Det svarta hålet!

På senaste KSAU presenterades den efterkalkyl som gjorts för Campus-projektet.

När beslutet fattades om Thomasgymnasiets flytt till gamla P10, så var det ett sätt för kommunen att i ett läge då P10 hade lagts ner och hela regementsområdet skulle omvandlas till en ny stadsdel, dra vårt strå till stacken för att hjälpa till med denna omvandling.

Vi stod inför ett alternativ då det gamla Thomasgymnasiet behövde stora ombyggnadsinsatser. Valet blev därför ganska lätt. En hyra på 27 miljoner jämfördes med en uppräknad hyra för ett ombyggt gammalt gymnasium och med tanke på de moderna lokaler vi då skulle få, var det väl få som tvekade.

Det är vad som sedan sker som ger anledning till eftertanke och självrannsakan.

Jag har varit en stark tillskyndare till vår Kommunchef som anställdes för att vara en effektiv ledare av en sammanslagen kommunal förvaltning. Jag har försökt propagera för de åtskilda rollerna som beslutare och utförare, mellan politik och förvaltning. "Slussen" i förvaltningen däremellan blev Kommunchefen. Jag har sett honom som en kompetent och stark ledare av sin organisation. För ja, förvaltningen är "hans" organisation och ingenting som vi politiker kan ge oss in i och peta.

Felet blev dock att politiken inte ville organisera om sig på ett sådant sätt att en matchning mellan en vässad förvaltning och en skärpt politik kunde uppnås. Ingen "sluss" uppstod på politikersidan.

Istället för en styrelse för den sammanslagna förvaltningen, har vi fortsatt med ett antal sidosstyrelser i form av olika nämnder med politiker som stundtals står i opposition mot sina egna i andra nämnder eller Kommunstyrelse.

Det här har skapat en otydlig och oklar politisk ledning. Det har därmed också lämnat förvaltningschefen hängande utan den här klara styrningen som han hade rätt att förvänta sig.

Det är möjligt att detta spillt av sig på andra i organisationen.

När jag nu läser efterkalkylen måste jag tyvärr till del omvärdera min syn på Förvaltningschefen.

Att vi hade en projektledning som brast, insåg vi redan för länge sedan. Vi trodde på den dåvarande projektledaren som var en av Kommunchefens hitplockade handgångne män, när han sa att "vi kommer att ta igen underskottet som uppstod i etapp 1 i etapp 2" och lät oss nöja.

När så inte skedde fortsatte vi att tro på projektledaren och hans chef när de sa att slutresultatet ändå kommer att bli ett "obetydligt överdrag".

Vi fick oroande brev från projektledaren som pekade på utomordentliga samarbetssvårigheter med andra i gruppen där ledamöter ständigt uteblev från projektmöten för att sedan beställa saker på egen hand.

Vi fick oroande rapporter om lokalsamordningens brister och vi fick till sist ett fyndigt formulerat avskedsbrev från den avgångne rektorn för Thomasgymnasiet som till allra största delen motsade vad vi tidigare fått veta.

Allt detta andas bristande styrning! Inte bara från projektledaren (som väl drog sina egna slutsatser och slutade i kommunen) utan kanske framförallt från den ytterst ansvarige, Kommunchefen.

Som låtit denna exempellösa miljonrullning pågå utan att ingripa på ett mycket tidigare stadium. Det tyder dessvärre på att min uppfattning om hans kapacitet tycks ha varit felaktig. Kommunen skulle bidra till utvecklingen på P10-området - inte ta över det! F.n. tycks majoriteten av de gamla regementsbyggnaderna härbärgera kommunal verksamhet.

Bl.a. visar det sig att man från projektgruppens sida "glömt bort" eller "inte förstått" att all fast inredning inte ingick i hyresvärdens (Vasallen AB) åtagande utan låg på hyresgästen. Att inte klarlägga en sådan sak på ett tidigt stadium är synnerligen anmärkningsvärt. Totalt sätt ligger avvikelsen från budgeten (drygt 64 miljoner) på närmare 30 miljoner! Med en slutnota på drygt 94 miljoner!

Om vi politiker redan från början fått klart för oss (nu låter jag som Wanja Lundby-Wedin, jag vet) att man från förvaltningens sida "missat" närmare 20 miljoner  i sin kalkyl, kan jag med visshet säga att det politiska beslutet kanske inte alls hade blivit att flytta Thomasgymnasiet. Jag känner mig lurad (jag vet... - Wanja...)!

