Lyssnar inte Kommunalrådet?

Blev uppringd av Kommunalrådet som ville prata Arbetsutskott i Kommunstyrelsen igen. För vilken gång i ordningen minns jag inte.

Han har satt upp ärendena om inrättande av ett arbetsutskott resp. avskaffandet av Näringslivsutskottet på två tidigare KS-dagordningar. Nu står ärendena där igen för nästa KS. Fortfarande utan något som helst underlag. Inte ens ett försök till att möta de krav som framförts vid de tidigare gångerna i KS, på bättre underlag och åtminstone ett försök till beslutsförslag.

Oppositionen har båda gångerna fått gehör för att ta bort ärendena från dagordningne då underlag saknats. Oppositionen krävde en god motivering till varför man vill inrätta ytterligare ett försenande beslutsorgan på ärendenas väg mot fullmäktige. En lika god motivering till varför man vill avskaffa Näringslivsutskottet.

Vid det senaste KS-sammanträdet angavs att "ledamöter klagat på bristande underlag och ej färdigberedda ärenden" som motiv för att inrätta ett arbetsutskott som skulle råda bot på detta. Fan tro't! Om inte den meningen kan appliceras på just detta ärende undrar jag var den skulle passa bättre?

Jag har tidigare påpekat:

att det saknas underlag för beslut, att det fattas handlingar eller att ärenden inte är färdigberedda när de når KS är ingen orsak till att inrätta ytterligare ett politiskt organ. Det krävs bara att resp. ordföranden gör sitt jobb när dagordningen fastställs inför kallelse till mötet.


Om man däremot vill ha en bred informationsmöjlighet för alla partier som är representerade i KS/KF så finns de lösningar som hittills använts utan att man behöver inrätta nya organ. T.ex. har Miljö&Räddningsnämnden en vecka före ordinarie sammanträde ett s.k. informationsmöte, då tjänstemän föredrar de ärenden som kommer upp vid nästa möte. Då kan representanter för alla partier i nämnden närvara, ställa frågor, påpeka brister eller begära kompletteringar.

Inom KS har tidigare funnits dels ett s.k. beredningsutskott där samtliga partier hade rätt att närvara och där man även kunde fatta beslut sålänge samtliga partier var överens. Man har också tillämpat ordningen att ha rena informationsmöten  i likhet med Miljö & Räddningsnämndens alldeles före ordinarie KS-sammanträde, och man har också  tidigare haft en ordning där halva KS-listan var beslutsärenden och andra halvan information om ärenden som skulle komma på nästa möte.

Det tredje argumentet som framförts är att man inte vill att det är tjänstemännen som ska lägga förslag till KS utan det ska göras av en politisk grupp.

På detta svarar jag det självklara. Ingen tjänsteman har rätt att lägga något som helst förslag i en poltisk församling. Det har endast församlingens egna ledamöter. M.a.o. när ordföranden ställer proposition på "tjänstemannaförslaget" är det formellt hans eget förslag.

Om man nu inte önskar att det är tjänstemannayttrandet som används som beslutsunderlag är det den enklaste sak i världen för ordföranden som företrädare för en majoritet att skriva ihop en enkel lista innehållande de beslutsmeningar ordföranden och dennes majoritet ställer sig bakom. Det behövs inga ytterligare politiska organ för detta.

Det finns således utomordentliga möjligheter att lösa såväl

bristerna när det gäller underlag vid sammanträden genom att ordföranden och dennes presidiekamrater gör ett bättre jobb än idag,

möjligheterna att ställa kompletterande frågor, begära underlag etc. genom olika former av informationsmöten samt

önskemålet om ett politiskt beslutsförslag genom att ordföranden anstränger sig lite för sitt arvode

utan att inrätta något arbetsutskott.


Arbetsutskott har i alla tider varit ett önskemål från Socialdemokraterna som vet att de genom sin rösststyrka alltid får fler platser i ett AU och att man där effektivt kan stänga ute bråkiga småpartier.

Under de många år som Strängnäs hade ett KSAU var kritiken stark mot det faktum att fullmäktigedebatten hämmades av att partierna låst sina positioner redan i KSAU. Besluten i detta utskott konfirmerandes sedan expeditionsmässigt genom KS och KF. Den allmänna debatten uteblev.

Det vore ett klart jättekliv bakåt för demokratin om Kommunalrådet lyckas tjata igenom ett arbetsutskott.

Kommentarer
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.Du har skrivit så bra! Jag behöver inte tillägga något här annat än att säga att jag håller fullständigt med dig i varendaste ord!Klem Margit

2008-09-25 @ 22:11:33
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: KL

Håller med om att demokrati inte är att tjata sig igenom saker....

2008-09-28 @ 22:11:18

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0