Undermåliga avtal släpps igenom

På dagens Kommunstyrelse avhandlades det omfattande arrendetavtal för kommunens småbåts- och gästhamnar som det mycket kompetenta branschföretaget ProMarina förhandlat fram med kommunen.

Redan vid arbetsutskottssammanträdet framförde jag kritik mot avtalets kvalitet och blev för detta utskälld av kommunens ansvarige tjänsteman. Men jag var ju "bara" adjungerad och kunde således inte yrka någonting.

När jag därför idag på Kommunstyrelsen upprepar min kritik blir jag bemött av en majoritetspolitiker med att  "det har ju redan varit uppe på arbetsutstkottet där du sagt detta".

Jag frågade varför kommunen ska skänka bort fullt funktionsdugliga bryggor för 0 kronor. Dessutom betala en miljon för nya bryggor som arrendatorn ska införskaffa (plus muddring).

Jag fick inga svar, för sådana ska vi hädanefter inte få i KS eftersom dessa svar ges i arbetsutskottet. Tjänstemännens roll vid KS är endast att ge sakupplysningar. Vad sa vi om KSAU!

Jag menade att vi innan beslut kan fattas måste ha ett bättre beräkningsunderlag för det minimiarrende om 60.000:- årligen som ProMarina ska erlägga och begärde återremiss. För detta fick jag stöd från hela oppositionen.

Min uppfattning är att även om kommunens primära mål med denna upphandling inte är att göra vinst så måste minimiarrendet i vart fall inte vara lägre än att det motsvarar det netto kommunen idag får in från småbåtshamnar, Västerviksbodar, Statoilmack och gästhamnar.

Vidare hade jag synpunkter på kvaliten på de äldre avtal som bilagts arrendeavtalet och vilka således ska övertas av arrendatorn.

T.ex. visade kartbilagan till avtalet om sjömacken fortfarande det gamla bryggläget närmare Storgatan där det idag ligger en serveringsponton - som inte fanns upptagen alls i arrendeavtalet. Inte heller fanns någon notering i avtalet om att mackens position ändrats.

Det bilagda restaurangavtalet var försett med allehanda överstrykningar och tillägg och klotter som inte i något fall var kontrasignerade och där det således inte framgår om der rör sig om överenskommelser mellan parterna eller om någon enskild gjort dessa på eget bevåg.

Jag begärde att dessa oklarheter och felaktigheter skulle klaras upp i arrendeavtalet alt. att de ursprungliga avtalen inkl. bilaga skrivs om med resp. part så att vi inte i efterhand ska råka in i trätor om detta.

Göra rätt från början fick vi under ett tidigare ärende om Ständiga förbättringar, lära oss att vi ska!

Men majoriteten tog ingen notis om detta utan klubbade igenom avtalet.

Kommentarer
Postat av: Monica Stålborg Billberg

Bra Mats! De undermåliga avtalen är pinsamma. De saknar ofta det som kommunen förväntar sig få ut av affären. Det finns fler exempel på detta. Jägmästaren, Fordonsmuseet (avtalet innehåller inte en rad om att det ska bli ett fordonsmuseum, det står något om att uppföra byggnader...). När det sedan inte blir något blir man förvånad. Inte så konstigt. Det är inte fel att upprätta korrekta avtal, där den affärsmässiga uppgörelsen tydligt anges. Det gagnar bägge parter. Vi kommer att få många tillfällen att citera Ständiga Förbättringar: "gör rätt från början".

2009-01-12 @ 21:30:58
Postat av: Dag Bremberg

Göra rätt från början, det vore verkligen en förbättring!

2009-01-13 @ 15:46:01

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0