"Lära för livet - eller för mandatperioden"?

På måndagens kommunstyrelse ska vi ta ställning till majoritetens förslag med anledning av den omfattande skolutredningen. Blev någon förvånad när man kom med ett sjunde - och outrett - förslag istället för att gå på något av de fyra förslag som ingick i uppdraget att utreda. Inte heller något av de två extra förslag som förvaltningen på eget bevåg (!) lagt till och utrett föll majoriteten på läppen.

Resultatet blir ju de facto ytterligare en utredningsomgång och ytterligare en försening av denna extrema långbänk som inte bara kostat kommunens skattebetalare mängder med lånade pengar eller gjort att tiden för att göra verkliga besparingar börjat springa ifrån oss, utan också innebär att inte heller 2009 kan det bli tal om några egentliga besparingar.

Och jag talar fortfarande om besparingar - för det är sådana vi behöver göra. Majoriteten har valt att istället kalla det för ett investeringsbeslut. Men det är klart - man kan ju alltid höja skatten och investera på...

Plötsligt är det nämligen så att de skolor som genom att byggnaderna fördes in under Fastighetsbolagets ansvarsområde för ett antal år sedan just med syftet att underhållsmedel därmed skulle regna som manna från himlen, nu tydligen alla plötsligt är i behov av sådana jätteåtgärder  att inga omplaceringar kan ske utan att stora investeringar måste göras.

Detta trots att Fastighetsbolagets ordförande Torgny Jonsson vid upprepade tillfällen talat om alla miljonåtgärder bolaget faktiskt genomfört på underhållsfronten de senaste åren.

Jag förstår därför inte riktigt hur man har tänkt när utredningen gjordes? Att det fortsatt finns ett stort behov av löpande underhållsåtgärder är väl en sak, men vad i den föreslagna omflyttningen är det som förorsakar dessa jättekrav på nya investeringar?

Går det inte att flytta med sig skolbänkar eller vad är det fråga om?

Vi talar ju inte om någon ny verksamhet eller några tillkommande elever. Tvärtom!

Sanningen är den att förvaltningen på eget initiativ låtit en konsult gå runt och "önska". D.v.s. gå igenom vad som skulle kunna tänkas göras för att bygga om skolorna efter allra senaste "pedagogiska mode".

Men det är ju inte vad vi ska besluta om. Och det var ju inte heller syftet med utredningen "in the first place".

För oss är det fortfarande fråga om besparing och inte investering.

Jag känner dock väl igen taktiken från den tid då Vita Skolans i Mariefred, vara eller inte vara diskuterades på 70-talet. Det förvaltningen den gången påstod skulle kosta många miljoner, räknade en sakkunnig byggtekniker fram till 250.000:-.

Själv hade jag ett antal utgångspunkter när jag läste utredningen:

1. Om någon central skola ska bort är det Vasa, vars tomt har största förutsättningar att kunna användas och exploateras för andra ändamål.

I den bästa av världar är detta fortfarande ett reellt alternativ, men vi delar uppfattningen att tiderna för exploatering inte är den bästa. Även om kommunen hade kunnat göra en god affär genom att utnyttja just den låga byggkostnad som kan bli följden av just lågkonjunkturen och låta sitt bostadsbolag bygga hyresrätter eller kooperativa hyresrätter med lämplig åldersindelning för att kapitalisera detta vid en senare och bättre tidpunkt.

Även om vi nu räknar med att behålla Vasaskolan i vårt alternativ finns fortfarande möjligheten att i en framtid då Eldsundsskolan är byggd och Långbergsskolan utbyggd, kunna exploatera Vasaskolan.

2. F-6 ska hållas intakt och separat från 7-9 enligt de tankar som Anders Hjulström bl.a. framfört. Anknyter till den nya lärarutbildningen. Låter klokt.

Så blir det också i vårt förslag så snart som det är praktiskt möjligt.

3. Lösningen ska också inkludera överytor i Campus.

Vi har fått inse att vi inte kan lösa Campusproblemen inom denna utredning utan att detta problem får tas i särskild ordning.

4. Paulinska som den fantastiska arkitektoniska höjdare den är ska helst användas för skoländamål också i framtiden.

Så blir det också.

