"Attraktor"!

Det går inte en dag utan att man lär sig nya saker! "Attraktor"! Vet ni vad det är? Kanske har det något med jordbruket att göra undrar ni.

Nej, det är bara en personifiering av en "attraktion" i singularis. En Attraktor!

Det fick jag lära mig när VD Mats Bylund från ProMarina för Kommunstyrelsen idag presenterade det företag som tar över Strängnäs Kommuns gäst- och småbåtshamnar från och med i år.

Jag gläder mig åt och ser fram emot att vi får en professionell hamnvärd i såväl Strängnäs som Mariefred, även om jag hade en hel del synpunkter på hur det avtal som tecknades mellan bolaget och kommunen kom till.

Bolaget kanske inte började sin bana i kommunen på allra bästa sätt, då man inledde säsongen med en rätt så kraftig höjning av båtavgifterna innan man överhuvudtaget gjort en enda insats i hamnarna. Det var kanske inte det proffsigaste och mest psykologiska sättet att starta kontakterna med sina blivande kunder.

Det var också en av de önskemål som kom från Moderat håll att det skulle funnits en paragraf i avtalet som reglerade hur avgiftshöjningar skulle ske.

Kommunen har ju faktiskt en räddningsplanka om arrendatorns avgifter någon gång blir för höga. Man kan börja anläggandet av marinan i Nabbviken och sätta en avgiftsnivå som kan fungera som "bruksvärde" vid jämförelse.

"Attraktor" - minsann! Det var väl länge sedan man var en så'n!

Sammanträdet började kanske inte så bra. Kommunalrådet tvangs vingla upp på ett bord för att sparka igång bildkanonen. Som min bordsgranne sa: "Precis som allt annat i kommunen: Massa dyra grejor och inget som fungerar".

Kanske lite elakt uttryck trots allt. "Om ni förstår hur jag tänker!"


Det deprimerande sammanträdet fortsatte med att man beslöt föreslå fullmäktige att justera ner skolpengen ännu mer än förutskickat. Detta beroende på att man tövat för länge för att det skulle kunna gälla från 1 april utan nu får skjutas till 1 maj. April månad måste därför slås ut genom en ytterligare justering av procenttalet. Moderaterna, jag själv och Strängnäspartiet beslöt att inte delta i beslutet. Mariefredspartiet yrkade avslag. Socialdemokraterna satt tysta och lät Kommunalrådet Björn Lind vara den som höll i yxan genom att yrka bifall till sänkningen.

Under hand fick jag veta hur man "löst" den pinsamma historien med Marielunds Förskola som nu står tom och oanvänd i ett halvår. Mariefredsnämnden slipper betala nu men får istället en högre hyra under 15 månader för att kompensera den miljon som Fastighetsbolaget nu inte får in som tänkt. Jag vet inte om det är en "lösning"! Det drabbar hur som helst verksamheten som redan måste spara stora belopp.

Skollokalutredningen var ett av dagens mest emotsedda frågor som plötsligt visade sig bli degraderat till ett informationsärende vilket innebär att majoriteten skjuter på avgörandet ytterligare en månad. Det blir inget avgörande förrän i maj och frågan är då vilken effekt det kan tänkas få överhuvudtaget på 2009.

Dock blev det lite diskussion kring de investeringsåtgärder som nämnts i sammanhanget. Jag menade - och fick medhåll - att de handikappanpassningar som man talat om, är en angelägenhet för fastighetsägaren Strängnäs Fastighets AB som är skyldigt att tillse att alla offentliga lokaler är tillgängliga för alla. Man har alltså en skyldighet enligt lag att tillse att dessa åtgärder vidtas alldeles oavsett skollokalutredning eller ej. Kanske invänder då någon att det ju ändå är "kommunen" som måste göra det. Men det är faktiskt en väldig skillnad. Det bolaget gör drabbar inte den skattefinansierade skolverksamheten. Men om kommunen tar på sig åtgärderna så slår det omedelbart på Barn- och Utbildningsnämndens redan ansträngda budget. Detsamma gäller de trafiksäkerhetsåtgärder man talat om. Dessa är en fråga för en annan nämnd.