Utredningen kryllar av formuleringar som "kommunen har inte lyckas i sitt planeringsarbete", "kommunen har löpande haft ett behov av att göra ändringar", "kommunen har genomgående underskattat behovet av resurser", "den omfattande avvikelsen är en kombination dels av misstag vid budgeteringstillfällena dels de ändringar som uppstått löpande under projektet", "konstaterades att en stor del av utrustningen inte kunde återanvändas samt att utrustning var i sämre skick än vad som bedömdes vid budgeteringstillfället".

De slutsatser som Kommunchefen själv drar:

"Underskattning av det faktiska behovet av inredning och utrustning"
"Brister i kommunens organisation för lokalprojekt och otydlig rollfördelning för de individer som deltar i ett lokalprojekt, trots att kommunen dokumenterat både organisation och rollfördelning."
"Generellt låg insikt hos organisationen om vilka konsekvenser som uppstår när ändringar görs i ett lokalprojekt"

visar på en sund självinsikt. Frågan är bara vad Kommunchefen drar för slutsatser av denna sent påkomna insikt.

Kommentarer
Postat av: Monica

Åtgärder? 1. Låt inte BUN lida utan lyft ut Campus. Till KS, där det kan balanseras mot kommunchefens kostnader. 2. Gör om gör rätt! Skolpengen måste ses över, den kan inte vara till för att kompensera friskolorna för Thomasgymnasiets överkostnader.

2009-03-25 @ 09:48:13
Postat av: Mats Werner

Detta med att lyfta ut Campus från BUN föreslog Maria von Beetzen i tisdags. Kanske ingen dum tanke. Hennes var att man skulle sätta upp en lokal skolstyrelse under KS.

2009-03-25 @ 10:39:40
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

Min oro ligger nog mer på hur sänkningen av elevpengen slår mot friskolorna. Här finns en risk att kommunen drabbas av oväntade kostnader om man ska ta om hand elever från en konkursad skola.

2009-03-25 @ 10:41:03
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Rapporten är full av luddiga formuleringar om "kommunen". Vem är kommunen? Är det rektorn eller någon annan på gymnasiet eller ekonomichefen?

Rimligen är den som bör det övergripande ansvaret kommunchefen. Det gäller i synnerhet för så här stora projekt och det gäller absolut när det är uppenbart att budgeten spruckit och miljonerna rullar. Då fanns ett ansvar att ingripa och att snarast redovisa realistiska siffror för KS. Det gjordes inte, i st hade dåvarande kommunalrådet fått uppgifter om att budgetöverdraget i etapp 1 skulle innebära att kommunen sparade pengar genom att man gjorde massor av saker direkt och fick "samordningsvinster". Det var det svar hon gav mig i fullmäktige, och det måste ha byggt på uppgifter fr kommunchefen.

Så här många miljoner får inte rulla iväg utan att någon görs ansvarig.

2009-03-25 @ 11:36:25
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com
Postat av: Freddy the fighter

Jag är tyvärr inte förvånad över slutresultatet.

Jag har kontinuerligt pratat med en hög tjänsteman i Södertälje och vi har både analyserat och debatterat hur Campus och flera andra projekt och beslut skötts. Hade det här hänt i Södertälje hade kommunchefen plockat bort och sparkat flera tjänstemän för länge sen och dragit i bromsspaken.

Kompetensen är så dålig i kommunen att man blir skraj. Ska man behöva flytta från sin barndomskommun för att dåliga politiker och riktigt dåliga tjänstemän gör tabbar utan guds like?.

Och det gäller inte den förra alliansen bara Mats! jag är oehörtmissnöjd med hur politiken sköt både tidigare och nu. Förhoppningsvis klarar skolan de besparingar som blir nu och inte barnen får både en sämre och svårare skolgång än en annan hade. Och har man tur så blir förskolan bra till mitt nästa barn skall in i verksamheten om 1 - 1 1/2år.

