Strängnäs kommun. Tjänstemännen har lagt ner stor möda på att presentera ett gediget underlag för Teknik- och Fritidsnämndens beslut i frågan. Många timmars arbete.

Man hade i sitt förslag landat på ett behov att höja taxan med 28%. Det är en maffig höjning, det ska inte förnekas. Men den har ju sitt ursprung i att kommunen nu tagit i bruk det nya Stockholmsvattnet, "Vichy Noveau" utan bubblor! Och behovet hade inte varit lägre om vi istället valt att bygga ett helt nytt eget vattenverk, snarare tvärtom!

Kommunala taxor är ett sätt att finansiera insatser som kommunen gör för en viss del av invånarna. Tanken är att det kollektiv som utnyttjar en viss tjänst också skall bära tjänstens kostnader. Lagens syfte är att den beslutade taxan skall motsvara de faktiska kostnader som kommunen har för tjänsten. Varken mer eller mindre.

Att skattefinansiera delar av taxeverksamhet är ett otyg som somliga partier på vänsterkanten gärna föreslår.

Nå, när ärendet behandlades i Teknik- och Fritidsnämnden utifrån det mycket gedigna underlaget så tycker en majoritet av nämndens ledamöter uppenbarligen att de vet bättre än de tjänstemän man anställt för att sköta verksamheten och för att vara just de experter som nämndens ledamöter näppeligen är - trots att man tydligen tror det.

Man beslutar att inte godkänna förvaltningsförslaget utan att endast godkänna en höjning med 22%! Man raderar alltså bort 5%.

Och inte nog med det - man beslutar dessutom att ytterligare 5% ska skäras ner vid det kommande årsskiftet!

Man hävdar på fullt allvar att eftersom alla tillskyndare av att VA-verksamheten nu skall överföras till SEVAB sagt att Kommunens politiker ändå kommer att kunna styra taxan, så vill man demonstrera att det är politikerna som bestämmer!

Först och främst:

Politiker bestämmer. Rätt! Men deras beslut ska vara fattat på ett korrekt och fullständigt underlag.

Om det nu är så att man underkänner det underlag som förvaltningen presenterar, så ska politiker som känner någon form av ansvar, återremittera underlaget och säga att

"Vi tror inte på detta. Vi tror att man kommer att göra så pass stora vinster på den låga räntenivån just nu (trots att man i annat sammanhang uteslutit möjlighet för kommunen att "spela" med räntan) att vi inte behöver höja så mycket som ni påstår. Vi tror vidare att inkomsterna från de nya verksamhetsområdena kommer att bli så höga att höjningsbehovet därmed minskas. Vi tror slutligen att samordningsvinsterna när verksamheten förs över till SEVAB blir så mycket högre att behovet av taxehöjning minskar".

skulle den ansvarsfulle politikern gjort. Sedan hade förvaltningen fått komma tillbaka och antingen ha reviderat sitt underlag eller motiverat det ännu bättre. På det underlaget skulle nämnden sedan ha kunnat fatta ett kvalificerat beslut.

Istället fattar man ett beslut på det uslast tänkbara underlag - sin egen "tro"!

Man underkänner sina egna tjänstemäns kompetens och arbete till förmån för några minuters eget samtal runt sammanträdesbordet!

Kan det kallas politisk kompetens?

Jag tycker inte det.


Till yttermera visso kompliceras ärendet av följande situation:

Om det varit som hittills och Teknik- och Fritidsnämndens förslag till beslut vunnit gehör också i Kommunfullmäktige och det sedermera visat sig att taxehöjningen inte räckt till för att täcka de faktiska kostnaderna - ja då hade skattebetalarna istället fått lov att stå för mellanskillnaden.

Men om vi överlåter VA-verksamheten på aktiebolaget SEVAB så blir det plötsligt bolaget som får stå för underskottet. Och visst - om bolaget varit helägt av Strängnäs Kommun så hade det till slut ändå drabbat kommunens skattebetalare genom att bolagets vinstutdelning till kommunen omintetgjorts.

Men så enkelt är det inte! Just nu grunnar Eskilstuna Kommun (som genom ett bolag äger 20% av SEVAB) på om man ska gå med på att SEVAB får överta VA-verksamheten från Strängnäs Kommun.

