6

Strängnäs Open!Ja - det handlar inte om någon tennismatch utan om ett större tvådagarsarrangemang som Strängnäs Kommun (med lånade pengar)*)  arrangerar på Campus Strängnäs. Anledningen var att den nya majoriteten - tuttifruttialliansen - ville "vässa visionen".

Från början har jag trott att socialdemokraternas och centerns tanke var att sänka ambitionsnivåerna. Man har uttalat sig skeptiskt och raljant över våra möjligheter att bli 40000 invånare 2020, vilket är det mål som Kommunfullmäktige har beslutat ska gälla.

Vi har tidigare upplevt tilfällen då förvaltning och politiker arbetat med skilda mål och det är ingen lustig situation. Skapar osäkerhet och olust.

Det finns tecken på att somliga kontor också arbetar med lägre tillväxtmål och det är en ren katastrof om kontoren arbetar med olika tillväxtmål. Det är då vi hamnar i den situation vi har idag med brister inom förskoleverksamheten.

Men, under hela gårdagen fanns ingen sådan sänkningstanke manifesterad i någon form. Istället var det någon slags miniversion av Solbackakonferensen för två år sedan.  Denna gång gick man dock ut med en öppen inbjudan till alla invånare till skillnad från Solbacka då deltagarna var noga utvalda för att spegla hela spektrat av invånare och näringsidkare i kommunen.Det blev i stort sett en intressant eftermiddag. Mycket tack vare vår eminente invånare, trendgurun Göran Adlén som inledde eftermiddagen med att skaka om oss i skrattparoxysmer.

Däremot kan man ha synpunkter på rubricering och information. Det framgick av samtal vi hade vid det efterföljande seminariepasset, att de kommunbor som kommit dit nog inte riktigt förstått syftet (hade vi det själva?) och i vart fall inte seminarierubrikerna.

Själv tillhörde jag "Det Kompletta Samhället" men det var sannerligen ingen adekvat rubrik eftersom det i vår grupps fall (indelade åldersmässigt!) avsågs behandla boende "för oss mitt i livet".

Flera av seminariedeltagarna kände sig uppenbarligen lurade av rubriken och gick nog besvikna därifrån. En lärdom att dra inför kommande arrangemang.

Men vår grupp kom också mycket olyckligt att domineras av en synnerligen påfrestande kvinnlig arkitekt som tog kommandot redan ute i korridoren med högljudda frågor. Väl vid bordet grep hon in redan innan seminarieledaren ens fått berätta vad vi skulle prata om. Aggresivt och pockande. En redig besserwisser som knappast lät någon prata till punkt innan hon tog ordet. Fick hon inte ordet kommenterade hon dock varje stavelse från någon annan med hummanden som hon antagligen inte själv var medveten om. En sällsynt självcentrerad varelse som bara ville prata om sin kommundel.

Jag kan inte begripa en sådan människa. Uppenbarligen hade hon en äkta känd vilja att uppmärksamma oss politiker och tjänstemännen på att hennes kommundel finns, som om vi inte skulle ha en aning om det!

Men hur tror hon att vi ska lyssna på henne om hon beter sig så katastrofalt illa? Istället för att ta till oss hennes åsikter gjorde hon allt för att täppa till våra öron av ren ovilja.

En av de övriga deltagarna som också nog var besvikna på seminarieupplägget såsom representant för båtsporten instämde idag när vi sågs och kände att hela seminariet sänktes till botten av denna kvinnas uppträdande.En klar nackdel vid denna typ av arrangemang för medborgarna är att det blir någon form av kravlistning av saker som Idag i det rådande finansiella läget känns alldeles omöjliga och istället kan slå tillbaka på kommunen. Det framgick också av den intervjufilm som man hade låtit göra "på stan" med hjälp av Willy Snickare från Bygglov att alltför många inte har klart för sig vad vi politiker faktiskt kan råda över. Vi har t.ex. ingen möjlighet "att få hit en Hennes & Mauritz-affär". Det hör liksom inte till kommunens kompetensområde.

Idag - lördag - fullföljs det hela med diverse utställningar om vad olika avdelningar och skolor sysslar med. Intressant och ambitiöst. Men det som lockade mest var nog ändå Tobbe Trollkarl som drog dit stora barnaskaror.

Dagen slutar så med en hejdundrandes personalfest.

Vi har en fantastisk och mycket lojal personal inom alla områden. De är värda all uppmuntran vi kan ge dem. Somliga menar att det är just nu - då det ser som dystrast ut - som vi ska ge dem denna uppmuntran. Och förmodligen roa alla de små i trollkarlspubliken.

Kanske har de rätt. Och jag vill som sagt inte på något sätt missunna dem denna kväll men jag kan ändå inte låta bli att undra över om trollkarlar för barnen och en stor fest för personalen är vad kommunen egentligen har råd med i ett läge då vi måste låna pengar för att betala våra anställdas löner.

Med tanke på att det tydligen inte ens fanns någon riktig avsikt bakom hela arrangemanget (i varje fall har jag inte kunnat finna någon) måste jag ändå ifrågasätta "Strängnäs Open".

Man säger att man vill "vässa visionen". Det ska bli intressant att se om det som kommer ut från dessa två dagar verkligen kan antas motivera kostnaden för arrangemanget.

Bland de saker som jag själv fångade upp som goda tankar var en utbildning inom Lärcentrum för unga nyblivna föräldrar. Har på nära håll insett behovet av en sådan för många unga som i vår tid bor långt från föräldrar som kan överföra erfarenheter och kunskaper i föräldraskap. Och även om de bor nära så är de unga idag självstaändigare och "kan själva"!

