Kommunalrådets gisslan för att kunna göra vad han vill - ett AU!

På måndagens Kommunfullmäktigemöte beslöts inrätta ett arbetsutskott under Kommunstyrelsen. Margit Urtegård har kommenterat på sin blogg och Strengnäs Tidning refererade. Även David Aronsson har motiverat sitt stöd för beslutet.

Själv inledde jag debatten i fullmäktige med nedanstående anförande som jag fick kvällens andra applåd för! (Erik Berg fick den första).

"Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att inrätta ett arbetsutskott under Kommunstyrelsen.

Varför?

Jo, för att ”förbättra ärendeberedningsprocessen”.

Det har funnits synpunkter från många håll på att ärenden varit dåligt förberedda såväl här i fullmäktige (vi kan bara erinra oss den saknade revisionsrapporten till bokslutet) som i kommunstyrelsen.

Och visst har det varit så många gånger.

Men ligger felet i att det saknas ytteligare en politisk nivå? Ytterligare en församling med deltagare som ska ha arvoden och reseersättningar och för vilka det ska produceras handlingar och protokoll?

Är det inte i själva verket så att felet istället ligger i att vi inte har ordföranden på resp. håll som gör skäl för sina arvoden?

Det torde vara varje ordförandes ansvar och uppgift - att tillsammans med sitt presidium - förbereda varje sammanträde och gå igenom att alla relevanta handlingar finns med och att ärendet kan anses färdigberett på tjänstmannanivå.

Det har varit både si och så med detta! Tror vi att ett arbetsutskott i grunden förändrar detta?

Även det sammanträdet ska förberedas av sin ordförande!

Man har sagt att det förslag till beslut som läggs fram för Kommunstyrelsen ska vara politiskt formulerat och inte vara ett tjänstemannaförslag.

Låt mig då klargöra att ingen tjänsteman har rätt att lägga förslag i en politisk församling. Det har endast tjänstgörande ledamöter.

Formellt är de s.k. tjänstemannaförslag som ordförandena oftast i brist på egen formuleringsork framför, således ”ordförandens förslag” till beslut.

Om således våra ordföranden i nämnder och styrelse mer tog sitt uppdrag på allvar och formulerade ett eget beslutsförslag i de frågor som ska avgöras, skulle vi således inte behöva denna ytterligare tids- och arbetsbelastning som ett AU kommer att innebära.

Genom den ordning vi har, är det ju dessutom faktiskt majoritetens uppfattning i alla frågor som ska ställas under proposition i form av ett beslutsförslag.

Varför behöver man då ha med två ledamöter från oppositionen som någon slags moralisk gisslan i ett AU om det bara är det politiska beslutsförslaget som eftersträvas.

Om det i stället är så att man vill ha en bredare förankring också inom oppositionen av frågorna på ett tidigare stadium, så har vi tidigare på utmärkt sätt kunnat lösa detta genom mer informella beredningsutskott eller genom de informationsmöten som praktiseras i olika nämnder.

Det verkliga skälet till att Kommunalrådet vill ha ett arbetsutskott är nog istället att söka i det han sa om att kunna jobba ”tight ihop” och kunna ”fatta beslut”.

Underförstått - inte ha så mycket tjafsande från oppositionen.

Det är så man gör i näringslivet - begränsar skaran av deltagare när beslut ska fattas. Det blir enklare då. Mer effektivt. Går snabbare.

Visst! Så är det! Han har inte fel - kommunalrådet.

Annat än på en punkt! Vi sitter inte i en bolagsstyrelse utan i en demokratiskt vald församling med rätt till transparens och insyn. Möjlighet att delta i den öppna och demokratiska beslutsprocessen.

Vi är några stycken här i församlingen som har egen erfarenhet av att sitta i ett KSAU i Strängnäs Kommun.

Visst var det enklare! Lättare att komma överens i en liten skara. Men den allmänna politiska debatten uteblev. Besluten förblev desamma från KSAU till fullmäktige. Vi fick utstå mycket kritik för detta. De verkliga besluten fattades således av de fem ledamöterna i KSAU.

Nu menar Kommunalrådet att en representant från varje parti i KS som inte av egen kraft får plats ändå ska adjungeras. ”Alla ska vara med!”

Men de enda som SKA vara adjungerade är de övriga Kommunalråden och  Oppositionsrådet.

Andra partiers deltagare KAN närvara genom adjungering enligt förslaget. Och AU FÅR adjungera representanter från de partier som annars ej är med.

Demokratiberedningen har tidigare lagt fram förslag till politisk organisation. En ledstjärna i det arbetet har varit att återföra den politiska debatten till kommunens högsta beslutande församling - den enda folkvalda.

Det är här i denna församling som de verkliga besluten ska tas. Inför allmänhet och press i en öppen debatt.

Inte bakom lyckta dörrar av i praktiken tre personer - med några andra som politisk gisslan.

Men det är klart - om man som Kommunalrådet anser att denna fullmäktigeförsamling är en pajasföreställning - då vill man förstås undvika att ifrågasättas där."



Kommentarer
Postat av: Ebbe Ollman

Jag kan citera mig själv från David Aronssons blogg:



"KF-debatten, som V, mp och mfp inte deltog i, var märklig. Moderaterna och deras kloner kd och sp hade i stort sett följande argument: "-Vi har redan testat det en gång och då fungerade det inte" samt "Nu blir det betongsossepolitik där besluten tas i slutna rum"



Det kommer snart att märkas om beslutsstrukturen ändras. I reglementet står det nu att KSAU f å r adjungera oppositionen, inte att man ska.



Utan komplett oppositionsrepresentation menar jag att KSAU inte kommer att fylla någon annan funktion än att det blir ett protokollerat och arvoderat majoritetsgruppmöte. Så jag förutsätter att alla partier ska vara representerade, alltid."

2008-10-23 @ 15:23:47
Postat av: Mats Werner

Ebbe!



Du har helt rätt. Det kommer snart att visa sig vilket allvar som finns bakom Kommunalrådets "alla ska vara med".



Men även om "alla får vara med" är jag rätt så övertygad om att det i praktiken blir tre av de fem beslutsfähiga personerna som kommer att stå för de reella besluten. Som sedan kommer att se likadana ut ända till fullmäktige.

2008-10-23 @ 17:13:48
Postat av: Ebbe Ollman

Jo men har det inte varit så redan så när det endast funnits ett KS? Majoriteten har haft KS-gruppmöte och bestämt sig i 90% av frågorna.

2008-10-24 @ 03:20:31
Postat av: Mats Werner

Jovisst var det så. Men samtidigt var det väl så att vi aldrig såg behovet av att "politisera" förslaget till beslut eftersom tjänstemannaförslagen endast undatagsvis avvek från vad majoriteten förklarat i sin plattform eller gjort klart för förvaltningen under hand. Och vi sparade in handläggningstid och sammanträdeskostnader eftersom allians- och gruppmöten inte är arvoderade.

2008-10-24 @ 07:51:21

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0