4

Konsten att vara tvärsäker!

Kommer ni ihåg tiden då dollartecknen rullade i ögonen på Anders Svensson när han tänkte på alla de jättevinster kommunen skulle kamma hem på SEVABs nya kraftvärmeverk.

Borta var den försiktige revisorssjälen. Borta de möjliga riskerna. Borta tanken på att kommunen inte ska bedriva kommersiell verksamhet. Borta avsikten att kommunens inkomster ska komma genom skatter och avgifter.

Här fanns bara den bombsäkra VINSTEN!

Varje försök från den dåvarande övriga borgerliga majoriteten att sprida risker för kommunens skattebetalare (som inte överhuvudtaget ska utsättas för risk), omöjliggjordes av Folkpartiet. Här skulle inget säljas. Kunde man däremot köpa ut Eskilstunas 20% tror jag man skulle gått med på det.

Vid beslutet om att bygga det nya Kraftvärmeverket lyckades vi iallafall få med en paragraf att utreda den framtida ägarsituationen och tanken var att Kraftvärmeverket skulle ligga i ett särskilt bolag som skulle kunna ha en annan ägarstruktur än moderbolaget SEVAB.

Den här utredningen har inte kommit till stånd - som vi kunnat läsa i Strängnäs Tidning bl.a. Och lär inte göra det heller eftersom Folkpartiet numer har allierat sig med en annan motståndare mot förändringar i stort och i SEVAB i synnerhet nämligen Socialdemokraterna.

Men redan efter ett år kan vi nu se de faror som faktiskt finns, med att bedriva en kommersiell rörelse av detta slag.

Vi fick tidigt veta att budgeten för fem år framåt kunde man överblicka helt, sedan man slutit avtal om bränsleleveranser för dessa år i form av returträ från byggen etc. Lugnande!

Nu vet vi vad den utsagan var värd! P.g.a. finanskrisen står plötsligt inget returträ att finna! Och det leveransavtal man tecknat har inga sanktionsklausuler, så leverantören kan bara rycka på axlarna!

"Inte kunde någon tro att det inte skulle finnas returträ" sa man när avtalet skrevs.   "Tro"!

I mina ögon är detta inte som det borde varit. Tydligen är det inte bara kommunens förvaltning som underlåter att ta hjälp av juridisk kompetens när det behövs.

Istället får vi leta bränsle på annat håll till betydligt högre priser. Vi får blanda in andra fraktioner som inte ger oss rätt till el-certifikat.

Och värst av allt - de låga elpriserna gör det just nu olönsamt för KVV att producera elektricitet! Just det som var avsikten med verket. Hade vi bara behövt värmen hade det räckt med ett värmeverk till väsentligt lägre kostnader.

Räntorna för bygget har ökat med närmare 8 miljoner och vi har totalt spräckt 500 miljoners-gränsen - den som projektledaren klart uttalade att vi ALDRIG skulle korsa.

Kanske borde även Folkpartiet ha tänkt en gång till!

Årets första två månader har verket bara producerat 80% av budgeterad energi! I en tid då el verkligen behövs!

Men då bränslepriserna kommit att bli så höga samtidigt som elpriserna har halverats, så är det ingen lönsam affär! Detta slår såväl mot försäljningen som mot el-certifikatshandeln.

Rullar dollartecknen lite långsammare nu?På pricken Mats !

Denna kunskap skall vi föra ut till Strängnäsbornas folkliga kännedom.

Maria

Hej Mats,Detta låter ju inte bra. Så mycket för den leveranssäkerheten...Antar att vi kommer att få uppdaterade prognoser som visar på en minskad lönsamhet de kommande åren? Kanske nästa styrelsemöte? Den tänkta ägaravkastningen blir väl antagligen också justerad neråt? Från att ha trott starkt på SEVAB så börjar jag mer och mer tveka. Det börjar bli för mycket optimistiska prognoser som efter ett tag bara faller. Vad ska vi våga tro på i framtiden?

3 Dag Bremberg:

Det stod redan i konsultrapporten inför beslutet om KVV-investeringen att det var synnerligen osäkert med bränslepriserna. Detta läste jag som nybliven KF-ledamot, på den tiden då jag trodde att alla i KF läste handlingarna.

Men när jag ifrågasatte så var det bara ett fåtal som förstod vad jag talade om.

De med dollartecknen i ögonen, som fortsätter att förneka riskerna, borde inte få förtroende att handha en enda skattekrona.

Jag vet att det stod där och det hörde också till de varningstecken vi försökte få tillskyndarna att inse, men det gällde ju först om fem år! Nytt för oss nu är att prisförändringarna kan slå till redan i dagsläget. Vi har alla intalats att vi var säkrade fem år framåt. Det är ju det som är ganska upprörande att få höra att det avtalet saknar sanktionsmöjligheter.