Ytterligare en tänkvärd sak (även om jag ofta är skeptisk till alla de "planer" kommunen arbetar fram till stora kostnader för att sedan oftast lägga på hyllan) var att göra ytterligare en "plan" - nämligen en "båtplan" eller en "marin strategi". Det kan trots allt vara vettigt att vi pratar igenom vad vi vill med våra vatten, stränder och sjönära områden.

Jag är dock rädd för att när vi väl antagit en sådan plan och föreslagit en och annan åtgärd, så blir det ändå folkresning mot varje försök att genomföra de åtgärder planen kan tänkas komma fram med. Så brukar det vara i Strängnäs Kommun.

Tänk så stor skillnad någon enstaka person kan göra... Jag gick som sagt var därifrån med många intressanta tankar och full av förtroende för medborgarnas och Strängnäs kommuns förmåga. Jag ifrågasätter iofs fortfarande visionens genomförbarhet, men inte riktigt med lika stor säkerhet. Det gör också att iom att jag numera lutar åt att visionen kanske är genomförbar också blivit mer fundersam över vart Strängnäs egentligen är på väg. Därför att jag anser att det som är de olika orternas "själ" är på väg att raderas ut... av visionens tillväxtmål.

Du har rätt i att tillväxten måste ske med försiktighet när det gäller hänsynen till de gamla städerna. Därför tror jag att det är idealiskt att tillväxten i Mariefred sker i Läggesta och att tillväxten i Strängnäs sker i Eldsund. Det innebäar förhoppningsvis att de gamla städerna trots allt blir om inte oberörda så dock inte skadas av överväxt.Det är ju som jag skrev till Dig att våra butiker behöver en ständig expansion av samhället för att kunna möta SINA ökade kostnader för löner och hyror. Därför är det bra att kunna komplettera stadskärnorna "en bit bort" och samtidigt veta att när den nya samhällsdelen blir tillräckligt stor så ger den underlag för viss närservice vilket i det läget avlastar innerstadsbutikerna, samtidigt som stadskärnan ändå drar till sig dessa kunder för kompletteringsköp.

3 Dag Bremberg:

Det är inte antalet folkbokförda invånare som avgör konsumtionens nivå eller mönster. Det är väl iofs självklart, men det känns som att det behöver påpekas ibland - särskilt då någon folkpartist framför idéer om att enda målet är befolkningstillväxt och enda skälet köpmännens vinstintresse. (Sen händer det ibland att någons centerpartist eller sosse helt felaktigt tror att kommunen tjänar på inflyttningen.)Som politiker har vi givetvis ett bredare och djupare ansvar för hela samhällsutvecklingen.

Därför behövs det en mer förankrad vision som även inkluderar sådan som "hållbar utveckling", värnande av stadskärnorna, hög kvalitet på daghem och skolor, äldreboende... Inte bara den näringslivspolitik som några tjänstemän haft i fokus. De som anser att engelskans "open" kan översättas med ett seminarium ute på Campus under en vanlig arbetsdag. Hur många tog ledigt från jobbet f att vara med?

Dag!Nog ligger det en sanning i det faktum att en handlare som inte kan öka sin försäljning i en stagnerande ort heller till slut inte kan betala sina omkostnader som ökar oavsett hur många kunder han har eller ej. Det vet jag sedan mina fem köpmannaår, och mina många skriverier om konsumentbeteende (som tom blivit undervisningsmaterial på Handels) och marknadsföring.Och visst var det långt från alla Strängnäsbor som var på Campus trots den breda inbjudan, men ändå förvånansvärt många med tanke på den taskiga marknadsföringen.Spännande ska det bli att se hur många som uppfattat att det ska bli ett - som det var avsett - publikt spektakel i Djäknehallen i morgon! Har Du sett någon marknadsföring?

5 Dag Bremberg:

Jo, men nu handlar det inte om en stagnerande ort, utan om en kommun som vuxit snabbt, 30 år i rad. Det som allt fler kritiserar är inte inflyttning i sig, utan det höga tempot, den bristfälliga planeringen, de efterföljande stora investeringskostnaderna samt de ogenomtänkta konsekvenserna f bl a handeln.Nej, jag har inte sett någon marknadsföring, endast en mycket liten annons med oklart budskap.Det blir nog tyvärr inte som vi i demokratiberedningen hade hoppats.

6 Kerstin Svensson:

Jag hade ingen möjlighet att besöka/delta (välj det rätta) Strängnäs Open. Men jag läste någonstans att dit kunde man gå och träffa sin politiker. Ni som var där, var det som politiker och i så fall uppfattades ni som sådana? Den här skriften Aktuellt som låg i våra brevlådor förra veckan och skulle göra reklam för Strängnäs Open skönmålade ju läget i Strängnäs så till den milda grad att man ifrågasätter hela innehållet. Samma dag skrev ledaren i Kuriren om vår ekonomiska situation presenterat med svarta orosmoln övanför kommunhuset.Jag undrar just hur många som läste informationsbladet. Jag tror inte att ett sånt där blad är rätt väg att nu ut. Tänk er en medborgarbudget istället för Strängnäs Open. Det kallar jag vision!

Men viss information fick jag ändå då jag läste Aktuellt, något som jag inte kände till trots att jag sitter i BoU. Det är att alla skollokalfrågor är klara. Så skriver i alla fall bildninschefen Frank Stoor i Aktuellt.kerstin