6

Majoritetens demokratiska underskott - smicker?

På 80-talet hände det en gång att jag blev presenterad för den informationsansvarige för Åkers Styckebruk/Gripsholms Värdshus moderbolag, av den dåvarande källarmästaren på Gripsholms Värdshus, som en av de tio personer i kommunen man inte skulle ha som ovän!

En tidigare fogde på Gripsholm sade ungefär  att "det alltid händer något när Mats är med. En förening startas eller en aktivitet av något slag. Han behöver inte ens själv bli involverad men idén har han planterat."

Visst kände jag mig smickrad. Jag visste att jag nog var en ganska bra nätverkare och det ger måhända effekt.

Jag minns att jag som ung alltid var fascinerad av Mikhail Suslov, Krustjevs grå eminens. Han som gick snett bakom och "talade om hur det skulle vara....".

Trots detta blev jag idag ordentligt överraskad när Oppositionsrådet talade om att majoriteten inte ville offentliggöra sitt förslag i skolfrågan före Barn- och Utbildningsnämndens möte på onsdag p.g.a. framförallt mig och min blogg. Jag nämndes särskilt av det Kommunalråd hon talat med, som skäl för hemlighållandet. Jag som bara har en enda ordinarie förtroendeplats (Demokratiberedningen)!

Det är inte utan att jag trots allt ändå måste anse att majoriteten tillskriver mig en oändligt mycket större "makt" än jag har. Min blogg besöks av ett mycket litet antal människor jämfört med flera av de aktiva Strängnäsbloggarna, säkert bara en fjärdedel av vad t.ex. vännen Margit Urtegård har och säkert färre än Oppositionsrådets egen blogg.

Men för att beröra sakfrågan: Om "felet" är mitt att det förslag som majoriteten avser att lägga fram, inte lämnas ut till oppositionspartierna i förväg, beklagar jag det. Resultatet är ett demokratiskt minus.

Majoriteten har vitt och brett talat om "öppenhet" och "alla ska vara med" och nu ser vi resultatet. Vad menar man?

Är tanken att ett beslut som berör alla kommunens skolbarn och deras föräldrar ska fattas på onsdagen nämndsammanträde på basis av ett förslag som kommer att framläggas vid mötet? Som ingen haft chansen att ens läsa igenom i förväg? Som hälften av ledamöterna ska försöka sätta sig in i på några minuter?

Resultatet blir att majoriteten kommer att genomtrumfa sitt förslag utan någon konstruktiv dialog med kommunens övriga sju politiska partier förts.

Vilken kvalitet får ett sådant beslut? Hur representativt blir det?

Skollokalsutredningen är väl det mest infekterade ärende den här kommunen har upplevt på mycket länge. Den har redan kostat ett kommunalråd sin post och den gamla majoritetsalliansens undergång. Utredningstiden har förlängts med mer än ett år. Nya direktiv har tillkommit. Tiden har gått och möjligheterna till reella besparingar nu nästan sprungit ifrån oss. Ett synnerligen kostsamt år för kommunens skattebetalare.

Resultatet är trots detta en synnerligen väl genomarbetad utredning som dels genomlyst fyra givna alternativ (förutom ett nolldito) men som också lagt till ytterligare två.

Därefter har den gedigna remissrundan resulterat i ett lika fullödigt kompletterande material.

Ur allt detta ska vi politiker vaska fram ett resultat som ska fungera för kommunen och dess invånare under åtskilliga år framöver.

Men det kommer inte att vara något av dessa väl kända och genomtröskade tankar som ställs under proposition på onsdag, utan ett nytt och för alla andra okänt förslag.

Det är inte så demokratin ska fungera.

Hej Mats.Ja, det var ett märkligt argument, att majoriteten inte ville lägga fram sitt förslag till oss innan Barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att de fruktade oss bloggare; i första hand din blogg och sen hade de nämnt min blogg. Du och jag får vara de svarta fåren; vi som inte ens är med i majoriteten och genom det inte har någon reell makt.Nu förstår i alla fall jag bättre varför Anders Svensson (fp) med flera har lyft frågan om att förbjuda och stänga ner våra bloggar. De är helt enkelt rädda för att vi skriver något de inte vill skall komma ut till allmänhten. Hur var det med öppenheten?Klem Margit

2 mariavB:

Du är fyndig, rolig och en elegant formuleur. Majoriteten faller i stängda dörren syndromet. Bloggarnas öppenhet är bra. Mycket bättre än lösa rykten och förvanskningar som kan ske med mun till mun metoden. Vad är de rädda för ? De är rädda för oppositionens styrka.3 Bella:

Jag måste ha missförstått ordet DEMOKRATI. Synd. Öppenhet kan väl aldrig skada.

4 Mats Werner:

Du slår huvudet på spiken, Maria! Vad är de rädda för?

Ju fortare de kommer ifatt samtiden och inser att människor inte längre kommunicerar som på 50-talet, desto bättre för oss alla - och för demokratin.Vi talar så vackert i ett rum om hur vi ska utnyttja internet för att fördjupa demokratin medan vi i nästa rum ondgör oss över öppenhetens följder och vill förbjuda bloggar....En brytningstid för många. Jag är glad att min brorsdotter fick upp mina ögon för bloggandet och syberhörsrymden.

Hej Mats.Vi är många som är glada för att din brorsdotter fick upp dina ögon för bloggandet och sybehörsrymden:-).Min partikamrat Yeska fixade min blogg medan jag firade 17 maj i Stockholm 2007, sen hade jag en lång startlinje, bloggen tog fart först på våren 2008 med god hjälp och stöd av Lotta Grönblad (s). Jag gillar att läsa bloggar och jag gillar att blogga. Bloggvärlden har kommit för att stanna. Din blogg är mycket läsvärd!Klem Margit

6 Kerstin Svensson:

Om en politiker är så rädd för att framföra sina synpunkter, påverka och påverkas, så att man är rädd för bloggandet.Då måste man vara väldigt osäker på att man har rätt/gör rätt saker. Vore det inte mer naturligt att i sin osäkerhet låta sig påverkas/lyssna för att skaffa sig övertygelse.

Jag tycker bloggander verkligen tillför något och rekommenderar majoriteten att delta. Jag ser fram emot den dag Lotta Grönblad öppnar upp sin blogg igen!Kerstin