Om man får veta - vilket man får - att denna verksamhet överlåtes i ett underfinansierat skick. D.v.s. att verksamheten redan från dag 1 kommer att generera ett underskott. Kommer man då att godkänna denna affär?

De politiker som aningslöst föreslår att kommunen ska sända signaler till SEVAB att hålla igen och att öka graden av samordning och effektivisering genom att kommunen beslutar om en för låg taxa, har inte förstått sitt uppdrag.

Intentioner av det slaget skall kommunen lämna till bolaget i form av ägardirektiv vid den årliga stämman - inte genom att besluta om en för låg taxa!

När ärendet idag behandlades vi Kommunstyrelsens arbetsutskott, utbröt en lång diskussion som ledde till att Kommunalrådet beslöt att inte avgöra ärendet förrän efter lunchpausen. Moderater, Mariefredspartister och Socialdemokrater var beredda att tillstyrka de 22 procenten men inte de extra 5 vid årsskiftet. Man menade att SEVAB först måste få en möjlighet att se hur den nya verksamhetsgrenen fungerar och vilka samordningsbesparingar som faktiskt kan göras.

Efter lunchpausen blev majoritetsbeslutet att föreslå en taxehöjning med 25% och att i ägardirektiv uppmana SEVAB att spara motsvarande en sänkning med ytterligare 5%.

Strängnäs Kommun ska alltså överlåta en underfinansierad verksamhet på sitt bolag och därmed på bolagets medägare!

Märkligt! I sanning märkligt!


Kommentarer
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.Hela KS/AU är en märklig tillställning, tycker jag. Det känns som om man talar för/till döva öron. Jag begriper fortfarande inte varför den nya majoriteten ville ha KS/AU. Vad har blivit bättre?Med vennlig hilsen

Margit

2009-05-19 @ 21:16:35
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Absolut ingenting, Margit! Endast en kostnadspost till. Anledningen till att KSAU kom till var att man skulle få ett "politiskt formulerat förslag till beslut i KS". För min del märker jag ingen större skillnad eftersom det beslutsförslaget som når KS oftast är det tjänstemannaförslag som lagts i KSAU!

Vi plockar med det i vårt förslag eller hur!

2009-05-19 @ 22:57:48
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: David Aronsson

Har någon koll på vad KS AU kostar? Har KS-mötena blivit kortare? (har KS blivit en underleverantör till den stora lastbilsterminalen (där godset svischar förbi)?).

Om man har 5 timmars möte på dagtid... arvode, förlorad arbetsinkomst... det lär väl dra iväg. Man kanske skulle förlägga KS AU på kvällstid istället om det ska behållas?

2009-05-20 @ 07:18:44
URL: http://davidaronsson.blogspot.com
Postat av: David Aronsson

...och för att hålla mig till frågan så är det för mig fullständigt omöjligt att på så kort sikt se de synergieffekter man drömmer om. Ska reningsverksoperatörerna och fjärrvärmeteknikerna jobba på båda ställena och därmed få någon tjänst mindre? Ska den administrativa personalen skäras ned?

2009-05-20 @ 07:20:26
URL: http://davidaronsson.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Njae, David!Det är väl så att man räknar med att framförallt spara på två håll: kundtjänst/faktureringssystem och samordning vid nyetableringar.Betr. "transportkompaniet" är det precis som Du beskriver det. Ingen skillnad i KS-möteslängd och samma beslut uppifrån och ner.Hälsn.

MATS

2009-05-20 @ 07:40:22
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Margit, visst upplever man ibland att man talar för döva öron. Men det har egentligen inte med KSAU att göra. Det är snarare större risk för det när ärendet ska klubbas i KS och/eller KF.

Den lilla chansen att påverka finns främst innan majoritetspartierna låst fast sig. Ibland har de gjort det redan före KSAU, vilket är synd, men ibland har de inte det, och då kan det bli diskussion.

Avgifterna är ett ämne som uppenbarligen behöver diskuteras. Liksom politikerrollen: ska vi stryka tjäntemännen medhårs och säga att vi alltid "litar" på deras siffror eller ska vi som företrädare för medborgarna/brukarna fastställa mål och ambitioner. Det sistnämnda brukar vi vara överens om i andra sammanhang.

Varför skulle politikerna passivt acceptera att en verksamhetschef höjer taxorna varje år med tvåsiffriga tal? Varför inte vara lite obekväm och ifrågasätta?