5. Eldsund ska ha en egen F-6-skola när behovet uppstår.

Så blir det också när området är bebyggt och människor börjat flytta in. Men som det ser ut just nu ligger detta långt fram i tiden och berör inte övriga åtgärder f.n.

6. Ekonimin ska vara tillfredsställande.

I majoritetens förslag är ekonomin allt annat än tillfredsställande. I oppositionspartiet är den om inte optimal så ändock fullt tillfredsställande.

Oppositionen enig!

Oppositionen har fört en synnerligen konstruktiv dialog där också Mariefredspartiet deltagit och Vänsterpartiet visat intresse. Vår förhoppning är att de båda också ansluter sig till ovanstående. Vi har alla gett och tagit och kommit fram till en samsyn i frågan.

Vår gemensamma utgångspunkt har varit barnperspektivet, ett decentraliserat tankesätt och ekonomin.

Det samlade oppositionsförslaget lär enligt uppgift från förvaltningen vara dryga 7 miljoner billigare än majoritetens. Den främsta fördelen med vårt förslag är dock att vi inte ser några omedelbara behov för investeringar för att klara den omflyttning som kommer i fråga. Alla elever ryms inom befintliga byggnader. Det löpande underhållet av lokalerna åligger Fastighetsbolaget och behöver inte beröras i detta sammanhang. Nägra nya skolbänkar behvöer inte köpas.

I realiteten är således oppositionsförslaget ett klart besparingsdito.

Det motförslag som oppositionen (f.n. Moderaterna, Kristdemokraterna, Strängnäspartiet och Miljöpartiet) samlats kring är mycket enkelt:

Karinslundskolans elever inkl Särskolan flyttas till Paulinska, där det finns tillräcklig plats. Karinslundsskolan hyrs ut eller säljs, den exponeras för externa intressen så snart det är möjligt.

Vid  tidpunkt som förvaltningen finner lämplig behålls 6eklassare på sin respektive F-5 skola

Ett system där skolorna hyr så stor skolyta de anser att de behöver införs. Det ökar möjligheten att föra in bl.a. förskolor i överflödiga grundskolelokaler.

Landsbygdsskolorna blir m.a.o. kvar.  Hade Vansö skola funnits kvar i kommunal ägo hade Fogdö och Härad kunnat samlokaliseras dit, men så länge vägen mellan Härad och Fogdö skola är så undermålig är en samlokalisering till Fogdö inte lämplig. Men på sikt måste något ändå göras med Härads skola. Den ligger fortfarande inom störningsgränsen från skjutfältet och dessutom direkt i rekylriktningen från den värsta skjutplatsen (som höga vederbörande vägrar ändra).

Betr. Mariefredsskolan får vi hoppas att Gripenskolan byggs och blir den avlastning som kommer att behövas där.


Förslaget är på alla sätt överlägset majoritetens ytterligt komplicerade och därmed dyrbara förslag utan att ändå i sak skilja sig särskilt mycket från slutläget i detta.

Kommentarer
Postat av: Kerstin Svenssonin Svensson

Det finns en viktig sak att tillföra Vasaskolan, som ingick i majoritetens förslag Nämligen bättre trafiksäkerhet vid avlämnande och upphämtning av barn. Men det är min högst personliga åsikt, som jag tror mig dela med många andra.

I övrigt kan jag inte från någon remissinstans läsa några klagomål på lokalerna som skulle förespråka någon ombyggnad.Kerstin

2009-01-11 @ 17:17:01
Postat av: Catarina Hellmark-Eriksson

Hej Mats!Som förälder blir man glad för ert motförslag.

Tack för att ni fortsätter.Ha en skön söndag kväll//Cattis

2009-01-11 @ 19:20:13
URL: http://mariefredsbloggen.blogspot.com
Postat av: Maria von Beetzen

Hej Mats, Kerstin, Catarina !Jag hoppas att majoriteten tar med vårt förslag i de fortsatta utredningsdirektiven, som en jämförelse med deras eget. Jag tycker att det vore rimligt. Det skulle också göra att oppositionen får med någonting av sina synpunkter och arbetsklimatet skulle ges förutsättningar att bli mer konstruktivt. Detta är en stor och "nervös" fråga, gör den inte ännu värre genom att inte lyssna alls, bäste majoritet !

Maria

2009-01-11 @ 19:33:27
URL: http://mariavonbeetzen.se/blogg

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0