Där kunde jag inte heller låta bli att fråga Kommunalrådet Tord Tjernström om han ansåg att det idag var förenat med fara för liv och lem att gå i Paulinska eller Vasa eftersom det ju tidigare gått t.o.m. fler elever än vad det skulle bli när Karinslundsskolans elever kommer dit, eftersom det plötsligt finns behov av så stora trafiksäkerhetsåtgärder. Förra ordföranden för Teknik- och Fritidsnämnden sade sig aldrig ha hört några klagomål från skolorna tidigare.

Vi (Erik Berg och jag) var dessutom tvungna att upplysa Tord Tjernström om att utredningen pekar på ett flertal överytor i såväl Vasa som Paulinska, som lösning för behovet av förskolellokaler. Kommunalrådet ville nämligen veta var vi tänkte placera de - nu plötsligt inte längre 6 utan - 8 förskoleavdelningar som behövs framöver. Just den lösning som direktiven för Skolutredningen talade om, nämligen att undersöka möjligheterna att utnyttja överytor i grundskolorna för just förskoleändamål.

Årsredovisningen - deprimerande i sig - var väl inte så mycket att säga om. Förvaltningen hade siktat på ett resultat på +3% men det blev -0,6%! Barn- och Utvecklingsnämndens underskott hade vandrat upp till hiskliga 13,4 miljoner! Trots ett tillskott på 10 miljoner i höstas. Vad tyder det på?

Lägger man ihop kommunens alla former av skulder för lån, pensioner och ansvarsutfästelser hamnar man idag på ofattbara 4,4 MILJARDER!

Ramjusteringarna för innevarande år innebär en nedjustering på totalt 44 miljoner. Totalt måste 67 miljoner sparas in på ett par år. Det ger föga utrymme för några önskelistor vare sig de kommer från höger eller vänster.

Så kom vi fram till den tänkta byggnationen på gamla Församlingshemmets tomt. KSAU hade föreslagit att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med det norska byggföretaget Veidekke.

Till saken hör att detta var en s.k. markanvisningstävling. Tävlingsförfrågan hade gått ut till 19 byggföretag. EN kom in med ett förslag!  Det styrker mitt parti i vår uppfattning att Strängnäs Kommun "suger fett" för att använda ett modernt uttryck, när det gäller tävlingsformen. Ärendet innan var också resultatet av en misslyckad sådan. Då gällde det Arrendatorn i Mariefred (tomma tomten vid Nygatan) där två förslag inlämnats varav inget kunde godkännas. Tävlingen avgjordes utan vinnare (liksom också Fågelsången även om den lockade fler tävlanden). Nu tecknades istället ett direkt avtal med ett byggföretag om försäljning av tomten.

Jag menade att också denna "tävling" borde avgöras utan vinnare eftersom ingen - och jag menar ingen - vill se "vinnarens" tävlingsbidrag utfört i verkligheten.

Sedan borde man övervägt att antingen sälja fastigheten som den är. Jag är övertygad om att det finns många köpare till en centralt belägen fastighet i Strängnäs som kan innehålla både bostad och en rörelse eller flera bostäder som vore villiga att betala mer än de 2,6 miljoner som kommunen skulle få av Veidekke.

Och om det är så att man vill framhärda i önskemålen om affärslokaler i bottenvåningen, kan man ju överlåta tomten till sitt eget bostadsbolag med uppdrag att bygga ett sådant hus som den reella majoriteten önskar se på just den utsatta platsen. Jag kallade korsningen för Strängnäs identitetspunkt vid något tillfälle och Erik Berg hade en likartad inställning idag.

Men det hjälpte föga.

Så beslöt KS som väntat att överlåta VA och renhållning, d.v.s. kommunens taxefinansierade verksamhet på SEVAB. Ett riktigt beslut i dagsläget  i mina ögon.

Slutredovisningen av Campusprojektet som jag trodde skulle bli dagens stora samtalsämne raskades över så fort att jag inte ens märkte det (hade övergått till ersättarbänken vid det laget). Inga inlägg överhuvudtaget! Sparade man på krutet till fullmäktige?