2009-03-25 @ 14:41:40
Postat av: Mats Werner

"Kommunen" är givetvis "Strängnäs Kommun" som är en juridisk person som leds och företräds av sin "VD" nämligen Kommunchefen. Denne är den person som tecknar kommunens firma. Över sig har han en styrelse med en ordförande = Kommunstyrelsen och KSO. Det är den enkla beskrivningen.Här kommer otydligheten i ansvarsfördelningen fram. Om vi inte hade haft en nämndorganisation hade ansvaret på den politiska kanten varit kristallklart. Det hade varit KSO. Att Kommunchefen bär det exekutiva ansvaret är redan fullt klart, men om han leds av två styrelser, KS OCH BUN blir situationen lätt oklar.Och Freddy, två av de berörda tjänstemännen har redan lämnat kommunen. Frivilligt eller ej är väl inte helt klart. Men klart är att "hålet" är så stort och byggdes på under så lång tid trots påpekanden, att även ett huvud högre upp nog bör fundera över sin situation i mina ögon.

2009-03-25 @ 18:17:39
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Ebbe Ollman

Beslutet att dra igång den stora flytt- och byggapparaten så fort som möjligt utan föregående kompetent planering och projektledning är det stora misstaget.

2009-03-25 @ 23:20:44
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.I konsekvensens namn borde inte underskottet på Campusprojektet till delar tas från KS? Deras budget är på mera än 91 miljoner och det är KS med kommunchefen i spetsen som har gjort bort sig, inte BUN. KS skall spara endast 1.7 miljoner, som har en budget nästan lika stor som mariefredsnämnden. Det är otroligt! Dags att titta närmare på detta.MVH Margit

2009-03-25 @ 23:56:15
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Dag Bremberg

Margit, visst är det så. I första hand borde man spara på KS-budgeten. Där går att ta bort en hel del. Besparingar där kan nog få negativa effekter också, men de drabbar iaf inte barnen.

2009-03-26 @ 13:24:18
Postat av: Danne

Här sitter man och läser ett inlägg och tror först inte sina ögon... Ska Mats tillstå att HAN faktiskt gjort något fel? En felaktig bedömning kanske? Eller kanske inte varit fullt påläst? Det är väl ändå inte möjligt...hehe...Det kan gälla politiska beslut, insatser för Stockholms eller Mariefreds turismnäringar eller något helt random område. Grundprincipen är ofta att berätta antingen hur fel någon annan gjort, hur rätt han själv skulle gjort, eller hur rätt han gjort vid något annat tillfälle. Det går även bra att berätta om beröm någon annan tidigare givit honom. Vissa delar av levandshistorien utelämnas dock helt.Förstår du vad jag menar, Mats? Egentligen inget ont ment, men visst finns tendensen där?Nåväl, inledningen på detta inlägg gav intrycket att ett misstag skulle tillstås. Det fullständiga fiaskot med Campusprojektet, vars negativa effekter på kommunens ekonomi, politikernas trovärdighet och stadens utveckling slår allt vad Tredje Backe, Jägmästaren, Församlingshemmet, MIPIM-resor eller för den delen Ann Landerholms trasslande gjort. Trots det har det hittills knappt berörts i bloggen.Här trodde man att ansvaret för dem som varit med och fattat det politiska beslutet faktiskt skulle erkännas.Ack, så man bedrog sig... :-)Det var visst kommunchefens fel alltihop. Det ENDA felet man gjort som beslutsfattare var att lita på tjänstemannen. Det upprepas sedan i ett kommentarsinlägg på Margits blogg, där det återigen påpekas att det är tjänstemännens fel alltihop. Där lyckas Margit dessutom påpeka att de saknar skuld "eftersom de är fritidspolitiker". Som jag sa där: Har man inte kompetens nog att fatta pålästa beslut i de frågor man är satt att beslut om, då bör man nog överväga om man är på rätt plats.Grundprincipen för att kunna ha mage att kritisera andra delar av den kommunala politiken, det är att man sopar rent framför sin egen dörr först, och det gör man bäst genom att vara ödmjuk inför sina egna misstag. Inte att skylla dem på andras agerande.Du har dina ljusa sidor som politiker Mats, ödmjukhet är tyvärr inte en av dem. Jag beklagar verkligen det.Danne

2009-03-31 @ 16:21:58
Postat av: Mats Werner

I all ödmjukhet, Danne! Jag är för det första blott en enkel ersättare och har sällan vare sig förslagsrätt eller rösträtt. Dessutom företräder jag ett lite parti med blott tvenne platser i Kommunfullmäktige. Det gives givetvis mäktigare grupperingar vars ansvar därigenom måhända trots allt är en liten aning större än min ringa person.

2009-04-01 @ 00:22:48
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0