2009-05-20 @ 10:56:00
Postat av: Margit Urtegård

Hej Dag.Du ställer denna fråga till mig: "Varför inte vara lite obekväm och ifrågasätta?" Du ställer frågan till fel person, tycker jag, men OK, ja, man skall vara lite obekväm och ifrågasätta! Samtidigt kan jag säga att just i detta ärendet så fanns det ett mycket bra underlag, något vi normalt inte får och som vi också ofta frågar efter. När det väl finns ett ordentligt underlag så kanske vi kan titta på det och ta beslut utifrån det?Med vennlig hilsen

Margit2009-05-20 @ 17:43:26
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Framförallt, Dag! Om vi INTE är tillfreds med underlaget så ska vi skicka tillbaka det med specifika instruktioner om vad som bör klaras ut bättre och därefter fatta beslut. Inte fatta beslut på att vi "tror" oss veta bättre än det underlag vi begärt för att fatta beslut. Om vi gör så - vad ska vi då överhuvudtaget med tjänstemän till?

Om vi vill ha lägre taxor så ska vi långt tidigare ifrågasätta förvaltningens sätt att organisera sig, att begära tidsrapporter på varje åtgärd som har med taxeverksamhet att göra, att ifrågasätta varför en åtgärd som våra tjänstemän anser ska ta fyra timmar, i Enköping kan göras på två o.s.v.

När vi väl får underlaget för taxebeslut så kan vi då med gott samvete säga att underlaget är korrekt och den föreslagna taxan rimlig.

Hälsn.

MATS

2009-05-20 @ 22:30:42
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Claes Eriksson

Hej Mats

TFN underkände förvaltningens kalkyler utifrån ett gediget underlag. Är inte det ett sundhetstecken? Och var det inte just det du bittert ångrade att man inte gjorde beträffande Campus?

De stora synergieffekterna vid VA:s övergång till Sevab är nog väldigt överskattade. Man har länge haft ett kontinuerligt samarbete mellan kommunens ledningsdragande verk, som faktiskt fungerat. Däremot skulle man säkert få större samordningsvinster med en bättre samordning med Teknik och fritidskontoret (Trafik och konsult) som förvaltar gator och beläggningar. Det finns många exempel på gator som byggts om eller rustats ovanpå ett åldersstiget och undermåligt el- och VA- nät.hälsn. Claes2009-05-21 @ 08:10:18
Postat av: Dag Bremberg

Jag håller med om att synergieffekterna är överdrivna. Att man skulle kunna spara personal på att samordna kundtjänsten verkar inte rimligt. Det blir ju inte färre samtal från kunder och det är väl inte så att man sitter och rullar tummarna idag? Nej, bemanningen ska motsvara behoven, oavsett vilka olika verksamheter som ryms inom Sevab. Det går inte ens att samordna kundregistret; det är ju faktiskt olika. De som bor inom Sevabnätet är en grupp, de som har kommunalt vatten en annan.

Argumentet om synergieffekter tror jag inte är huvudmotivet till denna åtgärd. Jag uppfattar att kommunledningen var missnöjd med hur renhållning samt VA fungerar. Därför hoppas man att Sevab ska sköta det hela bättre. En from förhoppning, inte mer.

2009-05-21 @ 11:07:54
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Nej, Claes! Det är inte riktigt samma sak. När det gällde Campus hade vi faktiskt inte lika gediget underlag som det som VA presenterat, men vi litade på en person som vi trodde var gediget kunnig OCH kapabel att göra det han påstod.Och alldeles riktigt vet vi idag föga om vilka faktiska synergieffekter vi kommer att få. Och just därför är det helt galet att politiker "tror" saker om detta och därigenom förorsakar en ev. underfinansiering i detta skede när denna ev. underfinansiering inte längre kan bäras av skattekollektivet som hittills. Det är m.a.o. alltid lätt att besluta något som någon annan får betala.

Hälsn.

MATS

2009-05-21 @ 11:22:30
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Birgitta Elvingson

Mats! Hur kan man hänvisa till synergieffekter om man inte vet vilka de är?? Vem är det som "tror" nu?

2009-05-22 @ 11:32:05
Postat av: Mats Werner

Hej Birgitta!Jag är ledsen men jag begriper inte riktigt vad Du avser med Din kommentar.Hälsn.

MATS

2009-05-22 @ 11:59:10
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0