Så hade Majoriteten genom KSAU lagt fram förslag om vissa utredningar inom Socialtjänsten, men så visar det sig att Socialdemokraterna (läs förmodligen Leif Lindström) kommit på andra tankar varför majoriteten nu plötsligt ville ställa ett annat förslag till beslut mot sitt eget KSAU-förslag!  Det blev väl t.o.m. lite för mycket för den nya majoritetens övriga ledamöter så då tjänstgörande ordförande Björn Lind beslöt att dra tillbaka ärendet sedan Hélène Brodin Rheindorf, tidigare ordförande i Socialnämnden begärt att ärendet skulle avgöras idag. Det gäller att tänka efter före!

Ack ja! Sedan fick vi äntligen gå ut i vårsolen och dra ett djupt andetag och inse att allt ändå inte är elände!


Läs också vad Dag Bremberg skriver om dagens möte, liksom Margit Urtegård och Maria von Beetzen..

Kommentarer
Postat av: bloggfånen

Oppositionens negativa inställning till allt som

händer och sker i kommunen är knappast någon ATTRAKTOR direkt !!!

2009-04-06 @ 19:20:02
Postat av: Anonym

Positivt är att det finns ambitioner att göra hamnarna till attraktorer. (Heter det så i pluralis?)

Det går absolut att utöka och utveckla hamnområdena i båda städerna.

Bolaget har ju i brev till båtägarna utlovat "endast positiva förändringar", så vi får anta att avgftshöjningen var ett misstagm, som inte kommer att upprepas 2010.

Men det är väl ung lika sannolikt som att Sevab, som nu tar över ansvaret för vårt kranvatten, kommer att sänka avgifterna. Jag lovade att äta upp min hatt om det blir så, och jag känner mig inte orolig.

Däremot är jag orolig för att Sevab med nuv ägarstruktur och oklara inriktning kan hamna i problem, som drabbar skattebetalarna.Stigande arbetslöshet, sjunkande skatteintäkter och nedskärningar på förskolor och skolor kan inte jag se något positivt i. Särskilt inte när det nu blir panikåtgärder pga kommunledningens tövan (för att använda ett av Mats favoritord).

2009-04-06 @ 19:45:38
Postat av: Mats Werner

Jag antar att det är Du Dag, som av någon anledning klivit in i anonymitetens töcken (av hatten att döma).Precis som framhållits på annan plats i sybehörsrymden så är det fortfarande Kommunfullmäktige som bestämmer taxornas storlek. Och det har hänt förr att KF gått emot förvaltningsönskemål om taxehöjningar.

2009-04-06 @ 23:13:56
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Dag Bremberg

Mats, sorry glömde skriva in namnet, för det kommer ju automatiskt på blogspot-bloggarna.

Höjningar? Det var sänkningar av avgifterna som kommunchefen gav sken av. Men det lär bli höjningar, i synnerhet om VA-gubbarna går vidare med idéerna att tvångsansluta alla fritidsområden. Det kommer att kosta runt 50 miljoner, enbart i mitt område.

2009-04-07 @ 10:16:06
Postat av: Mats Werner

Nej Dag VA-chefen meddelade ju oss att det nu var dags för steg tre för VA-taxans höjning p.g.a. Vichy Noveaun.Däremot tror jag säkert att man genom synergieffekter kan sänka kostnader framöver nrä det gäller att gräva samtidigt. Tänk om detta varit klart för två år sedan och man hade kunnat lägga cirkel för fjärrvärme och fiber runt hela kommunen samtidigt som man ändå kopplade ihop va-nätet.Det hade varit grejer det!

2009-04-07 @ 18:24:18
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Zu-Yon Han

Hej!Jag arbetar på uppdrag av Cancerfonden och skulle gärna vilja komma i kontakt med dig, angående att Robert Aschberg och Gert Fylking kommer till Strängnäs på fredag. Kontakta mig på [email protected] så berättar jag mer.Mvh,

Zu-Yon Han2009-04-08 @ 08:01:09
URL: http://www.cancerfonden.se/ystadhaparanda

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0